Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Strojní inženýrství

O studijním programu

Strojírenství je jedním z pilířů ekonomiky v České republice a je součástí téměř všech lidských činností. Doktorské studium je nejvyšší formou studia na univerzitě a nabízí prohloubení teoretických i praktických disciplín v celé škále nabízených oborů – Dopravní a manipulační technika, Robotika, Energetické stroje a zařízení, Stavba strojů a zařízení, Strojírenská technologie, Aplikovaná mechanika, Řízení strojů a procesů. Absolventi najdou uplatnění zejména ve výzkumných a vývojových odděleních firem, jako samostatní projektanti a manažeři, inovační inženýři, pracovníci testovacích a zkušebních center, vedoucí pracovníci, atd.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu P2346
Název programu česky Strojní inženýrství
Název programu anglicky Mechanical Engineering
Standardní délka studia 4 roky
Garant doc. Ing. Miroslav Mahdal, Ph.D.
Klíčová slova materiály a technologie
automatizace, řízení a robotika
konstrukce a výpočty
energetika a doprava
strojní inženýrství