Uchazeči o studium

Bakalářské studium Navazující magisterské studium Doktorské studium

Proč studovat na Fakultě strojní v Ostravě?

 • Fakulta má moderní laboratoře pro výuku i výzkumnou a vývojovou činnost pedagogů a studentů.
 • Studenti 1. ročníku mají možnost získat mimořádné prospěchové stipendium až 32000 Kč.
 • Studium, sport, ubytování i večerní zábavu najdeš na jednom místě, náš kampus patří mezi největší ve střední Evropě.
 • Studium je podpořeno nejnovějšími počítačovými technologiemi s využitím moderních softwarových produktů pro konstruování, simulace a modelování.
 • Fakulta intenzivně spolupracuje s nejvýznamnějšími průmyslovými podniky a je členem Národního strojírenského a Moravskoslezského automobilového klastru.
 • Studenti mohou v partnerských firmách získat cenné zkušenosti již během studia a podílet se na řešení skutečných problémů praxe.
 • Ve spolupráci s podniky fakulta organizuje soutěže a projekty pro motivované studenty s atraktivními cenami.
 • Fakulta nabízí studentům příležitosti ke studiu na 57 zahraničních partnerských univerzitách a rozšiřuje každoročně počet vzájemných smluv pro výměnu studentů.
 • Absolventi mají perspektivní budoucnost a nadprůměrné ohodnocení na trhu práce.
 • Absolventi Fakulty strojní najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech nejen ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu (energetika, doprava, řídicí technika).
 • Tvoříme svět kolem tebe.
 • Strojařina není horor.

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne 2. února 2018.

Studijní obory, programy, plány, předměty

Příjímací řízení

Harmonogram akademického roku

Ukaž se

Kvalitní technické řešení může být stejně cenné jako vzácné umění. Jdi na ukazse.net, vyber si mezi 26 technickými obory ten pravý a ukaž, jak obdivovaná bude tvá práce!


© 2018 VŠB-TU Ostrava