Pracovníci katedry publikují vědecké poznatky z oblasti obrábění, montáže a metrologie v příspěvcích uveřejněných v impaktovaných časopisech, sbornících v databázích WoS, SCOPUS, ERIH aj. V této sekci jsou uvedeny konkrétní výsledky pracovníků na základě stanovené Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů usnesením vlády ČR. Metodika je platná pro roky 2013, 2014 a 2015. Po roce 2015 by měl být vytvořen a zaveden nový systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací.

Článek

ČEP, Robert, Šárka MALOTOVÁ, Jiří LICHOVNÍK, Michal HATALA a Legutko STANISLAW. The influence of cutting conditions on the selected parameters of the surface integrity. Acta Polytechnica. České vysoké učení technické v Praze, 2018, 58(6), s. 334-338. ISSN 1210-2709. [Detail]
STANCEKOVA, Dana, Anna RUDAWSKA, Albert KULLA, Jana PETRŮ a Jozef HOLUBJAK. A CHOICE OF THE OPTIMUM CUTTING RANGES FOR CUTTING NOZZLES A-SD FOR SELECTION OF METALLURGICAL MATERIAL. Advances in science and technology-research journal. Lublin: Lublin University of Technology, 2018, 12(3), s. 106-113. ISSN 2299-8624. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří, Marek SADÍLEK, Václav MUSIL, Marek PAGÁČ a Dana STANCEKOVA. THE EFFECTIVENESS OF STRATEGIES PRINTING PRINTER EASY 3D MAKER. Advances in science and technology-research journal. Lublin: Lublin University of Technology, 2018, 12(2), s. 197-205. ISSN 2299-8624. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, František ŠPALEK a Robert ČEP. SURFACE MICROHARDENING STUDIES ON STEELS AFTER HIGH FEED MILLING. Advances in science and technology-research journal. Lublin: Lublin University of Technology, 2018, 12(2), s. 222-230. ISSN 2299-8624. [Detail]
MICHALSKI, Jakub, Jakub TILL, Jana PETRŮ, Stanislav RUSZ, Ondřej HILŠER a Jiřina VONTOROVÁ. AZ31 magnesium alloy subjected to severe plastic deformation at different temperatures: Microstructure and hardness. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 385. Institute of Physics, 2018, 461(1), s. 1-6. ISSN 1757-8981. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Anton PANDA, Ema NOVÁKOVÁ-MARCINČINOVÁ, Ludmila NOVÁKOVÁ-MARCINČINOVÁ a Tadeusz ZABOROWSKI. PRODUCTION BY FDM METHOD RP TECHNOLOGY FROM PLA ECO-MATERIALS EXTRUDED HORIZONTALLY IN LENGTH. MM Science Journal. MM Publishing, 2018, 11(1), s. 2179-2182. ISSN 1803-1269. [Detail]
MUSIL, Václav, Marek SADÍLEK, Robert ČEP a Šárka MALOTOVÁ. The influence of cutting parameters on surface quality and nitrogen consumption during laser cutting. MM Science Journal. MM Publishing, 2018, 1(June 2018), s. 2363-2366. ISSN 1803-1269. [Detail]
ČEP, Robert, Šárka MALOTOVÁ, Karel KOUŘIL, Lenka ČEPOVÁ, Ladislav KYNCL, Michal ŠAJGALÍK a Tatiana CZÁNOVÁ. Evaluation of residual stress in conditions of irregular interrupted cut. MM Science Journal. MM Publishing, 2018, 2018(October), s. 2436-2440. ISSN 1803-1269. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Lukáš KOUSAL, N. NÁPRSTKOVÁ, Tomáš SZOTKOWSKI a Jiří HAJNYŠ. The analysis of accuracy of machined surfaces and surfaces roughness after 3axis and 5axis milling. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2018, 18(6), s. 1015-1022. ISSN 1213-2489. [Detail]
BOTKO, F., M. HATALA, Z. MITALOVA, Robert ČEP, M. RIMAR, A. BERNAT a J. VYBOSTEK. Qualitative evaluation of machined surface of aluminum alloy AlCu4Mg1 depend on feed rate. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2018, 18(2), s. 201-207. ISSN 1213-2489. [Detail]
MĚSÍČEK, Jakub, Michal RICHTÁŘ, Jana PETRŮ, Marek PAGÁČ a Kristýna KUTIOVÁ. Complex view to racing car upright design and manufacturing. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2018, 18(3), s. 449-456. ISSN 1213-2489. [Detail]
MALOTOVÁ, Šárka, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL, Michal ŠAJGALÍK a Andrej CZÁN. Dependence of the resistance of the integrated layers on the wear of ceramic cutting tool. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2018, 2018(3), s. 444-448. ISSN 1213-2489. [Detail]
MRKVICA, Ivan, František ŠPALEK a Tomáš SZOTKOWSKI. Influence of Cutting Tool Wear when Milling Inconel 718 on Resulting Roughness. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2018, 18(3), s. 547-461. ISSN 1213-2489. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Jiří HAJNYŠ, Jana PETRŮ a Tomáš ZLÁMAL. Comparison of hardness of surface 316L stainless steel made by additive technology and cold rolling. Materials Science Forum. Trans Tech Publications, 2018, 919(2017-11-07), s. 84-91. ISSN 1662-9752. [Detail]
ČEPOVÁ, Lenka, Andrea KOVÁČIKOVÁ, Robert ČEP, Pavel KLAPUT a Ondřej MIZERA. Measurement System Analyses - Gauge Repeatability and Reproducibility Methods. Measurement Science Review. De Gruyter, 2018, 18(1), s. 20-27. ISSN 1335-8871. [Detail]
MAJERIK, Jozef, Rozmarina DUBOVSKA, Jaroslav JAMBOR, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Karel KOURIL. Experimental Investigation into Wear and Tool Life of Milling Cutter PVD Coated Carbide Inserts While Armox 500 Steel Hard Milling. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2018, 25(6), s. 1603-1610. ISSN 1330-3651. [Detail]
MALOTOVÁ, Šárka, Robert ČEP, Tomáš ZLÁMAL, Petr MOHYLA, Andrej CZÁN, Aco ANTIC, Igor BUDAK a Lobontiu MIRCEA. Evaluation of Residual Stresses after Irregular Interrupted Machining. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. University of Osijek, 2018, 25(4), s. 1009-1013. ISSN 1330-3651. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Petra HÁJKOVÁ, Lucie KREJČÍ a Robert ČEP. Electric Resistance Welding of Austenitic and Galva nized Steel Sheets. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. University of Osijek, 2018, 25(5), s. 1274-1277. ISSN 1330-3651. [Detail]
CÁRACH, J., Sergej HLOCH, Jana PETRŮ, A. NAG, M. GOMBÁR a M HROMASOVÁ. Hydroabrasive disintegration of rotating Monel K-500 workpiece. The international journal of advanced manufacturing technology. Springer, 2018, 96(1-4), s. 981-1001. ISSN 0268-3768. [Detail]
RUDAWSKA, Anna, Albert WIERZCHOWSKI, Miroslav MUELLER, Jana PETRŮ a Natasa NAPRSTKOVA. THE PROPERTIES OF REGENERATIVE POLYMER MASS. Advances in science and technology-research journal. Lublin: Lublin University of Technology, 2017, 11(3), s. 130-138. ISSN 2299-8624. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří, Jana PETRŮ, Marek PAGÁČ, Jozef HOLUBJAK a Jozef MRAZIK. EFFECT OF CHIP BREAKERS ON THE CUTTING FORCE DURING THE MACHINING OF STEEL C45. Advances in science and technology-research journal. Lublin: Lublin University of Technology, 2017, 11(1), s. 173-178. ISSN 2299-8624. [Detail]
HAJNYŠ, Jiří, Tomáš ZLÁMAL, Jana PETRŮ, Marek PAGÁČ a Anna RUDAWSKA. IMPACT OF CUTTING TOOL GEOMETRY ON THE DYNAMIC LOAD OF SYSTEM IN THE MACHINING PROCESS OF NICKEL ALLOY 625. Advances in science and technology-research journal. Lublin University of Technology, 2017, 10(32), s. 24-31. ISSN 2299-8624. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Jiří HAJNYŠ, Jana PETRŮ a Ivan MRKVICA. EFFECT OF THE CUTTING TOOL GEOMETRY ON THE TOOL WEAR RESISTANCE WHEN MACHINING INCONEL 625. Advances in science and technology-research journal. Lublin University of Technology, 2017, 11(4), s. 286-293. ISSN 2299-8624. [Detail]
ČEP, Robert, Ladislav KYNCL, Šárka MALOTOVÁ, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL a Andrej CZÁN. TESTING CERAMICS INSERTS AT IRREGULAR INTERRUPTED CUT ON MATERIAL 14MoV6. Engineering Review. University of Rijeka, 2017, 37(1), s. 67-73. ISSN 1330-9587. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Tomáš SZOTKOWSKI, Miroslav JANOŠ, Jana PETRŮ a Tomáš ZLÁMAL. Square Shaped Insert´s Lifetime when Milling Inconel 718. MM Science Journal. MM Publishing, 2017, 10(5), s. 1995-2003. ISSN 1803-1269. [Detail]
ŠPALEK, František, Marek SADÍLEK, Robert ČEP, Jana PETRŮ, Jiří KRATOCHVÍL a Tomáš ČEGAN. Difference between cutting surface of Al foam and solid Al machined by WEDM technology. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017, 17(5), s. 853-858. ISSN 1213-2489. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Tomáš SZOTKOWSKI, Kamil DIHEL, Jozef JURKO a Anton PANDA. Jig design for welding of wind power plant component. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017, 17(2), s. 237-242. ISSN 1213-2489. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Tomáš SZOTKOWSKI, Zbyněk TÝN, Jana PETRŮ a Tomáš ZLÁMAL. Jig design for window frame welding of rail-borne door systems. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017, 17(4), s. 526-530. ISSN 1213-2489. [Detail]
ŠPALEK, František, Marek SADÍLEK, Robert ČEP, Jana PETRŮ, Jiří KRATOCHVÍL a Tomáš ČEGAN. Difference between Cutting Surface of Al Foam and Solid Al Machined by WEDM Technolo-gy. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017, 17(5), s. 853-858. ISSN 1213-2489. [Detail]
HAŠOVÁ, Slavomíra, Luboslav STRAKA a František ŠPALEK. Impact assessment of input factors on tool electrode wear in die sinking EDM of Steel EN43CrMo4. Materials Structure & Micromechanics of Fracture. Zürich: Trans Tech Publications, 2017, 756(1), s. 127-135. ISBN 978-3-03835-719-3. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP, Marek SADÍLEK a Dana STANCEKOVA. THE EFFECT OF FEED RATE ON DURABILITY AND WEAR OF EXCHANGEABLE CUTTING INSERTS DURING CUTTING Ni-625. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2017, 24(Supplement 1), s. 1-6. ISSN 1330-3651. [Detail]
MICIETOVA, Anna, Miroslav NESLUSAN, Robert ČEP, Vladislav OCHODEK, Branislav MICIETA a Marek PAGÁČ. DETECTION OF GRINDING BURN THROUGH THE HIGH AND LOW FREQUENCY BARKHAUSEN NOISE. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. University of Osijek, 2017, 24(Supplement 1), s. 71-77. ISSN 1330-3651. [Detail]
HILŠER, Ondřej, Stanislav RUSZ, Lucie KREJČÍ a František ŠPALEK. Grain refinement of extruded AZ31 magnesium alloy by ECAP process. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017, 63(1), s. 31-37. ISSN 1210-0471. [Detail]
ŠVEC, Jiří, Stanislav RUSZ, Ondřej HILŠER, Vladislav OCHODEK a Lucie KREJČÍ. Mechanical properties of steel DC01 formed by DRECE method. Transactions of the VŠB - Technical University of Ostrava, Mechanical Series. VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2017, 63(1), s. 63-72. ISSN 1210-0471. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Jana PETRŮ, Ondřej VORTEL, Marek PAGÁČ a Pavel KRAJKOVIČ. MECHANISMS OF CUTTING BLADE WEAR AND THEIR INFLUENCE ON CUTTING ABILITY OF THE TOOL DURING MACHINING SPECIAL ALLOYS. ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY-RESEARCH JOURNAL. WARSAW: SOC POLISH MECHANICAL ENGINEERS & TECHNICIANS, 2016, 10(31), s. 144-150. ISSN 2299-8624. [Detail]
HAJNYŠ, Jiří, Tomáš ZLÁMAL, Jana PETRŮ, Marek PAGÁČ a Anna RUDAWSKA. IMPACT OF CUTTING TOOL GEOMETRY ON THE DYNAMIC LOAD OF SYSTEM IN THE MACHINING PROCESS OF NICKEL ALLOY 625. Advances in science and technology-research journal. Lublin University of Technology, 2016, 10(32), s. 24-31. ISSN 2299-8624. [Detail]
MATYSIAK, W., D. BARTKOWSKI, M. HATALA, J. ZAJAC, S. RADCHENKO a Robert ČEP. Study on edgetrimming of holes in the thick steel plates by metal plastic forming technology. Key Engineering Materials. Volume 669. Trans Tech Publications, 2016, 669(669), s. 87-94. ISSN 1013-9826. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Vojtěch SLÉHA, Jana PETRŮ, M. NESLUSAN, J. JURKO a A. PANDA. Design of control jig for inserts measurement. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016, 16(1), s. 198-204. ISSN 1213-2489. [Detail]
TICHÁ, Šárka, Ondřej SRBA a Jan VAVŘINA. A measuring device for the checking of 3D indicators. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016, 16(1), s. 280-284. ISSN 1213-2489. [Detail]
ČEPOVÁ, Lenka, Dagmar ŠOKOVÁ, Šárka MALOTOVÁ, Bartosz GAPINSKI a Robert ČEP. Evaluation of cutting forces and surface roughness after machining of selected materials. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016, 16(1), s. 45 - 48. ISSN 1213-2489. [Detail]
PANDA, A., M. PRISLUPČÁK, J. JURKO, I. PANDOVÁ, Ivan MRKVICA a S. LUSCINSKI. The impact of vibration on the technological head. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016, 16(3), s. 579-585. ISSN 1213-2489. [Detail]
MALOTOVÁ, Šárka, Robert ČEP, Lenka ČEPOVÁ, Jana PETRŮ, Dana STANČEKOVÁ, Ladislav KYNCL a Michal HATALA. Roughness Evaluation of the Machined Surface at Interrupted Cutting Process. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016, 16(1), s. 168-173. ISSN 1213-2489. [Detail]
ŠPALEK, František, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Ivan MRKVICA, Robert ČEP a Jiří KRATOCHVÍL. Electro-Erosive Wire Cutting of Aluminum Foam. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2016, 16(2), s. 449-453. ISSN 1213-2489. [Detail]
DUBOVSKÁ, Rosemarina, Jozef MAJERÍK, Robert ČEP a Karel KOUŘIL. INVESTIGATING THE INFLUENCE OF CUTTING SPEED ON THE TOOL LIFE OF CUTTING INSERT IN CUTTING THE DIN 1.4301 STEEL. Materiali in tehnologije. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2016, 50(3), s. 439-445. ISSN 1580-2949. [Detail]
STANCEKOVA, D., D. STEKLAC, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Marek SADÍLEK, M. JANOTA a M. KORDIK. Influence of machining and heat treatment on deformations of thin-walled bearings. Metallography XV : selected, peer reviewed papers from the International Symposium on Metallography (Metallography 2013), April 24-26, 2013, Stará Lesná, Slovak Republic. Zürich: Trans Tech Publications, 2016, 862(1), s. 49-58. ISBN 978-3-03835-740-7. [Detail]
ČEP, Robert, Šárka MALOTOVÁ, Marek PAGÁČ, Marek SADÍLEK a Jiří LICHOVNÍK. Parameters Influence of CO2 Laser on Cutting Quality of Polymer Materials. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2016, LXII(1/2016), s. 9-16. ISSN 1210-0471. [Detail]
BRYCHTA, Petr, Marek SADÍLEK a Josef BRYCHTA. The influence of motor skills on measurement accuracy. Technologické inžinierstvo. University of Žilina, 2016, 13(1), s. 22-23. ISSN 1336-5967. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Miroslav NESLUSAN, Robert ČEP a Vojtěch SLÉHA. PROPERTIES AND COMPARISON OF PVD COATINGS. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2016, 23(2), s. 569-574. ISSN 1330-3651. [Detail]
CARACH, Jan, Sergej HLOCH, Petr HLAVAEK, Jiri SCUCKA, Petr MARTINEC, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Michal ZELENAK, Peter MONKA, Dominika LEHOCKA a Jolanta KROLCZYK. Tangential turning of Incoloy alloy 925 using abrasive water jet technology. The international journal of advanced manufacturing technology. New York: Springer, 2016, 82(9-12), s. 1747-1752. ISSN 0268-3768. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jozef JURKO a Tadeusz ZABOROVSKI. Elementary study of the machinability during drilling of stainless steels X2Cr18Ni8. MECHANIK-Miesiecznik Naukowo-Techniczny. Agenda Wydawnicza SIMP, 2015, 2015(4), s. K111-115. ISSN 0025-6552. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jana PETRŮ, Vojtěch SLÉHA, Miroslav NESLUŠAN, Jozef JUROK a Anton PANDA. Properties of cutting inserts with different PVD coatings. MM Science Journal. MM Publishing, 2015, 2015(June), s. 600-603. ISSN 1803-1269. [Detail]
PETRŮ, Jana, Jan SCHIFFNER, Tomáš ZLÁMAL, Marek SADÍLEK a Dana STANČEKOVÁ. Investigations of Cutting Tool Wear While Machining Inconel 718. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2015, 15(3), s. 396-403. ISSN 1213-2489. [Detail]
ČILIKOVÁ, Mária, Branislav MIČIETA, Miroslav NESLUŠAN, Robert ČEP, Ivan MRKVICA, Jana PETRŮ a Tomáš ZLÁMAL. Prediction of the catastrophic tool failure in hard turning through acoustic emission. Materiali in tehnologije. Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2015, 49(3), s. 355-363. ISSN 1580-2949. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Miroslav NESLUŠAN, Anna MIČIETOVÁ, Mária ČILLIKOVÁ a Branislav MIČIETA. Detection of tool breakage during hard turning through acoustic emission at low removal rates. Measurement. Elsevier, 2015, 70(1), s. 1-13. ISSN 0263-2241. [Detail]
PORUBA, Zdeněk, Jiří PODEŠVA, Ondřej FRANTIŠEK, Martin FUSEK, Robert BRÁZDA a Marek SADÍLEK. Strength Analysis and Optimization of Welding Robot Mechanism in Emergency Stop State. Perspectives in Science. Elsevier, 2015, 7C(December 2015), s. 347-352. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
TICHÁ, Šárka a Jan BOTEK. THE MODERN MEASUREMENT TECHNOLOGY AND CHECKING OF SHAFTS PARAMETERS. Technologické inžinierstvo. University of Žilina, 2015, Volume XII(2/2015), s. 28-30. ISSN 1336-5967. [Detail]
RADVANSKÁ, Agáta, Pavol HREHA, Lucia KNAPČÍKOVÁ, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL a Peter MONKA. Influence of focusing tube wear on vibrations and surface roughness. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. University of Osijek, 2015, 22(2), s. 270-278. ISSN 1330-3651. [Detail]
RADVANSKÁ, Agáta, Jana PETRŮ, Katarína MONKOVÁ, Tomáš ZLÁMAL, Pavol HREHA, Matej ŠOMŠÁK, Andrej ANDREJ a Branimir ŠAFRAN. Rationalization of manufacturing of plastic injection moulds by abrasive waterjet. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. University of Osijek, 2015, 22(2), s. 521-525. ISSN 1330-3651. [Detail]
SADÍLEK, Marek, František FOJTÍK, Zuzana SADÍLKOVÁ, Kamil KOLAŘÍK a Jana PETRŮ. A STUDY OF EFFECTS OF CHANGING THE POSITION OF THE TOOL AXIS TO THE MACHINED SURFACE. Transactions of Famena. University of Zagreb, 2015, 39(2), s. 33-46. ISSN 1333-1124. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Lenka ČEPOVÁ. Technology of Thermal Spray Coating Machining. International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial and Mechatronics Engineering. Amsterdam: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, 86(1), s. 854-857. ISSN 1307-6892. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Jana PETRŮ, Marek SADÍLEK, Petr MOHYLA, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ a Andrej CZAN. Surface roughness after machining and influence of feed rate on process. Key engineering materials. Volume 581. Trans Tech Publications, 2014, 581(1), s. 341-347. ISSN 1013-9826. [Detail]
KOURIL, Karel, Robert ČEP, Adam JANÁSEK, Antonin KRIZ a Dana STANCEKOVA. Surface Integrity at Reaming Operation by MT3 Head. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2014, 14(2), s. 193-199. ISSN 1213-2489. [Detail]
KYNCL, Ladislav, Marek SADÍLEK, Robert ČEP, Jana PETRŮ, Dana STANČEKOVÁ, Josef PROCHÁZKA a Pavel NOVÁČEK. Tests of drills during drilling holes into alloy wheels. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2014, 14(4), s. 554-561. ISSN 1213-2489. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, Ivan MRKVICA a Robert ČEP. The effect of thermal shocks on wear of exchangeable sintered carbide inserts during the cutting process. Manufacturing Technology. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2014, 14(4), s. 590-596. ISSN 1213-2489. [Detail]
MOHYLA, Petr, Zdeněk KUBOŇ, Robert ČEP a Ivan SAMARDZIC. Evaluation of Creep Properties of Steel P92 and its Welded Joint. Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2014, 53(2), s. 175-178. ISSN 0543-5846. [Detail]
MOHYLA, Petr, Zdeněk KUBOŇ, Robert ČEP, Adam JANÁSEK a Ivan SAMARDZIC. Secondary Hardening of Low-Alloyed Creep-Resistant Steel Welds. Metalurgija. Hrvatsko metalurško društvo (HMD), 2014, 53(1), s. 25-28. ISSN 0543-5846. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Jiří KRATOCHVÍL, Jana PETRŮ, Robert ČEP, Tomáš ZLÁMAL a Dana STANČEKOVÁ. Cutting tool wear monitoring with the use of impedance layers. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. University of Osijek, 2014, 3(21), s. 639-644. ISSN 1330-3651. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jozef JURKO, Anton PANDA a Marcel BEHÚN. Prediction of selected aspects of machinability of austenitic stainless steels. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2013, 739(739), s. 206-209. ISSN 1022-6680. [Detail]
JANČÍKOVÁ, Zora, Pavol KOŠTIAL, Dana BAKOŠOVÁ, David SEIDL, Jiří DAVID, Jan VALÍČEK a Marie HARNIČÁROVÁ. Neural Model for Prediction of Tires Eigenfrequencies. Advanced Structured Materials. Volume 32. Heidelberg: Springer, 2013, 41(1), s. 1-11. ISSN 1869-8433. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Ryszard KONDERLA, Jozef JURKO, Anton PANDA a Miroslav NESLUŠAN. Force load of cutting tool by turning of nickel alloy Inconel 718 with sintered carbide insert. Applied Mechanics and Materials. Volume 409-410. Trans Tech Publications, 2013, 372(372), s. 441-444. ISSN 1660-9336. [Detail]
JANČÍKOVÁ, Zora, Pavol KOŠTIAL, Ivan RUŽIAK, Jan VALÍČEK, Karel FRYDRÝŠEK, Richard PUCHKÝ a Martina FARKAŠOVÁ. Thermo-Mechanical Analysis of Rubber Compounds Filled by Carbon Nanotubes. Defect and Diffusion Forum. VII. Enfield, New Hampshire: Trans Tech Publications, 2013, 336(1), s. 1-10. ISSN 1012-0386. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol, D BAKOŠOVÁ, Zora JANČÍKOVÁ, Ivan RUŽIAK a Jan VALÍČEK. Thermo-mechanical analysis of rubber compounds filled by carbon nanotubes. Deffect and Diffusion Forum. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2013, 336(1), s. 1-10. ISSN 1662-9507. [Detail]
JANČÍKOVÁ, Zora, Pavol KOŠTIAL, Dana BAKOŠOVÁ, Ivan RUŽIAK, Karel FRYDRÝŠEK, Jan VALÍČEK, Martina FARKAŠOVÁ a Richard PUCHKÝ. The Study of Electrical Transport in Rubber Blends Filled by Single Wall Carbon Nanotubes. Journal of Nano Research. Enfield, New Hampshire: Trans Tech Publications, 2013, 16(21), s. 1-6. ISSN 1662-5250. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Miroslav NESLUŠAN a Anna MIČIETOVÁ. Study of elastic deformations in hard turning. Key Engineering Materials. Volume 592-593. Trans Tech Publications, 2013, 581(581), s. 194-201. ISSN 1013-9826. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Miroslav JANOŠ. Comparison of round insert´s lifetime when milling Inconel 718. Key Engineering Materials. Volume 592-593. Trans Tech Publications, 2013, 581(581), s. 26-31. ISSN 1013-9826. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Jana PETRŮ, Lenka ČEPOVÁ, Andrej CZÁN a Jan VALÍČEK. Hard machinable machining of cobalt-based superalloy. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013, 13(2), s. 142-147. ISSN 1213-2489. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Ryszard KONDERLA, Miroslav NESLUŠAN, Jozef JURKO a Anton PANDA. Cutting forces by turning of Inconel 718 with inserts from different materials. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013, 13(4), s. 499-504. ISSN 1213-2489. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Robert ČEP, Zuzana SADÍLKOVÁ, Jan VALÍČEK a Lenka PETŘKOVSKÁ. Increasing tool life in turning with variable depth of cut. Materiali in tehnologije. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2013, 47(2), s. 199-203. ISSN 1580-2949. [Detail]
NESLUSAN, Miroslav, Ivan MRKVICA, Robert ČEP a Maria CILLIKOVA. INFLUENCE OF CUTTING SPEED ON INTENSITY OF THE PLASTIC DEFORMATION DURING HARD CUTTING. Materiali in tehnologije. Ljubljana: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, 2013, 47(NOV-DEC 2013), s. 745-755. ISSN 1580-2949. [Detail]
KOŠTIAL, Pavol, Zora JANČÍKOVÁ, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Dana BAKOŠOVÁ a Ivo ŠPIČKA. Artificial Neural Networks Application in Modal Analysis of Tires. Measurement Science Review. Warsaw: De Gruyter, 2013, 13(5), s. 273-278. ISSN 1335-8871. [Detail]
TICHÁ, Šárka, Ondřej SRBA a Jan VAVŘINA. KALIBRACE 3D TASTERů. Strojírenská technologie. Ústí nad Labem,: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2013, 1(2), s. 125-130. ISSN 1211-4162. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Ryszard KONDERLA a Miroslav NESLUŠAN. Silové zatížení nástroje při soustružení niklové slitiny Inconel 718 nástrojem s VBD ze slinutého karbidu. Strojírenská technologie. Ústí nad Labem,: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2013, XVIII(4), s. 258-265. ISSN 1211-4162. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Miroslav JANOŠ. The milling of material Inconel 718 with indexables cutting inserts from sintered carbide. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2013, X(1), s. 9-11. ISSN 1336-5967. [Detail]
ANTIC, Aco, Drazan KOZAK, Borut KOSEC, Goran SIMUNOVIC, Tomislav SARIC, Dusan KOVACEVIC a Robert ČEP. INFLUENCE OF TOOL WEAR ON THE MECHANISM OF CHIPS SEGMENTATION AND TOOL VIBRATION. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2013, 20(1), s. 105-112. ISSN 1330-3651. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Lenka ČEPOVÁ, Jana PETRŮ, Ivo HLAVATÝ, Zlatan CAR a Michal HATALA. EXPERIMENTAL TESTING OF EXCHANGEABLE CUTTING INSERTS CUTTING ABILITY. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2013, 20(1), s. 21-26. ISSN 1330-3651. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Aleš SLÍVA, Miroslav NESLUŠAN a Martin BINDER. EXPERIMENTAL TOOL LIFE TESTS OF INDEXABLE INSERTS FOR STAINLESS STEEL MACHINING. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2013, 20(6), s. 933-940. ISSN 1330-3651. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Jiří KRATOCHVÍL a Lenka PETŘKOVSKÁ. Turning Thin-Walled Workpieces with Variable Depth of Cut. World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2013, 1(1), s. 1232–1236. ISSN 2010-376X. [Detail]
GREPL, Martin, Marek PAGÁČ a Jana PETRŮ. Laser Cutting of Materials of Various Thicnesses. Acta Polytechnica. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, 4(52), s. 62-67. ISSN 1210-2709. [Detail]
JANÁSEK, Adam, Robert ČEP a Josef BRYCHTA. Checking the Geometric Accuracy of a Machine Tool for Selected Geometric Parameters. Acta Polytechnica. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012, 52(4), s. 68-72. ISSN 1210-2709. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Miroslav JANOŠ a Petr SYSEL. Cutting efficiency by drilling with tools from different materials. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2012, 538-541(2012), s. 1327-1331. ISSN 1022-6680. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Vladislav OCHODEK, Miroslav JANOŠ a Petr SYSEL. Tension in surface layer of workpiece by different tool´s geometry. Advanced Materials Research. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2012, 602-604(2012), s. 1689-1692. ISSN 1022-6680. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Miroslav JANOŠ a Petr SYSEL. Contribution to milling of materials on Ni base. Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2012, 2012(217-219), s. 2056-2059. ISSN 1660-9336. [Detail]
HATALA, Michal, Jozef ZAJAC, Robert ČEP a Imrich ORLOVSKÝ. Research of the Technological Parameters Importance for Plasma Arc Thermal Cutting. Applied Mechanics and Materials. Durnten-Zurich: Trans Tech Publications, 2012, 110-116(Neuvedeno), s. 3742-3749. ISSN 1660-9336. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Marek SADÍLEK a Lenka ČEPOVÁ. Tungaloy Ceramic Cutting Tools at Interrupted Machining. Engineering Review. Rijeka: University of Rijeka, 2012, 32(2), s. 112-118. ISSN 1330-9587. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Ryszard KONDERLA a Miroslav FAKTOR. Turning of Inconel 718 by cemented carbides. Key Engineering Materials. Zürich: Trans Tech Publication Ltd, 2012, 496(2012), s. 138-143. ISSN 1013-9826. [Detail]
PAGÁČ, Marek a Marek SADÍLEK. Konstrukce a výroba elektrod. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM Publishing, 2012, 1(1), s. 68. ISSN 1212-2572. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Miroslav JANOŠ, Ryszard KONDERLA a Miroslav NESLUŠAN. Cutting ceramic by turning of nickel alloy Inconel. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012, 12(13), s. 178-186. ISSN 1213-2489. [Detail]
VALÍČEK, Jan, Robert ČEP, Krzysztof ROKOSZ, Czeslaw LUKIANOWICZ, Drazan KOZAK, Michal ZELEŇÁK, Pavol KOŠTIAL, Sergej HLOCH, Marta HARNIČÁROVÁ, Petr HLAVÁČEK a Barbora HALUZÍKOVÁ. New way to take control of a structural grain size in the formation of nanomaterials by extrusion. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Weinheim: Wiley-VCH, 2012, 43(5), s. 405-411. ISSN 0933-5137. [Detail]
HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Radovan GRZNÁRIK, Jana PETRŮ a Lenka ČEPOVÁ. A New Method for the Prediction of Laser Cut Surface Topography. Measurement Science Review. Warsaw: De Gruyter, 2012, 12(5), s. 195-204. ISSN 1335-8871. [Detail]
ČEP, Robert, Marek PAGÁČ, Jana PETRŮ a Tomáš ZLÁMAL. Porovnání výrobních nákladů vložky lisovací formy vyráběné technologiemi mikrofré-zování a elektroerozivního obrábění. Strojírenská technologie. Ústí nad Labem,: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2012, XVII(3), s. 149-154. ISSN 1211-4162. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Ryszard KONDERLA a Miroslav JANOŠ. Soustružení niklové slitiny Inconel 718 nástrojem s VBD z řezné keramiky. Strojírenská technologie. Ústí nad Labem,: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2012, 17(4), s. 238-246. ISSN 1211-4162. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Jana PETRŮ, Josef BRYCHTA, Marek SADÍLEK a Martin GREPL. Laser technology application on aerospace products of special cobalt alloys. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2012, IX(2), s. 11-13. ISSN 1336-5967. [Detail]
HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Jozef ZAJAC, Sergej HLOCH, Robert ČEP, Ivana DŽUBÁKOVÁ, Szymon TOFIL, Petr HLAVÁČEK, Jiří KLICH a Lenka ČEPOVÁ. Techno-economical comparison of cutting material by laser, plasma and oxygen. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2012, 19(4), s. 813-817. ISSN 1330-3651. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Robert ČEP, Miroslav NESLUŠAN a Pero RAOS. Heat distribution when grinding of nickel alloy. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2012, 19(4), s. 947-951. ISSN 1330-3651. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Miroslav JANOŠ. Využití počítačové podpory při konstrukci přípravků. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM Publishing, 2011, 1(10), s. 72-73. ISSN 1212-2572. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Měření na CNC frézovacích strojích. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM Publishing, 2011, 1(9), s. 82-83. ISSN 1212-2572. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Ryszard KONDERLA. Soustružení niklové slitiny Inconel 718 nástrojem s VBD ze slinutého karbidu. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2011, XVI(3), s. 13-20. ISSN 1213-2489. [Detail]
TICHÁ, Šárka, Michal ZELEŇÁK a Jan VAVŘINA. Návrh digitálního měřidla pro přenos šířky kotoučů na obruče složených železničních kol. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2011, XVI.(2), s. 53-57. ISSN 1213-2489. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Robert ČEP, Budak IGOR a Soković MIRKO. Aspects of Using Tool Axis Inclination Angle. STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING. LJUBLJANA: ASSOC MECHANICAL ENGINEERS TECHNICIANS SLOVENIA, 2011, 57(9), s. 681-688. ISSN 0039-2480. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Ryszard KONDERLA. Contribution to Turning of Alloy on Ni Base by Ceramic Tool. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(1/2011), s. 119-128. ISSN 1210-0471. [Detail]
PAVLICA, Marek, Jana PETRŮ a Robert ČEP. PROPOSAL 3D ASSEMBLY PROCESS OF ELEVATED PLATFORMS. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(2/2011), s. 145-152. ISSN 1210-0471. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. INFLUENCE OF CUTTING PARAMETERS ON HEAT AFFECTED ZONE AFTER LASER CUTTING. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(2/2011), s. 191-199. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČEP, Robert, Branislav MARTINICKÝ a Adam JANÁSEK. Tool Life Tests of Ceramic Cutting Tools at Slide Turning. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, 56(2), s. 21-30. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRŮ, Jana a Martin GREPL. Optimalization of Cutting Parameters of the Haynes 718 Nickel Alloy with Gas CO2 Laser. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011, LVII(1/2011), s. 229-236. ISSN 1210-0471. [Detail]
GREPL, Martin, Jana PETRŮ a Josef BRYCHTA. Laser Cutting of Nickel Superalloy Haynes 718. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2011, VIII(2), s. 17-19. ISSN 1336-5967. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, Lenka ČEPOVÁ a Jitka ŠŤASTNÁ ROUBÍČKOVÁ. COMPARISON OF RESULTS OBTAINED ANALOG AND DIGITAL READING. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2011, 1(8), s. 18-19. ISSN 1336-5967. [Detail]
