Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Zpráva

KOZIOREK, Jiří, Jaromír KONEČNÝ, Petr BEREMLIJSKI, Michaela BAILOVÁ a Zdeněk KONEČNÝ. Zpráva o výsledcích vědecko-výzkumné a vývojové činnosti pro firmu Elvac a.s. ELVAC a.s., 2018. [Detail]
FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA a Milan MIHOLA. Měření clonek ve dně šachty jaderného reaktoru VVER v EMO pro Škodu JS. Třinecké železárny, 2015. [Detail]
NOVÁK, Petr, Ján BABJAK, Tomáš KOT a Milan MIHOLA. Návrh robotického ramene pro mobilní platformu. VOP státní podnik, 2014. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří, Vladimír MOSTÝN a Tomáš KOT. Virtuální prototyping. 2008. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, Petr NOVÁK a Petr KOŇAŘÍK. Číslicové řízení lineárních akčních členů mechatronických systémů. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2005. [Detail]
VAŠEK, Jaroslav a Jiří SKAŘUPA. Výzkum procesu dizintegrace materiálů vysokoenergetickým vodním-pulzním paprskem pro destrukční robotizované systémy. Ostrava: GAČR, 1997. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Rozšiřující témata ke studiu robototechnických systémů. Ostrava: MŠMT, 1997. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří a Jiří ZEGZULKA. Výzkum nového principu mletí silikátových materiálů. Ostrava: PSP Engineering a.s., 1997. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Modulární řídicí systém průmyslových robotů a manipulátorů - disertační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. [Detail]
NOVÁK, Petr. Řídicí systém krokových motorů s aplikací na průmyslové roboty.-Disertační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří a Jaroslav VAŠEK. Robotizované destrukční systémy s progresivními roboty. Ostrava: MŠMT, 1994. [Detail]

Závěrečná práce

KOT, Tomáš. Využití virtuální reality při řízení mobilních robotů v bezpečnostním inženýrství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav. Servisní robotický systém pro pohyb v budovách. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Navrhování uzlů servisních robotů:Teze habilitační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2001-9. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Problematika nasazování průmyslových robotů v pružných výrobních systémech z hlediska spolehlivosti provozu, seřizování a údržby. Ostrava, 20002000. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Tvarová a rozměrová optimalizace PRaM. Ostrava, 20002000. [Detail]

Oponentský posudek

NOVÁK, Petr, Vladimír MOSTÝN a Jiří SKAŘUPA. Systém detekce provozních podmínek. 2008. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří, Vladimír MOSTÝN, Milan MIHOLA a Ján BABJAK. Výzkum a vývoj servisních robotů a jejich subsystémů. 2008. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří, Vladimír MOSTÝN a Tomáš KOT. Virtuální technologie. 2008. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří, Milan MIHOLA a Václav KRYS. Výpočtový a simulační model rekonstruovaného manipulačního systému. 2008. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Základní koncepce servisního systému. 2008. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří, Daniel POLÁK a Zdeněk KONEČNÝ. Modul efektoru. 2008. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

KONEČNÝ, Zdeněk. Bases of part modeling. . : VŠB-TU Ostrava,FS, 2003. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. SMA jako umělý sval v biorobotických mechanismech. WORKSHOP 2000. Ostrava: FS VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 119-123. ISBN 80-7078-745-7. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Inteligentní metody tvarové a rozměrové optimalizace. WORKSHOP 2000. Ostrava: FS VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 36-40. ISBN 80-7078-745-7. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Spolehlivosti a preventivní údržba v PVS s PR. Workshop 2000. Ostrava: FS VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 97-101. ISBN 80-7078-745-7. [Detail]
NOVÁK, Petr. Některé způsoby řešení bezpečnosti řídicího systému založeného na průmyslovém PC. COMTEP 98. Prešov: Strojnická fakulta v Košicích, 1998. s. 113-117. ISBN 80-7099-388-X. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Mechatronický přístup ke konstrukci a dimenzování pohonných subsystémů strojů. DRIVE'98, sekce Převodová ústrojí a mechanismy. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1998. s. 1-8. ISBN 80-7078-536-5. [Detail]
MARCINČIN, Josef a Ladislav KÁRNÍK. Problematika prevádzky robotov v neštandardnom prostredí zdravotnických zariadení. Nové trendy v prevádzke výrobnej techniky. Prešov: TU v Košicích, 1998. s. 96-102. ISBN 80-7099-371-5. [Detail]
NOVÁK, Petr. Technické prostředky pro víceosé řízení pohonů s krokovými motory. Počítače v měření, diagnostice a řízení. Ostrava: VŠB-TUO, 1998. s. 1-6. ISBN 80-7078-559-4. [Detail]
NOVÁK, Petr. Řídicí systém pro navařování a broušení. Počítače v měření,diagnostice a řízení. Ostrava: VŠB-TUO, 1998. s. 1-6. ISBN 80-7078-559-4. [Detail]
NOVÁK, Petr a Marek PAUČEK. Diagnostika poruchových stavů s využitím Internetu. Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení-DIAGO 98. Ostrava: VŠB-TUO, 1998. s. 115-119. ISBN 80-7078-535-7. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Problematika přenosu souborů mezi CAD systémy. Workshop 98. Ostrava: VŠB TU Ostrava, FS, 1998. s. 58-62. ISBN 80-7078-541. [Detail]

Ostatní

NOVÁK, Petr, Ján BABJAK, Tomáš KOT a Milan MIHOLA. Efektor robotického ramene s měřením úchopné síly. 2016. [Detail]