Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 4. 12. 2019!

Představení kandidátů na funkci děkana FS

 4. 12. 2019, 12:30
 C4
Shromáždění Akademické obce FS VŠB-TUO k představení kandidátů na funkci děkana FS pro funkční období 2020–2024.

Program:

  1. Zahájení

  2. Prezentace kandidátů na funkci děkana
  3. Odpovědi na dotazy
  4. Závěrečné slovo kandidátů na funkci děkana

Životopis a volební program od všech kanditátů bude v souladu se schváleným harmonogramem voleb volební komisí AS FS zveřejněn dne 26. 11. 2019 na: https://www.fs.vsb.cz/cs/o-fakulte/organizacni-struktura/akademicky-senat/volby-dekana/

Na zasedání jsou zváni všichni členové akademické obce FS, tj. pedagogové i studenti FS.

Na dobu od 12:30 do 15:30 je vyhlášeno děkanské volno.

Pozn.: Dotazy na kandidáty můžete doručit předsedovi volební komise do 3. 12. 2019 (Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. – katedra 338), vložit do připravené schránky před zahájením zasedání na C4 nebo osobně položit při diskuzi. V případě časové tísně budou preferovány dotazy z pléna.

  49.83407N; 18.162798E
Vloženo: 21. 11. 2019
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět