Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Název projektu
Zkvalitnění technického vzdělávání formou praktické přípravy vycházející z reálných potřeb trhu práce
Řešitel
Rok zahájení
2017
Rok ukončení
2020
Poskytovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj
Kategorie
Obecná forma
Typ
INTERREG V-A ( Sloveská republika - Česká republika)
Předmět výzkumu
Projekt podporuje rovné příležitosti a zavrhuje diskriminaci kohokoliv vzhledem k věku, pohlaví, zdravotnímu stavu, náboženskému vyznání a původu. Muži i ženy, osoby zdravé i postižené budou mít rovný přístup k výsledkům projektu. Beneficienti zajistí všem podpořeným osobám projektu ze Slovenska a České republiky rovný přístup k aktivitám, praktickým ukázkám i pořízenému technickému vybavení.
Zpět na seznam