Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Průmyslové inženýrství

O studijním programu

Jsi přirozeně vůdčí typ? Rád organizuješ dění kolem sebe? Tak se přidej k nám. Porozumíš základům strojírenských technologií, naučíš se projektovat výrobní systémy a organizovat předvýrobní i výrobní procesy. Kromě toho tě připravíme na práci vedoucího provozu, který je schopen samostatně a zodpovědně rozhodovat. Díky studiu také získáš znalosti týkající se posuzování kvality výroby, certifikace výrobků, prokazování shody a účetnictví. Budeš ovládat základy všeobecné i podnikové ekonomiky. Uplatníš se ve strojírenství i jiných průmyslových odvětví v předvýrobě, vývoji nebo výzkumu. Neztratíš se ani jako projektant výrobních systémů, technolog, projektový manažer nebo expert na kontrolu a jakost. Ve finančním světě uspěješ jako specialista na posuzování úrovně technologických projektů.

Profese

 • Manažer tvářecích technologií
 • Procesní konzultant
 • Technický manažer
 • Podnikový ekonom
 • Manažer logistiky
 • Inspektor kvality
 • Specialista pro řízení procesů
 • Obchodně-technický manažer
 • Průmyslový inženýr
 • Specialista technického normování práce
 • Plánovač výroby
 • Projektant výrobních systémů
 • Procesní inženýr
 • Auditor systémů managementu kvality
 • Pracovník či manažer podnikového controllingu
 • Výrobní systémový inženýr
 • Projektový manažer
 • Manažer kvality
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu
 • Manažer výroby

Dovednosti

 • Optimalizace procesů tažení výtažků
 • Projektování výrobních systémů
 • Organizace a řízení výroby
 • Průmyslové inženýrství
 • Podniková ekonomika
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • Marketing
 • Posuzování úrovně technologických projektů
 • Znalost strojírenských technologií
 • Znalost nekonvenčních kritérií hodnocení tvářitelnosti plechů
 • Navrhování technologických postupů výroby
 • Znalost vlivu tváření na vlastnosti a strukturu materiálu
 • Znalost výrobní dokumentace odlitku
 • Znalost metodologie průmyslového managementu
 • Znalost přímých metod zkoušení plechu
 • Provádět technický dozor na pracovištích
 • Prokazovaní shody výrobků
 • Řízení výrobních a předvýrobních procesů
 • Příprava výroby
 • Znalost metod a technik řízení
 • Certifikace výrobků
 • Metody řízení
 • Manažerské znalosti
 • Znalost základů marketingových činností
 • Hodnocení výrobních i předvýrobních procesů
 • Průmyslová logistika
 • Znalost základních metalurgických faktorů ovlivňujících tvářitelnost plechu
 • Řízení kvality
 • Projektování výrobních jednotek
 • Řízení kvality výroby
 • Znalost nekonvenčních metod strojírenského tváření
 • Projektování technologických pracovišť
 • Posuzování tvářitelnosti materiálů
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
 • Kontrola kvality
 • Řízení organizace
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód programu N0715A270008
Název programu česky Průmyslové inženýrství
Název programu anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra mechanické technologie
Garant prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova projektování výroby
metody řízení
průmyslová logistika
řízení kvality
výrobní technologie