Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Průmyslové inženýrství

O studijním programu

Jsi přirozeně vůdčí typ? Máš neustálé nutkání organizovat dění kolem sebe? Uplatni svůj talent v průmyslových provozech!
Bude to chtít pár let, kapku tvé pozornosti a špetku talentu – a nový vedoucí provozu je na světě. Naučíme tě vést tým, vyznat se v základech strojírenských technologií, projektovat výrobní systémy a organizovat předvýrobní i výrobní procesy. Zasvětíme tě do tajů kvality výroby, certifikace výrobků, účetnictví a základů všeobecné i podnikové ekonomiky.
Uplatníš se jako projektant výrobních systémů, technolog, projektový manažer nebo expert na kontrolu a řízení kvality. V obchodním světě uspěješ jako specialista na posuzování úrovně technologických projektů.

Profese

 • Plánovač výroby
 • Manažer logistiky
 • Pracovník či manažer podnikového controllingu
 • Obchodně-technický manažer
 • Projektový manažer
 • Manažer tvářecích technologií
 • Technický manažer
 • Procesní konzultant
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Inspektor kvality
 • Podnikový ekonom
 • Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Auditor systémů managementu kvality
 • Specialista technického normování práce
 • Manažer výroby
 • Projektant výrobních systémů

Dovednosti

 • Řízení kvality výroby
 • Znalost základů marketingových činností
 • Znalost metodologie průmyslového managementu
 • Řízení organizace
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
 • Marketing
 • Navrhování technologických postupů výroby
 • Optimalizace procesů tažení výtažků
 • Znalost materiálové a technologické tvářitelnosti materiálů
 • Znalost nekonvenčních metod strojírenského tváření
 • Znalost vlivu tváření na vlastnosti a strukturu materiálu
 • Řízení výrobních a předvýrobních procesů
 • Prokazovaní shody výrobků
 • Znalost strojírenských technologií
 • Průmyslové inženýrství
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • Podniková ekonomika
 • Znalost metod a technik řízení
 • Řízení kvality
 • Metody řízení
 • Projektování technologických pracovišť
 • Průmyslová logistika
 • Certifikace výrobků
 • Projektování výroby
 • Znalost základních metalurgických faktorů ovlivňujících tvářitelnost plechu
 • Organizace a řízení výroby
 • Projektování výrobních jednotek
 • Manažerské znalosti
 • Posuzování úrovně technologických projektů
 • Posuzování tvářitelnosti materiálů
 • Projektování výrobních systémů
 • Provádět technický dozor na pracovištích
 • Znalost přímých metod zkoušení plechu
 • Kontrola kvality
 • Příprava výroby
 • Zkoušky tvařitelnosti kovových materiálů
 • Hodnocení výrobních i předvýrobních procesů
 • Znalost nekonvenčních kritérií hodnocení tvářitelnosti plechů
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S05
Název specializace česky Průmyslové inženýrství
Název specializace anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra mechanické technologie
Zodpovědná osoba prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály
Klíčová slova marketing
kvalita výroby
podniková ekonomika
průmyslové inženýrství
řízení organizace