Doktorské

Obor:  Strojírenská technologie 2303V002

Obor zahrnuje základní strojírenské technologie a využívá hlubokých znalostí přírodovědeckých disciplín jako je aplikovaná matematika, fyzika, technická mechanika, kybernetika, teorie technologických procesů. Cílem studia je výchova vědeckých pracovníků v oblasti technologie, strojírenského tváření, svařování, obrábění a montáží, povrchového inženýrství, řízení a organizace a projektování strojírenských výrob. Doktorand získá široký fyzikálně-technologický základ v oblasti zejména nových strojírenských technologií, jejich zařízení, automatizace.

Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná


© 2019 VŠB-TU Ostrava