Katedra energetiky

Vítejte na internetových stránkách Katedry energetiky, Fakulty strojní, VŠB - TU Ostrava

Studium

Katedra energetiky nabízí zajímavé studium s výborným uplatněním na trhu práce

Více informací získáte v sekci Studium

Věda a výzkum

Katedra energetiky se věnuje vědě a výzkumu v rámci řešení národních i mezinárodních projektů

Více informací získáte v sekci Věda a výzkum

Spolupráce

Katedra energetiky nabízí služby a možnosti smluvního výzkumu pro průmyslové partnery

Více informací získáte v sekci Spolupráce