Zasedání Akademického senátu

 16. 10. 2018, 12:00
 D206
Pozvánka na na zasedání Akademického senátu FS VŠB-TUO.

Návrh programu:

 1. Schválení programu jednání
 2. Kontrola provedení usnesení z minulého zasedání AS FS
 3. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu ve čtyřletém doktorském studijním programu „Strojní inženýrství“ na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020 (FS_PKP_06_001 verze: N)
 4. The Rules for Admission Procedure and Conditions for Admission to Study in the English Language Four-Year Doctoral Degree Programme P2346 “Mechanical Engineering“ at the Faculty of Mechanical Engineering VŠB – TU Ostrava for the Academic Year 2019/2020 (FS_PKP_15_004 version: E)
 5. Projednání záměru akreditace habilitačních a jmenovacích řízení na Fakultě strojní VŠB-TUO
 6. Schválení Disciplinární komise FS
 7. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce v bakalářských studijních programech na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020 (FS_PKP_18_001 verze: A)
 8. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v českém jazyce v navazujících magisterských studijních programech na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2019/2020 (FS_PKP_18_002 verze: A)
 9. Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v anglickém jazyce v navazujících magisterských studijních programech na Fakultu strojní VŠB-TUO pro akademický rok 2018/2019 (FS_PKP_18_003 verze: A)
 10. Disciplinární řád pro studenty Fakulty strojní VŠB-TUO (FS_VP_17_001 verze: B)
 11. Různé.

Předložené dokumenty jsou uloženy na http://iso.fs.vsb.cz/.

  49.83237N; 18.163244E
Vloženo: 9. 10. 2018
Kategorie:  Chystané akce
Zadal:  Administrátor
Útvar: FS - Fakulta strojní
Zpět