Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie
Kód
TK02020060
Předmět výzkumu
Předkládaný projekt je zaměřený na aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a) nové koncepce parního generátoru pro kogenerační jednotky u zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO). Cílem je taková koncepce parního kotle pro spalování odpadů, u něhož by byla vyloučená chloridová koroze přehříváku páry, a to při dodržení požadavku na kogenerační výrobu elektřiny a tepla. b) nové koncepce zařízení pro akumulaci elektřiny typu Power-to-Heat schopné – ve spolupráci s vyvíjenou kogenerační jednotkou pro ZEVO – dodávat jak špičkovou elektřinu z akumulované energie, tak i teplo. Cílem je vysokotlaký horkovodní elektroakumulátor umožňující dodávku špičkové elektřiny s výkonem cca 500 až 1000 kW po dobu jedné hodiny.
Rok zahájení
2019
Rok ukončení
2021
Poskytovatel
Technologická agentura
Kategorie
Obecná forma
Typ
THÉTA (2018-2031)
Řešitel
Informační systém výzkumu, vývoje a inovací
Zpět na seznam