O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Technologie provozu letecké techniky

Informace pro uchazeče

Je tvým snem pilotovat letadlo nebo nést obrovskou zodpovědnost za bezpečný chod leteckého provozu? Studium tě teoreticky připraví na práci v oblasti provozování letecké dopravy. Během tří let získáš jak důležitý přírodovědný a technický základ, tak znalosti z odborných leteckých předmětů. Pokud úspěšně dostuduješ a zároveň absolvuješ školou nehrazený praktický letecký výcvik, můžeš v oboru zastávat několik různých pozic. Některé, jako jsou například pracovník na pozici plánování a monitorování letů nebo pracovník v managementu provozovatele letecké dopravy, nevyžadují průkaz způsobilosti. Chceš-li být dopravním pilotem nebo dispečerem letecké dopravy, je třeba prokázat i zdravotní způsobilost a dobrou fyzičku. Proto obor nabízí dvě specializace, a sice Letecký provoz a Dopravní pilot.

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód 3708R037
Název česky Technologie provozu letecké techniky
Název anglicky Aircraft Operation Technology
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Institut dopravy
Garant doc. Ing. Michal Dorda, Ph.D.
Klíčová slova Letecký výcvik
Letecké kvalifikace
Letecký provoz
Letecká doprava
Dopravní pilot