Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Kniha odborná

PALKO, Anton, Juraj SMRČEK, Jiří SKAŘUPA a Peter TULEJA. Robotika - Technické prostriedky pre automatizáciu výrobných procesov. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2010. ISBN 978-80-7165-807-8. [Detail]
SMRČEK, Juraj a Ladislav KÁRNÍK. Robotika, Servisné roboty, Navrhovanie, konštrukcia, riešenia. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2008. ISBN 80-7165-713-2. [Detail]
NOVÁK, Petr. Mobilní roboty-pohony, senzory, řízení. Praha: Ben - technická literatura, 2005. ISBN 80-7300-141-1. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Analýza a syntéza lokomočních ústrojí mobilních servisních robotů. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0752-1. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří a Vladimír MOSTÝN. Metody a prostředky návrhu průmyslových a servisních robotů. Košice: Vijenala, 2002. ISBN 80-88922-55-0. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Jiří SKAŘUPA. Teorie průmyslových robotů. Košicích: Vienala Košice, 2000. ISBN 80-88922-35-6. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav, Radek KNOFLÍČEK a J.N. MARCINČIN. Mobilní roboty. Opava: MÁRFY SLEZSKO, Opava, 2000. ISBN 80-902746-2-5. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Josef MARCINČIN. Biorobotická zařízení. Opava: MÁRFY SLEZSKO, 1999. ISBN 80-902746-0-9. [Detail]

Kapitola v knize

KÁRNÍK, Ladislav. Jízdní vlastnosti mobilních robotů v závislosti na způsobu zavěšení kol. In: AUTOMOTIVE REVUE trendy v automobilovom priemysle. Žilina: MEDIA/ST s.r.o., 2008. s. 119-121. ISBN 978-80-969789-4-6. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Jiří SKAŘUPA. Optimalizace nastavení parametrů regulátorů polohy s použitím CAD systému Pro/Engineer. In: COMTEP'98. Košice: SF TU Ko3ice, 1998. s. 103-107. ISBN 80-7099-388-X. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Jiří SKAŘUPA. Optimalizace nastavení parametrů regulátorů polohy s použitím CAD systému Pro/Engineer. In: COMTEP'98. Košice: SF TU Košice, 1998. s. 103-107. ISBN 80-7099-388-X. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří a Vladimír MOSTÝN. Počítačová podpora vybraných etap koncepčního návrhu mechatronických systémů. In: COMTEP'98. Košice: SF TU Košice, 1998. s. 225-229. ISBN 80-7099-388-X. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Problematika komunikace mezi prostředky počítačové podpory konstruování. In: COMTEP'98. Prešov: SF TU v Košicích, 1998. s. 75-79. ISBN 80-7099-388-X. [Detail]
MARCINČIN, Josef a Ladislav KÁRNÍK. Aplikacia technologií virtuálnej reality v technickej praxi. In: COMTEP'98. Prešov: Strojnická fakulta TU v Košicích, 1998. s. 121-125. ISBN 80-7099-388-X. [Detail]
NOVÁK, Petr. Realizace pohybu po přímce ve 3D. In: COMTEP'98. Prešov: Strojnická fakulta v Košicích, 1998. s. 117-121. ISBN 80-7099-388-X. [Detail]
MARCINČIN, Josef, Ladislav KÁRNÍK a Josef NIŽNÍK. Problematika při uchopování pomocí biomechanických víceprstých chapadel. In: ISMCR 98. Praha: FS TU v Praze a IMEKO, 1998. s. 221-227. ISBN 80-01-01814-8. [Detail]
NOVÁK, Petr a Karel SOKANSKÝ. Detekce mechanických poruch asynchronních motorů podle proudového spektra. In: Conference COMADEM 97. Espoo: Finland, 1997. s. 547-554. ISBN 951-38-4562-1. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav, Josef MARCINČIN a Jan NIŽNÍK. Návrh inteligentních robotických systémů z hlediska biorobotiky. In: INES'97. Budapest: IEEE Robotics and Automation Society, 1997. s. 123-129. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Josef MARCINČIN. Biorobotika - nová oblast v robotice. In: Mechatrinics and Robotics'97. Brno: VUT Brno, 1997. s. 49-53. ISBN 80-214-0879-9. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Současný stav a možnosti robotizace svařovacích procesů. In: Možnosti zvýšování produktivity a snižování nákladů při výro. Ostrava: AGA a Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska, 1997. s. 1-6. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav, Josef MARCINČIN a Peter NECEJ. Robotika - historie, definice a aplikace robotů v praxi. In: Proceedings of the 1st WORKSHO "Inteligent manufacturing sys. Košice: DAM International Vienna, 1997. s. 73-78. ISBN 3-901509-09-7. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Vybrané otázky návrhu robotizovaných destrukčních systémů s vysokotlakým vodním paprskem. In: RAAD 97. Cassino: STUDIO 22 Edizioni, 1997. s. 417-423. ISBN 88-87054-00-2. [Detail]
NOVÁK, Petr. Aplikace dvouosého řídicího systému s krokovými motory u navařovacího automatu. In: Robtep 97. Košice: SF TU Košice, 1997. s. 287-290. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Co brání využívání PRam v podmínkách české republiky. In: Robtep 97. Košice: Strj.fakulta TU Košice, 1997. s. 236-238. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
NOVÁK, Petr a Petr NOSKIEVIČ. Řídicí systém pro scénickou technologii. In: Robtep 97. Košice: Stroj. fakulta TU Košice, 1997. s. 296-299. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Podmínky ovlivňující provozní spolehlivost ATP. In: Robtep 97. Košice: Stroj.fakulta Košice, 1997. s. 233-236. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Vladislav BUZEK. Regálový nůžkový zakladač. In: Robtep 97. Košice: Stroj.fakulta Košice, 1997. s. 80-83. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
BUZEK, Vladislav a Ladislav KÁRNÍK. Využití biorobotických mechanismů v protetice. In: Robtep 97. Košice: Stroj.fakulta Košice, 1997. s. 83-86. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Problematika inverzní transformace 3D modelů PRaM. In: Robtep 97. Košice: Stroj.fakulta Košice, 1997. s. 86-89. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
BUZEK, Vladislav a Petr NOVÁK. Možnosti řízení pneumatických mechanismů v robototechnice. In: Robtep 97. Košice: Stroj.fakulta TU Košice, 1997. s. 293-297. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Jiří SKAŘUPA. CAD systémy a postupy prediktivního inženýrství aplikované na vývoj PRaM. In: Robtep 97. Košice: Stroj.fakulta TU Košice, 1997. s. 44-47. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří a Vladimír MOSTÝN. Metodika dimenzování pohonů průmyslových robotů a manipulátorů. In: Robtep 97. Košice: Stroj.fakulta TU Košice, 1997. s. 77-80. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
MARCINČIN, Josef a Ladislav KÁRNÍK. Problematika zaradenia biorobotiky do štruktury bioiženýrských vedeckých disciplín. In: Robtep 97. Košice: Stroj.fakulta Tu Košice, 1997. s. 73-78. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, Petr NOVÁK a Petr KLEN. Řízení jevištní technologie ve Smetanově síni v Praze. In: SR Conference. Lohr am Main: Mannesmann Rexroth, 1997. s. 1-7. [Detail]
NOSKIEVIČ, Petr, Petr NOVÁK a Petr KLEN. Řídicí systém pódiových stolů ve Smetanově síni v Obecním domě v Praze. In: Sborník referátů XX. Seminář ASŘ '97 "Počítače v měření, dia. Ostrava: KAKI, 1997. s. 36/1. ISBN 80-02-01153-8. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. ROANS, prostředek off-line programování průmyslových robotů. In: Seminář ASŘ 1997. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. s. 18/1. ISBN 80-7099-293-X. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Mechatronika a její možnosti ve výuce na FS. In: Seminář ASŘ 97. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1997. s. 7-10. ISBN 80-02-01153-8. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Některé aspekty počítačové podpory návrhu modulární struktury průmyslových robotů. In: COMTEP 96. Košice: SF TU Košice, 1996. s. 42-47. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Modelování mechanických systémů z pohledu mechatroniky. In: COMTEP 96. Košice: SF TU Košice, 1996. s. 63-66. [Detail]
NOVÁK, Petr. Windows a NetDDE. In: COMTEP 96. Košice: SF TU Košice, 1996. s. 89-92. ISBN 80-7099-261-1. [Detail]
NOVÁK, Petr a Petr NOSKIEVIČ. Zkušenosti s vizualizačních SCADA/MMI Software InTouch. In: COMTEP 96. Košice: SF TU Košice, 1996. s. 92-96. ISBN 80-7099-261-1. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Export dynamických veličin modelů PRaM vytvořených v AME. In: COMTEP 96. Košice: SF TU Košice, 1996. s. 95-97. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Význam člověka v automatizaci výrobních procesů. In: COMTEP 96. Košice: SF TU Košice, 1996. s. 98-101. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Aspekty řízení robotizovaných destrukčních systémů s vysokotlakým vodním paprskem. In: GEOMECHANICS 96. Rotterdam: Balkema Rotterdam, 1996. s. 315-316. ISBN 90 5410 921 1. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Výzkum robotizovaných systémů pro podporu nové technologie vodního paprsku. In: GEOMECHANICS 96. Rotterdam: Balkema Rotterdam, v tisku, 1996. s. 309-315. ISBN 90 5410 921 1. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří a Vladislav BUZEK. Vybrané otázky návrhu robotizovaných systémů s vysokotlakým vodním paprskem. In: GEOMECHANICS 96. Rotterdam: Balkema Rotterdam, v tisku, 1996. s. 335-340. ISBN 90 5410 921 1. [Detail]
NOVÁK, Petr. Příklad snadné vizualizace naměřených dat v Microsoft. In: Mezinár.věd.konference, Session No 25. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 78-86. [Detail]
NOVÁK, Petr. Krokové motory a mikrokrokování. In: Mezinár.vědecká konference VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 67-73. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Aplikace robotů v hutních provozech. In: Mezinárodní konference VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 11-15. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Aplikace PRaM ve výrobě tlakových láhví tvářením za tepla. In: Mezinárodní vědecká konferebce VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 11-15. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Ovládání uzávěrů uhelné věže č.1 na koksovně NH,a.s. In: Mezinárodní vědecká konference VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1995. s. 21-25. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Specifika počítačové podpory návrhu mechatronických zařízení modulární konstrukce. In: Mezinárodní vědecká konference VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1995. s. 36-42. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Využití autolispu jako prostředku rozšířujícího možnosti AutoCADu. In: Mezinárodní vědecká konference VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1995. s. 44-50. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Robotizované systémy využívající technologie vysokotlakého vodního paprsku. In: Mezinárodní vědecká konference VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 177-183. [Detail]
NOVÁK, Petr. Obvodové řešení řízení KM bez zpětné vazby. In: ROBTEP 95. Košice: SF TU Košice, 1995. s. 102-106. ISBN 80-7099-248-4. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Specifika tvorby modelů PRaM využitím AutoCADu. In: ROBTEP 95. Košice: SF TU Košice, 1995. s. 106-110. ISBN 80-7099-248-4. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Destrukční robotizované systémy. In: ROBTEP 95. Košice: SF TU Košice, 1995. s. 169-173. ISBN 80-7099-248-4. [Detail]
BUZEK, Vladislav. Zkušenosti z provozu ATP soustružení prstenců. In: ROBTEP 95. Košice: SF TU Košice, 1995. s. 225-229. ISBN 80-7099-248-4. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Počítačová podpora předběžného návrhu akčního subsystému modulárního PR. In: ROBTEP 95. Košice: SF TU Košice, 1995. s. 61-65. ISBN 80-7099-248-4. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Simulace dynamického chování soustavy mechanického a řídicího systému PRaM. In: ROBTEP 95. Košice: SF TU Košice, 1995. s. 90-94. ISBN 80-7099-248-4. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Problematika nasazování PRaM z hlediska spolehlivosti a údržby. In: ROBTEP 95. Košice: Strojnická fakulta TU Košice, 1995. s. 276-280. ISBN 80-7099-248-4. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. AUTOLISP- Prostředek rozšiřující možnosti ACADu. In: COMTEP 94-Počítače v teorii a praxi. Košice: TU v Košicích 1994, 1994. s. 20-24. [Detail]
NOVÁK, Petr. Řízení krokového motoru. In: ROBTEP 93. Košice: SF TU Košice, 1993. s. 84-88. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Realizace výroby tlakových láhví. In: ROBTEP 93. Košice: SF TU Košice, 1993. s. 180-184. [Detail]
BUZEK, Vladislav. Paletizační manipulátor v expediční lince. In: ROBTEP 93. Košice: SF TU Košice, 1993. s. 184-188. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Centrum robototechniky VŠB Ostrava a situace robototech. v regionu sev Moravy a Slezka. In: ROBTEP 93. Košice: SF TU Košice, 1993. s. 308-309. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Metody řešení inversního problému kinematiky u otevřených kinematických struktur robotů. In: ROBTEP 93. Košice: SF TU Košice, 1993. s. 68-72. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Využití PC při navrhování mechanických uchopných hlavic. In: ROBTEP 93. Košice: SF TU Košice, 1993. s. 97-101. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Aplikace automatizovaných a robotizovaných systémů v hutních provozech. In: Robtep 93. Košice: SF TU Košice, 1993. s. 176-180. [Detail]

Kniha nehodnocená

KOPEC, Petr, Marek STUDÉNKA a Daniel POLÁK. Technické systémy s využitím počítačové podpory. Ostrava: Moravskoslezský energetický klastr, o. s., 2013. ISBN 978-80-905392-4-2. [Detail]
LIPINA, Jan a Marek STUDÉNKA. CAD I - návody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2752-0. [Detail]
ŠABLATURA, Jiří a Jan LIPINA. ABB Robot Studio - návody. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2734-6. [Detail]
LIPINA, Jan a Jiří MAREK. Ovládání a programování robotů ABB. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2753-7. [Detail]
SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. ROBOTIKA SERVISNÉ ROBOTY NA PÁSOVOM PODVOZKU NAVRHOVANIE, KONŠTRUKCIA ČASŤ I. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2500-7. [Detail]
SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdenko BOBOVSKÝ. ROBOTIKA SERVISNÉ ROBOTY NA PÁSOVOM PODVOZKU NAVRHOVANIE, KONŠTRUKCIA, REŠENIA ČASŤ II. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2011. ISBN 978-80-248-2499-4. [Detail]
ČADA, Radek, Radim FARANA, Petr HORYL, Vladimír MOSTÝN, Sylva DRÁBKOVÁ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : Publikace k 60. výročí založení FS. Ostrava: EN FACE, 2010. ISBN 978-80-87264-04-1. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Nasazování servisních robotů do nestrojírenských oblastí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2318-8. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Řízení projektu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. ISBN 978-80-248-2311-9. [Detail]
SMRČEK, Juraj, Ladislav KÁRNÍK a Zdeno BOBOVSKY. Servisne roboty na pasovom podvozku. Navrhovanie, konštrukcia, riešenia. Košice: SjF TU Košice, 2010. [Detail]
BURKOVIČ, Jan a Ján BABJAK. Výroba, provoz a zkoušení PR. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2127-6. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Navrhování robotizovaných montážních linek. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1869-6. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Průmyslové roboty a manipulátory. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1522-0. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Kreativita a inovační myšlení v konstruování. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1717-0. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Biorobotika. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1646-3. [Detail]
NOVÁK, Petr. Experimentální metody v mechatronice. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2007. ISBN 80-248-1222-3. [Detail]
BURKOVIČ, Jan, Petr BURYAN, Viktor STISKALA a Jan VYMĚTAL. Sylaby pro vzdělávací kurz v oboru Koksárenství 2. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1618-0. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk a Václav KRYS. CAD III - pevnostní analýzy. Ostrava: VŠB-TU, 2007. ISBN 978-80-248-1513-8. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Periferní zařízení RTP. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1221-5. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Provoz a údržba RTP. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1222-3. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Projektování a provoz RTP. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0709-2. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Servisní roboty. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0626-6. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Mechanizace a automatizace výrobních zařízení. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0513-8. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Výroba ocelových autokol. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0356-9. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Základy technické dokumentace. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0514-6. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Modelování a analýza konstrukcí robotů II. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0022-5. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Roboty a manipulátory 1. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0044-6. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Navrhování RTP. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0217-1. [Detail]
NOVÁK, Petr. Mikropočítačové řídicí systémy. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0219-8. [Detail]
NOVÁK, Petr. Řídící systémy procesní úrovně. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. [Detail]
SKAŘUPA, Jiří. Příručka uživatele systému počítačové podpory inovací -CAI. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Robotizace v nestrojírenských oborech. Ostrava2000. ISBN 80-7078-739-2. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Mechatronika. Ostrava2000. ISBN 80-7078-734-1. [Detail]
NOVÁK, Petr. Průmyslové řídicí systémy. Ostrava2000. ISBN 80-7078-733-3. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování Kapitola 4 a 6. Ostrava2000. 63-88 s. ISBN 80-85771-72-1. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Výroba a aplikované inženýrství ve svařování Kapitola 4 a 6, Učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. Ostrava 2000: ZEROSS v Ostravě, 2000. ISBN 80-85771-72-1. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Robotizace v nestrojírenských oborech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. [Detail]
BURKOVIČ, Jan. Problematika spolehlivosti a údržby PVS s PR. Ostrava: VŠB TU Ostrava, FS, 1998. ISBN 80-7078-541-1. [Detail]