Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

O studiu

  • Studium trvá 2 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi navazujícího magisterského studijního programu získávají akademický titul inženýr (Ing.).

Studijní obor Energetické stroje a zařízení

Informace pro uchazeče

Energie a Energetika je součástí téměř všech lidských činností. Absolvent studia najde uplatnitelní zejména v energetických podnicích, projekčních organizacích, atp.

Student oboru se během studia seznámí s postupem produkce tepelné a elektrické energie, efektivním využíváním zdrojů surovin, vč. biomasy a odpadů, bude umět identifikovat zdroje znečištění, využije diagnostiku energetických procesů, zvládne návrh lopatkových a spalovacích zařízení, je schopen využívat jak fosilní tak obnovitelné zdroje energie.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód oboru 2302T006
Název oboru česky Energetické stroje a zařízení
Název oboru anglicky Energy Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Klíčová slova energetické stroje a zařízení
zdroje energie
využívání odpadů
obnovitelné zdroje energie
účinnost transformace