O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Ve studijním programu Strojírenství je studium společné pro první 2 roky, poté si studenti vybírají z 12 oborů, kde studují 1 rok.
  • Studijní program Energetika je otevřen pouze v kombinované formě.
  • Ve studijním programu Technologie letecké dopravy si studenti vybírají ze 2 oborů.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Technická diagnostika, opravy a udržování

Informace pro uchazeče

Nemusíš mít zrovna titul MUDr., aby ses mohl nazývat diagnostikem. Stačí vystudovat první obor v České republice, který je zaměřen na technickou diagnostiku, opravy a udržování. V průběhu studia se budeš zabývat například tím, jak zajistit provozní spolehlivost a dlouhou životnost stroje. Získáš znalosti v oblasti diagnostiky, maziv a mazacích systémů, řízení a plánování údržby. Jako bakalář se uplatníš v nejrůznějších výrobních společnostech jako maintenance manager neboli manažer údržby. Pokud se rozhodneš pokračovat v magisterském studiu, povýšíš z manažera na inženýra údržby. Zaměstnavatelé se o tebe poperou, budou-li shánět provozního diagnostika, tribologa, ale také projektanta či konstruktéra zabývajícího se diagnostikou a opravou výrobních strojů a zařízení.

Popis

Jedná se o první takto koncipovaný studijní obor a specializaci v České republice, akreditovaný jak v bakalářském, tak navazujícím magisterském studiu a mající své pokračování i v doktorském studiu oboru „Stavba výrobních strojů a zařízení“. Absolvent tohoto studijního oboru či specializace získá znalosti týkající se řešení problematiky zajištěnosti provozní spolehlivosti strojů a zařízení, to znamená z oblasti technické diagnostiky a navrhování diagnostických systémů, řízení a plánování údržby, maziv a mazacích systémů, řešení problematiky životnosti a další znalosti a vědomosti z oblasti zajišťování provozuschopnosti výrobních strojů a zařízení, včetně jejich konstruování.

Odborné znalosti absolventa

Absolvent tohoto oboru či specializace získá znalosti týkající se řešení problematiky zajištěnosti provozní spolehlivosti strojů a zařízení, to znamená v oblasti technické diagnostiky a navrhování diagnostických systémů, řízení a plánování údržby, maziv a mazacích systémů, řešení problematiky životnosti a další.

Odborné dovednosti absolventa

Cílem v bakalářském studiu je výchova pro pracovní pozici maintenance manager (manažer údržby) a v navazujícím magisterském studiu pro maintenance engineer (inženýr údržby). Absolventi tohoto oboru, resp. specializace, pak nacházejí uplatnění především v oblasti údržby různých výrobních společností a výrobních procesů, jako provozní diagnostici, diagnostici analytici, tribologové, manažeři apod., ale také jako projektanti a konstruktéři zajišťující diagnostikovatelnost a opravitelnost výrobních strojů a zařízení.

Obecné způsobilosti absolventa

Absolvent získá způsobilost a odbornost podloženou širokými dovednostmi a znalostmi v oblastech technické diagnostiky na takové znalostní úrovní, která mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního a řídícího procesu, vývoj nových tvůrčích a konkrétních řešení, případně pokračování v navazujícím magisterském a následně doktorském studiu.

Uplatnění absolventa

Cílem v bakalářském studiu je výchova pro pracovní pozici maintenance manager (manažer údržby) a v navazujícím magisterském studiu pro maintenance engineer (inženýr údržby). Absolventi tohoto oboru, resp. specializace, pak nacházejí uplatnění především v oblasti údržby různých výrobních společností a výrobních procesů, jako provozní diagnostici, diagnostici analytici, tribologové, manažeři apod., ale také jako projektanti a konstruktéři zajišťující diagnostikovatelnost a opravitelnost výrobních strojů a zařízení.
Absolvent bakalářského studia získá při studiu teoretických, aplikovaných a oborových předmětů nutné znalosti technika – manažera pro oblast údržby strojů a zařízení jako procesně technické činnosti. Je vybaven dovednostmi a znalostmi, které mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního procesu nebo pokračováním v navazujícím magisterském studiu.
Absolvent navazujícího magisterského studia získá při studiu teoretických, aplikovaných a oborových předmětů široké a hluboké znalosti technika – manažera pro oblast údržby strojů a zařízení jako procesně technické činnosti. Získá způsobilost a odbornost podloženou širokými dovednostmi a znalostmi a jejich současnou znalostní úrovní, které mu umožní jeho profesní růst tvůrčím zapojením do výrobního a řídícího procesu, vývoj nových tvůrčích a konkrétních řešení, případně pokračování v doktorském studiu.


Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Kód 2301R023
Název česky Technická diagnostika, opravy a udržování
Název anglicky Technical Diagnostics, Service and Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra výrobních strojů a konstruování
Garant doc. Ing. František Helebrant, CSc.
Klíčová slova spolehlivost
životnost
oprava
technická diagnostika
údržba