JANÁSEK, Adam, Robert ČEP, Lenka ČEPOVÁ a Pavel NOVACEK. SELECTED PARAMETERS MEASUREMENT OF SURFACE INTEGRITY AFTER CERAMIC TOOLS MACHINING. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2011, 2011(1), s. 20-23. ISSN 1336-5967. [Detail]
OTRUSINOVÁ, Lenka a Lenka ČEPOVÁ. Measurement Analysis of Roundness Deviation. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2011, VIII(2), s. 31-34. ISSN 1336-5967. [Detail]
PAVLICA, Marek a Jana PETRŮ. Rationalization of the Assembly Process of Elevated Platforms. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2011, VIII(2), s. 39-42. ISSN 1336-5967. [Detail]
PETRŮ, Jana, Martin GREPL a Tomáš ZLÁMAL. Design of Dural Alloy Machining Technology Using CNC Machines. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2011, VII(2), s. 45-47. ISSN 1336-5967. [Detail]
VRAŠTIL, Marián, Jiří KRATOCHVÍL a Vladimír VRBA. COMPONENTS OF CUTTING FORCES IN HARD TURNING. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2011, VIII(2), s. 48-49. ISSN 1336-5967. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Influence of Cutting Parameters of Laser on Quality Cut. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2011, 59-61(VIII), s. 59-60. ISSN 1336-5967. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Branislav MARTINICKÝ a Marek SADÍLEK. Cutting Tool Life Tests of Ceramic Inserts for Car Engine Sleeves. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Slavonski Brod: University of Osijek, 2011, 18(2), s. 203-209. ISSN 1330-3651. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Jan VALÍČEK a Lenka ČEPOVÁ. TESTING OF GREENLEAF CERAMIC CUTTING TOOLS WITH AN INTERRUPTED CUTTING. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Slavonski Brod: University of Osijek, 2011, 18(3), s. 327-332. ISSN 1330-3651. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Robert ČEP, Ryszard KONDERLA, Miroslav NESLUŠAN a Dražan KOZAK. Deformation after heat treatment and thein influence on cutting process. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Slavonski Brod: University of Osijek, 2011, 18(4), s. 601-608. ISSN 1330-3651. [Detail]
MONKOVÁ, Katarína, Peter MONKA, Petra VEGNEROVÁ, Robert ČEP, Jana MÜLLEROVÁ, David BRAŽINA a Miroslav DUSPARA. FACTOR ANALYSIS OF THE ABRASIVE WATERJET FACTORS AFFECTING THE SURFACE ROUGHNESS OF TITANIUM. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Slavonski Brod: University of Osijek, 2011, 18(1), s. 73-78. ISSN 1330-3651. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Václav MORAVEC. Vergleich von VHM-Bohrern mit unterschiedlichen Geometrien. VDI-Z special. Dusseldorf: Springer-VDI-Verlag GmbH, 2011, 153(I/2011), s. 51-53. ISSN 0931-864X. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Jana PETRŮ, Jiří PETRŮ a Adam JANÁSEK. Modern Hydraulic Holding Fixtures. AMO Journal. Sofia: AMO Society, 2010, 1(4), s. 60-63. ISSN 1313-8987. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Jana PETRŮ, Jiří PETRŮ a Adam JANÁSEK. Modern Hydraulic Holding Fixtures. AMO Journal. Sofia: AMO Society, 2010, 1(4), s. 60-63. ISSN 1313-8987. [Detail]
HŘIBŇÁK, David, Lenka PETŘKOVSKÁ, Jana PETRŮ, Ryszard KONDERLA a Josef BRYCHTA. Contribution to the problems of heat processes in the machining. AMO Journal. Sofia: AMO Society, 2010, 4(1), s. 64-68. ISSN 1313-8987. [Detail]
GAPIŃSKI, Bartosz, Radomir MAJCHROWSKI a Lenka ČEPOVÁ. Application of the CMM for the measurement of round profile parameters. AMO Journal. Sofia: AMO Society, 2010, 1(2), s. 84-88. ISSN 1313-8987. [Detail]
RUCKI, Miroslaw, Branimir BARISIC a Lenka ČEPOVÁ. Dynamic calibration of air gauges. Archives of Mechanical Technology and Automation. Poznaň: Polytechnika Poznaňska, 2010, 30(2), s. 129-134. ISSN 1233-9709. [Detail]
ČEP, Robert, Marek SADÍLEK, Karel KOUŘIL, Igor BUDAK a Miodrag HADZISTEVIC. Testing of Machine Tool Accuracy Renishaw Ballbar QC10. Journal of Production Engineering. Novi Sad: University of Novi Sad,Faculty of Technical Science, 2010, 13(1), s. 23-26. ISSN 1821-4932. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jaromír ADAMEC a Tomáš HYVNAR. Comparison of drill cutting efficiency from different tool materials. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010, IX(1), s. 86-89. ISSN 1213-2489. [Detail]
KOVÁČIKOVÁ, Andrea, Robert ČEP a Ivan LITVAJ. Analýza uplatňovania systémov manažérstva kvality. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010, 15(4), s. 27-30. ISSN 1213-2489. [Detail]
JANOŠ, Miroslav, Ivan MRKVICA a Petr SYSEL. Návrh upínacího přípravku pro obrábění koncovek hydraulických hadic. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem, Česká Republika: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010, XV(4), s. 35-39. ISSN 1213-2489. [Detail]
ČEP, Robert, Karel KOUŘIL, Ivan MRKVICA, Adam JANÁSEK a Josef PROCHÁZKA. Zkoušky nástrojů Kyocera v podmínkách přerušovaného řezu. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem, Česká Republika: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010, 15(3), s. 51-58. ISSN 1213-2489. [Detail]
JANOŠ, Miroslav a Ivan MRKVICA. Návrh přípravku pro obrábění podpěr turbodmychadla. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem, Česká Republika: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010, XIV(zvláštní), s. 96-99. ISSN 1213-2489. [Detail]
HATALA, Michal, Robert ČEP a Zoran PANDILOV. Analysis of Surface Roughness and Heat Affected Zone of Surfaces of Steel EN S355J0 after Plasma Arc Cutting. Mechanical Engineering ? Scientific Journal. Skopje: University of Skopje, 2010, 29(1), s. 1-6. ISSN 1857-5293. [Detail]
HŘIBŇÁK, David, Lenka PETŘKOVSKÁ a Josef BRYCHTA. Identification of heat processes in the machining. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. Singapur: World Academy of Science Engineering and Technology, 2010, 6(69), s. 290-293. ISSN 2070-3740. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Lenka ČEPOVÁ a Josef PROCHÁZKA. Sandvik Ceramic Cutting Tool Tests with an Interrupted Cut Simulator. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology. Singapur: World Academy of Science Engineering and Technology, 2010, 6(69), s. 728-732. ISSN 2070-3740. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Influence of monolithic shank type cutter cutting edge modification before PVD coating on their durability. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, LVI(1), s. 263-268. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, František FOJTÍK a Jana PETRŮ. Residual stress measuring at conventional and high-speed milling. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, LVI(1), s. 283-290. ISSN 1210-0471. [Detail]
ROKOSZ, Krzysztof, Tadeusz HRYNIEWICZ, Winfried MALORNY, Jan VALÍČEK a Lenka ČEPOVÁ. SEM analysis of AISI 316L SS surface after magnetoelectochemical polishing MEP treatment in a transpassive region of polarisation characteristics. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 51(1), s. 301-308. ISSN 1210-0471. [Detail]
ROKOSZ, Krzysztof, Tadeusz HRYNIEWICZ, Winfried MALORNY, Jan VALÍČEK a Lenka ČEPOVÁ. SEM analysis of AISI 316L SS surfaces after magnetoelectrochemical polishing MEP treatment in a transpassive region of polarisation characteristics. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, LVI(1), s. 301-308. ISSN 1210-0471. [Detail]
DRAZIC, Ivan, Branimir BARISIC, Nermina MUJAKOVIC a Robert ČEP. Implementation of Shishkin Mesh in the Modelling of Spring-Mass System. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, LVI(1), s. 49-52. ISSN 1210-0471. [Detail]
BUDAK, Igor, Mirko SOKOVIC, Janko HODOLIC a Robert ČEP. Intelligent Point Data Reduction in Reverse Engineering. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, LVI(1), s. 9-16. ISSN 1210-0471. [Detail]
KUNTSFELD, Jaroslav, Josef BRYCHTA a Robert ČEP. Device for Induction Heating of Bearnings. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 13-14. ISSN 1336-5967. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Robert ČEP. An experimental study of machining of Incnel 718 with coated carbide and ceramic tools. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(2), s. 21-24. ISSN 1336-5967. [Detail]
PANDILOV, Zoran, Vladimir DUKOVKI a Robert ČEP. Optimal CNC Machine Tools Servo Drives Computer Aided Design. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 29-31. ISSN 1336-5967. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP a Josef BRYCHTA. New Methods for Determining the Machinability. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(2), s. 3-5. ISSN 1336-5967. [Detail]
ŠŤASTNÁ, Jana, Josef BRYCHTA, Lenka PETŘKOVSKÁ a David HŘIBŇÁK. Geometric Acceptance of SAY 100 MACHINE. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 34-36. ISSN 1336-5967. [Detail]
PETRŮ, Jana, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Martin GREPL a Ondřej DUPALA. Evaluation of microhardness of Surface Layer after High-Speed Milling. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 36-39. ISSN 1336-5967. [Detail]
KOVÁČIKOVÁ, Andrea, Ivan LITVAJ a Robert ČEP. Quality Managment System Analysis. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 37-39. ISSN 1336-5967. [Detail]
KOUŘIL, Karel a Robert ČEP. The Development of New Axial Tools with Edges of Various Cutting Materials on Defined Diameters for the Machining of Precision and Hingh-Precision Openings. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 43-44. ISSN 1336-5967. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Lenka ČEPOVÁ, Josef PROCHÁZKA a Petr PFEILER. Ceramic Cutting Tool Tests for Automotive Industry. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(2), s. 45-48. ISSN 1336-5967. [Detail]
JANÁSEK, Adam, Ondřej DUPALA a Josef BRYCHTA. Comparison of production technology for cable end use for or numeric controlled multi-spindle automatic lathes. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(2), s. 49-52. ISSN 1336-5967. [Detail]
GREPL, Martin a Jana PETRŮ. Laser Cutting of Nickel Alloys with Various Thicknesses of Materials. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 62-65. ISSN 1336-5967. [Detail]
SIGMUND, Marek, Josef BRYCHTA a Lenka ČEPOVÁ. Influence of thickness on the roundness. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(2), s. 70-72. ISSN 1336-5967. [Detail]
VRAŠTIL, Marián a Josef BRYCHTA. New technology proposal of flange. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 82-83. ISSN 1336-5967. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Josef BRYCHTA, Robert ČEP a Adam JANÁSEK. Determining the Workability of the New Metallurgical Materials. World Academy of Science Engineerng and Technology. Singapur: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2010, 6(69), s. 759-762. ISSN 2010-3778. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, Jana NOVÁKOVÁ a Josef BRYCHTA. Influence of Growing Feed Speed to Machined Surface Quality. AMO Journal. Sofia: DMT Products Sofia, 2009, 1(1), s. 74-77. ISSN 1313-4264. [Detail]
ČEP, Robert a Marek SADÍLEK. Determination of ceramic materials mechanical properties by using of indentant techniques. Annals of the University of Petrosani. Petrosani: Universitas Publishing House Petrosani, 2009, XXXVIII(11), s. 23-28. ISSN 1454-9166. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jaromír ADAMEC a Tomáš HYVNAR. Porovnání řezivosti vrtáků z různých nástrojových materiálů. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009, 14(1), s. 34-39. ISSN 1213-2489. [Detail]
ČEP, Robert, Lenka ČEPOVÁ, Jana NOVÁKOVÁ, Karel KOUŘIL, Jan VALÍČEK a Branimir BARISIC. Influence of Thermal and Mechanical Shocks to Cutting Edge Tool Life. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Singapore 2009. Singapur: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2009, 5(56), s. 754-757. ISSN 2070-3724. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Robert ČEP. Progressive Strategy of Milling by means of Tool Axis Inclination Angle. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Tokyo 2009. Tokyo: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2009, 1(41), s. 661-665. ISSN 2070-3740. [Detail]
HRYNIEWICZ, Tadeusz, Krzysztof ROKOSZ, Ryszard ROKICKI a Robert ČEP. Effect of Magnetoelectropolishing on Corrosion Behaviour of Ferritic AISI 430 Stainless Steel. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 2009(1), s. 101-108. ISSN 1210-0471. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Vladislav OCHODEK a Ryszard KONDERLA. Influence of the Residual Stress in Surface Layer of Workpiece by Means of Tool´s Geometry and Tool´s Setting. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 55(1), s. 195-202. ISSN 1210-0471. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Lenka PETŘKOVSKÁ, Josef BRYCHTA a Dana STANČEKOVÁ. Influence of Cutting Parameters on Integrity Surface at High Speed Cutting. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 55(1), s. 203-209. ISSN 1210-0471. [Detail]
PANDILOV, Zoran a Robert ČEP. Computer Aided System for Designing of Numerically Controlled Machine Tools Main Spindle Drives. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 55(1), s. 217-224. ISSN 1210-0471. [Detail]
DARABA, Dinu, Nicolae UNGUREANU, Radu COTETIU a Jana NOVÁKOVÁ. Aspects on the Analysis with the Finite Elements Method of the Machine Tools Structures Regarding Remanufacturing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 55(1), s. 37-42. ISSN 1210-0471. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP a Michal HATALA. Production Technology of Spindle Part. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 19-22. ISSN 1336-5967. [Detail]
HŘIBŇÁK, David, Lenka PETŘKOVSKÁ a Josef BRYCHTA. Heat effects at cutting. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 33-36. ISSN 1336-5967. [Detail]
JANÁSEK, Adam, Robert ČEP a Marek SADÍLEK. Proposal for a New Technology for the Production of Cable End with Utilisation Numerical Multi-Spindle Controlled. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 37-40. ISSN 1336-5967. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Residual Stress and Their Influence on Course of Cutting. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 43-44. ISSN 1336-5967. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří, Marek SADÍLEK, Zuzana KÚDELOVÁ a Vladimír VRBA. Testing Impedance Layer on Inserts of Cutting Ceramic. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 45-47. ISSN 1336-5967. [Detail]
ČEP, Robert, Petr PFEILER, Josef PROCHÁZKA, Dana STANČEKOVÁ a Andrej CZÁN. Iscars Ceramic Cutting Tool testing with an Interrupted Cut. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 5-8. ISSN 1336-5967. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana a Josef BRYCHTA. Application the Laws of Creatics at High Speed Machinig. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 58-61. ISSN 1336-5967. [Detail]
ŠŤASTNÁ, Jana, Lenka PETŘKOVSKÁ a Josef BRYCHTA. Acceptance inspection of Say 100 machine. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 73-76. ISSN 1336-5967. [Detail]
VRAŠTIL, Marián a Josef BRYCHTA. New technology proposal of flange. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 82-83. ISSN 1336-5967. [Detail]
ČEPOVÁ, Lenka, Robert ČEP, Jan VALÍČEK, Dana STANČEKOVÁ, Lukáš ĎURECH, Sergej HLOCH, Linda GREGOVÁ a Michal HATALA. Evaluation of Roundness Deviation on Conventional Measuring Device and CMM. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 9-12. ISSN 1336-5967. [Detail]
KÚDELOVÁ, Zuzana, Marek SADÍLEK, Josef BRYCHTA a Ján ŠTRBKA. Variable depth of cut during turning. The International Multidisciplinary Conference of Euro Carpathian Region. Nyíregyháza: North University of BAIA MARE, Machine manufacturing department R&D center in the field of gears, 2009, 13(1), s. 201-206. ISSN 1224-3264. [Detail]
NESLUŠAN, Miroslav a Robert ČEP. Aspect of Chip Formation during Turning of Hardened Steel 100Cr6. Archives of Mechanical Technology and Automation. Poznaň: Polytechnika Poznaňska, 2008, 4(28), s. 13-23. ISSN 1233-9709. [Detail]
KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Sergej HLOCH, Marek SADÍLEK a Robert ČEP. Hydrodynamic resonation throught-flow system as acoustic circuit. Archives of Mechanical Technology and Automation. Poznaň: Polytechnika Poznaňska, 2008, 28(4), s. 43-51. ISSN 1233-9709. [Detail]
KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Sergej HLOCH, Marek SADÍLEK a Robert ČEP. Hydrodynamic resonation through-flow system as acoustic circuit. Archives of Mechanical Technology and Automation. Poznaň: Polytechnika Poznaňska, 2008, 4(28), s. 43-52. ISSN 1233-9709. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Robert ČEP a Stanislaw LEGUTKO. CREATIVE FORMATION OF PRODUCTS IN MACHINING. Archives of Mechanical Technology and Automation. Poznaň: Polytechnika Poznaňska, 2008, 4(28), s. 71-78. ISSN 1233-9709. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Josef BRYCHTA, Robert ČEP a Lenka OČENÁŠOVÁ. Formulated Axioms and Laws of Creatics for Practice. ERIN. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2008, 1(1), s. 1-1. ISSN 1337-9089. [Detail]
ČEP, Robert a Branimir BARISIC. Testing of Ceramic Cutting Tools with an Interrupted Cut Simulator. Engineering Review. Rijeka: University of Rijeka, 2008, 28(1), s. 11-15. ISSN 1330-9587. [Detail]
VALÍČEK, Jan, Sergej HLOCH, Petr HLAVÁČEK, Milan DRŽÍK, Milena KUŠNEROVÁ a Robert ČEP. Criterion C-based evaluation of the topography of abrasive waterjet - produced surfaces. MM Science Journal. MM Publishing, 2008, 2008(12), s. 53-55. ISSN 1803-1269. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, Josef BRYCHTA a Jana NOVÁKOVÁ. Aspekty vysokorychlostního obrábění. Manufacturing Engineering. Prešov: FVT, 2008, VII(2), s. 67-68. ISSN 1335-7972. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Influence of the Tool´s Geometry on Surface Tension of Workpiece. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, 13(8), s. 76-79. ISSN 1213-2489. [Detail]
JURKO, Jozef a Josef BRYCHTA. Analysis of Termodanamical Phenomenas of Stainless Steels by Dribling. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, LIV(1), s. 107-112. ISSN 1210-0471. [Detail]
MONKOVÁ, Katarína, Michal HATALA a Robert ČEP. Some problems that originate at creating of 3D model with difficult shapes without the parameters and dimensions of real part. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, LIV(1), s. 159-163. ISSN 1210-0471. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Machinability of Ferritic Corrosion Resisting Steel 17 043 STi. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, LIV(1), s. 173-178. ISSN 1210-0471. [Detail]
OČENÁŠOVÁ, Lenka, Stanislav TUREK, Robert ČEP a Ivan LITVAJ. Measurement to Deviation of Roundness on CMM and its Statistical Assessment. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, LIV(1), s. 203-210. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČEP, Robert, Miroslav NESLUŠAN a Branimir BARIŠIČ. Chip Formation Analysis During Hard Turning. Strojarstvo. Zagreb: Croatian Union of Mechanical Engineers and Naval Architects, 2008, 50(6), s. 337-345. ISSN 0562-1887. [Detail]
ŠŤASTNÁ, Jana, Robert ČEP a Lenka OČENÁŠOVÁ. Obrábění hlavy vrtáku ? výběr nejvhodnějšího nástrojového materiálu. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2008, V(1), s. 24-27. ISSN 1336-5967. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Viktor UHLÁŘ. Modelování prvního záběru frézovací hlavy. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM Publishing, 2007, 10(4), s. 52-53. ISSN 1212-2572. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Václav MORAVEC. Úpravy břitů a povrchů řezných nástrojů. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM Publishing, 2007, 10(6), s. 58-59. ISSN 1212-2572. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Viktor UHLÁŘ. Problem of the Milling Head First Contact. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, LIII.(1), s. 183-188. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČEP, Robert, Jiří KRATOCHVÍL, Vladimír VRBA a Michal HATALA. Using of indentant techniques to determination of ceramic materials mechanical properties. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007, LIII(1), s. 23-28. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČEP, Robert, Vladimír VRBA a Pavel JAŠŠ. Testování nástrojů ze slinutých karbidů na simulátoru přerušováného řezu. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2007, 4(2), s. 20-25. ISSN 1336-5967. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ, Lenka PETŘKOVSKÁ a Vladimír VRBA. Stanovení charakteristik obrobitelnosti. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2007, 4(2), s. 20-25. ISSN 1336-5967. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Viktor UHLÁŘ. Matematic Model of the Milling Head First Contact. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2007, IV.(2), s. 49-51. ISSN 1336-5967. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, Josef BRYCHTA a Ján ŠTRBKA. Frézování kalených povrchů vysokými rychlostmi. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2007, 4(2), s. 55-58. ISSN 1336-5967. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Strategie frézování naklopeným nástrojem ? realizace experimentů. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM Publishing, 2006, 7(5), s. 28-29. ISSN 1212-2572. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Machinability of Modify Austenitic Steel 17 240 S. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, LII.(1), s. 135-140. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČEP, Robert a Michal HATALA. Selection of Cutting Tool Materials. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, LII.(1), s. 23-28. ISSN 1210-0471. [Detail]
FRIES, Jiří a Robert ČEP. SOUČINNOST KOMBAJNU S PORUBOVÝM DOPRAVNÍKEM. Technická diagnostika. Zlín: Asociace technických diagnostiků ČR, 2006, 15(z1), s. 44-48. ISSN 1210-311X. [Detail]
ČEP, Robert, Marek SADÍLEK a Vladimír VRBA. Stanovení vhodných řezných parametrů pro okružní pilku. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2006, III.(1), s. 14-17. ISSN 1336-5967. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří, Daniel OTÁHAL a Vladimír VRBA. Využití intendančních technik k určování mechanických vlastností keramických materiálů. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2006, 3(1), s. 33-35. ISSN 1336-5967. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Josef BRYCHTA. Optimalizace řezných parametrů při HFC obrábění. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2006, III.(1), s. 6-9. ISSN 1336-5967. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Strategie frézování naklopeným nástrojem. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM Publishing, 2005, 6(11), s. 52-53. ISSN 1212-2572. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Viktor UHLÁŘ. Problematika prvního záběru břitu nástroje při frézování. Medzinárodní sympózium doktorandov strojárkych technológií SYMDOK 2005. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2005, 2(2), s. 13-16. ISSN 1336-5967. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Innovation in Gear-Cutting Tools. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, LI(1), s. 145-148. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČEP, Robert a Vladimír VRBA. Application Areas and Characteristics of Ceramic Cutting Tools. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, 2(1), s. 57-60. ISSN 1210-0471. [Detail]
OTÁHAL, Daniel, Vladimír VRBA a Robert ČEP. Zvyšování efektivnosti výroby použitím výkonných řezných materiálů. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2005, 2(1), s. 19-20. ISSN 1336-5967. [Detail]
SIGMUND, Marek, Josef BRYCHTA a Robert ČEP. Kontrola jakosti a přesnosti při obrábění vysokými rychlostmi. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2005, 2(1), s. 25-26. ISSN 1336-5967. [Detail]
ČEP, Robert, Vladimír VRBA, Josef BRYCHTA, Lenka PETŘKOVSKÁ a Milan VLČEK. Zkoušky houževnatosti VBD z SK při přerušovaném řezu. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2005, 2(1), s. 4-7. ISSN 1336-5967. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Zkracování strojního času při frézování kapes. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2005, 2(1.), s. 57-60. ISSN 1336-5967. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Jiří KRATOCHVÍL. Zkracování strojního času při frézování kapes. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2005, 2(1), s. 57-60. ISSN 1336-5967. [Detail]
ČEP, Robert. Měření dynamické přesnosti CNC obráběcího stroje. MM Průmyslové spektrum. Praha: INDUSTRIA Press, s.r.o., 2003, 3(6), s. 22-23. ISSN 1212-2872. [Detail]
ČEP, Robert. Výkonné řezné materiály. MM Průmyslové spektrum. Praha: MM Publishing, 2003, 3(4), s. 2. ISSN 1212-2572. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Josef BRYCHTA, Josef BRYCHTA, PETERKA a PETERKA. Požadavky na vysokorychlostní obráběcí stroje. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2003, VIII(3), s. 11-15. ISSN 1213-2489. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Turning of Ceramic Materials Coated by Thermal Spraying. Manufacturing Technology. Journal for Science, Research and Production. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 2003, 3(3), s. 17-20. [Detail]
TICHÁ, Šárka. Determination of Time-Dependent Changes in Roundness of Parts. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002, 1(2), s. 20-21. ISSN 1213-2489. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Roman SIKORA. Application of Superhard Materials for Milling Operation. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2002, (2), s. 58-60. ISSN 1213-2489. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Roman SIKORA. Application of Superhard Cutting Materials for Face Milling Operation. Manufacturing Technology, journal for science, research and production. Ústí nad Labem: Institute of Technology and Production Management-University of J.E. Purkyně, 2002, 1(2), s. 58-60. ISSN 1213-2489. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Problematika vysokorychlostního obrábění 3D ploch na přelomu tisíciletí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002, XLVII(1), s. 21-26. ISBN 80-248-0093-4. [Detail]
TICHÁ, Šárka. Porovnání profilů kruhovitosti při využití korelačního výpočtu. Strojírenská technologie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2002, 7(1), s. 10-14. ISSN 1211-4162. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Computer application in design of involute spur grears manufacturing. Sborník vědeckých prací VŠB-Technické univerzity Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001, XLVII(1), s. 49-56. ISBN 80-248-0093-4. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Řezné síly a drsnost povrchu při soustružení tvrdých návarů. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2000, V(1), s. 10-17. ISSN 1211-4162. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Určování řezivosti povlakovaných břitových destiček. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2000, V(1), s. 16-22. ISSN 1211-4162. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Příspěvek k dokončovacímu obrábění kalených ozubených kol. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2000, 1/2000( ), s. 6-11. ISSN 1211-4162. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Výroba ozubení za sucha. Technik. 2000, 10/2000( ), s. 12-13. ISSN 1210-616X. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Vliv geometrie nástroje na jeho trvanlivost při dokončovacím obrábění kalených ozubených kol. Pokroky práškové metalurgie. 1999, 1999(2), s. 5-18. ISSN 0322-9769. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Nové materiály obráběcích nástrojů a jejich využití při obrábění ozubených kol s vyšší tvrdostí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1999, XLIV(1233), s. 11-17. ISSN 1210-0471. [Detail]
BILÍK, Oldřich. The use of the CAD/CAM system ESPRIT-X in turning. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1999, XLV(1259), s. 13-18. ISSN 1210-0471. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Zahnradfertigung ohne Kűhlschmierstoffe. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1999, XLV(2), s. 19-25. ISSN 1210-0471. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Určování řezivosti povlakovaných břitových destiček. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1999, V(1), s. 16-22. ISSN 1211-4162. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Worm turning technology with the use of CAD/CAM system ESPRIT-X. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1999, IV(4), s. 20-26. ISSN 1211-4162. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Aplikace suchého obrábění při výrobě ozubených kol. TECHNIK. : ECONOMIA, a.s., 1999, 1999(11), s. 11-12. ISSN 1210-616X. [Detail]
MELKOVÁ, Lucie, Zdeněk JONŠTA, Vladimír VRBA a Karel MAZANEC. Příspěvek k mechanismu indentačního únavového porušení řezné keramiky. Zeszyty naukowe Politechniki Opolskiej; seria Mechanika. 1999, 253/99(59), s. 35-39. ISSN 1429-6055. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Slinutý karbid a jeho uplatnění při výrobě ozubení. Pokroky práškové metalurgie VÚPM v Šumperku. 1998, 1998(36/2-3), s. 2-26. ISSN 0322-9769. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Modelování procesu podélného soustružení podle teplotní indikace. Pokroky práškové metalurgie VÚPM v Šumperku. 1998, 36(2-3), s. 26-35. ISSN 0322-9769. [Detail]
VRBA, Vladimír a Josef BRYCHTA. Pramet, Sandvik a Mitsubishi. Pokroky práškové metalurgie VÚPM v Šumperku. 1998, 36(2-3), s. 35-44. ISSN 0322-9769. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Tvrdé dokončování obrábění při výrobě ozubení. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1998, 1998(2), s. 14-17. ISSN 1211-4162. [Detail]
ADAMEC, Jaromír. Aplikace řezného nástroje fy ISCAR typu KIT SIR 06 A60M/W pro obrábění na CNC soustruhu. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1998, 1998(1), s. 20-25. ISSN 1211-4162. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Klasifikace moderních materiálů obráběcích nástrojů. Technik. 1998, 1998(3), s. 32-34. ISSN 1210-616X. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Jaromír ADAMEC. Příspěvek k monitorování průběhu otupení soustružnického nože při podélném soustružení s využitím neurální sítě. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1997, 1997(1), s. 81-92. ISSN 1210-0471. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Katedra obrábění a montáže FS VŠB - Technické univerzity v Ostravě se představuje. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1997, 1997(2), s. 27-31. ISSN 1211-4162. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Jaromír ADAMEC. Využití nurální sítě pro monitorování průběhu otupení břitu soustružnického nože. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1997, 1997(2), s. 6-12. ISSN 1211-4162. [Detail]
ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Možnosti programování NC/CNC obráběcích strojů. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1997, 1997(I), s. 6-14. ISSN 1211-4162. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Modelování rovinného broušení s využitím výpočetní techniky. Strojírenská výroba. 1997, 1997(7-8), s. 1-2. ISSN 0039-2456. [Detail]
ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Výuka programování NC/CNC strojů na katedře obrábění a montáže VŠB-TU Ostrava. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1996, 1(1), s. 31-32. ISSN 1211-4162. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Progresivní řezné nástroje. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1996, I(1), s. 35-36. ISSN 1211-4162. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Některé poznatky k podélnému soustružení plazmových keramických povlaků. Technika. 1995, 000-000(000-000), s. 7-11. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Některé poznatky k podélnému soustružení plazmových keramických povlaků. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1994, 000-000(000-000), s. 71-80. ISSN 1210-0471. [Detail]

Článek nehodnocený

ČEP, Robert, Šárka MALOTOVÁ a Vladimír VRBA. Comparison of the Measuring Devices during the Evaluating of Circularity Deviation. Acta Mechanica Slovaca. 2017, 21(3), s. 12-16. ISSN 1335-2393. [Detail]
ČEP, Robert, Šárka MALOTOVÁ a Vladimír VRBA. Acta Mechanica Slovaca. 2017, 21(3), s. 12-16. ISSN 1335-2393. [Detail]
WOJTYŁA, Mirosław, Lenka ČEPOVÁ a František ŠPALEK. Współpraca transgraniczna w nauczaniu metrologii współrzędnościowej. MECHANIK-Miesiecznik Naukowo-Techniczny. 2017, 2017(12/2017), s. 1160-1163. ISSN 0025-6552. [Detail]
KYNCL, Ladislav, Šárka MALOTOVÁ, Pavel NOVÁČEK, Henryk NICIELNIK, Dagmar ŠOKOVÁ, Pavel HEMŽSKÝ a David PITELA. Testing Of Choiced Ceramics Cutting Tools At Irregular Interrupted Cut. Technologické inžinierstvo. 2015, 12(2), s. 10-13. ISSN 1336-5967. [Detail]
MALOTOVÁ, Šárka, Pavel HEMŽSKÝ, David PITELA, Henryk NICIELNIK, Dagmar ŠOKOVÁ, Ladislav KYNCL a Jozef MRÁZIK. Evaluation Of Residual Stresses In Inner Ring Of The Bearings. Technologické inžinierstvo. 2015, 12(2), s. 21-23. ISSN 1336-5967. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Zuzana SADÍLKOVÁ a Marek PAGÁČ. Advanced ways of creating technological progress in CAM systems. Advanced Manufacturing Technologies : 7th international seminar : CEEPUS PHD presentations, scientific reports, excursion : 26-30 June 2013, Sozopol, Bulgaria. University of mining and geology "St. Ivan Rilski", 2014, 1(1), s. 1-6. ISSN 1313-4264. [Detail]
TICHÁ, Šárka, Michal ZELEŇÁK a Jan VAVŘINA. DESIGN OF DIGITAL CALLIPER FOR CONTROL OF SELECTED PARAMETERS OF RAILWAY WHEELS. Technologické inžinierstvo. 2014, XI(1), s. 37-39. ISSN 1336-5967. [Detail]
TREFIL, Antonín, Kamil SIKORA, Vladimír VRBA a Jana PETRŮ. Working on Surface Nitrided Material for Ra 0.1 microns. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2013, 10(1), s. 17-18. ISSN 1336-5967. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Lenka PETŘKOVSKÁ a Jiří KRATOCHVÍL. Turning Thin-Walled Workpieces with Variable Depth of Cut. World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2013, 2013(0081), s. 1232–1236. ISSN 2010-376X. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Jana PETRŮ a Jiří KRATOCHVÍL. Optimization of cutting conditions for Longitudinal external turning on CNC turning center SKT 100. AMO Journal. Sofia: DMT Products Sofia, 2012, 5, s. 72-80. ISSN 1313-4264. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Vysoce efektivní strategie frézování. CAXMIX : počítačové technologie v průmyslu. Praha: Springwinter, 2012, 3(3), s. 33-35. ISSN 1804-5154. [Detail]
PAGÁČ, Marek. CAM systémy ve startovní konfiguraci. CAXMIX : počítačové technologie v průmyslu. Praha: Springwinter, 2012, 3(2), s. 38-41. ISSN 1804-5154. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Marek PAGÁČ a Lukáš KOUSAL. Odjehlování hran při výrobě stopkové frézy. CAXMIX : počítačové technologie v průmyslu. Praha: Springwinter, 2012, 3(2), s. 46 - 47. ISSN 1804-5154. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Strategie frézování tvarových ploch. CAXMIX : počítačové technologie v průmyslu. Praha: Springwinter, 2012, 3(3), s. 48-49. ISSN 1804-5154. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Optimální úhel záběru při frézování. CAXMIX : počítačové technologie v průmyslu. Praha: Springwinter, 2012, 3(4), s. 54-55. ISSN 1804-5154. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Obrábění oběžných lopatkových kol. CAXMIX : počítačové technologie v průmyslu. Praha: Springwinter, 2012, 3(1), s. 56-58. ISSN 1804-5154. [Detail]
GREPL, Martin, Jana PETRŮ, David HŘIBŇÁK, Tomáš ZLÁMAL a Marek PAGÁČ. Evaluation of Surface Microgeometry after Machining. Manufacturing and industrial engineering. Košice: Technická univerzita Košice, 2012, 11(4), s. 10-12. ISSN 1338-6549. [Detail]
PETRŮ, Jana a Robert ČEP. Seminář Moderních technologií produktivního obrábění na Fakultě strojní VŠB-TUO. Akademik, časopis VŠB-TUO. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 2011, XV(1), s. 14. ISSN 1213-8916. [Detail]
ČEP, Robert a Jana PETRŮ. Podpora moderních metod výuky v oblasti výrobních technologií pro pedagogické pracovníky středních škol. Akademik, časopis VŠB-TUO. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 2011, XV(3), s. 17. ISSN 1213-8916. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana a Jana PETRŮ. Zvyšujeme kompetence studentů technických oborů. Akademik, časopis VŠB-TUO. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 2011, 15(2), s. 18-18. ISSN 1213-8916. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Trendy v CAM softwarech. CAXMIX : počítačové technologie v průmyslu. Praha: Springwinter, 2011, 2(4), s. 22-27. ISSN 1804-5154. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Efektivní a komplexní řešení pro nástrojaře. CAXMIX : počítačové technologie v průmyslu. Praha: Springwinter, 2011, 1(2), s. 34-35. ISSN 1804-5154. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Návrh a výroba formy pro lisování plastů. Technický týdeník. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2011, 59(14), s. 30. ISSN 0040-1064. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Požadavky technologie mikrofrézování na dodavatele CAD/CAM systémů. Technický týdeník. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2011, 59(24), s. 30. ISSN 0040-1064. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Partnerství mezi firmami CimatronE a ISCAR. Technický týdeník. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2011, 59(24), s. 36. ISSN 0040-1064. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Cimatron představil mikrofrézování. Technický týdeník. Praha: Business Media CZ, s.r.o., 2011, 59(5), s. 40. ISSN 0040-1064. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Konkrétní forma spolupráce Fakulty strojní VŠB-TUO s průmyslovou praxí. Akademik, časopis VŠB-TUO. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 2007, XI.(6), s. 14-15. ISSN 1213-8916. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Cena Siemens- Werner von Siemens Excellence Award 2006 za doktorskou práci pro Fakultu strojní. Akademik, časopis VŠB-TUO. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 2007, XI.(1), s. 4-4. ISSN 1213-8916. [Detail]

Kniha odborná

MRKVICA, Ivan. Inovace odvalovacího frézování využitím progresivních nástrojových materiálů. Ústí nad Labem: Faculty of Producton Technology and Management, University of J. E. Purkyně, 2010. ISBN 978-80-7414-294-9. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Výpočet teploty řezání při ekologickém podélném soustružení. Ústí nad Labem: UJEP Ústí nad Labem, 2000. 19-32 s. ISBN 80-7044-328-6. [Detail]
VRBA, Vladimír. Metrologie v systému řízení jakosti. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. 1-38 s. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Obrábění II, 2. díl. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. 1-119 s. ISBN xxxxxx. [Detail]
ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Návody k programování výukového systému EMCOTRONIC TMO2-Frézování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. 1-71 s. ISBN 000-000. [Detail]
DEJL, Zdeněk, Oldřich BILÍK a Richard BŘEZINA. Základy strojnictví. Skriptum pro a: 235 stran, 1995. [Detail]
TICHÁ, Šárka a Jaromír ADAMEC. Základy strojírenské technologie - část Obrábění. Skripta VŠB-TU Ostrava 19951995. [Detail]
ADAMEC, Jaromír. kontrolní a diagnostické systémy I. VŠB-TU Ostrava: TU Ostrava, 1995. [Detail]

Kapitola v knize

STANČEKOVÁ, Dana, Jana PETRŮ, Jaroslava SVOBODOVÁ, Izabela MITUSKA a Šárka MALOTOVÁ. The application of grinding of ceramic materials. In: Materials Science Forum. 2018. s. 215-221. [Detail]
TICHÁ, Šárka, Michal ZELEŇÁK a Jan VAVŘINA. Modification of Special Gauge. In: Science report project CII-PL-0007 Research on Moder Systems for Manufacture and Measurement of Components of Machines and Devices. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2016. s. 139-155. ISBN 978-83-63792-15-2. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivo HLAVATÝ, Tomáš ZLÁMAL, Martin GREPL, Jan ZIEGELHEIM a Marek PAGÁČ. Study on the influence of laser machining conditions on affected material layers of aerospace superalloys. In: Selected problems in mechatronics and material engineering. Kielce: Wydawnictvwo Politechniki Świetokrzyskiej, 2016. s. 325-334. ISBN 978-83-63792-55-8. [Detail]
MRKVICA, Ivan. CNC machines for gear production. In: Design of CNC machine tools. Praque, Czech Republic: MM publishing, 2015. s. 488-498. ISBN 978-80-260-8637-6. [Detail]
MAREK, Jiří, Jiří MAREK, Petr BLECHA, Tomáš BŘEZINA, Josef DOBŘICKÝ, Roman DVOŘÁK, Milan KRÁL, Ivan MRKVICA, Lubomír Walter NOVOTNÝ, Matěj SULITKA, Jan SVOBODA, Lubomír ŠOOŠ a Oldřich UČEŇ. Machines for unconventional machining technologies. In: Design of CNC machine tools. Praque, Czech Republic: MM publishing, 2015. s. 602-610. ISBN 978-80-260-8637-6. [Detail]
MAREK, Jiří, Petr BLECHA, Tomáš BŘEZINA, Josef DOBŘICKÝ, Roman DVOŘÁK, Milan KRÁL, Ivan MRKVICA, Lubomír Walter NOVOTNÝ, Matěj SULITKA, Jan SVOBODA, Lubomír ŠOOŠ a Oldřich UČEŇ. CNC obráběcí stroje na ozubení. In: Konstrukce CNC obráběcích strojů III. Praha: MM Publishing, 2014. s. 462-471. ISBN 978-80-260-6780-1. [Detail]
MAREK, Jiří, Jiří MAREK, Petr BLECHA, Tomáš BŘEZINA, Josef DOBŘICKÝ, Roman DVOŘÁK, Milan KRÁL, Ivan MRKVICA, Lubomír Walter NOVOTNÝ, Matěj SULITKA, Jan SVOBODA, Lubomír ŠOOŠ a Oldřich UČEŇ. Stroje pro nekonvenční technologie obrábění. In: Konstrukce CNC obráběcích strojů III. Praha: MM Publishing, 2014. s. 572-580. ISBN 978-80-260-6780-1. [Detail]
JANČÍKOVÁ, Zora, Pavol KOŠTIAL, Soňa RUSNÁKOVÁ, Karel FRYDRÝŠEK, Jan VALÍČEK, Ivan RUŽIAK, Jiří DAVID a Petr JONŠTA. Artificial Neural Network Modelling of Glass Laminate Sample Shape Influence on the ESPI Modes. In: Advanced Structured Materials 31. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 2012. s. 61-69. ISBN 978-3-642-31497-1. [Detail]
NOVÁK, Martin, Ivan MRKVICA, Ryszard KONDERLA a Miroslav NESLUŠAN. Soustružení niklových slitin typu Inconel. In: Technologie strojírenské výroby-základ kvality výrobku. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, FVTM, 2012. s. 40-54. ISBN 978-80-7414-428-8. [Detail]
NOVÁK, Martin, Ivan MRKVICA, Ryszard KONDERLA a Miroslav NESLUŠAN. Soustružení niklových slitin typu Inconel. In: Technologie strojírenské výroby: základ kvality výrobku. Ústí nad Labem: UJEP Ústá nad Labem, FVTM, 2012. s. 46-61. ISBN 978-80-7414-428-8. [Detail]
ADAMCZAK, Stanisław, Ivan MRKVICA, Herbert P. OSANA a Jaromír ADAMEC. The Use of High Speed Steel Produced by the Powder Metallurgy Method to Increase the Drilling Efficiency. In: Computer-Aided Systems for the Manufacture and Measurement of Maschine Elements. Kielce (Polsko): Wydawnictwo Politechniki Świętokrzystej, Kielce, 2011. s. 127-133. ISBN 978-83-88906-56-5. [Detail]
TICHÁ, Šárka, Jaromír ADAMEC a Petr CARBOL. Checking the accuracy of machine tools. In: Science report - Project PL-0007 : Computer-aided systems for the manufacture and measurement of machine elements, CEEPUS. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2011. s. 197-204. ISBN 978-83-88906-56-5. [Detail]
MAREK, Jiří, Lubomír NOVOTNÝ, Jan SMOLÍK, Petr BLECHA, Tomáš BŘEZINA, Ivan MRKVICA, Matěj SULITKA a Oldřich UČEŇ. Konstrukce CNC obráběcích strojů. In: Konstrukce CNC obráběcích strojů. Praha: MM Publishing, 2010. s. 218-225. ISBN 978-80-254-7980-3. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Petr FOLTÝN. Superhard Materials in Milling. Geometrical Surface Structure of Machine Parts. In: Science Report. Project PL - 1. Kielce: Kielce University of Technology, 2003. s. 57-60. ISBN 83-88906-30-5. [Detail]
VRBA, Vladimír. Etalonový nebo referenční maeriál. In: Strojírenská technologie. Ústí n.Labem: UJEP Ústí n. Labem, 1999. s. 42-45. ISBN 80-7044-232-8. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Aplikace nových nástrojových materiálů při výrobě ozubení. In: Konf. ICESA '98 "Nové poznatky z teorie, pevnos. výp...". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. s. 71-79. ISBN 80-7078-605-1. [Detail]
VRBA, Vladimír a Josef BRYCHTA. Nové řezné materiály pro výkonné suché obrábění. In: Nové smery vo výrobných technológiách III. Prešov: FVT Prešov, 1998. s. 434-437. ISBN 80-7099-358-8. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Využití nových materiálů obráběcích nástrojů při výrobě ozubení. In: Rozvoj technológie obrábania - RTO 98. Košice: TU Košice, 1998. s. 41-45. ISBN 80-7099-352-9. [Detail]
VRBA, Vladimír. Nové metody zkoušek řezné keramiky. In: Rozvoj technológie obrábania - RTO 98. Košice: TU Košice, 1998. s. cz57. ISBN 80-7099-352-9. [Detail]
BRYCHTA, Josef. K zákonistostem v technologii výroby součástek. In: CO-MAT-TECH '97. Trnava: STU Trnava, 1997. s. 187-191. ISBN 80-227-0979-4. [Detail]
VRBA, Vladimír a Karel KOUŘIL. Výzkum řezivosti výkonných diamantových brusných kotoučů. In: CO-MAT-TECH '97. Trnava: STU Trnava, 1997. s. 485-492. ISBN 80-227-0979-4. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Ekologie a používání řezných kapalin. In: Ekologické trendy v používání rezných kvapalín a priem.mazív. Zvolen: TU Zvolen, 1997. s. 51-55. ISBN 80-228-0655-2. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Výpočet teploty při broušení s využitím výpočetní techniky. In: Nové smery vo výrobných technológiách. Prešov: TU Košice, 1997. s. 65-71. ISBN 80-7099-290-5. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Provozní spolehlivost a diagnostika práce obráběcího nástroje. In: Nové trendy v strojárstve na prahu tretieho tisícročia. Košice: TU Košice, 1997. s. 136-139. ISBN 80-967636-9-5. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Jaromír ADAMEC. Monitorování průběhu otupení břitu nástroje s využitím neurální sítě. In: Strojárska technológia a valivé ložiská '97. Žilina: TU Žilina, 1997. s. 169-172. ISBN 000-000. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Technologie renovace opotřebených ploch kovacích zápustek a kontrola jejich kvality. In: Strojárska technológia a valivé ložiská '97. Žilina: Žilinská univerzita, 1997. s. 121-124. ISBN 000-000. [Detail]
VRBA, Vladimír a Karel KOUŘIL. Třískové obrábění slinutých karbidů. In: Strojárska technológia a valivé ložiská '97. Žilina: Žilinská univerzita, 1997. s. 189-194. ISBN 000-000. [Detail]
TICHÁ, Šárka. Kalibrace měřidel. In: Strojárska technológia a valivé ložiská '97. Žilina: Žilinská univerzita, 1997. s. 209-211. ISBN 000-000. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Progresivní nástroje při výrobě ozubení. In: Strojárska technológia a valivé ložiská '97. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 1997. s. 197-200. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Modelování procesu broušení podle teplotní indikace. In: Význam a uplatnění progresivních technologií ve strojírenské. Brno: VUT Brno, 1997. s. 77-81. ISBN 80-214-0914-2. [Detail]
VRBA, Vladimír. Volba řezného materiálu jako technologický parametr. In: Význam a uplatnění progresívních technologií ve stroj.výrobě. Brno: VUT Brno, 1997. s. 85-89. ISBN 80-214-0914-2. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Povrchové frézování 3D v CAD/CAM systému ESPRIT - X. In: CIM - VOLUME II. Polsko: Gliwice, Slezská Politechnika, 1996. s. 39-47. ISBN Není. [Detail]
VRBA, Vladimír. Ekonomické využití netradičních řezných materiálů. In: EUROMETALWORKING. Bratislava: STU Bratislava, 1996. s. 165-169. ISBN Není. [Detail]
VRBA, Vladimír a Karel KOUŘIL. Ekonomické aplikace progresivních řezných materiálů. In: Nové smery na výrobných technologiách. Košice: TU Košice, 1996. s. 51-57. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Příspěvek k podélnému soustružení plazmových keramických povlaků. In: Rozvoj technológie obrábania - RTO 96. Košice: TU Košice, 1996. s. 6-10. ISBN Není. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Současný trend v třískovém obrábění ozubených kol. In: Rozvoj technológie obrábania - RTO96. Košice: TU Košice, 1996. s. 34-40. ISBN 80-7099-259-X. [Detail]
ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Porovnání systémů programování NC/CNC obráběcích strojů z pohledu racionalizace práce technologů. In: Rozvoj technológie obrábania RTO 96. Košice: TU Košice, 1996. s. 1-6. ISBN 80-7099-259-X. [Detail]
BILÍK, Oldřich. CAD/CAM systém ESPRIT - X v obrábění. In: Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada strojní. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. s. 137-147. ISBN Není. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Porovnání řezných podmínek při použití upichovacího systému SELF-GRIP. In: ISCAR 95 - progresívne nástrojové systémy.. Žilina: VŠDS Žilina, 1995. s. 56-61. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Modelování procesu soustružení podle tepelné indikace. In: Innovation 95.. 2nd International Symposium of Advanced: ČVUT 1995, 1995. s. 207-213. ISBN 000-000. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Problémy obrábění tvrdých povrchů ozubených kol nástroji s definovanou geometrií břitu. In: Naradie 95. Trenčín: SOPK RK Trenčín, 1995. s. 151-156. ISBN 000-000. [Detail]
VRBA, Vladimír. Aplikace progresivních řezných materiálů. In: Sborník přednášek. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 158-162. ISBN 000-000. [Detail]
MRKVICA, Ivan. K chybám ozubení obráběných ozubených kol. In: Sborník přednášek.. sekce č. 18. - strojírenská technologie: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 139-143. ISBN 000-000. [Detail]
VLČEK, Milan. Aplikace metody broušení volným zrnem pro opracování polotovarů břitových destiček ze supertvrdých řezných materiálů. In: Sborník přednášek. Sekce č. 18-strojírenská technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 153-158. ISBN 000-000. [Detail]
ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Význam programování NC strojů v technologické přípravě výroby a jeho výuka na VŠB-TU Ostrava. In: Sborník přednášek. Sekce č.18 - strojírenská technologie.. Osttrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 123-130. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich, Miloš MRKVICA a Roman SIKORA. Použití Weibullova rozdělení při určování kvality tvrdých řezných nástrojových materiálů. In: Sborník přednášek.Sekce č. 18 - strojírenská technologie. ??sekce č. 18 - strojírenská technologie: ??????strojírenská technologie, 1995. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Řezné nástroje ISCAR. In: Sborník přednášek.Sekce č. 18 - strojírenská technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 64-67. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Použití nástrojů ISCAR pro upichování odpadu ocelových láhví. In: Sborník přednášek.Sekce č. 18-strojírenská technologie. ???????: ????????strojírenská technologie, 1995. s. 1291-1324. ISBN 000-000. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Problematika renovace funkčních ploch kvacích zápustek v podmínkách automobilového závodu Tatra Kopřivnice. In: Sborník přednášek.Sekce č. 18-strojírenská technologie.. ???sekce č. 18-strojírenská technologie: ???strojírenská technologie, 1995. s. 135-139. ISBN 000-000. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Možnosti obrábění zakalených ozubených kol nástrojem s geometricky definovaným břitem. In: ICESA 94. Ostrava: Ostrava VŠB, 1994. s. 104-110. ISBN 000-000. [Detail]
VRBA, Vladimír. Hospodárné využití supertvrdých materiálu. In: Nástrojové materiály.. Ostrava: Ostrava VŠB, 1994. s. 337-341. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Miloslav KUBIŠ. Příspěvek k obrábění plazmových keramických povlaků. In: International Scientific Conference.. Gliwice, STU.: STU Gliwice, 1993. s. 18-30. ISBN 000-000. [Detail]
VRBA, Vladimír. Využití supertvrdých materiálů při obrábění. In: Mezinárodní konference FS VŠB Ostrava.. Ostrava VŠB.: Vysoká škola báňská Ostrava., 1993. s. 74-78. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Miloš MRKVICA. Příspěvek k obrábění těžkoobrobitelných materiálů. In: Nové strojírenské technologie - III. Sekce obrábění.. Ostrava, VŠB.: Vysoká škola báňská Ostrava, 1993. s. 69-72. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Některé poznatky k obrábění keramických povlaků nanášených plazmovým nástřikem. In: Nové strojírenské technologie - III. Sekce obrábění.. Ostrava, VŠB.: Vysoká škola báňská Ostrava., 1993. s. 64-67. ISBN 000-000. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Návrh výpočtu a kontroly rozměrů obrážecího hřebenového nože pro obrábění libovolného čelního ozubeného kola se šikmými zuby. In: Nové strojírenské technologie.. Ostrava VŠB.: Vysoká škola báňská Ostrava., 1993. s. 72-75. ISBN 000-000. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

MĚSÍČEK, Jakub, Aleš SLÍVA a Jana PETRŮ. Využití kompozitních materiálů v dopravních prostředcích. In: 44. mezinárodní konference kateder dopravních, manipulačních, stavebních a zemědělských strojů : Kurdějov 11. až 12.9. 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2018. s. 150-155. ISBN 978-80-214-5644-0. [Detail]
RADEK, N., I. PLISZKA, A. GADEK-MOSZCZAK, J. ROLEK a Jana PETRŮ. Properties of carbide electro-spark coatings after laser processing. In: AIP Conference Proceedings. Volume 2017. Melville: American Institute of Physics, 2018. s. nestránkováno. ISBN 978-0-7354-1735-9. [Detail]
ŠVEC, Jiří, Pavel SZKANDERA, Stanislav RUSZ, Ondřej HILŠER a Jana PETRŮ. Refining Structure of Copper by SPD process. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Volume 461. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, G.S. BURKHANOV, Tomáš ČEGAN, N.B. KOLCHUGINA, A.A. LUKIN, Ondřej ŽIVOTSKÝ, Pavel PROKOFEV, Miroslav KURSA, Jan JUŘICA, Y. KOSHKID'KO a H. DRULIS. Optimizing the microstructure of sintered Nd-Fe-B magnets via the application of scandium hydride. In: Journal of Physics: Conference Series. Volume 1134. Bristol: IOP Publishing, 2018. s. "012055". ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
SAJGALIK, M., T. CZANOVA, L. ZAUSKOVA, M. DRBUL, Marek SADÍLEK a Jan VALÍČEK. Triaxial analysis of residual stress in surface layers after high feed machining using X-ray diffractometer. In: MATEC Web of Conferences. Volume 137. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. 1-5. ISBN 978-2-7598-9027-9. [Detail]
ČEP, Robert, Šárka MALOTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Dana STANČEKOVÁ a Andrej CZÁN. Diagnosis of machine tool with using Renishaw ball-bar system. In: MATEC Web of Conferences. Volume 157. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. 1-7. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Šárka MALOTOVÁ, Jana PETRŮ, Zbigniew BRYTAN a Václav MUSIL. The evaluation of the surface quality after laser cutting. In: MATEC Web of Conferences. Volume 244. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. 1-7. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
HAJNYŠ, Jiří, Marek PAGÁČ, Tomáš ZLÁMAL, Jana PETRŮ a Lukáš KOUSAL. Stiffness of 316L stainless steel support structures proposed for the SLM process. In: MATEC Web of Conferences. Volume 244. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. 64-72. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří, Marek SADÍLEK a J MRAZIK. The effect of chip former on power loading of recessing tool. In: MATEC Web of Conferences. Volume 244. Paříž: EDP Sciences, 2018. s. nestránkováno. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
STRUNG, Václav, Ivo SZURMAN, Martin POHLUDKA, Daniel PETLÁK a Jiřina VONTOROVÁ. Microstructure and purity of the NiTiZr-based alloys prepared by a plasma metallurgy process. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 1734-1739. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Jana PETRŮ, Šárka MALOTOVÁ, Robert ČEP a Jiří HAJNYŠ. The influence of microgeometry of cutting tool on dynamic load of system. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 1795-1800. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
MICHALSKI, Jakub, Jakub TILL, Jana PETRŮ, František ŠPALEK, Stanislav RUSZ a Jiří ŠVEC. The effect of severe plastic deformation on the mechanical properties and structure of brass. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 419-425. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
TILL, Jakub, Jakub MICHALSKI, Jana PETRŮ a František ŠPALEK. Utilization of the process of severe plastic deformation in increasing the quality of the CU sheet metal strip. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 487-494. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
MUSIL, Václav, Marek SADÍLEK, Robert ČEP, Lenka ČEPOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL a Lukáš KUŠNÍR. Decreasing the surface roughness of the seating surfaces of ball valves. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 801-807. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Jiří HAJNYŠ, Šárka MALOTOVÁ, Tomáš ZLÁMAL a Jana PETRŮ. The influence of the laser power on the utility properties of the surface roughness parameter of the overhangs during the SLM proces. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 814-819. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
SZOTKOWSKI, Tomáš a Ivan MRKVICA. JIG design for disassembly of undercarriage component. In: METAL 2018 : conference proceedings : reviewed version : 27th International Conference on Metallurgy and Materials : May 23rd-25th 2018, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2018. s. 879-884. ISBN 978-80-87294-84-0. [Detail]
ČEPOVÁ, Lenka, Andrea KOVÁČIKOVÁ, Marek SADÍLEK a Robert ČEP. GRR analysis and its graphical and numerical outputs. In: WMSCI 2018 - 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings. Winter Garden: International Institute of Informatics and Systematics, 2018. s. 43-47. ISBN 978-1-941763-82-7. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Lenka ČEPOVÁ a Robert ČEP. Increasing accuracy during milling on turn-milling centers. In: WMSCI 2018 - 22nd World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics, Proceedings. Winter Garden: International Institute of Informatics and Systematics, 2018. s. 90-95. ISBN 978-1-941763-82-7. [Detail]
ŠMACH, Jiří, Michal ŠOFER, Lenka ČEPOVÁ a Radim HALAMA. Problematics of twin-disc wear resistance tests for selected wheel rim materials. In: Experimental Stress Analysis 2017: 55th international scientific conference : May 30th - June 1st, 2017, Nový Smokovec, Slovakia : book of extended abstracts. Košice: Technical University of Košice, 2017. s. 50-56. ISBN 978-80-553-3167-6. [Detail]
ČEP, Robert, Šárka MALOTOVÁ, Tomáš ZLÁMAL, Vladimír VRBA a Marian BORZAN. Tracking of the development wear of cutting tools with different geometry during parting-off. In: MATEC Web of Conferences. Volume 137. Paříž: EDP Sciences, 2017. s. 1-8. ISBN 978-2-7598-9027-9. [Detail]
ČEPOVÁ, Lenka, Marek SADÍLEK, Robert ČEP a Dagmar MIKULOVÁ. Příspěvek k hodnocení funkčních ploch tělesa kulového kohoutu. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 1207-1213. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Martin KRAUS, Ondřej HILŠER, Jiří ŠVEC, Jan KEDROŇ, Lubomír ČÍŽEK, Tibor DONIČ, Tomasz TAŃSKI a Lucie KREJČÍ. Increasing the quality of DC01 steel by drece method. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 527-532. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
SCHIFFNER, Jan, Tomáš ZLÁMAL, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Technology of Machining of Thermal Sprayed Coatings. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 1444-1449. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
HILŠER, Ondřej, František ŠPALEK, Stanislav RUSZ, Dariusz KUC, Eugeniusz HADASIK a Przemysław SNOPIŃSKI. Lithium containing AZ31 magnesium alloy processed by ECAP. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 1738-1745. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Šárka MALOTOVÁ, Tomáš ZLÁMAL, Jana PETRŮ a Jiří KRATOCHVÍL. Evaluation of chosen parameters of surface roughness (microgeometry) on the samples from stainless steel 316L and manufactured by the additive technology SLM. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 956-961. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Jiří HAJNYŠ, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL a Michal ŠOFER. The study of mechanical properties stainless steel 316L after production from metal powder with using additive technology and by method selective laser melting. In: METAL 2017: conference proceedings : 26th International Conference on Metallurgy and Materials : (reviewed version) : May 24th-26th 2017, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2017. s. 962-967. ISBN 978-80-87294-79-6. [Detail]
PIESOVA, Marianna, Andrej CZAN, Michal SAJGALIK, Tatiana CZANOVA a Robert ČEP. Experimental quantification of the austenitic phase in steels using the Average peak method of x-ray diffractometry. In: Procedia Engineering. Volume 192. Amsterdam: Elsevier, 2017. s. 689-694. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří, Marek SADÍLEK a Marek PAGÁČ. LAYER OF THE TOOL TESTING DURING CUTTING MATERIAL X120MN12. In: METAL 2016 : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : list of abstracts : May 25th-27th 2016, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 1096-1102. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
ŠPALEK, František, Jana PETRŮ, Miroslav TROCHTA, Slavomíra HAŠOVÁ a Sergej HLOCH. DEPENDENCE OF MANUFACTURING PRECISION OF WEDM CUTTING TECHNOLOGY ON POROSITY OF ALUMINUM FOAM. In: METAL 2016 : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : list of abstracts : May 25th-27th 2016, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 1534-1539. ISBN 978-80-87294-66-6. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Šárka MALOTOVÁ, Marek SADÍLEK, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL a Jiří KRATOCHVÍL. INFLUENCE OF EFFECTIVE MILLING STRATEGIES ON THE RESIDUAL STRESS. In: METAL 2016 : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : list of abstracts : May 25th-27th 2016, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 819-824. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
PETRŮ, Jana, Jan SCHIFFNER, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Dana STANČEKOVÁ. CHIP BREAKER OF CUTTING TOOL AND ITS INFLUENCE AT DYNAMIC FORCE OF MACHINING TITANIUM ALLOY TI(6)AL(4)V. In: METAL 2016: conference proceedings : (reviewed version) : 25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials : May 25th-27th 2016, Hotel Voronez I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2016. s. 855-860. ISBN 978-80-87294-67-3. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP, Dana STANČEKOVÁ, Marek PAGÁČ a Ondřej VORTEL. Mechanisms of cutting insert wear and their influence on cutting ability of the tool during machining of special alloys. In: 3rd International Conference on Manufacturing Engineering and Technology for Manufacturing Growth (METMG 2015) : Proceedings Papers. Newark: Information Engineering Research Institute, 2015. s. 36-40. ISBN 978-1-61275-074-3. [Detail]
THEISZ, Günther, Karel FRYDRÝŠEK, František FOJTÍK, Tomáš KUBÍN, Luboš PEČENKA, Jiří DEMEL, Roman MADEJA, Marek SADÍLEK, Jiří KRATOCHVÍL a Leopold PLEVA. Medial plate for treatment of distal tibia fractures. In: Experimental Stress Analysis 2015 : 53rd international conference : June 1-4, 2015, Český Krumlov, Czech Republic : book of extended abstracts. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 431-437. ISBN 978-80-01-05734-6. [Detail]
PETRŮ, Jana, Jan SCHIFFNER, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Dana STANČEKOVÁ. WEAR PROGRESS OF EXCHANGEABLE CUTTING INSERTS DURING TI(6)AL(4)V ALLOY MACHINING. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. s. 1147-1155. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
STANČEKOVÁ, Dana, Michal ŠAJGALÍK, Jana PETRŮ, Nataša NÁPRSTKOVÁ a Pavol BALÁŽ. IMPLEMENTATION OF COATING FOR FAILURE ELIMINATION OF DIAL GAUGES. In: METAL 2015 : 24th International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : June 3rd-5th 2015, Hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2015. s. 1162-1169. ISBN 978-80-87294-62-8. [Detail]
GOLA, Lukáš, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ a Jan VALÍČEK. Návrh protipovodňové ochrany v katastru obce Bolatice. In: Aktuální vodohospodářské problémy : konference s mezinárodní účastí : 8.9.-10.9.2014, Hotel Davidův mlýn, Staré Těchanovice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 65-72. ISBN 978-80-248-3541-9. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAVLICA. The Using of Elements o Lean Production to Increase Efficiency and Competitiveness of Organizations in the Engineering Industry. In: Fourth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2014) : Bali, Indonesia, January 7-9, 2014. [Indonésie]: IEOM Society, 2014. s. 802-811. ISBN 978-0-9855497-1-8. [Detail]
GREGUŠOVÁ, Markéta, Ivana ŠAJDLEROVÁ, Martin ZUSKÁČ, Jan KEDROŇ a Jana PETRŮ. Expanding Knowledge of Students of Engineering Using E-Learning. In: Fourth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM 2014) : Bali, Indonesia, January 7-9, 2014. [Indonésie]: IEOM Society, 2014. s. 879 - 888. ISBN 978-0-9855497-1-8. [Detail]
PETRŮ, Jana, Lenka PETŘKOVSKÁ, Tomáš ZLÁMAL a Ivan MRKVICA. Resistance of Sintered Carbide Materials against Heat Shocks Induced by Cutting Process. In: METAL 2014 : 23rd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. s. 1-6. ISBN 978-80-87294-52-9. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, Jana PETRŮ, Jiří KRATOCHVÍL a Marek SADÍLEK. Chip Formation during Milling of Stainless Steels. In: METAL 2014 : 23rd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 21st-23rd 2014, hotel Voroněž I, Brno, Czech Republic, EU. Ostrava: Tanger, 2014. s. 1-6. ISBN 978-80-87294-52-9. [Detail]
PAVLICA, Marek a Marek SADÍLEK. Mechanické testování navrženého lepeného spoje. In: Mezinárodní konference výrobních technologií při příležitosti 50. výročí založení Katedry obrábění a montáže Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava : 3.-5. září 2014, Hotel Bauer, Bílá. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. s. 42. ISBN 978-80-248-3518-1. [Detail]
VÁCLAVÍK, Vojtěch, Tomáš DVORSKÝ, Aleš BŘENEK, Jaromír DAXNER, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ a Miroslava BENDOVÁ. Tepelně izolační účinek malty s polyuretanovým plnivem v závislosti na vlhkosti. In: Životné prostredie - problémy a možnosti riešenia : ovzdušie, voda, poda : zborník publikácií zo IV. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : 7.-9.4.2014, Hotel Sorea Titris, Tatranská Lomnica. Bratislava: ELSEWA, 2014. s. 128-136. ISBN 978-80-89385-28-7. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Jana PETRŮ, Marek SADÍLEK, Marek PAGÁČ, Josef BRYCHTA a Juraj SUROVSKÝ. Durability and Wear of Exchangeable Coated Inserts after Machining the Ni-625 Alloy. In: 5th International Scientific and Expert Conference of the International TEAM Society (Technique, Education, Agriculture & Management) : Prešov, 4th-6th November 2013. Slavonski Brod: TEAM Society, 2013. s. 315-319. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Jana PETRŮ a Ondřej DUPALA. Experimental Testing of Ceramic Cutting Inserts at Irregular Interrupted Cutting Process. In: IMETI 2013 - 6th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, Proceedings 2013. [Spojené státy americké]: [s.n.], 2013. s. 145-149. ISBN 978-1-936338-92-4. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP, Marek PAGÁČ a Martin GREPL. Influence of Strengthening Effect on Machinability of the Welded Inconel 625 and of the Wrought Inconel 625. In: IMETI 2013 - 6th International Multi-Conference on Engineering and Technological Innovation, Proceedings 2013. [Spojené státy americké]: [s.n.], 2013. s. 155-159. ISBN 978-1-936338-92-4. [Detail]
HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Robert ČEP, Jana PETRŮ a Lenka ČEPOVÁ. Surface Integrity Analysis in Laser Beam Cutting Process. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. s. 1-6. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
ČEP, Robert, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Adam JANÁSEK a Lenka ČEPOVÁ. INFLUENCE OF FEED SPEED ON MACHINED SURFACE QUALITY. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. s. 1033-1038. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří a Lenka PETŘKOVSKÁ. Monitoring the Behavior of Resistive Layers on the Inserts of Nitride Cutting Ceramics During Longitudinal Turning of Steel. In: METAL 2013 : 22nd International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings : May 15th - 17th 2013, Hotel Voronez I, Brno Czech Republic, EU [CD-ROM]. Ostrava: Tanger, 2013. s. 131-131. ISBN 978-80-87294-41-3. [Detail]
ŠEVČÍKOVÁ, Xenie, Jan GARAY a Kateřina KONEČNÁ. Galvanicky vyloučené submikroskopické kompozitní povlaky v matrici na bázi Ni. In: 45. celostátní aktiv galvanizérů : sborník přednášek. Jihlava: Česká společnost pro povrchové úpravy, 2012. s. 97–104. ISBN 978-80-903709-6-8. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Obráběcí cykly víceosého frézování. In: Hi-tech metody v obrábění a jeho požadavky na absolventa : sborník příspěvků odborného diskuzního fóra : VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, Horní Bečva, 6.-7.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 10. ISBN 978-80-248-2878-7. [Detail]
VONTOROVÁ, Jiřina, Petr MOHYLA a Xenie ŠEVČÍKOVÁ. INFLUENCE OF CMT AND MIG SOLDERING ON ZIN C LAYER THICKNESS. In: METAL 2012 : 21st International Conference on Metallurgy and Materials : conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2012. s. 1106-1112. ISBN 978-80-87294-31-4. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Miroslav JANOŠ. Milling possibilities of material Inconel 718. In: New ways in manufacturing technologies: 11th international scientific conference. Žilina: Technická univerzita, 2012. s. 147-151. ISBN 978-80-553-0908-8. [Detail]
PAVLICA, Marek, Jana PETRŮ a Robert ČEP. The process of bonding tram partition wall. In: Proceedings of the ERIN 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 118-124. ISBN 978-80-01-05038-5. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Machining of the Holes in Pin Flange of the Crankshafts for Shipping Industry. In: Proceedings of the ERIN 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 317-322. ISBN 978-80-01-05038-5. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Miroslav JANOŠ. Milling Possibilities of Nickel Alloys. In: Proceedings of the ERIN 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 45-48. ISBN 978-80-01-05038-5. [Detail]
ČEP, Robert, Branko KATALINIC, Adam JANÁSEK a Jana PETRŮ. Tungaloy Ceramic Cutting Tools at Interrupted Machining. In: Annals of DAAAM & Proceedings of DAAAM International Symposium. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2011. s. 0655-0656. ISBN 978-3-901509-83-4. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, David HŘIBŇÁK, Jana PETRŮ a Lenka ČEPOVÁ. Effect of increasing feed speed on the machined surface integrity. In: Annals of DAAAM & Proceedings of DAAAM International Symposium. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2011. s. 1039-1040. ISBN 978-3-901509-83-4. [Detail]
PETRŮ, Jana, Robert ČEP, Martin GREPL a Lenka PETŘKOVSKÁ. Effect of High Feed Milling on the Microstructure and Microhardness of Surface Layer. In: Annals of DAAAM & Proceedings of DAAAM International Symposium. Vídeň: DAAAM International Vienna, 2011. s. 999-1000. ISBN 978-3-901509-83-4. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Ryszard KONDERLA a Vladislav OCHODEK. Influence of the Residual Stress in Surface Layer of Workpiece by Means of Tool´s Geometry and Tool´s Setting. In: METAL 2011: 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials: conference proceedings. Ostrava: Tanger, 2011. s. 536-542. ISBN 978-80-87294-24-6. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Marek SADÍLEK a Lenka ČEPOVÁ. Tungaloy Ceramic Cutting Tools at Interrupted Machining. In: Proceeding of International Conference for Innovative Technologies. Jaroměř: Jan Kudláček, 2011. s. 76-80. ISBN 978-80-904502-6-4. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Jiří KRATOCHVÍL, Robert ČEP, Adam JANÁSEK a Lenka ČEPOVÁ. TOOL WEAR DEPENDING ON THE ELECTRICAL RESISTANCE. In: Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students. Prešov: Harmony Apeiron, 2011. s. 193-198. ISBN 978-80-89347-04-9. [Detail]
GREPL, Martin, Josef BRYCHTA a Jana PETRŮ. Laser Cutting Materials with Variable Thickness. In: Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students. Prešov: Harmony Apeiron, 2011. s. 211-216. ISBN 978-80-89347-05-6. [Detail]
JANÁSEK, Adam, Robert ČEP, Josef BRYCHTA a Lenka ČEPOVÁ. CUTTING TOOL-LIFE TESTS OF CERAMIC CUTTING INSERTS FOR ENGINE SLEEVES. In: Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students. Prešov: Harmony Apeiron, 2011. s. 223-234. ISBN 978-80-89347-05-6. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, Jana PETRŮ, David HŘIBŇÁK a Lenka ČEPOVÁ. PROCEDURE OF FLUID EVALUATION USED AT THE PROCESS OF THE ALUMINIUM ALLOYS DRILLING. In: Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students. Prešov: Harmony Apeiron, 2011. s. 325-330. ISBN 978-80-89347-05-6. [Detail]
PETRŮ, Jana, Josef BRYCHTA, Lenka PETŘKOVSKÁ a Martin GREPL. Machined Surface after High Feed Milling of High Alloy Steel. In: Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students. Prešov: Harmony Apeiron, 2011. s. 331-334. ISBN 978-80-89347-05-6. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Miroslav JANOŠ. Use of Computer Support for Design of Machining Jigs. In: Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students. Prešov: Harmony Apeiron, 2011. s. 37. ISBN 978-80-89347-05-6. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Ryszard KONDERLA. Turning of Inconel 718 by ceramic tools. In: Proceedings of 5th Annual Internation Travelling Conference for Young Researchers and PhD Students. Prešov: Harmony Apeiron, 2011. s. 41. ISBN 978-80-89347-05-6. [Detail]
VRBA, Vladimír a Jana ŠŤASTNÁ. Nové typy štětovnic. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2011. s. 103-105. ISBN 978-80-248-2502-1. [Detail]
TREFIL, Antonín a Josef BRYCHTA. Návrh nového pracoviště pro opracování přírub klikových hřídelí. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2011. s. 106-108. ISBN 978-80-248-2502-1. [Detail]
JANÁSEK, Adam, Robert ČEP a Lenka ČEPOVÁ. SELECTED PARAMETERS MEASUREMENT OF SURFACE INTEGRITY AFTER CERAMIC TOOLS MACHINING. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2011. s. 17-20. ISBN 978-80-248-2502-1. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP a Jiří KRATOCHVÍL. TRVANLIVOST NÁSTROJE V ZÁVISLOSTI NA ELEKTRICKÉM ODPORU. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2011. s. 23-25. ISBN 978-80-248-2502-1. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Miroslav JANOŠ. Milling possibilities of nickel alloys. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2011. s. 27. ISBN 978-80-248-2502-1. [Detail]
PAGÁČ, Marek. Návrh softwaru pro optimalizaci řezných podmínek. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2011. s. 76-79. ISBN 978-80-248-2502-1. [Detail]
JANČÍKOVÁ, Zora, Karel FRYDRÝŠEK, Pavol KOŠTIAL, Ivan RUŽIAK a Jan VALÍČEK. Prediction of Forging Ingots Defects Using Neural Networks. In: Recent Researches in Engineering and Automatic Control. Neuvedeno: WSEAS Press, 2011. s. 38-41. ISBN 978-1-61804-057-2. [Detail]
ČEP, Robert, Jana PETRŮ a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Modul „Technologické inženýrství“. In: Sborník příspěvků workshopu k projektu "Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2011. s. 22-29. ISBN 978-80-248-2501-4. [Detail]
ČEP, Robert a Jana PETRŮ. Katedra obrábění a montáže Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava. In: Sborník příspěvků workshopu k projektu "Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2011. s. 37-42. ISBN 978-80-248-2501-4. [Detail]
ČEP, Robert a Jiří KRATOCHVÍL. Experimentální metody v obrábění. In: Sborník příspěvků workshopu k projektu "Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2011. s. 45-46. ISBN 978-80-248-2501-4. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Lenka ČEPOVÁ. Prokázání správnosti měřicích procesů. In: Sborník příspěvků workshopu k projektu "Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2011. s. 48-49. ISBN 978-80-248-2501-4. [Detail]
VRAŠTIL, Marián. Plastická deformace v zóně řezání při obrábění. In: Svařovací den 2011 : odborný seminář. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2011. s. 52-56. ISBN 978-80-248-2434-5. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Ryszard KONDERLA. Contribution to Turning of Alloy on Ni Base. In: The International Conference NEWTECH 2011 on Advanced Manufacturing Engineering. Brno: Brno University of Technology, 2011. s. 69-74. ISBN 978-80-214-4267-2. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Ryszard KONDERLA. Contribution to Turning of Inconel 718. In: Vrstvy a povlaky 2011. Trenčín: Miloš Vavrík - Knihvazačstvo, 2011. s. 111-116. ISBN 978-80-970824-0-6. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Romana ČERNICKÁ a Marián VRAŠTIL. Problematika svařitelnosti tyčí betonářské výztuže. In: XXX. dny svařovací techniky : sborník přednášek : 2011. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2011. s. 50-57. ISBN 978-80-02-02317-3. [Detail]
ČEP, Robert, Karel KOUŘIL a Josef BRYCHTA. Interrupted Machining Tests of Kyocera Ceramic Cutting Tools. In: 10th International Scientific Conference New Ways in Manufacturing Technologies. Prešov: Technical university of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies with the seat in Prešov, 2010. s. 117-124. ISBN 978-80-553-0441-0. [Detail]
JANOŠ, Miroslav, Ivan MRKVICA a Tomáš VITÁSEK. Elevation of Productivity at Machining Casts from Grey Iron. In: 10th International Scientific Conference New Ways in Manufacturing Technologies. Prešov: Technical university of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies with the seat in Prešov, 2010. s. 149-154. ISBN 978-80-553-0441-0. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA, Miroslav JANOŠ a Tomáš VITÁSEK. Possibilities of the machining Inconel 718. In: 10th International Scientific Conference New Ways in Manufacturing Technologies. Prešov: Technical university of Košice, Faculty of Manufacturing Technologies with the seat in Prešov, 2010. s. 155-160. ISBN 978-80-553-0441-0. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK a Josef BRYCHTA. Interrupted Cutting Tool Tests of Ceramic Cutting Tools. In: MANUFACTURING 2010, Książka abstraktów. Poznań: Copyright by Institute of Mechanical Technology, 2010. s. 1-4. ISBN 978-83-62263-33-2. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA, Robert ČEP a Krzysztof STĘPIEŃ. MOŻLIWOŚCI SUCHEGO SKRAWANIA INCONELU 718. In: MANUFACTURING 2010, Książka abstraktów. Poznań: Copyright by Institute of Mechanical Technology, 2010. s. 101-101. ISBN 978-83-62263-33-2. [Detail]
GAPIŃSKI, Bartosz, Andrzej KOŁODZIEJ a Lenka ČEPOVÁ. Pomiar na CMM elementów z obarczonych odchyłką kształtu (okrągłości). In: MANUFACTURING 2010, Książka abstraktów. Poznań: Copyright by Institute of Mechanical Technology, 2010. s. 64-64. ISBN 978-83-62263-33-2. [Detail]
GAPIŃSKI, Bartosz, Lenka ČEPOVÁ a Andrzej KOŁODZIEJ. Problemy pomiaru na CMM okrou obarczonego odchylka kształtu (owalności). In: Postępy w metrologii współrzędnościowej. Bielsko-Biała: Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Białej, 2010. s. 53-62. ISBN 978-83-62292-52-3. [Detail]
ČEP, Robert, Lenka ČEPOVÁ, Michal HATALA, Igor BUDAK a Adam JANÁSEK. Ceramic Cutting Tool Tests with Interrupted Cut Simulator. In: Proceding of International Conference on Innovative Technologies IN-TECH. Praha: World Associatin for Innovative Technologies, 2010. s. 144-148. ISBN 978-80-904502-2-6. [Detail]
PETRŮ, Jana, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Martin GREPL a Ondřej DUPALA. Evaluation of microhardness of Surface Layer after High-Speed Milling. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Žilina: Scientific-Technical Society by University of Žilina, 2010. s. 29-32. ISBN 978-80-89276-25-7. [Detail]
GREPL, Martin a Jana PETRŮ. Laser Cutting of Nickel Alloys with Various Thicknesses of Materials. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Žilina: Scientific-Technical Society by University of Žilina, 2010. s. 53-56. ISBN 978-80-89276-25-7. [Detail]
SYSEL, Petr, Marek SADÍLEK, Zuzana SADÍLKOVÁ a Jiří KRATOCHVÍL. Použití typové technologie v CAD/CAM systému EdgeCAM. In: Sborník IV. ročníku mezinárodní putovní konference ERIN 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 1-10. ISBN 978-80-7043-866-4. [Detail]
ČEP, Robert, Lenka ČEPOVÁ, Josef PROCHÁZKA a Petr PFEILER. Vliv tepelných a mechanických rázů na trvanlivost nástroje. In: Sborník IV. ročníku mezinárodní putovní konference ERIN 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 1-10. ISBN 978-80-7043-866-4. [Detail]
JANOŠ, Miroslav, Ivan MRKVICA, Ryszard KONDERLA a Tomáš VITÁSEK. Turbo-blower support cutting. In: Sborník IV. ročníku mezinárodní putovní konference ERIN 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 1-4. ISBN 978-80-7043-866-4. [Detail]
HŘIBŇÁK, David, Lenka PETŘKOVSKÁ a Jana PETRŮ. Influence of machined surface qualities by growing feed speed. In: Sborník IV. ročníku mezinárodní putovní konference ERIN 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 1-8. ISBN 978-80-7043-866-4. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA, Miroslav JANOŠ a Tomáš VITÁSEK. Possibilities of the machining nickel alloys. In: Sborník IV. ročníku mezinárodní putovní konference ERIN 2010. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 1-9. ISBN 978-80-7043-866-4. [Detail]
KRISTOFORY, František, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Pavel FABISZ, Lucie KREJČÍ, Jana PETRŮ a Zdneka ŘÍMOVSKÁ. Problematika galvanického zinkování součástí z tvarné litiny EN-GJS-450-10. In: Sborník přednášek 43. celostátní aktiv galvanizérů. Jihlava: ČSPÚ, 2010. s. 14-20. ISBN 978-80-903709-4-4. [Detail]
KRISTOFORY, František, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Pavel FABISZ, Lucie KREJČÍ, Jana PETRŮ a Zdneka ŘÍMOVSKÁ. Alternace šestimocného chromu chromem třímocným. In: Sborník přednášek 43. celostátní aktiv galvanizérů. Jihlava: ČSPÚ, 2010. s. 28-39. ISBN 978-80-903709-4-4. [Detail]
VRAŠTIL, Marián. Svařování plněnými elektrodami. In: Svařovací den 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 42-46. ISBN 978-80-248-2019-4. [Detail]
PETRŮ, Jana, Lenka PETŘKOVSKÁ, David HŘIBŇÁK, Xenie ŠEVČÍKOVÁ a Lucie KREJČÍ. Evaluation of Machined Surface Roughness after High Speed Cutting. In: The International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialist in Industrial Systems. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2010. s. 211-216. ISBN 978-606-536-094-5. [Detail]
ŠŤASTNÁ, Jana, Robert ČEP, Marek SADÍLEK, Josef BRYCHTA a Josef PROCHÁZKA. MACHINE SCRUTINEERING-INTENSITY OF TECHNICAL FAILURE AT – TEST CONTINUED OPERATION OF THE MACHINE. In: The International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialist in Industrial Systems. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2010. s. 263-268. ISBN 978-606-536-094-5. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, Jana NOVÁKOVÁ a Josef BRYCHTA. Influence of Growing Feed Speed to Machined Surface Quality. In: CEEPUS Scientific reports AMO 09. Sofia: DMT Products Sofia, 2009. s. 541-545. ISSN 1313-4264. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Residual Stress and Their Influence on Course of Cutting. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies - medzinárodné sympózium v rámci projektu CEEPUS, CII CZ 0201-02-0809-M-24413. Žilina: Vědeckotechnická společnost při Žilinské univerzitě, 2009. s. 51-52. ISBN 978-80-89276-22-6. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana a Josef BRYCHTA. Application the Laws of Creatics at High Speed Machinig. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies - medzinárodné sympózium v rámci projektu CEEPUS, CII CZ 0201-02-0809-M-24413. Žilina: Vědeckotechnická společnost při Žilinské univerzitě, 2009. s. 66-69. ISBN 978-80-89276-22-6. [Detail]
ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Hodnocení změn geometrické přesnosti rotačních součástí v závislosti na čase s využitím korelačního výpočtu. In: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE ? PLZEŇ 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 1-7. ISBN 978-80-7043-750-6. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Vladislav OCHODEK a Ryszard KONDERLA. Influence of the Milling Head Geometry on Tension in Surface Layer of Workpiece. In: MATAR PRAHA 2008, Machine Tools, Automation and Robotic in Mechanical Engineering, Part 2: Trstiny, Technology. Praha: Society for Machine Tools, 2008. s. 91-95. ISBN 978-80-904077-0-1. [Detail]
ČEP, Robert, Michal HATALA, Marek SADÍLEK a Vladimír VRBA. Přehled zkoušek řezných nástrojů při přerušovaném řezu. In: Nové smery vo výrobných technologiách. Prešov: FVT, 2008. s. 45-48. ISBN 978-80-553-0044-3. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Ryszard KONDERLA a Vladislav OCHODEK. Influence of the Tool?s Geometry on Tension in Surface Layer of Workpiece. In: Nové smery vo výrobných technologiách. Prešov: FVT, 2008. s. 220-223. ISBN 978-80-553-0044-3. [Detail]
VRAŠTIL, Marián, Vladimír VRBA a Marek SADÍLEK. Návrh produktivní technologie. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies CEEPUS CII-CZ-020-02-0809. Žilina: Vedeckotechnická spoločnosť při Žilinské univerzite v Žiline a katedra obrábania a automatizácie, 2008. s. 113-117. ISBN 978-80-89276-13-4. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Influence of the Residual Tension in Surface Layer of Workpiece by Means of Tool´s Geometry and Tool´s Setting. In: SCIENCE REPORT Project PL-0007, Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realiyation of Technologocal Processes, CEEPUS. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2008. s. 173-182. ISBN 978-83-88906-57-2. [Detail]
ČEP, Robert a Petr PFEILER. SHOCK NUMBER DETERMINATION FOR DISAL D320 CERAMIC CUTTING INSERTS DURING INTERRUPTED MACHINING. In: THE INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONFERENCE, 6th EDITION, North University of Bia Mare. Baia Mare: North University of BAIA MARE, Machine manufacturing department R&D center in the field of gears, 2008. s. 75-80. ISSN 1224-3264. [Detail]
ČEP, Robert. Shock Number Determination for DISAL D210 Ceramic Cutting Inserts during Interrupted Machining. In: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2008 : proceedings : 12th international research/expert conference : Istanbul, Turkey 26-30 August, 2008. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, 2008. s. 97-100. ISBN 978-9958-617-41-6. [Detail]
ČEP, Robert a Vladimír VRBA. CERAMIC CUTTING TOOL TESTS DURING INTERRUPTED MACHINING. In: ERIN 2007-1.mezinárodná konferencia mladých výzkumníkov a doktorandov. Bratislava2007. s. 129-129. ISBN 978-80-227-2636-8. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Viktor UHLÁŘ. Problematika prvního záběru frézovací hlavy. In: Frézování. Brno: VUT Brno, 2007. s. 125-130. ISBN 80-214-3239-X. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ, Lenka PETŘKOVSKÁ a Vladimír VRBA. Cutting Tool Tests during Interrupted Machining. In: IV. International Congreess of Precision Machining. Kielce: Kielce University of Technology, 2007. s. 243-248. ISBN 978-83-88906-91-6. [Detail]
ADAMEC, Jaromír a Šárka TICHÁ. Control CNC Systems of PC Based. In: Mezinárodní nástrojařská konference ITC Nástroje 2007. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2007. s. 1-4. ISBN 978-80-7318-572-5. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Viktor UHLÁŘ. Problematika prvního záběru frézovací hlavy. In: Sborník přednášek odborné konference FRÉZOVÁNÍ IV.. Brno: VUT Brno, 2007. s. 125-130. ISBN 80-214-3239-X. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Simulace nástrojů a držáků nástrojů pro frézku EMCO PC MILL 155. In: V. medzinárodná konferencia. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2007. s. 116-117. ISBN 978-80-89276-08-0. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Viktor UHLÁŘ. Matematic Model of the Milling Head First Contact. In: Zborník prednášok V. medzinárodnej konferencie Strojárska technológia a automatizácia. Žilina: Vědeckotechnická společnost při Žilinské univerzitě, 2007. s. 100-101. ISBN 978-80-89276-08-0. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Václav MORAVEC. Funktions-Vergleich von VHM-Bohrergeometrien. In: CEEPUS. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2006. s. 181-188. ISBN 978-83-88906-66-4. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří, Daniel OTÁHAL a Vladimír VRBA. Využití intendančních technik k určování mechanických vlastností keramických materiálů. In: Medzinárodní sympózium doktorandov strojárkych technológií SYMDOK 2006. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2006. s. 13-13. ISBN 80-969546-6-0. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana a Josef BRYCHTA. Kreativní tvorba produktů v obrábění. In: Medzinárodní sympózium doktorandov strojárkych technológií SYMDOK 2006. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2006. s. 19-19. ISBN 80-969546-6-0. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Josef BRYCHTA, Jiří KRATOCHVÍL a Robert ČEP. Experimentální ověření platnosti zákonů kreatiky. In: Sborník konference TU Košice. Košice: Technická univerzita Košice, 2006. s. 36-39. ISBN 80-8073-305-8. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Viktor UHLÁŘ. Počáteční kontakt břitu nástroje při frézování. In: Sborník konference TU Košice. Košice: Technická univerzita Košice, 2006. s. 101-104. ISBN 80-8073-554-9. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Robert ČEP a Markéta GREGUŠOVÁ. Vliv řezné rychlosti na drsnost povrchu při frézování tvarových ploch. In: Sborník konference TU Košice. Košice: Technická univerzita Košice, 2006. s. 104-108. ISBN 80-8073-554-9. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Václav MORAVEC. Úpravy břitu řezných nástrojů. In: Sborník konference TU Košice. Košice: Technická univerzita Košice, 2006. s. 97-100. ISBN 80-8073-554-9. [Detail]
TICHÁ, Šárka a Jaromír ADAMEC. Fourierova transformace a její využití pro analýzu průběhu profilu kruhovitosti. In: Mezinárodní nástrojařská konference ITC Nástroje 2005. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 168-174. ISBN 80-7318-305-6. [Detail]
MORAVEC, Václav a Ivan MRKVICA. Řezivost karbidových vrtáků s různou geometrií vyostření. In: Mezinárodní nástrojařská konference ITC Nástroje 2005. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2005. s. 20-24. ISBN 80-7318-305-6. [Detail]
ČEP, Robert, Vladimír VRBA a Daniel OTÁHAL. Měření přesnosti obráběcích strojů s využitím systému Renishaw Ballbar QC10. In: Sborník přednášek mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní - sekce 7, strojírenská technologie - obrábění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 11-11. ISBN 80-248-0895-1. [Detail]
MORAVEC, Václav a Ivan MRKVICA. Úpravy geometrie a povrchu řezných nástrojů. In: Sborník přednášek mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní - sekce 7, strojírenská technologie - obrábění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 20-20. ISBN 80-248-0895-1. [Detail]
OTÁHAL, Daniel, Vladimír VRBA a Robert ČEP. Efektivní využití kubického nitridu boru v obrábění. In: Sborník přednášek mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní - sekce 7, strojírenská technologie - obrábění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 24-24. ISBN 80-248-0895-1. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Josef BRYCHTA. Vliv řezných parametrů na technický stav obráběcích strojů. In: Sborník přednášek mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní - sekce 7, strojírenská technologie - obrábění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 25-25. ISBN 80-248-0895-1. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Zvyšování jakosti povrchu naklopeným nástrojem při kopírovacím frézování. In: Sborník přednášek mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní - sekce 7, strojírenská technologie - obrábění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 29-29. ISBN 80-248-0895-1. [Detail]
VRBA, Vladimír, Milan VLČEK a Radim ŠTĚPÁNEK. Research of Thermal Environment during High Speed Cutting by Ceramics. In: Sborník přednášek mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní - sekce 7, strojírenská technologie - obrábění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 35-35. ISBN 80-248-0895-1. [Detail]
UHLÁŘ, Viktor a Ivan MRKVICA. Problematika prvního záběru břitu nástroje při frézování. In: Sborník přednášek mezinárodní vědecké konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní - sekce 7, strojírenská technologie - obrábění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 36-36. ISBN 80-248-0895-1. [Detail]
ČEP, Robert a Vladimír VRBA. Zkoušky nástrojů z řezné keramiky v podmínkách přerušovaného řezu. In: DOKSEM 2004. Žilina: ŽU Žilina, 2004. s. 45-49. ISBN 80-8070-323-X. [Detail]
TICHÁ, Šárka a Stanislav ADAMCZAK. Analysis of Roundness Profiles by Means of the Fourier Transform. In: Science Report, project PL-127 Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems. Kielce: Wydavnictvo Politechniki Swietokrzyskiej, 2004. s. 159-166. ISBN 83-88906-65-8. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Applikation der neuen MARWIN MT ? Beschichtung bei der Bearbeitung von einsatzgehärteten Verzahnungen. In: Science Report, project PL-127 Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems. Kielce: Wydavnictvo Politechniki Swietokrzyskiej, 2004. s. 99-106. ISBN 83-88906-65-8. [Detail]
VRBA, Vladimír a Robert ČEP. Control of the CNC Tool-Machine Dynamic Accuracy. In: Science Report, project PL-127 Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems. Kielce: Wydavnictvo Politechniki Swietokrzyskiej, 2004. s. 209-214. ISBN 83-88906-65-8. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Petr FOLTÝN. Application of Superhard Cutting Materials. In: Science Report, project PL-127 Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems. Kielce: Wydavnictvo Politechniki Swietokrzyskiej, 2004. s. 39-43. ISBN 83-88906-65-8. [Detail]
FOLTÝN, Petr a Josef BRYCHTA. Machinability Assessment and Cutting Temperature Test. In: Science Report, project PL-127 Measuring Technology in Advanced Machine Manufacturing Systems. Kielce: Wydavnictvo Politechniki Swietokrzyskiej, 2004. s. 51-57. ISBN 83-88906-65-8. [Detail]
ČEP, Robert a Vladimír VRBA. Přehled zkoušek řezných materiálů při přerušovaném řezu. In: Strojárska technológia. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2004. s. 16-20. ISBN 80-8070-300-0. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Vladimír VRBA. Zvyšování efektivity výroby forem a zápustek výkonostním frézováním progresivními řeznými nástroji. In: Frézování III. Odborná konference FSI VUT v Brně. Brno: VUT Brno, 2003. s. 171-175. ISBN 80-214-2436-2. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Oldřich BILÍK. The Contribution to Turning of Ceramic Materials Coated by Thermal Spraying. In: Medzinárodná vedecká konferencia - Funkčné povrchy 2003. Trenčín: Technická univerzita v Trenčíně, 2003. s. 161-164. ISBN 80-70099-828-8. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Vladimír VRBA. Application of Superhard Cutting Materials for Face Milling Operation. In: Veda, vzdelávanie a spoločnosť. 11. medzinárodná vedecká konferencia. Sekcia č.4, Nové materiály a technológie. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2003. s. 95-98. ISBN 80-7135-999-7. [Detail]
FOLTÝN, Petr. Macinability assessment and cutting temperature test. In: Workshop 2003 Fakulty strojní : Ostrava, 11. února 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 113-116. ISBN 80-248-0233-3. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Vysokorychlostní obráběcí stroje. In: Workshop 2003 Fakulty strojní : Ostrava, 11. února 2003. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 89-92. ISBN 80-248-0233-3. [Detail]
ČEP, Robert. Možnosti zkoumání vlastností řezné keramiky. In: Workshop 2003 Fakulty strojní : Ostrava, 11. února 2003. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 97-100. ISBN 80-248-0233-3. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Petr FOLTÝN. Cutting Ability of Super Hard Materials. In: Geometrical Surface Structure of Machine Parts. Kielce: Kielce University of Technology, 2002. s. 235-240. ISBN 83-905132-95-3. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Marek SADÍLEK. Aplikace CAD/CAM systému Esprit-X pro výrobu čelních ozubených kol. In: Medzinárodná vedecko-technická konferencia - Valivé ložiská a strojárska technológia 2002. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2002. s. 141-143. ISBN Medzinárodná vedecko. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Petr FOLTÝN. Problematika vysokorychlostního obrábění. In: Mezinárodní vědecká konference Obrábanie - Výrobná technika. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. s. 95-98. ISBN 80-7135-999-7. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Obrábění 3D ploch. In: Workshop 2002 Fakulty strojní : Ostrava, 17. ledna 2002. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 103-106. ISBN 80-248-0051-9. [Detail]
FOLTÝN, Petr. Modelování teplotního pole řezného klínu obráběcího nástroje. In: Workshop 2002 Fakulty strojní : Ostrava, 17. ledna 2002. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 17-20. ISBN 80-248-0051-9. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Vladimír VRBA. Řezné parametry povlakovaných VBD pro soustužení. In: Zborník prednášok z 10. mezinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2002. Trnava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. s. 447 - 453. ISBN 80-227-1768-1. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Charakteristiky rozměrové stálosti obráběcího nástroje. In: Zborník referátov z VI. medzinárodnéj konferencie "Nové smery vo výrobnom inženierstve. Prešov: FVT, 2002. s. 169-173. ISBN 80-70099-828-8. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Hana SMOLKOVÁ a Petr FOLTÝN. Zvyšování výrobnosti a snižování výrobních nákladů optimalizací řezných podmínek. In: Zborník referátov z VI. medzinárodnéj konferencie "Nové smery vo výrobnom inženierstve. Prešov: FVT, 2002. s. 169-173. ISBN 80-70099-828-8. [Detail]
SMOLKOVÁ, Hana a Vladimír VRBA. Vliv kryogenních teplot na objemové změny nástrojových materiálů. In: "Obrábanie - Výrobná technika 2000". Žilina: ŽU v Žilině, 2000. s. 42-47. ISBN 80-7100-769-2. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Vladimír VRBA. Třískové obrábění materiálů s vysokou tvrdostí. In: Medzinárodná konferencia "Rozvoj technológie obrábania RTO 2000". Košice: TU Košice, 2000. s. CZ40. ISBN 80-7099-505-X. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Vladimír VRBA. Die Schneidigkeit der superhartmaterialen bei dem untergebrochenen Schnitt. In: Nové smery vo výrobných technológiách '2000. Prešov: FVT Prešov, 2000. s. 306-309. ISBN 80-7099-524-6. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Technologie obrábění čelních ozubených kol. In: Obrobené povrchy. Trenčín: TU Trenčín, 2000. s. 137-141. ISBN 80-88914-23-X. [Detail]
TICHÁ, Šárka. Porovnávání profilů kruhovitosti s využitím korelačního výpočtu. In: Obrobené povrchy. Trenčín: TU Trenčín, 2000. s. 141-145. ISBN 80-88914-23-X. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Marek SADÍLEK. Technologie výroby lopatek rozváděcího kola čerpadla. In: Rozvoj technologie obrábění RTO 2000. Košice: TU Košice, 2000. s. CZ1. ISBN 80-7099-505-X. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Michal ŠKOBRTAL. Durability of finishing tools for gear cutting with respect of its geometry. In: Sborní 3.mezinárodní vědecké konference "Rozvoj technológie obrábania - RTO 20001. Košice: TU Košice, 2000. s. CZ21. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Opotřebení nástrojů na výrobu ozubení s rozdílnou řeznou geometrií. In: Sborník mezinárodní konference NÁRADIE 2000. Trenčín: Výstavisko TMM, 2000. s. 213-218. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Contribution to dry machining by gear cutting. In: Sborník mezinárodního kongresu MATAR-PRAHA 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. s. 154-160. ISBN 80-238-5540-9. [Detail]
TICHÁ, Šárka a Stanislaw ADAMCZAK. Metodika zjišťování tvarových změn rotačních součástí v závislosti na čase. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 305-312. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Možnosti dokončovacího obrábění kalených ozubených kol nástrojem s definovanou geometrií břitu. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 353-358. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
SMOLKOVÁ, Hana. Vliv velmi nízkých teplot na objemové změny a změny vlastností řezných nástrojů a měřidel. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 369-374. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Marek SADÍLEK. Simulace frézování lopatky rozváděcího kola čerpadla. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 465-469. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Vliv řezných parametrů na efektivitu a kvalitu výroby při prostorovém obrábění. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. VŠB-TU Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 313-316. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
SMOLKOVÁ, Hana. Observation of tool materials volume changes after influence of cryogenic temperatures. In: Workshop 2000 Fakulty strojní: Ostrava, 18. ledna 2000. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 71-74. ISBN 80-7078-745-7. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Závislost řezných parametrů na efektivitu a kvalitu výroby při prostorovém obrábění. In: Workshop 2000 Fakulty strojní: Ostrava, 18. ledna 2000. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 93-97. ISBN 80-7078-745-7. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Použití CAD/CAM systému pro frézování nožového držáku. In: IV. medzinárodná konferencia Nové smery vo výrobných technológiách '99. Ostrava: TU Košice so sídlom v Prešove, 1999. s. 329-332. ISBN 80-7099-423-1. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Trvanlivost a provozní charakteristiky rozměrové stálosti obráběcího nástroje. In: Mezinárodní konference Nástroje '99. Zlín: Technologická fakulta VUT Brno se sídlem ve Zlíně, 1999. s. 50-54. ISBN 80-214-1426-X. [Detail]
ADAMEC, Jaromír. Využití kombinovaného nástroje fy ISCAR pro obrábění na CNC soustruhu. In: Nástroje '99. Zlín: Technologická fakulta VUT Brno se sídlem ve Zlíně, 1999. s. 102-107. ISBN 214-1426-X. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Trockenbearbeitung in der Zahradfertigung. In: Sborník mezinárodní konference NÁRADIE '99. Trenčín: SF Trenčín STU Bratislava, 1999. s. 194-199. [Detail]
SMOLKOVÁ, Hana. Observation of tool materials volume changes after influence of cryogenic temperatures. In: Sborník přednášek sekce Juniormat a Materiálové vědy z mezinárodní konference "Materiálové vědy na prahu 3. milénia". Brno: VUT Brno, 1999. s. 378-380. ISBN 80-214-1376-X. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Příspěvek k využití slinutých karbidů při výrobě ozubení. In: Sborník z konference Nástroje '99. Zlín: Fakulta technologická ve Zlíně VUT v Brně, 1999. s. 65-70. ISBN 80-214-1426-X. [Detail]
SMOLKOVÁ, Hana. Vliv kryogenních teplot na objemové změny nástrojových materiálů. In: WORKSHOP '99. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 114-118. ISBN 80-7078-637-X. [Detail]
TICHÁ, Šárka. Využití korelačního výpočtu pro porovnávání profilů kruhovitosti. In: WORKSHOP '99. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 122-126. ISBN 80-7078637-X. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Zvyšování výrobnosti a snižování výrobních nákladů optimalizací řezných podmínek. In: WORKSHOP '99 Fakulty strojní. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 7-11. ISBN 80-7078-637-X. [Detail]
MELKOVÁ, Lucie, Zdeněk JONŠTA, Vladimír VRBA a Karel MAZANEC. Contribution to tne indentation fatigue failure mechanism of tool ceramics. In: XIV Międzynarodowe Sympozjum. Opole: Politechnika Opolska, 1999. s. 35-39. ISSN 1429-6055. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Míra závislosti řezných parametrů na efektivitu a kvalitu výroby při automatizovaném 3D obrábění. In: Zborník prednášok z 7.Medzinárodnej vedecké konferencie ˝CO-MAT-TECH'99˝. Trnava: Trnava, 1999. s. 285-289. ISBN 80-227-1272-8. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Vladimír VRBA. Volba řezného materiálu - první krok v optimalizaci obrábění. In: Zborník referátov z medzinárodnej konferencie ˝Nové smery vo výrobných technologiách '99˝. Prešov: TU Košice so sídlom v Prešove, 1999. s. 261-264. ISBN 80-7099-423-1. [Detail]
SMOLKOVÁ, Hana a Vladimír VRBA. Sledování změn tvaru a vlastností řezných nástrojů a měřidel při působení kryogenních teplot. In: Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Strojárské technológie - Výrobná technika '99 - DOKSEM'99". Žilina: ŽU v Žilině, 1999. s. 103-107. ISBN 80-7100-652-1. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

HILŠER, Ondřej, František ŠPALEK, Radek ČADA, Stanislav RUSZ a Lucie KREJČÍ. EN AW-3003 aluminium alloy subjected to Equal Channel Angular Pressing. In: ERIN 2017 : proceedings of the 11th international conference for Young Researchers and PhD students : May 17-18, 2017, Ústí nad Labem, Czech Republic. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2017. s. 214-220. ISBN 978-80-7561-056-0. [Detail]
JUROK, Dalibor, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Michal HATALA, Robert ČEP a Marek SADÍLEK. MEASUREMENTS OF THE CUTTING FORCES AT MILLING OF STAINLESS STEELS. In: ERIN 2016 : 10th annual international conference for young researches and Ph.D. students : proceedings of abstracts : 10th-12th May, 2016, Liptovský Ján, Slovakia. Rajecké Teplice: KOVT Innovations, 2016. s. 51 stran + 1 CD-ROM. ISBN 978-80-972236-2-5. [Detail]
BAJTEK, Vojtěch, Karel FRYDRÝŠEK, Ivan MRKVICA, František SEJDA a Miroslav VLK. STRENGTH ANALYSIS OF A WOODWORKING CUTTER. In: Applied Mechanics 2015 : book of abstracts : 17th International Scientific Conference Applied Mechanics : Kutná Hora, April 13th-15th 2015, Czech Republic. Prague: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 7-8. ISBN 978-80-01-05708-7. [Detail]
JUROK, Dalibor, Josef BRYCHTA a Jana PETRŮ. EXPERIMENTAL MEASUREMENTS OF THE CUTTING FORCES AT MILLING OF STAINLESS STEELS. In: ERIN 2014 : 8th international conference for young researchers and PhD students : 23rd-25th April 2014, Blansko-Češkovice, Czech Republic : proceedings of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 5. ISBN 978-80-214-4931-2. [Detail]
JANÁSEK, Adam, Jana PETRŮ, Vladimír VRBA, Tomáš ZLÁMAL a Marek PAGÁČ. Thermal and Mechanical Shock Resistance at Interupted Cutting. In: Advanced Manufacturing Technologies : 7th international seminar : CEEPUS PHD presentations, scientific reports, excursion : 26-30 June 2013, Sozopol, Bulgaria. Sofia: University of mining and geology "St. Ivan Rilski", 2013. s. 45-48. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
GREGUŠOVÁ, Markéta. Experimentální ověření povrchových vlastností kuliček z ložiskové oceli vyrobených soustružením vyměnitelnými řeznými destičkami KNB10. In: Povrchové úpravy a jejich budoucnost : sborník příspěvků odborného diskuzního fóra : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, Malá Morávka, 24.-25.10.2013. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2013. s. 1-10. ISBN 978-80-248-3228-9. [Detail]
SUROVSKÝ, Juraj, Jana PETRŮ, Marek SADÍLEK, Tomáš ZLÁMAL a Marek PAGÁČ. Influence of Cutting Parameters on Surface Rougness for Material Cutting by Abrasive Water Jet. In: Vodní paprsek 2013 - výzkum, vývoj, aplikace : sborník přednášek konference o technologii vodního paprsku : Karolinka, hotel Soláň, 22.-24.10.2013. Ostrava: Akademie věd České republiky, Ústav geoniky, 2013. s. 231-239. ISBN 978-80-86407-43-2. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka. Využití moderních metod měření v inovativním strojírenství. In: Hi-tech metody v obrábění a jeho požadavky na absolventa : sborník příspěvků odborného diskuzního fóra : VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, Horní Bečva, 6.-7.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 6,7. ISBN 978-80-248-2878-7. [Detail]
GREPL, Martin, Jana PETRŮ, David HŘIBŇÁK, Tomáš ZLÁMAL a Marek PAGÁČ. Evaluation of Surface Microgeometry after Machining. In: New ways in manufacturing technologies: 11th international scientific conference. Košice: Technická univerzita, 2012. s. 132-136. ISBN 978-80-553-0908-8. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Lenka ČEPOVÁ, Jana PETRŮ a Michal HATALA. EXPERIMENTAL INFLUENCE VERIFICATION OF THERMAL AND MECHANICAL SHOCKS ON CUTTING EDGE DURING IRREGULAR INTERRUPTED CUTTING. In: Proceeding of International Conference for Innovative Technologies. Rijeka: University of Rijeka, 2012. s. 373-376. ISBN 978-953-6326-77-8. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Jana PETRŮ a Marek PAGÁČ. Study of Cutting Quality Cobalt Alloy Hayness 188 after the Laser Cutting. In: Proceedings of the ERIN 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 106-111. ISBN 978-80-01-05038-5. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP a Jiří KRATOCHVÍL. The Design of Specific Mechanical Fixtures. In: Proceedings of the ERIN 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 22-22. ISBN 978-80-01-05038-5. [Detail]
GREPL, Martin, Marek PAGÁČ a Jana PETRŮ. Laser Cutting Materials with Different Thickness. In: Proceedings of the ERIN 2012. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. s. 289-294. ISBN 978-80-01-05038-5. [Detail]
PAVLICA, Marek, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Calculation of bonded joint of window panels railway vehicles. In: Progresivní metody ve výrobních technologiích : sborník příspěvků mezinárodního vědeckého sympózia : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, Ostrava-Poruba, 19.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 1-3. ISBN 978-80-248-2929-6. [Detail]
OTRUSINOVÁ, Lenka, Lenka ČEPOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Měření úchylky kruhovitosti. In: Progresivní metody ve výrobních technologiích : sborník příspěvků mezinárodního vědeckého sympózia : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, Ostrava-Poruba, 19.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 13. ISBN 978-80-248-2929-6. [Detail]
TREFIL, Antonín, Kamil SIKORA, Vladimír VRBA a Jana PETRŮ. Working on Surface Nitrided Material for Ra 0.1 Microns. In: Progresivní metody ve výrobních technologiích : sborník příspěvků mezinárodního vědeckého sympózia : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, Ostrava-Poruba, 19.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 17-17. ISBN 978-80-248-2929-6. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Lapping - accuracy of lapping components. In: Progresivní metody ve výrobních technologiích : sborník příspěvků mezinárodního vědeckého sympózia : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, Ostrava-Poruba, 19.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 18-18. ISBN 978-80-248-2929-6. [Detail]
DUPALA, Ondřej a Josef BRYCHTA. Upínání tvarově příbuzných obrobků. In: Progresivní metody ve výrobních technologiích : sborník příspěvků mezinárodního vědeckého sympózia : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, Ostrava-Poruba, 19.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 6-6. ISBN 978-80-248-2929-6. [Detail]
GREPL, Martin a Josef BRYCHTA. Laserové řezání a jeho vliv na výslednou kvalitu řezu. In: Progresivní metody ve výrobních technologiích : sborník příspěvků mezinárodního vědeckého sympózia : VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, Ostrava-Poruba, 19.12.2012. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2012. s. 7-7. ISBN 978-80-248-2929-6. [Detail]
ČEP, Robert, Adam JANÁSEK, Lenka ČEPOVÁ, Jana PETRŮ a Ondřej DUPALA. EXPERIMENTAL MILLING TESTS OF CUTTING TOOLS AT STAINLESS STEEL. In: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. Universit of Zenica, 2012. s. 31-34. ISBN 977-184-0494-00-9. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL a Robert ČEP. Utilization of High-Preassure Cooling during Formation of the Chip. In: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. Universit of Zenica, 2012. s. 39-42. ISBN 977-184-0494-00-9. [Detail]
PETRŮ, Jana, Lenka PETŘKOVSKÁ, Marek PAVLICA a Antonín TREFIL. Analysis of Assembly Process of Semiautomatic Elevated Platforms for Loading and Unloading Disabled Passengers. In: World Academy of Science, Engineering and Technology. Blackpool: WASET, 2012. s. 675-679. ISSN 2010-376X. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana a Markéta GREGUŠOVÁ. Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů. In: Sborník příspěvků workshopu k projektu "Zvyšování kompetencí studentů technických oborů prostřednictvím modulární inovace studijních programů". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2011. s. 3-8. ISBN 978-80-248-2501-4. [Detail]
KÚDELOVÁ, Zuzana, Marek SADÍLEK a Josef BRYCHTA. Variable depth of cut during turning. In: ERIN 2009 Sborník přednášek, Proceding of Papers. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-248-1982-2. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana, Josef BRYCHTA a Lenka PETŘKOVSKÁ. Kvalita obrobeného povrchu po vysokorychlostním obrábění. In: ERIN 2009 Sborník přednášek, Proceding of Papers. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-248-1982-2. [Detail]
VRAŠTIL, Marián a Jaromír ADAMEC. Návrh nové technologie. In: ERIN 2009 Sborník přednášek, Proceding of Papers. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-248-1982-2. [Detail]
ČEPOVÁ, Lenka, Jan VALÍČEK, Miroslaw RUCKI, Bartosz GAPINSKI a Linda GREGOVÁ. Hodnotenie odchýlky kruhovitosti na súradnicovom meracom stroji. In: ERIN 2009 Sborník přednášek, Proceding of Papers. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-248-1982-2. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Možnosti ovlivňování povrchového napětí obrobku prostřednictvím geometrie nástroje. In: ERIN 2009 Sborník přednášek, Proceding of Papers. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-7. ISBN 978-80-248-1982-2. [Detail]
REINER, Jan, Robert ČEP a Marek SADÍLEK. Simulace držáků a nástrojů pro stroj EMCO PC Mill 155 při využití CAD/CAM systému EdgeCAM. In: ERIN 2009 Sborník přednášek, Proceding of Papers. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-8. ISBN 978-80-248-1982-2. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Vladislav OCHODEK a Ryszard KONDERLA. Influence of the Tool?s Geometry on Surface Tension of Workpiece. In: International Tools Conference ITC 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-7318-794-1. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jaromír ADAMEC a Tomáš HYVNAR. Vliv nástrojového materiálu na řezivost vrtáků. In: MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO 21. STOLETÍ, Odborná konference při příležitosti 110. výročí založení VUT v Brně. Brno: VÚT Brno, 2009. s. 127-130. ISBN 978-80-214-3914-6. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Zbytková napětí a jejich ovlivňování v průběhu obrábění. In: MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO 21. STOLETÍ, Odborná konference při příležitosti 110. výročí založení VUT v Brně. Brno: VÚT Brno, 2009. s. 131-134. ISBN 978-80-214-3914-6. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Jindřich VIKTORIN. Vliv úpravy břitu monolitních fréz před PVD povlakováním na jejich trvanlivost. In: Mezinárodní konference Strojírenská technologie Plzeň 2009. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2009. s. 31-32. ISBN 978-80-7043-750-6. [Detail]
NOVÁKOVÁ, Jana a Josef BRYCHTA. Kreativní tvorba produktů v progresivním obrábění. In: Workshop 2006 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2006. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2006. s. 95-95. ISBN 80-248-0999-0. [Detail]
ČEP, Robert, Vladimír VRBA, Zdeněk JONŠTA, Petr JONŠTA a Lucie OLEJNÍČKOVÁ. Využití indentančních technik pro stanovování řezivosti keramických materiálů. In: Workshop 2006 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2006. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2006. s. 77-77. ISBN 80-248-0999-0. [Detail]
SIGMUND, Marek a Josef BRYCHTA. PROBLEMATIKA OBRÁBĚNÍ VYSOKÝMI RYCHLOSTMI HSC (high speed cutting). In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 60-60. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Extrémní nanotechnologie ve strojírenství. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 77-77. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
ČEP, Robert. CERAMIC CUTTING TOOLS AND THEIR APPLICATION AREAS. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 79-79. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
FOLTÝN, Petr. Problematika teploty řezání a neuronové sítě. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 83-83. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
MRKVICA, Ivan. NEUE HOCHLEISTUNGSBESCHICHTUNG - OPTIMALE KOMBINATION VON HäRTE UND ZäHIGKEIT. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 95-95. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Josef BRYCHTA. SYSTÉM ŘÍZENÍ ÚDRŽBY. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 97-97. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Petr FOLTÝN. Machinability assessment and cutting temperature test. In: DOKSEM. Žilina: ŽU Žilina, 2004. s. 27-61. ISBN 80-8070-323-X. [Detail]

Abstrakt nebo poster ve sborníku

KREJČÍ, Lucie, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Jiří HRUBÝ, Jana PETRŮ a Tomáš ZLÁMAL. Microstructure transformations of the reinforcing steel bars after welding. [Portugalsko]: Sociedade Portuguesa de Materiai, 2013. ISBN 978-989-8601-31-5. [Detail]
PAGÁČ, Marek, Tomáš ZLÁMAL a Martin GREPL. Technical and Economic Evaluation of Costs of Production Molds for Plastics Manufactured by Micromilling and Electro Discharge Machining. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2012. ISBN 978-80-01-05038-5. [Detail]

Zpráva

ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Výzkum technologie obrábění kompozitních materiálů. BREBECK Composite s.r.o., 2017. [Detail]
SKOTNICOVÁ, Kateřina, Tomáš ČEGAN, Miroslav VACULÍK, Jan JUŘICA, Lukáš HORSÁK, Martin KRAUS, František ŠPALEK a Kateřina DĚDKOVÁ. Komplexní analýza kovo-keramických frikčních kompozitů na bázi Cu. Diafrict Components, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh a výroba hřebenových profilů. Huisman Konstrukce, s. r. o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš. Zkoušky trvanlivosti řezných nástrojů RDMT 1003MOT. Pramet Tools, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš. Zkoušky trvanlivosti vyměnitelných břitových destiček VBMT 160402. Pramet Tools, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš. Měření řezných sil a vibrací při soustružení a zapichování zapichovacím nožem. Pramet Tools, s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Marek PAGÁČ a Jana PETRŮ. Inovativní návrh designu fitness nářadí v moderním pojetí. STOPSAU s.r.o., 2017. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologie výroby prototypových vzorků. STOPSAU s.r.o., 2017. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP, Marek PAGÁČ a Jiří KRATOCHVÍL. Měření přesnosti obráběcích strojů a jejich diagnostika. Matuš Trade, s. r. o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Experimentální zkoušky obrábění – provedení funkčních zkoušek obrábění s HFC nástroji. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Stanovení trvanlivosti VBD v souladu s mezinárodní normou „Zkoušení trvanlivosti soustružnických nástrojů s jednou řeznou hranou“ ISO 3685. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Porovnání trvanlivosti VBD SNGX 07 a PNGX 05 (různé zaoblení řezné hrany a různé geometrie). Zaoblení řezných hran 25μm/35μm. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Provedení porovnávací zkoušky trvanlivosti 17 349.4 a 12 050.9. Pramet Tools, s.r.o., 2016. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří. Obrobitelnost ocelí. Třinecké železárny, a.s., 2016. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL a Robert ČEP. Optimalizace operačních procesů ve společnosti HBC steel guaranteed machining s.r.o. HBC Steel, s. r. o., 2013. [Detail]
PETRŮ, Jana a Tomáš ZLÁMAL. Výzkum v oblasti vrtání hlubokých otvorů. HMC engineering system s.r.o., 2013. [Detail]
PETRŮ, Jana a Robert ČEP. Návrh výrobního zařízení pro opracování ozubených tyčí. Otrusina, s. r. o., 2013. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Vladimír VRBA. Řízení hospodaření s nářadím - závěrečná část. Ostrava: Rieter, Nástrojárna Hnátnice, 2000. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Vladimír VRBA. Návrh systému hospodaření s nářadím - úvodní část. VŠB-TU Ostrava: Rieter, Nástrojárna Hnátnice, 2000. [Detail]
VRBA, Vladimír a Josef BRYCHTA. Zintenzivnění technologických procesů obrábění-Úvodní výzkumná zpráva HS 390727. Ostrava: Rieter Elitex a.s., 1999. [Detail]
VRBA, Vladimír a Josef BRYCHTA. Zintenzivnění technologických procesů obrábění - Závěrečná technická zpráva HS 390727. Ostrava: Rieter Hnátnice, 1999. [Detail]
VRBA, Vladimír a Josef BRYCHTA. Zintenzivnění technologických procesů obrábění - Výzkumná zpráva HS 390727. Ostrava: Rieter Hnátnice, 1999. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Vladimír VRBA. Požadavky pro zavedení systému hospodaření s nářadím - druhá část. Ostrava: Rieter, Nástrojárna Hnátnice, 1999. [Detail]
VRBA, Vladimír, Josef BRYCHTA a Karel KOUŘIL. Výzkum řezivosti netradičních řezných materiálů. Ostrava: GA České republiky, 1998. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Slinutý karbid a jeho uplatnění při výrobě ozubení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Využití progresivních nástrojových materiálů při obrábění ozubených kol. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Technologie opracování návarových ploch kovacích zápustek v automobilovém závodě TATRA. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 1-27 s. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich. Návrh nové metodiky vyhodnocování procesu podélného soustružení materiálů podle teplotní indikace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 1-111 s. ISBN 000-000. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Jaromír ADAMEC. Provozní spolehlivost a diagnostika práce soustružnického nože. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 1-17 s. ISBN 000-000. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Využití progresivních nástrojových materiálů při obrábění ozubených kol. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 1-21 s. ISBN 000-000. [Detail]
ADAMEC, Jaromír. Příspěvek k hodnocení provozní spolehlivosti a monitorování práce řezných nástrojů v podmínkách automatizace technologických procesů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. 1-23 s. ISBN 000-000. [Detail]

Závěrečná práce

KRATOCHVÍL, Jiří a Vladimír VRBA. Metodika sledování opotřebení keramických nástrojů pomocí odporových vrstev během řezu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2138-2. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Jana PETRŮ. Kreativní tvorba produktů ve vysokorychlostním obrábění. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2139-9. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Josef BRYCHTA. Příspěvek k problematice vysokorychlostního frézování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2136-8. [Detail]
ČEP, Robert. Návrh a ověření metodiky testování řezných nástrojů při přerušovaném řezu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2137-5. [Detail]
ČEP, Robert a Robert ČEP. Návrh a ověření metodiky testování řezných nástrojů při přerušovaném řezu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2137-5. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Zvyšování kvality frézování náklonem nástroje. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-248-0999-0. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Zvyšování efektivnosti obrábění s využitím CAD/CAM systému. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,FS, 2005. [Detail]
ČEP, Robert. Zkoušky nástrojů z řezné keramiky v podmínkách přerušovaného řezu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,FS, 2005. [Detail]
FOLTÝN, Petr. Možnosti simulace procesu řezání podle teplotního pole. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,FS, 2005. [Detail]
ADAMEC, Jaromír. Monitorování práce řezných nástrojů při podélném soustružení s využitím umělých neuronových sítí. Ostrava2000. 1-111 s. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

BRYCHTA, Josef a Josef BRYCHTA. Superhard Cutting Materials for Face Milling. . : VŠB-TU Ostrava,FS, 2004. s. 51. ISBN 80-248-0521-9. [Detail]
BILÍK, Oldřich a Ivan MRKVICA. Příspěvek k dokončování ozubených kol s vyšší tvrdostí. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie Nové smery vo výrobných technológiách III. Košice: Technická univerzita Košice, 1998. s. 61-67. ISBN 80-7099-358-8. [Detail]

Audiovizuální tvorba

JANČÍKOVÁ, Zora, Pavol KOŠTIAL, Ivan RUŽIAK, Jan VALÍČEK, Karel FRYDRÝŠEK, Richard PUCHKÝ a Martina FARKAŠOVÁ. Thermo-mechanical analysis of rubber compounds filled by carbon nanotubes. 2012. [Detail]
JANČÍKOVÁ, Zora, Pavol KOŠTIAL, Soňa RUSNÁKOVÁ, Karel FRYDRÝŠEK, Jan VALÍČEK, Ivan RUŽIAK, Jiří DAVID, Pavol POČAROVSKÝ a Richard PUCHKÝ. Artificial Neural Network Modelling of Glass Laminate Sample Shape Influence on the ESPI Modes. 2011. [Detail]

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

SADÍLEK, Marek a Adam HRABOVSKÝ. Ergonomické CAD/CAM polohovací zařízení. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2017. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Upínací zařízení s přívodem procesní kapaliny k tělesu vrtáku. Praha: Uřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy. Praha: Uřad průmyslového vlastnictví, 2016. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Jana PETRŮ, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Upínací zařízení s přívodem procesní kapaliny k tělesu vrtáku. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2015. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Anton PANDA, Jozef ZAJAC, Jozef JURKO, Iveta PANDOVÁ, Marek PRISLUPČÁK a Juraj RUŽBARSKÝ. Spôsob brúsenia oporných čiel vnútorných ložiskových krúžkov kuželíkových ložísk do náročných uložení. Bratislava: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2015. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Koreček korečkového elevátoru. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jana PETRŮ, Marek PAGÁČ, Robert ČEP a Robert BRÁZDA. Turniketový podavač pro fluidizaci sypké hmoty a způsob fluidizace sypké hmoty. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2014. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Jiří BOBOK, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Fluidizační šnekovnice, fluidizační šnekový dopravník a způsob dopravy obtížně tekoucího materiálu. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2014. [Detail]
SLÍVA, Aleš, Marek PAGÁČ, Jana PETRŮ, Robert ČEP a Robert BRÁZDA. Turniketový podávač pro fluidizaci sypké hmoty. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2013. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Ondřej FERZIK. Přípravek pro demontáž nalisovaných kolíků z konstrukčních těles. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Ondřej FERZIK. Přípravek pro demontáž nalisovaných kolíků z konstrukčních těles. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Břetislav PŘECECHTĚL. Přípravek pro demontáž kolíků z konstrukčních těles. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Břetislav PŘECECHTĚL. Přípravek pro demontáž kolíků z konstrukčních těles. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Radek HAAS. Vícemístný univerzální vrtací přípravek pro obrábění součástek typu hranolu. Prague: Úřad průmyslového vlastnictví, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Bronislav TOMEK. Vrtací přípravek pro opracování otvorů závěsu dveří. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Bronislav TOMEK. Vrtací přípravek pro opracování otvorů závěsu dveří. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Ryszard KONDERLA. Nástroj k dokončovacímu obrábění zpevněných povrchů obrobků. Praha: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]

Poloprovoz, technologie

SADÍLEK, Marek, Lukáš KUŠNÍR, Václav MUSIL, Robert ČEP a Jiří KRATOCHVÍL. Nová technologie dokončovacího obrábění kryogenních kulových kohoutů do DN100. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2018. [Detail]
ČEP, Robert, Lukáš KUŠNÍR, Marek SADÍLEK, Lenka ČEPOVÁ a Jana PETRŮ. Testování nových kryogenních kulových kohoutů při kryogenních teplotách. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2018. [Detail]
ČEP, Robert, Lukáš KUŠNÍR, Marek SADÍLEK, Lenka ČEPOVÁ a Jana PETRŮ. Zařízení pro testování kulových uzávěrů při kryogenních teplotách. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2018. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Lukáš MIKL a Jaroslav DUBSKÝ. Návrh nové technologie obrábění válcového šneku V - 245. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2018. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Pavel DOSTÁL. Nová technologie výroby ochranného krytu pro ruční obšívání svazku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2018. [Detail]
KLEIN, Jiří, Marek SADÍLEK a Ondřej MIZERA. Nová technologie výroby táhel. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2018. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Tomáš KRUMPOCH a Jiří HAJNYŠ. Nová technologie výroby technologicky příbuzných součástí typu B18345 204001. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2018. [Detail]
PETRŮ, Jana, Tomáš ZLÁMAL a Marek PAGÁČ. Návrh technologie obrábění hliníkové slitiny EN AW-6082. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2016. [Detail]
KOVAŘÍK, Vojtěch, Marek SADÍLEK a Jaroslav DUBSKÝ. Nová technologie výroby ložiskového tělesa vakuového čerpadla. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2015. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Jaroslav DUŠEK. Nová technologie pro opracování klínu s využitím speciálního obráběcího přípravku. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2014. [Detail]
PETRŮ, Jana a Tomáš ZLÁMAL. Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů do nerezové oceli 316L (1.4401). VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů do materiálu Inconel 718. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů do titanové slitiny Ti4Al6V. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Návrh technologie vrtání hlubokých otvorů do hliníku a hliníkových slitin. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Technologie postupu montáže zařízení pro přívod olejové mlhy tělesem vrtáku pro hluboké otvory. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Technologie postupu montáže mobilního zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
HAJZLER, Jan a Jana PETRŮ. Návrh technologie postupu obrábění drážek komutátorů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří a Luboš ROZA. Nová technologie výroby součásti KERN v SKD Bojkovice. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
BARTÁŠEK, Josef a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby součásti pro automobilový průmysl. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
ŠILAR, Miroslav a Jana PETRŮ. Návrh technologie obrábění dílů z uhlíkových kompozitů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
KOTRBATÝ, Václav, Marek PAGÁČ, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh technologie montáže nosné konstrukce pro opláštění chladicích věží. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
KOTRBATÝ, Václav, Marek PAGÁČ, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh technologie montáže nádrží u rozdělovací nádrže kalů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
KOTRBATÝ, Václav, Marek PAGÁČ, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh technologie montáže magnetického dopravníku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, Ondřej DUPALA a David HŘIBŇÁK. Nová technologie výroby tělesa motoru. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
TREFIL, Antonín a Jana PETRŮ. Návrh technologie opracování otvorů v předepsané kvalitě. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh obráběcích nástrojů pro hrubování otvorů součásti tělesa matrice. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Návrh nové technologie upínání ozubených kol. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Návrh nové technologie upínání tvarových odlitků. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Návrh nové technologie upínání obrobků v druhé operaci obrábění. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Nová technologie upínání a ustavování svařovaných dílů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Nová technologie upnutí pro první operaci. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Nová technologie sdruženého upínání odlitků. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Nová technologie vyhodnocení polohy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Nová technologie kontroly polohy ploch. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
POKORNÝ, David, Josef BRYCHTA a Tomáš ZLÁMAL. Experimentální ověření VBD pro dokončovací frézování. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
POLÁCH, Radim, Josef BRYCHTA a Tomáš ZLÁMAL. Návrh technologie obrábění zubních implantátů na pěti-osém obráběcím centru. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
SOUČEK, Jan, Josef BRYCHTA a Tomáš ZLÁMAL. Návrh technologie výroby vstřikovací formy na plastové výlisky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
VALLA, Tomáš a Jana PETRŮ. Redukce strojních časů a nákladů při výrobě skříní diferenciálů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Jiří NEČAS. Nová technologie výroby formovací vložky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Lubomír ZDRÁHAL. Nová technologie výroby řetězových kol. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Peter JURDÍK. Ověřená technologie výroby poutních válců. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Michal KUŘE. Nová technologie pro násobné vrtání stranových otvorů u šířkových verzí raklových komor. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Martin HANZLÍK. Nová technologie obrábění příruby s využitím CNC obráběcích strojů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Ondřej VÍCHA. Nová technologie pro opracování otvorů a závitů na funkčních plochách tělesa řízení v.č. 6504460101. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Michal MINÁŘ. Nová technologie pro opracování dílu trubky olejového rozvodu s využitím speciálního obráběcího přípravku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Michal RYCHLÝ. Nová technologie pro opracování výfukové trubky terénního vozidla s využitím speciálního obráběcího přípravku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
TICHÁ, Šárka, Ondřej SRBA a Jan VAVŘINA. Nová technologie kalbrace 3D TASTERů. VŠB - Technická univerzita, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Petr PADALÍK. Nová technologie pro obrobení navařeného závitu výfuku na válcích motocyklů Simson 50. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Petr LOCHMAN. Nová technologie pro opracování otvorů na funkčních plochách páky. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Antonín TREFIL a Lenka PETŘKOVSKÁ. Nová technologie výroby přesných otvorů s požadovanou drsností. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
TICHÁ, Šárka a Vlastimil LIGOCKI. Návrh technologie měření a kontroly parametrů velkých součástí v podmínkách těžkého strojírenství. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Josef BRYCHTA a Lukáš HABERMANN. Nová technologie výroby prototypových forem. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Lukáš KOUSAL. Nová technologie výroby lůžek pro vyměnitelné břitové destičky frézovacích nástrojů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Zuzana SADÍLKOVÁ. Nová technologie obrábění tvarových ploch s aplikací vysokorychlostního frézování. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří a Jaroslav KUNSTFELD. Inprocesní měření při obrábění přírub elektromotorů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Vladimír HAVLÍK, David HŘIBŇÁK a Ondřej DUPALA. Nová technologie obrábění žárupevných ocelí. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, Jana ŠŤASTNÁ a Pavel FOJTÍK. Návrh postupu seřízení děrovacího stroje. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Návrh nové technologie výroby kontrolního přípravku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, David HŘIBŇÁK a Jaroslav DUBSKÝ. Návrh konstrukčního přípravku k ustavení děrovací jednotky vůči adaptéru. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Petra PETROVÁ. Analýza přídavků pro broušení na ložiskových kroužcích. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, David HŘIBŇÁK, Eva KOTRBOVÁ a Marek SADÍLEK. Ověřená technologie výroby zámků zadní autosedačky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka, David HŘIBŇÁK, Eva KOTRBOVÁ a Marek SADÍLEK. Návrh montážní linky pro výrobu zámků zadní autosedačky u programů Alfa. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Nová technologie kontroly stěžejního rozměru. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Marek SADÍLEK a Lenka PETŘKOVSKÁ. Návrh nové technologie kontroly části závěsu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Nová technologie kontroly montážních rozměrů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Nová technologie kontroly polohy obrobených částí. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Nová technologie kontroly podsestavy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Návrh nové technologie upínání malých armatur. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL a Jana PETRŮ. Návrh nové technologie upínání velkých armatur. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
RICHTER, Filip a Jana PETRŮ. Návrh technologie měření zbytkové pevnosti materiálů ze slinutých karbidů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
KOSTKA, Jakub a Jana PETRŮ. Návrh technologie měření odolnosti materiálů ze slinutých karbidů vůči tepelným rázům. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Pavel GRYCZ. Návrh technologie montáže jednokomorového hydralického lisu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Lukáš BLAHA. Návrh technologického postupu montáže deskových šoupátek. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a František ŠKOP. Návrh technologie stanovení životnosti ložisek na elektromotorech. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
VAŠÁTKO, Pavel a Jana PETRŮ. Návrh technologie montáže děrovacího a lepicího zařízení. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh výrobního postupu závorovacího pravítka. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh výrobního postupu součásti svěrací čelisti výhybky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh výrobního postupu závěrového háku svěrací čelisti výhybky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Antonín TREFIL. Návrh technologie výroby zařízení na oplach palet. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Antonín TREFIL. Návrh technologie výroby záchytné vany třísek a procesních kapalin. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby horní kostky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby horního držáku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu držáku spodního lisovníku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby střižníku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby podpěry lisovníku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Tomáš ZLÁMAL. Návrh postupu montáže valivého ložiska s kuželovou dírou na válcový čep. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Tomáš ZLÁMAL. Návrh postupu montáže valivého ložiska s kuželovou dírou na kuželový čep. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh technologického postupu výroby unašeče trakčního převodu lokomotivy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby pérového závlačníku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby páky z rámu sběrače. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby vidlice pro propojení táhel. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby nerezového šroubení. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby vymezovacího pouzdra pro válcový čep. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby topného panelu pro DS10J. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby tělesa brzdové soupravy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby čepu brzdové soupravy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby pánve pro nápravu lokomotivy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby otočného čepu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby hřídele ramen. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby vymezovacího pouzdra. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby vnějšího víka pastorku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby táhla brzdové soustavy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh zásobníku přípravků k pokovení zrcadel svítilen. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh výrobní technologie pro opracování nitridovaného povrchu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ, Robert ČEP a Aleš SLÍVA. Návrh technologie výroby trubkového dopravníku pro drobné třísky a kaly. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana, Jiří BERAN a Tomáš ZLÁMAL. Návrh nové technologie obrábění součástí se žárovým nástřikem. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana, Jan DOSTÁL a Tomáš ZLÁMAL. Návrh laserové technologie obrábění součástí z materiálu INCONEL 625. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Martin GREPL. Návrh technologie řezání superslitiny Haynes 718 pomocí laserového svazku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologického postupu výroby leteckého dílce – linerové příruby. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
ZLÁMAL, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologie laserového řezání materiálu Haynes 188. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Antonín TREFIL. Návrh technologie výroby zařízení pro kontrolu shodnosti montáže propojovací hadice automobilu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří, Lukáš PŘIKRYL a Tomáš ZLÁMAL. Návrh technologického postupu výroby leteckého dílce – příruby vnějšího plamence. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří a Jaroslav KUNSTFELD. Návrh nové technologie upínání statorů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Jiří ZŮBEK. Nová technologie postupu montáže excentrické hřídele do rámu lisu. VŠB-TU, FS, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Petr HAVELKA. Nová technologie upínání ozubeného kola pro profilové broušení zubů. VŠB-TU, FS, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Tomáš FILIP. Nová technologie upínání na obráběcích centrech s využitím věžového systému. VŠB-TU, FS, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Lubomír DIVIŠ. Návrh nového způsobu vnitřního chlazení frézovacích hlav. VŠB-TU, FS, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Michal SNĚHOTA. Nová technologie obrábění forem na CNC frézce. VŠB-TU, FS, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Zuzana SADÍLKOVÁ. Nová technologie soustružení tenkostěnných přírub. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Jan MALACHOVSKÝ. Nová technologie výroby závitového čepu. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KLEIN, Tomáš a Jana PETRŮ. Návrh technologie elektroerozivního řezání střižníku. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
PAVLICA, Marek a Jana PETRŮ. Návrh montážního postupu poloautomatické zdvihací plošiny pro invalidy. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
SADÍLEK, Marek, Robert ČEP a Josef BRYCHTA. Návrh řezných podmínek pro vysokorychlostní frézování tvarových ploch. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Martin ČERNÝ. Nová technologie výroby nástrojové základny. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Krejčí LADISLAV. Zavedení nové technologie dělení hliníkových profilů. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Tomáš VODA. Zavedení nové technologie výroby hydraulické součásti. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Jiří HETMÁNEK. Výstupní kontrola trubek určených pro automobilový průmysl v podniku ZKL Hanušovice, a.s. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ, Robert ČEP a Aleš SLÍVA. Návrh technologie výroby válečkového dopravníku. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
TREFIL, Antonín a Jana PETRŮ. Návrh technologie montáže válečkového dopravníku součástí v automobilové dopravě. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh přípravku pro zajištění úpravy hrany křížících se otvorů. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
DUPALA, Ondřej, Robert ČEP a Jiří KRATOCHVÍL. Nová technologie upínání odlitků pro obrábění. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
KRATOCHVÍL, Jiří a Tomáš HORÁK. Návrh nové technologie výroby střižných desek. Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Jan MOCEK. Nová technologie postupu opravy lanových bubnů v těžebním průmyslu. VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
KUNTSFELD, Jaroslav, Josef BRYCHTA a Robert ČEP. Návrh technologie obrábění tenkostěnných odlitků. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KUNTSFELD, Jaroslav, Josef BRYCHTA a Robert ČEP. Technologie obrábění Al skořepin. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KUNTSFELD, Jaroslav, Josef BRYCHTA a Robert ČEP. Speciální sdružený nástroj. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Robert ČEP a Petr SYSEL. Nová technologie obrábění koncovek hydraulických hadic. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2010. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Robert ČEP. Technologie vrtání otvorů skloněných pod úhlem 20 stupňů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Robert ČEP. Nová technologie vrtání otvorů v článku pásu BA130. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
SIKORA, Radek a Jana PETRŮ. Technologie obrábění kalených součástí válcovacích stolic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
BRYCHTA, Josef a Jana PETRŮ. Návrh technologie obrábění konstrukcí pro podmořskou těžbu ropy a plynu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Miroslav JANOŠ. Návrh technologie a přípravku pro obrábění podpěr turbodmychadla. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

PAGÁČ, Marek, Lukáš JANČAR, Jakub MĚSÍČEK, Petr ŠTEFEK a Jana PETRŮ. Prototyp koloběžky s bionickým a topologickým optimalizovaným rámem. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2018. [Detail]
ŠMIRAUS, Jakub, Michal RICHTÁŘ, David ČERMÁK, Jakub MĚSÍČEK, Marek MUZIKANT a Jiří TIHELKA. Prototyp motocyklu minibike. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2017. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Mobilní zařízení pro chlazení obráběcích nástrojů s odsáváním a filtrací olejové mlhy. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
PETRŮ, Jana, Ivan MRKVICA, Tomáš ZLÁMAL, Robert ČEP a Marek PAGÁČ. Zařízení pro přívod olejové mlhy tělesem vrtáku pro hluboké otvory. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. [Detail]
HAJZLER, Jan a Jana PETRŮ. Návrh frézy pro obrábění drážek komutátorů elektrických točivých strojů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
HAJZLER, Jan a Jana PETRŮ. Návrh zařízení pro obrábění komutátorů elektrických točivých strojů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh geometrie závitových nožů pro speciální závitovací hlavu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh a konstrukce pomaloběžné brusky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
VÍTEK, Jiří, Josef BRYCHTA a Tomáš ZLÁMAL. Návrh a ověření geometrie vyměnitelné břitové destičky. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2013. [Detail]
VAŠÁTKO, Pavel a Jana PETRŮ. Návrh zařízení k děrování otvorů pro senzory PDC. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Michal CHYTIL. Návrh univerzální montážní podložky pro elektromotory. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh zařízení pro měření odchylek odlitků. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh nástroje pro opracování „komínku“ Garyballu. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh zařízení pro výplach třísek z dutiny odlitku. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana, Robert ČEP a Tomáš ZLÁMAL. Montážní pracoviště ložisek s kuželovou dírou na kuželový čep metodou SKF Drive up. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana a Tomáš ZLÁMAL. Pracovní stanice pro měření a kontrolu valivých ložisek. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
PETRŮ, Jana, Robert ČEP a Tomáš ZLÁMAL. Montážní pracoviště ložisek s kuželovou dírou na kválcový čep metodou SKF Drive up. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
KUTÁČ, Jan, Jana PETRŮ a Tomáš ZLÁMAL. Návrh konstrukce a výroby vykrajovače kulatých dortů. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
KUTÁČ, Jan, Jana PETRŮ a Tomáš ZLÁMAL. Návrh konstrukce a výroby zařízení pro plnění cukrářských výrobků stanovenou dávkou krému. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2012. [Detail]
KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Vojtěch VÁCLAVÍK, Marta HARNIČÁROVÁ a Jaromír DAXNER. Zařízení pro měření a vyhodnocování měrné tepelné kapacity stavebních materiálů. VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
KUŠNEROVÁ, Milena, Jan VALÍČEK, Marta HARNIČÁROVÁ, Vojtěch VÁCLAVÍK a Jaromír DAXNER. Zařízení pro měření a vyhodnocování měrné tepelné vodivosti stavebních materiálů. VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Zařízení pro kontrolu shodnosti závitů. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
TREFIL, Antonín, Jana PETRŮ a Robert ČEP. Návrh nástroje pro opracování zubové mezery. Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2011. [Detail]
ZELEŇÁK, Michal, Jan VAVŘINA, Jan VALÍČEK a Šárka TICHÁ. Digitální měřidlo pro měření šířky kotouče a obruče složených kol při určování zbytkových napětí metodou dělení abrazivním vodním paprskem. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
VALÍČEK, Jan, Michal ŘEPKA, Milena KUŠNEROVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ a Radovan GRZNÁRIK. Zařízení pro měření topografie povrchu s koherentním osvětlením. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2011. [Detail]
KUNTSFELD, Jaroslav, Josef BRYCHTA a Robert ČEP. Zkušební stanice obrábění. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]

Software

SADÍLEK, Marek a Robert ČEP. Software pro normativní výpočet řezných podmínek a jednotlivých časů operace vrtání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Robert ČEP. Software pro normativní výpočet řezných podmínek a jednotlivých časů operace tvarového frézování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]

Ostatní

PAGÁČ, Marek. Edscha Automotive Kamenice. 2017. [Detail]
TICHÁ, Šárka a Stanislaw ADAMCZAK. THE MODELS FOR THE COMPARISON OF ROUNDNESS PROFILES. Warszaw: Politechnika Warszawska, 2011. 369-374 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

Kniha nehodnocená

SADÍLEK, Marek a Jaroslav DUBSKÝ. Obrábění I – výběr přednášek. OSTRAVA: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2016. ISBN 978-80-248-3831-1. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Nekonvenční metody obrábění I – Elektroerozivní, elektrochemické a chemické obrábění. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2016. ISBN 978-80-248-3943-1. [Detail]
SADÍLEK, Marek. Nekonvenční metody obrábění II – Obrábění laserem, plazmou, ultrazvukem, elektronovým, iontovým a vodním paprskem. Ostrava: VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, 2016. ISBN 978-80-248-3944-8. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Andrej CZÁN, Robert ČEP, Jiří KRATOCHVÍL, Jana PETRŮ, Marek SADÍLEK, Dana STANČEKOVÁ a Tomáš ZLÁMAL. Progresivní technologie v obrábění a NC programování obráběcích strojů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže, 2014. ISBN 978-80-248-3522-8. [Detail]
DRBÚL, Mário, Michal ŠAJGALÍK, Ján ŠEMCER, Tatiana CZÁNOVÁ, Lenka PETŘKOVSKÁ a Lenka ČEPOVÁ. Strojárska metrológia a kvalita povrchov vyvorených technológiami obrábania. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, 2014. ISBN 978-80-89276-45-5. [Detail]
PETRŮ, Jana a Robert ČEP. Základy montáže. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2773-5. [Detail]
PETŘKOVSKÁ, Lenka a Lenka ČEPOVÁ. Metrologie a řízení kvality. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2771-1. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Současné trendy v obrábění ozubených kol. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2724-7. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Robert ČEP a Jana PETRŮ. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava-Poruba: Ediční středisko VŠB-TUO, 2012. ISBN 978-80-248-2941-8. [Detail]
SADÍLEK, Marek a Zuzana SADÍLKOVÁ. Počítačová podpora procesu obrábění. Ostrava: Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2770-4. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Jaromír ADAMEC. Týmová cvičení z předmětu Speciální technologie v obrábění. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2721-6. [Detail]
MRKVICA, Ivan a Šárka TICHÁ. Vybrané kapitoly ze strojírenské metrologie. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2709-4. [Detail]
ČEP, Robert a Marek SADÍLEK. Technology of Machining and CAM Systems. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. [Detail]
ČEP, Robert a Jana PETRŮ. Experimentální metody v obrábění. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2011. ISBN 978-80-248-2533-5. [Detail]
ČEPOVÁ, Lenka a Lenka PETŘKOVSKÁ. Legislativa ve strojírenské metrologii a přesné měření 3D ploch. Ostrava: Katedra obrábění a montáže Fakulta strojní VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2514-4. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Marek SADÍLEK, Robert ČEP a Jana PETRŮ. Progresivní metody v obrábění. Ostrava: Katedra obrábění a montáže, FS VŠB-TUO, 2011. ISBN 978-80-248-2513-7. [Detail]
SADÍLEK, Marek. CAM systémy v obrábění I. - II. doplněné vydání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2278-5. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Návody do praktických cvičení z technologie II. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2174-4. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Speciální technologie, Výroba ozubených kol I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-1931-0. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Speciální technologie, Výroba ozubených kol II. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2134-4. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana NOVÁKOVÁ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Technologie II - 2. díl. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1822-1. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Josef BRYCHTA, Vladimír VRBA, Jan ONDROUCH, Jan FUXA, Zdeněk DEJL a Renata WAGNEROVÁ. Sylaby modulu Strojírenství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1538-1. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Josef BRYCHTA, Vladimír VRBA, Jan ONDROUCH, Jan FUXA, Zdeněk DEJL a Renata WAGNEROVÁ. Svařování metodou TIG (WIG) - 141. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1538-1. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Josef BRYCHTA, Vladimír VRBA, Jan ONDROUCH, Jan FUXA, Zdeněk DEJL a Renata WAGNEROVÁ. Talkové odporové svařování. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1538-1. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Jana PETRŮ a Lenka PETŘKOVSKÁ. Technologie II 1. díl. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1641-8. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Robert ČEP, Marek SADÍLEK, Lenka PETŘKOVSKÁ a Jana PETRŮ. Nové směry v progresivním obrábění. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1505-3. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Výrobní stroje obráběcí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0237-6. [Detail]
MRKVICA, Ivan. Návody ke cvičení z obráběcích nástrojů - 1. část. Ostrava1999. ISBN 80-7078-624-8. [Detail]
SMOLKOVÁ, Hana. Výzkum objemových změn nástrojových materiálů při působení kryogenních teplot. Ostrava1999. [Detail]
BRYCHTA, Josef, Petr FOLTÝN a Milan VLČEK. Sbírka řešených příkladů do Technologie II. Ostrava1999. ISBN 80-7078-533-0. [Detail]
BRYCHTA, Josef. Obrábění I - Návody pro cvičení - 2.část. VŠB-TU Ostrava1999. 5-125 s. ISBN 80-7078-470-9. [Detail]
VRBA, Vladimír. Vybrané kapitoly z metrologie II. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. [Detail]

© 2019 VŠB-TU Ostrava