VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní VŠB-TUO na období 2016 – 2020