Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Konstrukce strojů

O studijním programu

Je-li strojírenský proces jako štafetový závod, my běžíme první etapu. Navrhujeme, počítáme a ptáme se z čeho, jak a za kolik. Výkres je naše štafeta, kterou předáváme technologovi.
Pokud jsi skrz naskrz kreativní duše, pak jsi tady dobře. Konstrukce je nekorunovanou královnou strojírenských disciplín, bez níž by se proces výroby neobešel. Vyžaduje trpělivost, rozhled a odvahu vsadit na nová inovativní řešení. A tady velkou dávku kreativity.
Během studia tě naučíme navrhovat strojní části i celá zařízení tak, aby byla funkční, designová a jejich výroba a provoz stály co nejméně. Zasvětíme tě také do technologických postupů a ekologických hledisek strojní výroby. Za pár let z tebe bude hotový konstruktér s technickými znalostmi, poznatky z praxe a vybroušeným kreativním myšlením.

Profese

 • Technický a provozní inženýr
 • Projektant výrobních systémů
 • Konstruktér
 • Technik diagnostik montážních a optických měření
 • Inženýr v útvarech údržby a obslužných odděleních
 • Kvalifikovaný prodejce
 • Technik diagnostik tribodiagnostik
 • Diagnostik analytik
 • Provozní diagnostik
 • Projekční a řídicí pracovník
 • Technik diagnostik elektrických zařízení
 • Specialista vibrační diagnostiky
 • Provozní technik
 • Technický manažer
 • Technik diagnostik termografie
 • Inženýr vývojář
 • Inženýr výpočtář, konstruktér technologických zařízení, nástrojů a přípravků

Dovednosti

 • Snímače fyzikálních veličin
 • Znalost konstrukce razicích strojů
 • Znalost aplikace požadavků technické diagnostiky v konstrukci strojů
 • Experimentální analýza napjatosti
 • Orientace ve schématech
 • Prezentace a obhajoba výsledků práce
 • Znalost kostrukce obráběcích strojů
 • Znalost konstrukce výrobních strojů
 • Znalost konstrukce těžebních strojů
 • Znalost teorie systémů údržby
 • Měření spektra zatížení
 • Znalost nedestruktivní diagnostiky
 • Zpracování výkresové dokumentace
 • Tenzometrie
 • Znalost konstrukce tvářecích strojů
 • Výpočty trvanlivosti
 • SW 3D/CAD
 • Čtení technické dokumentace
 • Znalost měření povrchové teploty kontaktně i bezkontaktně
 • Znalost tribodiagnostických měření a analýz
 • Konstruování s podporou CAD systému NX
 • Tvorba technických zpráv
 • Znalost základních technologií zpracování plastů
 • Orientace v nákresech
 • Měření elektrických i neelektrických veličin
 • SW Inventor
 • Konstrukční procesy
 • SW Autodesk Inventor
 • Navrhování komponent
 • Znalost základních programů PC
 • Stavba vozidel
 • Znalost vyvažování a ustavování
 • SW ANSYS
 • Znalost provozování a údržby výrobních strojů
 • Znalost konstrukce zemních strojů
 • Schopnost sestavit zprávu o výsledku technického experimentu
 • 2D konstrukčními programy
 • Znalost konstrukce stavebních strojů
 • Projektování výrobních strojů
 • Znalosti ustavování výrobních strojů
 • Navrhování řešení konstrukčního problému
 • Znalost vibrodiagnostických měření
 • Znalost termodiagnostiky
 • Znalost technické diagnostiky
 • Projektování výrobních jednotek
 • Znalost s výpočtovými programy
 • Výpočty dynamiky
 • Konstruování s podporou CAD systému Catia
 • Znalost technické dokumentace
 • Kalibrace a verifikce senzorů
 • Výpočty tuhosti
 • Znalost řízení údržby
 • Znalost vibrodiagnostiky
 • Projektování
 • Konstruování s podporou CAD systému Invertor
 • SW Autodesk
 • Znalost tribodiagnostiky
 • Výpočty strojních součástí
 • Výpočty pevnosti
 • Znalost nedestruktivního testování
 • Znalost elektrodiagnostiky
 • SW CATIA
 • Orientace v technických výkresech
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Studijní program Strojírenství
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Konstrukce strojů
Název specializace anglicky Machine Design
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra konstruování
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Oblasti vzdělávání (zaměření) Strojírenství, technologie a materiály