O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojní inženýrství si studenti vybírají z 9 oborů.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Mechatronické systémy

Informace pro uchazeče

Studijní obor mohou začít studovat absolventi všech forem středoškolského vzdělávání, které se zaměřuje na technologie ve všech oborech. Úzká specializace není problém, protože studiem se budou postupně rozšiřovat znalosti v oblastech, jako jsou strojírenství a elektrotechnika a výpočetní technika. Očekává se ochota mít zájem především v oblasti technologií. Vítání jsou také studenti se smyslem pro analýzu a syntézu mechatronických systémů.

Popis

Cílem studia je připravit absolventy pro výzkumné a vývojové práce, na projektování a návrh mechatronických systémů s aplikacemi v různých typech výroby s různými technologiemi. Profil absolventa zahrnuje metody integrovaného návrhu mechatronických systémů, které tvoří mechanický subsystém, elektrický subsystém, včetně akční členů, senzorů a řídicího systému. Absolventi ovládají metody počítačové podpory, modelování a počítačové simulace a návrhu algoritmů řízení.

Odborné znalosti absolventa

Absolventi studijního programu mají znalosti důležité pro návrh mechatronických systémů. Vyznají se v oboru automatických řídicích systémů, aplikované mechanice, elektronice a mikroprocesorové technice a v měření a zpracování signálů. Mají zkušenost s elektrickými, hydraulickými a pneumatickými pohony a jejich řídicími systémy, dále s měřením a senzory a zpracováním diagnostických signálů.

Odborné dovednosti absolventa

Absolventi jsou schopni analyzovat dynamické vlastnosti struktury komplexních systémů a používat metody matematicko-fyzikálního modelování a simulace dynamických systémů. Vědí, jak používat CAD nástroje pro návrh mechatronických systémů, řídících algoritmů a softwaru. Jsou připraveni navrhnout měření, a identifikaci dynamických vlastností regulovaných systémů. Na základě analýzy dynamiky systémů jsou schopni navrhnout řídicí systém založený na PLC, průmyslové PC,nebo tzv embedded systémů.

Obecné způsobilosti absolventa

Znalosti z oblasti elektrické, mechanické řídicí techniky jim umožňuje pracovat s komplexní strukturou systémů a uvažovat o interakci různých dynamických subsystémů ve fázi návrhu nové mechatronické soustavy s pomocí vhodného ovládacího prvku dosáhnout požadovaného chování výsledného systému. Jsou připraveni na týmovou práci, komunikaci o technických problémech s jinými odbornými skupinami.

Uplatnění absolventa

Multidisciplinární výuka je velkou výhodou pro práci v různých oblastech strojírenství a elektrotechniky. Absolventi se mohou stát členy projektových týmů a jsou připraveni začít profesionální kariéru v oblasti výzkumu a vývoje ve strojírenství, automobilovém průmyslu, elektrotechnice, IT, různorodé výrobě.


Fakulta Univerzitní studijní programy
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3906T006
Název česky Mechatronické systémy
Název anglicky Mechatronic Systems
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Jiří Tůma, CSc.