Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

MOSTÝN, Vladimír a Petr NOVÁK. Způsob odlišení suché a mokré vozovky. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2021. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jiří CZEBE, Petr PODEŠVA a Jan GEBAUER. Způsob bezkontaktního nasnímání profilů rotačních objektů a vyhodnocení jejich vnějších rozměrů a zařízení k provádění způsobu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
VAŇURA, Lubomír a Pavel DRESLER. Zařízení k zalesňování s využitím leteckého prostředku. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2020. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Václav KRYS. Kolo pro pohyb po schodech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2020. [Detail]
FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA, Miroslav MAHDAL, Jan GEBAUER a Milan MIHOLA. Měřící sestava pro průběžné vyhodnocování kvality svarů při robotickém svařování. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jiří CZEBE, Petr PODEŠVA a Jan GEBAUER. Měřicí zařízení pro bezkontaktní nasnímání profilů rotačních objektů a vyhodnocení jejich vnějších rozměrů. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA a Petr ČERŇAVA. Způsob bezkontaktního měření tlouštěk stěn rotačních skořepin křivkového profilu s plovoucí tloušťkou a zařízení k provádění tohoto způsobu. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA, Miroslav HRABOVSKÝ, Georgi IVANOV a Petr ČERŇAVA. Scanning Device And Method For Measurement And Analysis Of Circular Holes In Transparent Liquids In Ionizing Radiation Environment. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA, Miroslav HRABOVSKÝ, Georgi IVANOV a Petr ČERŇAVA. Snímací zařízení pro zjišťování tvaru a rozměrů otvorů objektu v průhledném radioaktivním prostředí. 2017. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Petr PODEŠVA a Petr ČERŇAVA. Zařízení k provádění měření tlouštěk stěn rotačních skořepin křivkového profilu s plovoucí tloušťkou. 2017. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Václav KRYS. Kolo pro jízdu po schodech. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
KOCICH, Radim, Milan MIHOLA, Adéla MACHÁČKOVÁ a Zuzana KLEČKOVÁ. Tepelný výměník pro kogenerační jednotku s mikroturbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr, Marek STUDÉNKA a Jiří SKAŘUPA. Kontejner pro transport a ošetření kontaminovaných pacientů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
RAK, Jaroslav a Zdeněk KONEČNÝ. Brzdný vozík. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk a Josef OVÁDEK. Polohovadlo vysokotlakého vodního odstřelovače. Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví, 2011. [Detail]
KOCICH, Radim, Milan MIHOLA, Adéla MACHÁČKOVÁ a Zuzana KLEČKOVÁ. Tepelný výměník pro kogenerační jednotku s mikroturbínou. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2010. [Detail]
FUXA, Jan a Petr NOVÁK. Sdružený snímač kroutícího momentu a osové síly. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2002. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Karel VOIT, Peter PARAMONOV, Jiří SKAŘUPA, Stanislav PODZIMNÝ a Zdeněk KONEČNÝ. Middle pressure multi-roll press for milling of granular materials. Rijswijk: European patent office, 2000. [Detail]
ZEGZULKA, Jiří, Karel VOIT, Peter PARAMONOV, Jiří SKAŘUPA, Stanislav PODZIMNÝ a Zdeněk KONEČNÝ. Střednětlaký víceválcový lis k mletí zrnitých materiálů. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. [Detail]

Poloprovoz, technologie

FOJTÍK, David, Milan MIHOLA a Jiří CZEBE. Ověřená technologie měření profilu válců na CNC soustruhu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA a Petr PODEŠVA. Ověřená technologie měření tlouštěk stěn polotovarů ráfků ocelových disků s plovoucí tloušťkou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2017. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA a Petr PODEŠVA. Ověřená technologie měření vnitřních průměrů clon víka jaderných reaktorů VVER 440. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
AGEL, Petr, Jiří LABUDEK a Miroslav STRAKA. Konstrukční systém na bázi dřeva určený pro stavby zataplené foukanou izolací. Vysoká škola Báňská - Techncká univerzita Ostrava, 2012. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

FOJTÍK, David, Petr PODEŠVA, Milan MIHOLA a Martin OSTRUSZKA. Zařízení pro měření zakřivení sochoru. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2021. [Detail]
BABJAK, Ján a Michal VOCETKA. Systém pro vícenásobné měření teplot ramene robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
GRUSHKO, Stefan, Aleš VYSOCKÝ a Petr OŠČÁDAL. Systém pro tvorbu 3D mapy dynamicky se měnícího sdíleného pracovního prostoru kolaborativního robotu a člověka. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, katedra energetiky, 2020. [Detail]
FOJTÍK, David, Milan MIHOLA, Jan SIKORA a Lukáš SZROMEK. Device for marking metal bars. VŠB-TU Ostrava,FS, 2020. [Detail]
BABJAK, Ján a Tomáš KOT. Systém pro real-time měření okamžité spotřeby mobilního robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
KOT, Tomáš a Ján BABJAK. Systém pro on-line snímání požadované trajektorie robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2019. [Detail]
PASTOR, Robert, Tomáš SPURNÝ a Jan BÉM. Ovladač pro přímé řízení robotického ramene. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
PASTOR, Robert, Jan BÉM a Tomáš SPURNÝ. Automaticky uzavíratelné nádoby na vzorky půdy. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 2019. [Detail]
FOJTÍK, David a Milan MIHOLA. Funkční vzorek snímacího zařízení pro kontrolu rozměrů válců. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
HECZKO, Dominik a Aleš VYSOCKÝ. Manipulátor pro mobilní robot. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
VYSOCKÝ, Aleš a Robert PASTOR. Experimentální podvozek roveru na bázi paralelogramu. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
VYSOCKÝ, Aleš. Multifunkční pracovní stůl pro průmyslový robot. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
PASTOR, Robert a Aleš VYSOCKÝ. Kolo se zabudovaným pohonem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2018. [Detail]
KRYS, Václav. Verifikační stand. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2018. [Detail]
VYKRENT, Petr, Jan GRÚŇ, Vladimír MOSTÝN a Lubomír IVÁNEK. AXIO - systém pro měření vzdálenosti a rychlosti drážních vozidel. C-modul spol. s r.o., 2017. [Detail]
JOCHEC, Jan a Ján BABJAK. Battery Management System (BMS 6-10S) pro mobilní roboty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
JOCHEC, Jan a Ján BABJAK. Battery Protection System v1.2 pro mobilní roboty. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
JOCHEC, Jan a Robert PASTOR. Shield pro kráčející mobilní robot Marvin. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
PASTOR, Robert. 3D laserový skener pro tvorbu map. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
PASTOR, Robert. Senzorová nástavba na nohu robotu. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2017. [Detail]
FOJTÍK, David a Milan MIHOLA. Bezkontaktní tloušťkoměr. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
BABJAK, Ján a Zdenko BOBOVSKÝ. Vývojová deska pro platformu Microframework. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
BABJAK, Ján, Tomáš KOT a Petr NOVÁK. Monitorovací modul pro rameno TAROS. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2016. [Detail]
PASTOR, Robert, Zdenko BOBOVSKÝ a Václav KRYS. MR Viper. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016. [Detail]
PASTOR, Robert, Zdenko BOBOVSKÝ a Václav KRYS. MR Marvin. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016. [Detail]
KASZPER, Martin, Zdenko BOBOVSKÝ a Václav KRYS. Orientační ústrojí manipulátoru. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016. [Detail]
JOCHEC, Jan, Stefan GRUSHKO, Zdenko BOBOVSKÝ a Ján BABJAK. Netduino dynamixel shield v2.2. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2016. [Detail]
CHAMRÁD, Tomáš, Zdenko BOBOVSKÝ a Václav KRYS. Senzorický modul modulárního robotického podvozku. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
VYSOCKÝ, Aleš, Jiří MAREK, Zdenko BOBOVSKÝ a Václav KRYS. Řídicí modul modulárního robotického podvozku. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Václav KRYS. Spojovací plocha modulárního systému V3.08. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Václav KRYS. Spojovací plocha modulárního systému V3.1. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BABJAK, Ján a Václav KRYS. Dálková monitorovací stanice. VŠB-TU Ostrava, katedra robotiky, 2015. [Detail]
BABJAK, Ján, Tomáš KOT a Petr NOVÁK. Měřicí jednotka bez jiskrové bezpečnosti – třetí generace. VŠB-TU Ostrava, katedra robotiky, 2015. [Detail]
ŠIROKÝ, Petr, Ján BABJAK a Zdeněk KONEČNÝ. Řídící elektronika pro motor pohonného modulu modulárního robotického podvozku. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2015. [Detail]
ŠIROKÝ, Petr, Ján BABJAK a Zdenko BOBOVSKÝ. Řídící elektronika pro moduly modulárního robotického podvozku. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2015. [Detail]
ŠIROKÝ, Petr a Ján BABJAK. Měřící deska pro měření proudů. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Automatická spojovací plocha pro modul SCHUNK. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KRYS, Václav, Vladimír MOSTÝN, Tomáš KOT, Ján BABJAK a Jiří MAREK. Čtyřkolový zmenšený podvozek pro testování segmentových kol. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Petr ŠIROKÝ. Modul s osí rotace na jedné straně. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Matěj GALA. Modul s osou rotace v jedné objemové diagonále. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Automatický spojovací mechanizmus pro robotický modul v2. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír, Václav KRYS, Tomáš KOT, Ján BABJAK, Zdenko BOBOVSKÝ a Jiří MAREK. Mobilní podvozek se segmentovými koly pro pohyb po schodech. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír, Václav KRYS, Milan MIHOLA, Zdeněk KONEČNÝ a Zdenko BOBOVSKÝ. Segmentové kolo pro pohyb po schodech. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
GALA, Matěj, Aleš VYSOCKÝ, Jakub MELČÁK a Václav KRYS. Mobilní robot ODIN s modulárním manipulátorem. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
ŠIROKÝ, Petr, Aleš VYSOCKÝ, Zdenko BOBOVSKÝ a Václav KRYS. Pohonný modul modulárního podvozku. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení potrubního systému v místě napojení na horní akumulační nádrž přečerpávací elektrárny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení rozmístění a uchycení snímačů v horní akumulační nádrži systému přečerpávací elektrárny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení rozmístění a uchycení snímačů v rámci potrubního systému přečerpávací elektrárny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení bezpečnostního krytování spojky turbínového soustrojí. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení odvzdušnění potrubního systému přečerpávací elektrárny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení uchycení hydraulického pohonu deflektoru Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MIHOLA, Milan. Efektor pro robotické rameno. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
MIHOLA, Milan. Akční subsystém robotického ramene. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2014. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk, Vladimír MOSTÝN a Václav KRYS. Univerzální zkušební schodiště. VŠB -TU Ostrava FS, katedra robotiky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Měřicí jednotka bez jiskrové bezpečnosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Modul bezdrátové komunikace s hrudním senzorem tepu. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Modul detekce volného pádu. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Modul měření teplot. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Napájecí modul s jiskrovou bezpečností. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KIJONKA, Jan. Kapacitní elektrody pro unipolární měření EKG s digitálním výstupem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KIJONKA, Jan. Kapacitní elektrody pro bipolární měření EKG. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KIJONKA, Jan. Měřicí řetězec pro měření tepové frekvence a stavu baterie s využitím hrudního pásu Polar H7. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Senzorický subsystém robotického ramene. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján, Petr NOVÁK a Milan MIHOLA. Pohonný subsystém robotického ramene. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír, Václav KRYS, Zdenko BOBOVSKÝ, Tomáš KOT, Ján BABJAK a Jiří MAREK. Řídicí systém mobilního podvozku pro pohyb po schodech. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr ŠIROKÝ. Modul záložního zdroje pro robotické rameno. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Systém na měření vodní hladiny v odpadní jímce turbínového soustrojí Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Systém pozorovacích průzorů skříně Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Svařovací přípravek odtoků víka skříně Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Svařovací přípravek základu skříně Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Řešení systému žebrování s manipulačními oky pro transport skříně Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Ovládací panel dálkového řízení robotického transportéru. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Řešení zdrojového subsystému robotického transportéru - přenos kroutícího momentu. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Ložiskový domek Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Řešení zdrojového subsystému robotického transportéru - elektronické ovládání ruční brzdy. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Řešení uložení kola v základovém rámu robotického transportéru - nápravy. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Řešení zdrojového subsystému robotického transportéru - elektronické ovládání brzd. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Svařovací přípravek víka skříně Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Řešení zdrojového subsystému robotického transporteru - plynule měnitelný převod. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Řešení zdrojového subsystému robotického transportéru - elektrické ovládání řazení. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Řešení vzduchového chlazení motoru robotického transportéru. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KOPEC, Petr a Marek STUDÉNKA. Propojovací mechanismus hydraulického pohonu dýzy Peltonovy turbíny. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KRYS, Václav, Vladimír MOSTÝN, Tomáš KOT, Ján BABJAK a Jiří MAREK. Podvozek pro testování segmentových kol. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Nástavbový modul pro navádění pásového robotu ARES po kabelu. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Polohovací držák senzorů pro čtyřkolku. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Svislé polohovací rameno pro nesení sondy na čtyřkolce. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
BABJAK, Ján. Systém pro digitální měření teplot. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2013. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Václav KRYS. Automatický spojovací mechanizmus pro robotický modul. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2013. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Václav KRYS. Stand pro testovaní parametrů magnetických spájecích ploch. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2013. [Detail]
