Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní obor Strojírenská technologie

Informace pro uchazeče

Absolvent studia oboru Strojírenská technologie získá teoretické vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti nezbytné k samostatné práci v jednotlivých zaměřeních oboru: tváření, svařování, obrábění, montáže, povrchové inženýrství, řízení, organizace a projektování strojírenských výrob.
Obor strojírenská technologie vychovává techniky a technology, kteří navrhují nebo inovují technologické procesy a výrobky pro specifické aplikace, specialisty,řídicí pracovníky v průmyslu k řízení lidí, zařízení a technických a lidských zdrojů.
Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci a konstrukci technologických provozů a v útvarech údržby.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 2303T002
Název oboru česky Strojírenská technologie
Název oboru anglicky Mechanical Engineering Technology
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra obrábění, montáže a strojírenské metrologie
Garant prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Klíčová slova tváření a svařování
strojírenská metrologie
povrchové inženýrství a projektování
obrábění a montáž
organizace a řízení