Řízení strojů a procesů

Informace pro uchazeče

Studenti si prohloubí své znalosti z teorie a prostředků automatického řízení, metod identifikace, technické diagnostiky, zpracování signálů, simulace a optimalizace systémů a osvojí si základní metody výzkumné a vývojové práce v oblasti návrhu a vývoje řídicích a informačních systémů. Jejich odborný profil jim dává předpoklady uplatnit se jako samostatný projektant řídicích systémů, vývojový, výzkumný nebo akademický pracovník, perspektivně i jako vedoucí pracovník.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 3902V056
Název česky Řízení strojů a procesů
Název anglicky Control of Machines and Processes
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra automatizační techniky a řízení
Garant prof. Ing. Petr Noskievič, CSc.
Klíčová slova instrumentace
aplikovaná informatika
automatické řízení
optimalizace
matematické modelování