MIHOLA, Milan. Přípravek pro testování pohonných jednotek na bázi SMA materiálů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2013. [Detail]
MIHOLA, Milan. Šestinohý kráčející servisní robot. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2013. [Detail]
KRYS, Václav, Vladimír MOSTÝN, Tomáš KOT a Ján BABJAK. Mobilní robotický systém se všesměrovými koly. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2013. [Detail]
BABJAK, Ján. Řídicí systém testovacího robotu. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
BABJAK, Ján. Řídicí systém navíječe optického kabelu. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
NOVÁK, Petr. Jednotka pro detekci mechanického rázu o daných parametrech. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
NOVÁK, Petr. Jednotka pro měření teploty termočlánkem a vyhodnocení. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
NOVÁK, Petr. Modul měření teploty a relativní vlhkosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
NOVÁK, Petr. Jednotka distribuovaných analogových vstupů. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
NOVÁK, Petr a Jakub MELČÁK. Hmatová rukavice. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Teleskopické monitorovací rameno na robot ARES. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav. Kamerová hlava pro teleskopické monitorovací rameno na robot ARES. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jaromír ŠKUTA. Modul řízení pro teleskopické monitorovací rameno na robot ARES. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Milan MIHOLA. Manipulační nástavba mobilního robotu ARES. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Milan MIHOLA. Efektor pro manipulační nástavbu mobilního robotu ARES. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Elektrické natáčení přední nápravy čtyřkolky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Elektrické ovládání brzdy zadní nápravy čtyřkolky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KOPEC, Petr. Rozmístění a uchycení prvků vzduchotechniky kontejneru pro záchranu a transport kontaminovaných pacientů. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KOPEC, Petr. Řešení těsnících prvků kontejneru pro transport kontaminovaných pacientů. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
STUDÉNKA, Marek. Řešení systému stohování kontejneru pro záchranu a transport kontaminovaných pacientů. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
STUDÉNKA, Marek. Upevnění ložisek v rámci tuhých náprav podvozku transportéru pro záchranu osob. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
RAK, Jaroslav a Zdeněk KONEČNÝ. Brzdný vozík BT 30. LMR s.r.o Nádražní 462, 73911 Frýdlant nad Ostravicí, 2012. [Detail]
GLOGER, Michal, Jiří MAREK a Radim APPEL. Lineární jednotka s kuličkovým šroubem a unášecí kladkou. MERCI, s.r.o., 2012. [Detail]
GLOGER, Michal, Jiří MAREK a Radim APPEL. Lineární pohon s kuličkovým šroubem na plechovém základu. MERCI, s.r.o., 2012. [Detail]
GLOGER, Michal, Jiří MAREK a Radim APPEL. Lineární vedení s kuličkovým šroubem na výztuhách. MERCI, s.r.o., 2012. [Detail]
MAREK, Jiří, Michal GLOGER a Radim APPEL. Mechanismus pro převíjení lanka. MERCI, s.r.o., 2012. [Detail]
GLOGER, Michal, Jiří MAREK a Radim APPEL. Přítlačné zařízení pro převíjení lanka. MERCI, s.r.o., 2012. [Detail]
ECLER, Zdeněk, Vladimír MOSTÝN a Zdeněk KONEČNÝ. Kolové vedení odpružené pro skip se zvýšenou únosností. SE-MI Technology a.s., 2012. [Detail]
NOVÁK, Petr a Martin MACHÁČEK. Mobilní průzkumný robot. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Modul pro úpravu signálů hmatových (tlakových) senzorů a pro jejich napájení. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján a Václav KRYS. Modul pro měření proudu do motoru efektoru vybaveného hmatovými čidly. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
KRYS, Václav a Vladimír MOSTÝN. Ověřovací prototyp segmentového kola. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
MIHOLA, Milan, Adéla MACHÁČKOVÁ, Radim KOCICH a Zuzana KLEČKOVÁ. Zařízení pro testování řídicího subsystému založeného na platformě Arduino. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
MIHOLA, Milan. Řídicí jednotka SMA. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
NOVÁK, Petr, Ján BABJAK a Michal KVITA. Modul strojového hmatu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
MIHOLA, Milan. Plošina pro testování pohonných jednotek na bázi SMA materiálů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
MIHOLA, Milan. Stolice pro testování pružin vyrobených z SMA materiálů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján. Modul inteligentního displeje. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján. Zdrojový modul pro napájení až čtyř serv. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján. Modul pro rádiový přenos dat. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján. Modul pro inteligentní nabíjení LiFePo baterií. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
