VŠB-TUO VŠB – Technická univerzita Ostrava FS Fakulta strojní

Nabídka stipendií na základě mezinárodních smluv

Studenti mají možnost vycestovat na zahraniční studijní pobyty na základě mezinárodních smluv.

Termín odevzdání přihlášek se blíží pro stipendijní místa do následujících zemí:

Rusko (uzávěrka již 31.10.2018)
Německo (celá řada stipendia přes DAAD s častou uzávěrkou 15.11.2018, ale také k jiným termínům)
Švýcarsko (16.11.2018)
Izrael (22.11.2018)
Peru (30.11.2018)
Maďarsko (30.11.2018)
Rakousko, program Aktion (30.11.2018)

 

 

Vloženo: 17. 10. 2018
Kategorie:  Stáže a stipendia
Útvar: 9230 - Oddělení mezinárodních vztahů
Zpět