Adress

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta strojní
Katedra částí a mechanismů strojů - 347
17. listopadu 15/2172
708 33 Ostrava - Poruba
Czech Republic

Head of Department

prof. Dr. Ing. Miloš Němček

office: A 705
phone: +420 597 323 402
e-mail: milos.nemcek@vsb.cz

Administrative

Hana Drmolova

office: A 712
phone: +420 597 321 236
e-mail: hana.drmolova@vsb.cz


fax: +420 597 323 090
GPS - Loc: 49°50'1.265"N, 18°9'48.965"E


© 2019 VŠB-TU Ostrava