KRYS, Václav, Michal GLOGER a Jiří MAREK. Elektrický nástroj pro odsávání tekutin. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KRYS, Václav, Michal GLOGER a Jiří MAREK. Kompaktní elektrický naviják. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KRYS, Václav a Michal GLOGER. Pneumatický nástroj odběru tekutin. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KRYS, Václav a Michal GLOGER. Pneumatický pohon s multiplikovaným zdvihem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KRYS, Václav a Michal GLOGER. Přetlaková hlavice odběru tekutinových vzorků. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KRYS, Václav a Ján BABJAK. Akumulátorový box s integrovanou nabíječkou. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KRYS, Václav. Servisní ovladač pojezdu mobilního robotu. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
NOVÁK, Petr a Radim BŘENEK. Robotické rameno s integrovanými pohony Schunk. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
NOVÁK, Petr. Modul detekce překážek mobilního robotu v systému Gadgeteer. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
NOVÁK, Petr. Senzorický subsystém mobilního robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav, Petr GREGUŠ a Lukáš TOMEK. Modulární akumulátorový box. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk a Jaroslav RAK. Rekonstrukce brzdného vozíku vyráběného ve firmě LMR s.r.o. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav, Vladimír MOSTÝN a David HANZLÍK. Podvozek monitorovacího mobilního robotu. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav, Vladimír MOSTÝN, Ján BABJAK a Jan ŠEDĚNKA. Senzorická hlava pro mobilní robot. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav a Michal GLOGER. Přepravka se vzorkovnicemi pro odběr kapalin. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav a Michal GLOGER. Přepravka se vzorkovnicemi pro odběr plynů. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav a Michal GLOGER. Přetlakovaný řídící a rozváděcí box. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav a Michal GLOGER. Ventilový a přepravní box se vzorkovnicemi pro odběr kapalin. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav a Michal GLOGER. Ventilový a přepravní box se vzorkovnicemi pro odběr plynů. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav a Lukáš TOMEK. Měnič napětí. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KRYS, Václav a Lukáš TOMEK. Odpojovač zátěže. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
LIPINA, Jan. Těsnící kryt. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KOPEC, Petr. Interface. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
STUDÉNKA, Marek. Návrh a realizace zkušebního stendu pro funkční zkoušky vodíkového generátoru. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
BĚHAL, Radomír. Náprava pro podvozek se všesměrovými koly s pohonem v kolech. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
BABJAK, Ján a Václav KRYS. Řídicí systém servisního zásahového mobilního robotu ARES. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
BABJAK, Ján a Václav KRYS. Řídicí systém průzkumného mobilního robotu AEGIS. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
BABJAK, Ján a Václav KRYS. Řídicí systém průzkumného mobilního robotu SGS. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
BABJAK, Ján a Václav KRYS. Řídicí subsystém adaptabilního efektoru robotu Hardy. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
BABJAK, Ján a Václav KRYS. Řídicí systém efektoru průzkumného mobilního robotu SGS. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
BABJAK, Ján a Václav KRYS. Řídicí systém pro zařízení pro odběr vzorků. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
ECLER, Zdeněk a Vladimír MOSTÝN. Kolové vedení odpružené pro klec. SE-MI Technology a.s., 2011. [Detail]
ECLER, Zdeněk a Vladimír MOSTÝN. Kolové vedení odpružené pro skip. SE-MI Technology a.s., 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Čtyřkolový robot pro monitoring různých veličin. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Malý pásový robot pro monitorování. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Stend pro testování umělého svalu s TiNi pružinou. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Více funkční rameno pro mobilní roboty. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Jiří KOZIOREK. Víceprstý efektor pro nástavbové moduly mobilních robotů. VŠB - TU Ostrava, 2011. [Detail]
KOCICH, Radim a Milan MIHOLA. DCAP jako kontinuální SPD proces. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra Tváření materiálu, 2011. [Detail]
KLEČKOVÁ, Zuzana, Radim KOCICH, Milan MIHOLA a Adéla MACHÁČKOVÁ. Testovací stand s dieselovým motorem. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
KLEČKOVÁ, Zuzana, Radim KOCICH, Milan MIHOLA a Adéla MACHÁČKOVÁ. Modul pro transformaci energie odpadního tepla spalin mikroturbíny na elektrickou energii. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Zuzana KLEČKOVÁ, Radim KOCICH a Milan MIHOLA. Testovací stand s hybridním agregátem. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Zuzana KLEČKOVÁ, Radim KOCICH a Milan MIHOLA. Modul pro indikaci množství vyráběné elektrické energie získané při transformaci energie odpadního tepla spalin mikroturbíny na elektrickou energii. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Zuzana KLEČKOVÁ, Radim KOCICH a Milan MIHOLA. Mobilní plynová řada pro testování alternativních paliv. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Martin SOUKUP. Retranslační stanice pro mobilní roboty. VŠB - TU Ostrava, katedra robototechniky, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a David VALA. Řídicí jednotka na malé stejnosměrné motory pro mobilní roboty. VŠB - TU Ostrava, katedra robototechniky, 2011. [Detail]
KRYS, Václav. Detektor nebezpečných látek pro mobilní robot. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
NOVÁK, Petr a Petr NOSKIEVIČ. Obvody úpravy elektrických signálů. VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Konstrukce konzoly pro cejchování odpružených kolových vedení. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2011. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk a Zdeněk FOLTA. Univerzální přípravek pro cejchování pružin kolového vedení. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2011. [Detail]
NOVÁK, Petr. Embedded řídicí systém hydraulického pohonu. katedra automatizace a řízení, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
NOVÁK, Petr a Jakub MŽIK. Podvozek mobilního robotu. katedra robototechniky, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Marek STUDÉNKA. Pásový mobilní robot. Ostrava: Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
NOVÁK, Petr. Systém stereovize s optimalizovaným náklonem kamer. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KRYS, Václav, Jan SZTEFEK a Jan LIPINA. Efektor s nastavitelnou silou úchopu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
KRYS, Václav, Tomáš KOT, Ján BABJAK a Michal GLOGER. Subsystém mobilního robotu pro odběr nebezpečných plynných a kapalných vzorků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
KRYS, Václav, Ján BABJAK, Tomáš KOT, Petr NOVÁK a Jiří SKAŘUPA. Mobilní robot Hercules. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
KRYS, Václav a Milan MIHOLA. Pohonná jednotka manipulátoru. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
KRYS, Václav, Jaroslav TOMÁŠ a Ján BABJAK. Efektor s přísavkami. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
KRYS, Václav, Ján BABJAK a Jan KÁŇA. Mobilní robot CRAWLER. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
NOVÁK, Petr a Vladimír MOSTÝN. Detekce mokré vozovky za použití polarizace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a David VALA. Řídicí jednotka na motory AMER. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KÁRNÍK, Ladislav a Marek STUDÉNKA. Efektor pro manipulaci s objekty do 10 kg. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
MIHOLA, Milan. Ohýbačka přepouštěcích trubiček. Briggs and Stratton, 2010. [Detail]
RUSZ, Česlav, Pavel BARTOŠ a Vladimír MOSTÝN. Prototyp servisního zásahového a hasícího robotu. Strojírny Třinec a.s., 2010. [Detail]
RUSZ, Česlav, Pavel BARTOŠ a Vladimír MOSTÝN. Hasící a uchopovací hlavice robotu. Strojírny Třinec a.s., 2010. [Detail]
ČERVENÝ, Stanislav, Pavel BARTOŠ a Vladimír MOSTÝN. Hasící a průrazový agregát. Továrna hasící techniky s.r.o, 2010. [Detail]
BABJAK, Ján. Vstupní ovládací rozhraní robota vybavené akcelerometry. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
BABJAK, Ján. Operátorský kufr pro ovládání mobilních robotů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
KOCICH, Radim, Milan MIHOLA, Adéla MACHÁČKOVÁ a Zuzana KLEČKOVÁ. Tepelný výměník pro kogenerační jednotku s mikroturbinou. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2009. [Detail]
KOCICH, Radim a Milan MIHOLA. Úhlové protlačování se zkrutem. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 2009. [Detail]
KRYS, Václav, Milan MIHOLA, Ján BABJAK, Tomáš KOT, Petr NOVÁK a Jiří SKAŘUPA. Robotický manipulátor. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2009. [Detail]
STANKOVIČ, Jan, David VALA, Ladislav KÁRNÍK a O FIALÍK. Refactoring robotic 3D data capturing device to Microsoft Embedded platform. Ostrava: Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, VŠB-TUO, 2007. [Detail]
RAPANT, Petr, Jan STANKOVIČ, Eduard SOJKA, Emil GAVLOVSKÝ a Ladislav KÁRNÍK. Mobilní fotogrammetrická platforma. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]

Software

BABJAK, Ján a Tomáš KOT. Interface pro přenos dat. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
KOT, Tomáš a Ján BABJAK. Systém pro optimální výběr robotu s ohledem na danou trajektorii robotu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2020. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Detektor krabic uložených v přepravních kontejnerech. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2018. [Detail]
KOT, Tomáš. Jednoduchý 3D čárový grafický engine. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro generování textury zvoleného fontu. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky, 2017. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Vrep Wrapper. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2016. [Detail]
