Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní obor Stavba výrobních strojů a zařízení

Informace pro uchazeče

Tento obor sestává z několika specializací z oblasti konstrukce a výpočtů jak strojů, tak jejich dílů i skupin. V oboru se studuje problematika pohonů strojů jak mechanických, hydraulických, ale i pneumatických. Dále lze v oboru získat znalosti z dopravy a manipulace s materiálem, zemních, těžebních a stavebních strojů. Celé studium je vysoce odborné a jsou v něm aplikovány nejnovější poznatky oboru. Při návrzích a výpočtech jsou využívány špičkové postupy a metody optimalizace. Samozřejmostí je práce s moderními 3D CAD aplikacemi a MKP systémy. Návrhy strojů a strojních dílů budou studenti provádět s ohledem na únosnost a požadovanou životnost. Absolventi se naučí zvládat tyto prostředky na profesionální úrovní jako konstruktéři či výpočtáři ve všech strojních oborech.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojní inženýrství
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
Kód oboru 2302V019
Název oboru česky Stavba výrobních strojů a zařízení
Název oboru anglicky Contruction of Production Machines and Equipment
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra částí a mechanismů strojů
Garant prof. Dr. Ing. Miloš Němček
Klíčová slova Nejnovější postupy a technologie
CAD a MKP
Stroje a zařízení
Konstrukce a výpočty
Pohony strojů