Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Konstrukce strojů

Informace pro uchazeče

Konstruování je královna strojírenských disciplín. Jsi-li duchem tvořivý člověk, který si rád láme hlavu nad hlavolamy, pak je pro tebe konstruktéřina jako stvořená. Vysoká tě naučí základní principy navrhování a dimenzování jednotlivých strojních součástí i celých strojních zařízení. Kromě samotného konstrukčního řešení se přitom zaměříš také na funkčnost, design, technologii výroby, náklady na výrobu i provoz a ekologická hlediska. Neměj strach, že bys studium strávil jen v laboratořích a přednáškových sálech, díky exkurzím nakoukneš i do praxe. A jaké je největší plus specializace Konstrukce strojů? Naučí tě přemýšlet kreativně, a tak nebudeš mít problém postavit se čelem novým projekčně konstrukčním výzvám. To se ti bude hodit jak v profesi, tak v navazujícím magisterském studiu.

Profese

 • Projektant výrobních systémů
 • Konstruktér
 • Technický a provozní inženýr
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Technik diagnostik montážních a optických měření
 • Technický manažer
 • Specialista vibrační diagnostiky
 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Technik diagnostik elektrických zařízení
 • Diagnostik analytik
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků
 • Provozní diagnostik
 • Technik diagnostik tribodiagnostik
 • Technik diagnostik termografie
 • Provozní technik
 • Inženýr vývojář

Dovednosti

 • Znalost tribodiagnostiky
 • Konstruování s podporou CAD systému Catia
 • 2D konstrukčními programy
 • Znalost elektrodiagnostiky
 • Schopnost sestavit zprávu o výsledku technického experimentu
 • Znalost aplikace požadavků technické diagnostiky v konstrukci strojů
 • SW CATIA
 • Navrhování komponent
 • Orientace v nákresech
 • Znalost vibrodiagnostických měření
 • Projektování výrobních strojů
 • Výpočty trvanlivosti
 • Znalost konstrukce razicích strojů
 • Projektování výrobních jednotek
 • SW ANSYS
 • Znalost konstrukce těžebních strojů
 • Znalost tribodiagnostických měření a analýz
 • Znalost vyvažování a ustavování
 • Navrhování řešení konstrukčního problému
 • Výpočty strojních součástí
 • Měření spektra zatížení
 • Znalost vibrodiagnostiky
 • Znalost konstrukce stavebních strojů
 • Výpočty tuhosti
 • Tvorba technických zpráv
 • SW 3D/CAD
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • Znalost řízení údržby
 • Orientace v technických výkresech
 • Znalost konstrukce výrobních strojů
 • Znalost s výpočtovými programy
 • Znalost konstrukce zemních strojů
 • Čtení technické dokumentace
 • Výpočty pevnosti
 • Experimentální analýza napjatosti
 • Kalibrace a verifikce senzorů
 • Znalost nedestruktivního testování
 • Znalost technické dokumentace
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • Znalost provozování a údržby výrobních strojů
 • Znalost konstrukce tvářecích strojů
 • SW Inventor
 • Tenzometrie
 • Znalosti ustavování výrobních strojů
 • Snímače fyzikálních veličin
 • Znalost teorie systémů údržby
 • Znalost termodiagnostiky
 • Znalost měření povrchové teploty kontaktně i bezkontaktně
 • Stavba vozidel
 • Znalost technické diagnostiky
 • Znalost kostrukce obráběcích strojů
 • Znalost nedestruktivní diagnostiky
 • Znalost základních programů PC
 • Orientace ve schématech
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Projektování
 • SW Autodesk
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • SW Autodesk Inventor
 • Konstrukční procesy
 • Výpočty dynamiky
 • Konstruování s podporou CAD systému NX
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Konstrukce strojů
Název specializace anglicky Machine Design
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra výrobních strojů a konstruování
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář