Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 31. 12. 2019!

Od myšlenky přes prototyp k patentu a mezinárodnímu ocenění

Od myšlenky přes prototyp k patentu a mezinárodnímu ocenění
Tým ve složení doc. Brázda, doc. Poruba a Bc. Tichý získali na veletrhu inovací INTARG v Polsku zlatou medaili.

Na počátku všeho je myšlenka, která se v případě techniků nejlépe sděluje náčrtkem či výkresem. V roce 2014 mne přepadla myšlenka na zařízení sledující zásadní parametry partikulárních látek ve skladovacích systémech. Myšlenku jsem pochopitelně raději zakreslil a rozpracoval do detailů, což je zřejmé z levého Obr. 1. Celý projekt čekal jen na financování, které se podařilo získat v roce 2017 pomocí programu GAMA projektu PRE SEED fondu VŠB-Technické univerzity Ostrava. Díky tomu vznikl prototyp měřicího zařízení (viz Obr. 1 vpravo) k testování a ověření schopnosti zařízení sledovat limitní situace ve skladovacích systémech partikulárních látek.


Obr. 1: Měřicí zařízení – vlevo náčrtek (foto Robert Brázda), vpravo prototyp měřicího zařízení se členy týmu zleva doc. Brázda, Bc. Tichý a doc. Poruba (foto Petra Valášková)

K ochraně autorských práv členů týmu a VŠB-TUO byly podány přihlášky patentově právní ochrany k získání patentu, užitného vzoru a dvou průmyslových vzorů. Úskalím procesu patentové ochrany jsme zdárně prošli a 3. 4. 2018 jsme nejdříve získali užitný vzor číslo 31670, poté 27. 9. 2018 patent číslo 307521 (viz Obr. 2 vlevo) a nakonec dne 6. 3. 2019 jsme obdrželi průmyslové vzory s čísly 37290 a 37291.

Nebáli jsme se ani konkurence a naše inovace byla přihlášena k mezinárodnímu klání inovací v polských Katowicích na INTARG POLAND, kde jsme v červnu 2019 stanuli na pomyslné bedně se zlatou medailí v ruce (viz Obr. 2 vpravo). Toto ocenění má obrovský smysl nejen v posunu stavu vědy a techniky, ale také v zapojení potencionálních vědců - studentů, v tomto případě Bc. Lukáše Tichého, do úspěšných vědeckých týmů Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nemalý efekt je i popularizační, neboť zařízení, vzhledem ke své kompaktní konstrukci, bude možno využívat k šíření poznatků vědy a výzkumu mezi širokou veřejnost.


Obr. 2: Měřicí zařízení – vlevo udělený patent č. 307521 (foto Robert Brázda), vpravo získaný diplom a zlatá medaile (foto Petra Valášková)

Děkujeme všem za podporu.

doc. Ing. Robert Brázda, Ph.D. – Institut dopravy FS VŠB-TUO

doc. Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. – Katedra aplikované mechaniky FS VŠB-TUO

Bc. Lukáš Tichý – Institut dopravy FS VŠB-TUO

Více info na komunikačních kanálech:

www.fs.vsb.cz/342 | www.facebook.com/sypaci | www.instagram.com/sypaci_vsb

Vloženo: 14. 10. 2019
Kategorie:  Aktuality
Zadal:  Administrátor
Útvar: 342 - Institut dopravy
Zpět