GALA, Matěj a Zdeněk KONEČNÝ. Výpočet svěrného spoje. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
GALA, Matěj a Zdeněk KONEČNÝ. Výpočet lamelové spojky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
KOT, Tomáš a Ján BABJAK. Software pro dálkové monitorování měřících jednotek. Katedra robotiky, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Jiří SUDER. Dynamická knihovna pro analogový IR senzor. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro senzor SRF08. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro senzor HTU21D-F. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Pavel VAVŘÍK. Dynamická knihovna pro I2C zbernici zařízení Netduino Plus 2. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Dynamická knihovna pro potenciometr. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Dynamická knihovna pro řízení servo pohonu. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro senzor Hokuyo. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro Pololu LS20031 motor driver. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Robert PASTOR. Dynamická knihovna pro senzor CMP03 compas. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Stefan GRUSHKO. Dynamická knihovna pro řízení pohonu Dynamixel. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Stefan GRUSHKO. Dynamická knihovna pro analogový akcelerometr. Katedra robotiky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2015. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Řídicí software pro modul modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Řídicí software pro základní desku modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko. Grafické zobrazení kinematické struktury modulárního systému. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš a Ján BABJAK. Ovládací a vizualizační software měřící jednotky. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján. Knihovna pro komunikaci s paměťmi EEPROM s cyklickým zápisem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Knihovna pro komunikaci s obvodem ADXL345 – akcelerometr. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BABJAK, Ján a Petr NOVÁK. Knihovna pro komunikaci s obvodem SHT21 – senzor teploty a vlhkosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Řídicí systém robotického manipulátoru s 5 stupni volnosti. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Ovládací a vizualizační aplikace robotického ramene. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro automatickou detekci rozměrových parametrů schodiště. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Podpůrné třídy Csharp pro řízení pohonů Moog Animatics. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro řízení pohonů Moog Animatics. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
KOT, Tomáš. Výpočet kinematiky všesměrových kol Mecanum. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2014. [Detail]
BOBOVSKÝ, Zdenko a Tomáš KOT. Aplikace pro spravování naměřených dat ze siloměru FG-5100. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2013. [Detail]
BABJAK, Ján. Knihovna pro práci s EPOS jednotkou. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
LIPINA, Jan a Zdeněk KONEČNÝ. Kontrola únosnosti uložení rotačních částí ložiskem se zkříženými válečky. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk a Jan LIPINA. Optimalizace návrhu délek ramen robotů. Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2013. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Daniel POLÁK. Výpočetní modul pro výpočet spotřeby energie manipulátoru a dalších konstrukčních veličin v závislosti na poměru délek článků při konstantním profilu článků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Daniel POLÁK. Výpočetní modul pro výpočet spotřeby energie manipulátoru a dalších konstrukčních veličin v závislosti na poměru délek článků při konstantní tloušťce stěny článků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír a Daniel POLÁK. Výpočetní modul pro výpočet spotřeby energie manipulátoru a dalších konstrukčních veličin v závislosti na poměru délek článků při profilu článků úměrném jeho délce. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2013. [Detail]
BABJAK, Ján a Tomáš KOT. Aplikace pro monitorování teplot. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
KOT, Tomáš. Knihovna pro obsluhu pákových vstupních zařízení. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
KOT, Tomáš. Aplikace pro zobrazení a analýzu termovizních dat. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
KOT, Tomáš a Zdenko BOBOVSKÝ. Grafický editor kinematických struktur mechanismů. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2013. [Detail]
MACHÁČKOVÁ, Adéla, Lenka MRŇKOVÁ, Milan MIHOLA a Radim KOCICH. Výpočet spalných teplot pro různé podmínky spalovacího procesu pro plynná paliva. VŠB - TU Ostrava, FMMI, Katedra tepelné techniky, 2012. [Detail]
LIPINA, Jan. Výpočet úchopné síly efektoru. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján a Tomáš KOT. Software pro sběr a vyhodnocení dat z měřící stanice Tedia UDAQ. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
BABJAK, Ján. Programová knihovna pro práci s teploměrem třídy DS1820. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2012. [Detail]
