Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Platnost příspěvku skončila 3. 10. 2019!

Odborný asistent (Fakulta strojní)

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 2 míst odborných asistentů Katedry automatizační techniky a řízení

Termín nástupu: 1. 11. 2019 nebo dle dohody

Výše pracovního úvazku: částečný 50% (20 hodin/týden)

Náplň práce

 • zajišťování výuky předmětů z definovaných oblastí na katedře včetně externích pracovišť v Šumperku a Uherském Brodě;
 • správa laboratoří pro výuku a zajišťování jejích chodu;
 • reprezentace fakulty strojní na PR akcích a mezinárodních konferencích;
 • vedení bakalářských a diplomových prací řešených na katedře;
 • spolupráce při praktických a experimentálních pracích při řešení bakalářských, diplomových a disertačních prací řešených na Fakultě strojní;
 • poskytování konzultací studentům Fakulty strojní a univerzity;
 • zapojování do výzkumných a vědeckých úkolů na katedře formou experimentální činnosti;
 • aktivní vyhledávání projektů a podílení se na jejich přípravě, tvorbě a řešení;
 • aktivní řešení problémů technické praxe dle poptávky firem.

Požadavky

Obecné požadavky:

 • vědecký titul Ph.D., Dr., CSc., oboru Řízení strojů a procesů nebo příbuzném;
 • minimálně 10 publikací v databázích Web of Science nebo SCOPUS;
 • H-index minimálně 3 v databázích Web of Science nebo SCOPUS;
 • praxe s výukou na VŠ min. 3 roky;
 • znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni B2 nebo lepší;
 • samostatnost a tvůrčí schopnosti;
 • schopnost adaptability na nové odborné, vědecké a výzkumné oblasti a předpoklady pro vědecko-výzkumnou činnost;
 • odhodlání učit se novým věcem. 

Požadavky pro pozici OA pro oblast automatického řízení (OA352_1):

 • pokročilá znalost teorie automatického řízení;
 • pokročilá znalost simulace a modelování aerodynamiky vrtulových pohonů;
 • pokročilá znalost návrhu a realizace řídicích systémů (PLC, embedded systémy). 

Požadavky pro pozici OA pro oblast zpracování signálů a technické diagnostiky (OA352_2):

 • znalost SW Bruel Kjaer Connect, BK Pulse, Matlab, Simulink, Inventor;
 • pokročilá znalost modální analýzy;
 • pokročilá znalost identifikace, simulace a modelování mechanických systémů, HIL simulací.

Doplňující informace

Přihlášku doložte profesním životopisem zaměřeným na odbornou praxi a dosavadní zkušenosti, motivačním dopisem, výpisem z databází WoS a SCOPUS, patentové přihlášky a případně dalšími doklady osvědčujícími odbornou kvalifikaci a zašlete v elektronické formě (ve formátu PDF) na e-mail dekanat.fs@vsb.cz, předmět: „OA352_1 nebo OA352_2“. Zaslané osobní údaje budou použity výhradně pro účel výběrového řízení a budou po ukončení výběrového řízení, pokud nebude uchazeč na VŠB-TUO zaměstnán, zlikvidovány v souladu s příslušným zákonem.

Kontakt

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Sekretářka děkana FS

17. listopadu 15/2172

708 33 Ostrava-Poruba

Přihlášky zasílejte do třiceti dnů od data zveřejnění. 

Vloženo: 2. 9. 2019
Kategorie:  Pracovní příležitosti
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět