Bakalářské

Obor:  Strojírenská technologie 2303R002

Studium v tomto oboru vychovává odborníky s teoretickými a praktickými znalostmi základních výrobních technologií, používaných ve strojírenství. Poznatky v základních oblastech oboru, strojírenské materiály, povrchová úprava, technologie výroby strojírenských součástí a jejich montáž, si posluchači dále prohloubí studiem fyzikální metalurgie, výrobních strojů a zařízení včetně projektování a řízení. Absolventi oboru najdou uplatnění ve výrobních provozech ve strojírenství a jiných odvětvích průmyslu, v útvarech přípravy a organizace výroby, v projekci a konstrukci technologických zařízení, nástrojů a přípravků, v projekci technologických provozů a v útvarech údržby.

Studijní plán - forma prezenční - Šumperk
Studijní plán - forma kombinovaná - Šumperk

Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná

Obor:  Průmyslové inženýrství 2301R040

Studenti tohoto oboru získávají nezbytné znalosti ze základů strojírenských technologií, znalosti potřebné pro projektování technologických pracovišť, výrobních jednotek, organizování a řízení výrobních i předvýrobních procesů a jejich hodnocení, základní znalosti z organizace a řízení výroby. Najdou uplatnění ve strojírenství i ve strojírenských útvarech ostatních průmyslových odvětví v přípravě výroby, vývoji a výzkumu, dále jako technologové, projektanti výrobních systémů, projektoví manažeři, provozní technici nebo specialisté pro kontrolu a řízení kvality.

Studijní plán - forma prezenční
Studijní plán - forma kombinovaná


© 2019 VŠB-TU Ostrava