Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Průmyslové inženýrství

Informace pro uchazeče

Jsi přirozeně vůdčí typ? Rád organizuješ dění kolem sebe? Tak se přidej k nám. Porozumíš základům strojírenských technologií, naučíš se projektovat výrobní systémy a organizovat předvýrobní i výrobní procesy. Kromě toho tě připravíme na práci vedoucího provozu, který je schopen samostatně a zodpovědně rozhodovat. Díky studiu také získáš znalosti týkající se posuzování kvality výroby, certifikace výrobků, prokazování shody a účetnictví. Budeš ovládat základy všeobecné i podnikové ekonomiky. Uplatníš se ve strojírenství i jiných průmyslových odvětví v předvýrobě, vývoji nebo výzkumu. Neztratíš se ani jako projektant výrobních systémů, technolog, projektový manažer nebo expert na kontrolu a jakost. Ve finančním světě uspěješ jako specialista na posuzování úrovně technologických projektů.

Profese

 • Inspektor kvality
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Specialista technického normování práce
 • Obchodně-technický manažer
 • Podnikový ekonom
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Procesní konzultant
 • Technický manažer
 • Manažer logistiky
 • Auditor systémů managementu kvality
 • Plánovač výroby
 • Manažer výroby
 • Pracovník či manažer podnikového controllingu
 • Projektový manažer
 • Manažer tvářecích technologií
 • Řídící pracovníci v oblasti obchodu, marketingu
 • Projektant výrobních systémů

Dovednosti

 • Znalost strojírenských technologií
 • Prokazovaní shody výrobků
 • Posuzování tvářitelnosti materiálů
 • Řízení výrobních a předvýrobních procesů
 • Organizace a řízení výroby
 • Projektování výrobních systémů
 • Znalost metod a technik řízení
 • Průmyslová logistika
 • Metody řízení
 • Znalost základů marketingových činností
 • Průmyslové inženýrství
 • Zkoušky tvařitelnosti kovových materiálů
 • Certifikace výrobků
 • Kontrola kvality
 • Projektování technologických pracovišť
 • Manažerské znalosti
 • Znalost materiálové a technologické tvářitelnosti materiálů
 • Navrhování technologických postupů výroby
 • Podniková ekonomika
 • Znalost vlivu tváření na vlastnosti a strukturu materiálu
 • Znalost metodologie průmyslového managementu
 • Znalost přímých metod zkoušení plechu
 • Příprava výroby
 • Řízení kvality výroby
 • Marketing
 • Znalost nekonvenčních metod strojírenského tváření
 • Projektování výroby
 • Optimalizace procesů tažení výtažků
 • Znalost nekonvenčních kritérií hodnocení tvářitelnosti plechů
 • Řízení organizace
 • Provádět technický dozor na pracovištích
 • Znalost základních metalurgických faktorů ovlivňujících tvářitelnost plechu
 • Hodnocení výrobních i předvýrobních procesů
 • Projektování výrobních jednotek
 • Znalost základů podnikové ekonomiky
 • Řízení kvality
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • Posuzování úrovně technologických projektů
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S05
Název specializace česky Průmyslové inženýrství
Název specializace anglicky Industrial Engineering
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra mechanické technologie
Zodpovědná osoba prof. Ing. Radek Čada, CSc.
Klíčová slova marketing
kvalita výroby
podniková ekonomika
průmyslové inženýrství
řízení organizace