NOVÁK, Petr a Radim BŘENEK. Ovládací SW pro integrované pohony Schunk. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
NOVÁK, Petr. Třída obsluhy sonaru SRF08 pro .NET Micro Framework 4.2. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
MAREK, Jiří a Tomáš KOT. Aplikace pro komunikaci s laserovým scannerem SICK LMS200. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš a Václav KRYS. Rozhraní pro obsluhu multifunkčního modulu Tedia UDAQ z prostředí MATLAB. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš. Prohlížeč a editor 3D modelů ve formátu Direct3D X. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš. Konvertor 3D modelů z formátu Wavefront OBJ na formát Direct3D X. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš. Konvertor 3D modelů z formátu Stereolithography STL na formát Direct3D X. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KOT, Tomáš. Aplikace pro generování obrazových dat s náhodným šumem. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2012. [Detail]
KRYS, Václav a Petr GREGUŠ. Výpočet potřebného výkonu pro smykem řízené roboty (6-kolové). Katedra robotechniky, fakulta strojní,VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KOT, Tomáš. Simulátor mobilních robotů. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro vizualizaci údajů senzoru pro měření vzdálenosti. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Uživatelské rozhraní mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení kamerové hlavy. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
KOT, Tomáš a Vladimír MOSTÝN. Aplikace pro řízení pojezdu mobilního robotu. Robotsystem, s.r.o., 2011. [Detail]
MIHOLA, Milan. Určení potřebného lisovacího tlaku při tváření materiálů metodami ECAP a TWECAP, případně při přípravě polotovarů lisováním z prášků. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
MIHOLA, Milan. Určení potřebných výkonů pohonných jednotek čtyřkolového mobilního servisního robotu při překonávání překážky typu kvádr. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
MIHOLA, Milan. Určení potřebných výkonů pohonných jednotek čtyřkolového mobilního servisního robotu při pohybu po nájezdové rampě. Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
NOVÁK, Petr. Výpočet CRC32. katedra robototechniky, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
NOVÁK, Petr. Nalezení identického bodu v obrazech pro stereovizi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
NOVÁK, Petr. Výpočet optimálního náklonu kamer pro stereovizi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
ŠABLATURA, Jiří. Návrhový výpočet rotačního pohonu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
ŠABLATURA, Jiří. Výpočet odporů při pohybu kolových MR. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
ŠABLATURA, Jiří. Výpočet redukovaného momentu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Úprava "DWG" souborů při přenosu dat ze systému Pro/ENGINEER do AutoCADu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KONEČNÝ, Zdeněk. Úprava tloušťky čar v prostředí AutoCADu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KOT, Tomáš. Program pro vizuální tvorbu a editaci řídicích bloků programu MSC Adams. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KOT, Tomáš. 3D vizualizace 2D dat laserového scanneru. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
KOT, Tomáš. Testovací aplikace pro pákové ovladače. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
BABJAK, Ján. Software pro komunikaci s DAQ Omega. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
BABJAK, Ján. Software pro práci s V/V kartou Humusoft MF624. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
BABJAK, Ján a Tomáš KOT. Software pro komunikaci s měřícím přístrojem Dräger X-am 5000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2010. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Výpočet ekvivalentního momentu pro dimenzování pohonů robotů a manipulátorů se sériovou kinematickou strukturou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Výpočet akčních sil a momentů působících při pohybu na články robotu se sériovou kinematickou strukturou. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
MOSTÝN, Vladimír. Výpočet průběhů kinematických veličin - průběhů polohy, rychlosti a zrychlení článků robotu při obecném pohybu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2010. [Detail]
ŠPAČEK, Petr. Automatická detekce identifikační barvy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
ŠPAČEK, Petr. Výpočet vzdálenosti bodu v prostoru, při známé disparitě. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
ŠPAČEK, Petr. Výpočet koeficientů zkreslení čočky u kamery. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
ŠPAČEK, Petr. Výpočet zorného úhlu kamery. VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat.robototechniky, 2010. [Detail]
ŠPAČEK, Petr a Tomáš KOT. Program pro zprostředkování stereovizního vjemu operátorovi. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2009. [Detail]
KOT, Tomáš a Ján BABJAK. Řídicí aplikace pro mobilní roboty. VŠB-TU Ostrava, katedra robototechniky, 2009. [Detail]