Uchazeči o studium

Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

Proč studovat na Fakultě strojní v Ostravě?

 • Fakulta má moderní laboratoře pro výuku i výzkumnou a vývojovou činnost pedagogů a studentů.
 • Studium, sport, ubytování i večerní zábavu najdeš na jednom místě, náš kampus patří mezi největší ve střední Evropě.
 • Studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování.
 • Fakulta intenzivně spolupracuje s nejvýznamnějšími průmyslovými podniky a je členem Národního strojírenského a Moravskoslezského automobilového klastru.
 • Studenti mohou v partnerských firmách získat cenné zkušenosti již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů praxe.
 • Ve spolupráci s podniky fakulta organizuje soutěže a projekty pro motivované studenty s atraktivními cenami.
 • Fakulta nabízí studentům příležitosti ke studiu na 57 zahraničních partnerských univerzitách a rozšiřuje každoročně počet vzájemných smluv pro výměnu studentů.
 • Absolventi mají perspektivní budoucnost a nadprůměrné ohodnocení na trhu práce.
 • Absolventi Fakulty strojní najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech nejen ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu (energetika, doprava, řídicí technika).
 • Tvoříme svět kolem tebe.
 • Strojařina není horor.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne 2. února 2018.

Studijní obory, programy, plány, předměty

Příjímací řízení

Harmonogram akademického roku

Poslední strojař

O absolventy Fakulty strojní VŠB-TUO se dnes perou zaměstnavatelé, o toho posledního žijícího strojaře se budou v roce 2117 prát úplně všichni. Doslova. Podívej se na www.poslednistrojar.cz a sleduj další příběhy ze světa Posledního strojaře!


© 2017 VŠB-TU Ostrava