Energetické stroje a zařízení

Informace pro uchazeče

Energie a Energetika je součástí téměř všech lidských činností. Absolvent studia najde uplatnitelní zejména v energetických podnicích, projekčních organizacích, atp.

Student oboru se během studia seznámí s postupem produkce tepelné a elektrické energie, efektivním využíváním zdrojů surovin, vč. biomasy a odpadů, bude umět identifikovat zdroje znečištění, využije diagnostiku energetických procesů, zvládne návrh lopatkových a spalovacích zařízení, je schopen využívat jak fosilní tak obnovitelné zdroje energie.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2302V006
Název česky Energetické stroje a zařízení
Název anglicky Energy Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garantující katedra Katedra energetiky
Garant doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Klíčová slova energetické stroje a zařízení
nová řešení
obnovitelné zdroje energie
účinnost transformace
hospodaření s energiemi