Hlavní zaměření vědecko-výzkumné činnosti

  • Teorie a stavba ozubených převodů se speciálním zaměřením na nestandardní evolventní ozubení s vysokými modifikovanými zuby
  • Výpočty technického života strojních součástí a zařízení v oblasti časované i trvalé únavové pevnosti při stochastickém zatížení
  • Experimentální vyšetřování zátěžných spekter pohonů a jejich schematizace
  • Experimentální vyšetřování pevnostních a deformačních vlastností strojních součástí

© 2019 VŠB-TU Ostrava