Studentský život

Studentská komora Akademického senátu

Studentská komora Akademického senátu není studentskou organizací jako takovou, její existence je dána zákonem, je tvořena studenty všech fakult, kteří byli nejúspěšnější ve volbách do Studentské komory Akademického senátu na své fakultě. Zastupujeme zájmy všech studentů univerzity, řešíme jejich problémy, stížnosti a těžkosti. Pořádáme každoročně zajímavé akce jako Setkání studentů s panem rektorem, Fotosoutěž, Setkání studentských organizací, Setkání s vedením kolejí a menz a další. Vše potřebné o nás lze nalézt na skas.vsb.cz.

Stavovská unie studentů Ostrava

Nezisková studentská organizace působící na Ostravské univerzitě v Ostravě a Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, kterou tvoří aktivní dobrovolníci z řad studentů. Pořádá kulturní a sportovní akce pro studenty i širokou veřejnost, poskytuje studentům informační servis, pomáhá univerzitám s propagací a organizací nejrůznějších akcí a dává svým členům možnost zdokonalit své schopnosti a získat cenné zkušenosti. Vydává vlastní časopis, zaštiťuje studentské rádio, provozuje dva studentské kluby.
http://susostrava.eu/

AIESEC

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a přiležitostmi v mezinárodním prostředí. V Ostravě jsme již od roku 1973 a svými činy pozitivně ovlivňujeme uvažování lidí v Moravskoslezském kraji a vytváříme studentům a mladým lidem příležitosti kraj rozvíjet.
Umožňujeme mladým lidem vyjet na dobrovolnickou či profesní stáž do zahraničí, rozšiřujeme jim obzory a vzděláváme je skrze veřejné tréninky, přednášky či workshopy od úspěšných lidí z praxe. Studenty středních a základních škol v kraji vzděláváme v jazycích i kultuře cizích krajin pomocí projektů EDISON a Summer SPEAK!. Pomáháme i místním firmám, které zaměstnávají stážisty z různých koutů světa a tím jsme s firmami stále v kontaktu. To vše a ještě víc zařizují členové organizace AIESEC, kteří při škole získávají i praktické zkušenosti, ať už z oblasti prodeje, marketingu či HR. Pokud je ti 18 let a více, máš zájem se učit novým věcem, procvičovat si angličtinu, prezentační dovednosti a spoustu dalšího, neváhej nás kontaktovat. My ti rádi povíme více informací.

Email: ostrava@aiesec.cz
FB: facebook.com/aiesec.ostrava
Web: aiesec.cz

IAESTE

IAESTE Czech Republic je mezinárodní studentská organizace, která nabízí studentům možnost vyjet na zahraniční placenou stáž v oboru jejich studia. Je zaměřena především na studenty technických oborů, ale i na ekonomy nebo umělce. Mimo stáží organizace každý rok vydává Diář studenta a Průvodce prváka, pořádá stavitelskou soutěž Bridge Builder Contest a umožňuje studentům zlepšit znalost jazyků prostřednictvím jazykových kurzů.

Email: vsb@iaeste.cz
FB: www.facebook.com/IAESTEVSB
Web: vsb.iaeste.cz

Erasmus Student Network VŠB-TUO

Studentská organizace, která se stará o zahraniční studenty - spravuje Buddy System, organizuje Orientation Days na začátku semestru, pořádá různé akce pro české i zahraniční studenty během celého semestru (výlety, exkurze, FILLUP program, parties, flashmobs, ...). ESN VŠB-TUO je lokální sekcí jedné z největších mezinárodních studentských organizací ESN (Erasmus Student Network). 
http://esnvsb.cz/

Vysokoškolské katolické hnutí

VKH Ostrava je společenství věřících studentů, které pořádá pravidelné mše svaté, spolča, různé výlety a další akce. Více informací naleznete na webu http://vysokoskolaci.info/.

Akademický pěvecký sbor

Akademický pěvecký sbor Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava vznikl z iniciativy studentů v roce 2007, kdy byl inaugurován na akademickou půdu provedením Mozartovy Missa brevis C dur. Do té doby od roku 2000 působil jako středoškolský Komorní sbor EXIL. Více informací naleznete na webu http://sbor.vsb.cz/.

Báňská fotbalová liga

Báňská fotbalová liga je studentská organizace, která má na starost fotbalovou ligu na kolejích v Porubě. Její začátek se datuje k roku 2006, kdy se parta studentů rozhodla po vzoru jiných Vysokých škol založit fotbalovou ligu na kolejích.

webové stránky: http://www.banskaliga.cz/

In-Life Ostrava

In-Life (Integrity Life) je studentská nezisková organizace působící v pěti univerzitních městech v České i Slovenské republiky. Naším cílem je pomáhat Vám, vysokoškolským studentům, najít a rozvinout osobní potenciál a inspirovat Vás k efektivně využitému studiu i volnému času. K tomu Vám může posloužit široké spektrum akcí, které připravujeme: přednášky na aktuální témata, diskuse, setkání se zajímavými lidmi, kreativní workshopy, outdoorové akce, jazykové a sportovní kempy, filmové a hudební večery. Naší vizí je přinést pozitivní změnu do společnosti na základně křesťanských hodnot, jako je svoboda, pravda a naděje.
Více na www.integritylife.org a www.facebook.com/inlifebudutoho

Dechový orchestr Ostrava při VŠB-TUO

Je jediným univerzitním velkým dechovým orchestrem v České republice. Hráči orchestru jsou převážně studenti, absolventi a zaměstnanci VŠB-TUO. Repertoár orchestru je složen ze symfonických skladeb pro velké dechové orchestry českých a zahraničních autorů, vlastních skladeb dirigentů orchestru, filmových a muzikálových melodií a pop music v úpravách pro symfonický dechový orchestr.
Více informací na orchestr.vsb.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava