Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Modelování a měření termických a energetických procesů
Kód
SP2014/59
Předmět výzkumu
Předmětem projektu je teoretické a experimentální studium přenosových jevu a chemických reakcí ve vybraných energetických zařízeních. Výzkumná činnost je jak základního, tak aplikovaného charakteru a je rozdělena do několika částí. Předně se jedná o experimentální výzkum daných dějů v laboratorních jednotkách a fyzikálních modelech. Zde je zájem soustředěn na: - výzkum chování fluidní vrstvy se zahrnutím hoření s cílem nalezení obecně platných matematických popisu daných dějů za podpory CFD a DEM metod, - studium efektivity nekonvenčních sorbentů - výzkum možností intenzifikace přenosu tepla za podpory laboratorního kalorimetrického systému, - výzkum spalování, ko-spalování a zplynování pevných alternativních paliv ve zplynovacím kotli s cílem nalezení energetických charakteristik, ekonomické (ne)výhodnosti provozu a možností zvýšení účinnosti kotle.
Rok zahájení
2014
Rok ukončení
2014
Poskytovatel
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Kategorie
SGS
Typ
Specifický výzkum VŠB-TUO
Řešitel
Zpět na seznam