Bakalářské studium

studijní program B 2341 - Strojírenství
studijní obor 2302R010 - Konstrukce strojů a zařízení
specializace 40 - Konstrukce strojních dílů a skupin

Podílíme se také na výuce v specializaci 2302R010-60 Design v konstrukci strojů 

Navazující magisterské studium

studijní program N 2301 - Strojní inženýrství
studijní obor 3909T001 - Konstrukční a procesní inženýrství
specializace 40 - Konstrukce strojních dílů a skupin

Doktorské studium

studijní program P 2301 - Strojní inženýrství
P 2346 - Strojní inženýrství
studijní obor 2302V019 - Stavba výrobních strojů a zařízení

Členové katedry (doc., prof.) vedou studenty v doktorském studijním programu a podílí se na výuce těmito předměty:

  • Experimentální metody v oboru (garant doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.)
  • Nové metody návrhu spojovacích částí strojů (garant doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D.)
  • Spolehlivost strojních prvků a systémů (garant doc. Ing. Květoslav Kaláb, Ph.D.)
  • Vliv geometrie a přesnosti ozubení na hluk a vibrace (garant prof. Ing. Vladimír Moravec, CSc.)
  • Geometrie a pevnostní výpočet evolventního ozubení (garant prof. Dr. Ing. Miloš Němček)
  • Optimalizace ozubených převodů (garant prof. Dr. Ing. Miloš Němček)
  • Vybrané statě z částí a mechanizmů strojů (garant prof. Dr. Ing. M. Němček)
  • Vybrané statě z částí a mechanismů strojů II. (garant prof. Dr. Ing. M. Němček)

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava