Otázky pro státní závěrečnou zkoušku

Státnicové otázky pro AKTUÁLNÍ akademický rok 

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM - program B2341 - Strojírenství

Obor 2303R002 - Strojírenská technologie

Nástroje (N)
Obrábění (O)
Organizace a řízení (OaŘ)
Povrchové úpravy (PÚ)
Strojírenská metrologie (Smet)
Svařování (Sv)
Tváření (Tv)
Konstrukční materiály (KM)

Obor 2301R040 - Průmyslové inženýrství

Logistika v průmyslovém podniku (LPP)
Organizace a řízení (OaŘ)
Základy projektování (ZP)
Základy ekonomiky (ZE)

MAGISTERSKÉ STUDIUM - program N2301 - Strojní inženýrství

Obor 6208T116 - Průmyslové inženýrství

Podniková ekonomika (PE)
Řízení výroby a projektování (ŘVaP)
Řízení kvality a metrologie (ŘKaM)
Racionalizace výroby a management inovací (RV MI)

Nekonvenční technologické procesy

Obor 2303T002 - Strojírenská technologie

Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů (KVPaN)
Řízení kvality a metrologie (ŘKaM)
Řízení výroby a projektování (ŘVaP)
Svařování (SV)
Teorie a technologie obrábění (TaTO)
Teorie technologických procesů (TTP)
Technologie povrchového inženýrství (TPI)
Tváření (Tv)
Výrobní stroje obráběcí (VSO)

Studenti ukončených specializací

MAGISTERSKÉ STUDIUM - program N2301 - Strojní inženýrství

Soubory otázek ukončených specializací oboru Strojírenská technologie zůstávájí 
shodné s otázkami akademického roku 2017/2018
Obor 2303T002 - Strojírenská technologie
Specializace 10 – Technologický management Podniková ekonomika a investování (PEI)
Řízení kvality a metrologie (ŘKaM)
Řízení výroby a projektování (ŘVaP)
Svařování (SV)
Teorie a technologie obrábění (TaTO)
Teorie technologických procesů (TTP)
Technologie povrchového inženýrství (TPI)
Tváření (Tv)
Výrobní stroje obráběcí (VSO)
Specialiazce 20 - Strojírenská technologie Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů (KVPaN)
Řízení kvality a metrologie (ŘKaM)
Řízení výroby a projektování (ŘVaP)
Svařování (SV)
Teorie a technologie obrábění (TaTO)
Teorie technologických procesů (TTP)
Technologie povrchového inženýrství (TPI)
Tváření (Tv)
Výrobní stroje obráběcí (VSO)


© 2019 VŠB-TU Ostrava