Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní program Strojní inženýrství

O studijním programu

Studijní program využívá rozsáhlé spolupráce s průmyslovými partnery jak při organizaci a zajištění výuky, tak při řešení technických problémů praxe v rámci seminárních a zejména diplomové práce nebo specializovanými odbornými předměty vedenými odborníky z průmyslu.
Absolventi mohou pokračovat v oborově zaměřeném studiu v doktorském studijním programu P2346 „Strojní inženýrství“.
Absolventi najdou uplatnění v technicko-provozních, obchodních a řídicích funkcích ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, dále pak v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, v projekci a konstrukci technologických provozů apod. Absolventi oboru se snadno orientují i v příbuzných strojírenských oborech.
Detailní informace
Fakulta Fakulta strojní
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód programu N2301
Název programu česky Strojní inženýrství
Název programu anglicky Mechanical Engineering
Standardní délka studia 2 roky
Garant prof. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D.
Klíčová slova technologie
technologické zařízení
strojírenství
průmysl
výroba