Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
  • Volba oboru je určena pro studenty 2. ročníku bakalářského studijního programu B2341 Strojírenství.
  • Probíhá elektronicky v IS Edison období od 31. března do 17. dubna 2020.
  • Návod na volbu oboru (PDF).

Studijní obor Aplikovaná mechanika

Informace pro uchazeče

Máš rád práci na počítači a nevadí ti matika? Jestli sis odpověděl ano, pak bys měl zbystřit – tento obor se ti bude líbit. Studium aplikované mechaniky tě připraví na práci výpočtáře, jenž zjišťuje, jak je strojní součást pevná, pružná, kolik unese a co vydrží. Porozumíš technickým problémům spojenými s mechanikou, jako je právě pevnost či únosnost strojních dílů, přenos sil, vibrace nebo dynamika. Tuto problematiku se naučíš analyzovat a řešit pomocí výpočtového modelování nebo experimentu. Po studiu se uplatníš jako výpočtář nebo konstruktér na technických a provozních funkcích ve strojírenských podnicích. Uchytíš se i ve vývojových odděleních, diagnostických pracovištích nebo jako pracovník na zkušebnách. Samozřejmostí je pokračování oboru v navazujícím magisterském studiu.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 3901R003
Název oboru česky Aplikovaná mechanika
Název oboru anglicky Applied Mechanics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra aplikované mechaniky
Garant doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D.