Gravírování a řezání laserem

Gravírovací a řezací laser slouží pro vytváření popisů (gravírování) a řezání do materiálů jako jsou dřevo, papír, sklo a plasty určené pro tuto technologii. Díky nízkému výkonu je laser schopen řezat jen malé tloušťky obráběného materiálu, tedy je určen pro na lehčí aplikace. Laser je schopen vyřezávat rovinné tvary (v ose x,y). V ose z je pouze nastavitelný pro požadovanou vzdálenost od obrobku. Laser je možné velmi rychle doplnit o čtvrtou rotační osu, která umožňuje řezat a gravírovat na válci. 

Galerie výrobků:

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava