Pozvánky na semináře:

Společnost Dormer Pramet pořádá odborný seminář 26. května 2017. Více informací zde.

Prezentace a praktické ukázky multisenzorového souřadnicového stroje Werth nové generace, dne 30.1.2017 pro pracovníky FS a 31.1.2017 pro firmy. Onlina pozvnáka pro pracovníky FS a firmy.

Společnost Dormer Pramet zve na seminář Náklady na obrábění pod kontrolou. Seminář se koná 4. listopadu 2016 v Ostravě a 11. listopadu 2016 v Brně. Podrobný program naleznete v pozvánce

Společnost Dormer Pramet zve na seminář Novinky 2015 – Korozivzdorné a těžkoobrobitelné materiály. Seminář se koná 6. listopadu 2015 v Ostravě, 10. listopadu v Liberci a 12. listopadu v Plzni. Podrobný program naleznete v pozvánce

Pozvánka na seminář Produktivní obrábění nástroji Iscar IQ pořádaný dne 14. května 2015.

Pozvánka na seminář Obrobitelnost a vlastnosti obráběných materiálů pořádaný dne 23. března 2015. Pořadatel Seco Tools.

Seminář Pramet Tools ve spolupráci s univerzitou Pardubice pořádaný dne 27. 2. 2015.

Seminář Pramet Tools pořádaný dne 7. 11. 2014.  

Seminář Seco Tools pořádaný dne 22. 10. 2014.

 


© 2019 VŠB-TU Ostrava