Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Dopravní technika a technologie

O studijním programu

Magisterský studijní obor je koncipován s ohledem na požadavky provozovatelů dopravních prostředků a dopravních systémů různých typů. V rámci studia mají studenti možnost orientovat se na specializace: Kolejová doprava, Silniční doprava, Technologie dopravy, Letecká doprava. Studenti si prohloubí základní poznatky a získají rozsáhlejší kompetence v oblasti fungování dopravních systémů. Absolvent získá znalosti potřebné pro pochopení základních funkcí dopravních systémů, jako jsou např. spolehlivost dopravních systémů, provoz a ekonomika dopravy a možnosti jejich počítačového modelování. V rámci jednotlivých specializací se dále studenti zaměřují na studium klíčových odborných technických, technologických a ekonomických předmětů souvisejících s příslušnou specializací.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 2301T003
Název oboru česky Dopravní technika a technologie
Název oboru anglicky Transport Equipment and Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Ivana Olivková, Ph.D.
Klíčová slova Silniční doprava
Dopravní technika a technologie
Technologie dopravy
Kolejová doprava
Letecká doprava