Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 21. 3. 2023!

Zasedání Akademického senátu FS

 21. 3. 2023, 13:00
 D206
Zasedání Akademického senátu FS VŠB-TUO.

Návrh programu:

  1. Schválení programu jednání
  2. Schválení Disciplinární komise Fakulty strojní VŠB-TUO
  3. Projednání akreditačního spisu bakalářského studijního programu „Inteligentní doprava a logistika“ (jazyk studia: čeština, forma studia: prez., spis A19S342B01, oblast vzdělávání: 04 – Doprava)
  4. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu „Aditivní technologie“ (jazyk studia: čeština, forma studia: prez. i komb., spis A23S346N01, oblast vzdělávání: 27 – Strojírenství, technologie a materiály)
  5. Projednání akreditačního spisu navazujícího magisterského studijního programu „Aditivní technologie“ (jazyk studia: angličtina, forma studia: prez., spis A23S346N02, oblast vzdělávání: 27 – Strojírenství, technologie a materiály)
  6. Metodika rozdělování neinvestičních prostředků na pracoviště Fakulty strojní VŠB-TUO
  7. Návrh členů volební komise pro provedení voleb do studentské komory AS FS pro funkční období 2023–2026
  8. Rozhodnutí o způsobu provedení voleb do studentské komory AS FS pro funkční období 2023–2026
  9. Vyhlášení voleb do akademické komory AS FS pro funkční období 2023–2026 a schválení harmonogramu těchto voleb
  10. Různé

Předložené dokumenty jsou uloženy v InNETu v sekci Dokumenty / Materiály předložené Akademickým senátům / Fakulta strojní.

  49.83237N; 18.163244E
Vloženo: 14. 3. 2023
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět