O studiu

  • Studium trvá 3 roky.
  • Studium je možné absolvovat v prezenční nebo kombinované formě.
  • Absolventi bakalářského studijního programu získávají akademický titul bakalář (Bc.).

Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení

Informace pro uchazeče

Staneš se expertem na konstruování strojních zařízení a prvků, v nichž prim hraje kapalina nebo stlačený vzduch. Jako absolvent budeš ovládat základy hydrostatiky, zákony proudění ideální a skutečné tekutiny a dokážeš je používat v praxi při konstrukci hydraulických a pneumatických prvků. Seznámíš se s konstrukcí a charakteristikami jednotlivých prvků a jejich funkci si vyzkoušíš na interaktivních trenažérech. Využiješ to pak ve své profesi konstruktéra nebo technika. Jen se podívej kolem sebe, hydraulika a pneumatika je všude. Oplýváš-li nadáním obchodovat, pak můžeš tato zařízení nejen projektovat, ale i prodávat. Uplatníš se i v příbuzných oborech, jako jsou doprava kapalin a plynů, čerpací technika, vodní hospodářství nebo třeba potrubní hydraulická a pneumatická doprava.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód 2302R007
Název česky Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Název anglicky Hydraulics and Pneumatics
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra hydromechaniky a hydraulických zařízení
Garant doc. Ing. Sylva Drábková, Ph.D.
Klíčová slova doprava tekutin
proudění tekutin
silové účinky
hydraulika
pneumatika