Publikace v letech 2001 - 2010

Článek

KREJČÍ, Lucie, Ivo HLAVATÝ, Libor BENEŠ a Luboš MINÁŘ. Particular tribology problems of the rolling contact surface. ANNALS OF DAAAM FOR 2010 and PROCEEDINGS OF THE 21st INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM “INTELLIGENT MANUFACTURING OF THE 21st INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM INTELLIGENT MANUFACTURING and AUTOMATION. Vídeň: DAAAM International, 2010, 21(21), s. 1211-1212. ISSN 1726-9679. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Jan KEDROŇ, Stanislav TYLŠAR, Jan DUTKIEWICZ a Tibor DONIČ. ENHANCEMENT OF EFFICIENCY OF SPD PROCESS BY APPLICATION OF NEW GEOMETRY OF ECAP TOOL. Acta Metallurgica Slovaca – Conference. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2010, 2010(3), s. 97-103. ISSN 1338-1660. [Detail]
MOHYLA, Petr a Lenka UVÍROVÁ. Vliv popouštění na mechanické vlastnosti svarových spojů oceli X10CrWMoVNb9-2. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2010, 4(1), s. 108-110. ISSN 1802-8535. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Stanislav TYLŠAR, Jan KEDROŇ, Lubomír ČÍŽEK, Karel MALANÍK, Jan DUTKIEWICZ a Tibor DONIČ. New design of the forming equipment DRECE for obtaining UFG structure in strip of sheet. Archives of Materials Science and Engineering. Czenstochowa: International OCSCO World Press, 2010, 2010(42), s. 111-118. ISSN 1897-2764. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Jan KEDROŇ, Stanislav TYLŠAR, Lubomír ČÍŽEK a Leszek. A. DOBRZANSKI. ECAP methods application on selected non-ferrous metals and alloys. Archives of Materials Science and Engineering. Czenstochowa: International OCSCO World Press, 2010, 2010(43), s. 69-76. ISSN 1897-2764. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Vratislav BÁRTEK, Tomáš LANÍK, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ, Peter HELLMOLD a Lenka GRYGAROVÁ. Abgabe von Schwermetallionen aus Werkstoffoberflächen. EMAIL - Mitteilungen DEV E.V.. Hagen: Deutschen Email Verband E.V., 2010, 58(5), s. 81-83. ISSN 0938-9865. [Detail]
KREJČÍ, Lucie, Ivo HLAVATÝ a Zdeněk KUBOŇ. Svarové spoje žáropevných materiálů používaných v energetice. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2010, 9. ročník(5/2010), s. 14-17. ISSN 1213-8762. [Detail]
KREISLOVÁ, Kateřina, Dagmar KNOTKOVÁ, Alena KOUKALOVÁ, Vít KŘIVÝ, Lubomír ROZLÍVKA, Jitka PODJUKLOVÁ a Tomáš LANÍK. Vliv environmentálních a konstrukčních podmínek na korozní chování konstrukcí z ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2010, 9(6), s. 41-45. ISSN 1213-8762. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Jan KEDROŇ, Stanislav TYLŠAR, Karel MALANÍK a Jan STEIDL. Zařízení DRECE - nová konstrukce nástroje pro výrobu UFG materiálů. Kovárenství. Brno: Svaz kováren ČR, 2010, 2010(38), s. 89-92. ISSN 1213-9289. [Detail]
ROSÍPAL, Martin, Michal ŠÍPEK, Vladislav OCHODEK a Michal NESLUŠAN. Non-destructive analysis of surface integrity in turning and grinding operations. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010, 2010(10), s. 57-64. ISSN 1213-2489. [Detail]
POVÝŠIL, Jan, Josef BOŘUTA, Jiří HRUBÝ, Jiří PETRUŽELKA a Josef RENTKA. Tvařitelnost nástrojové ocelí 19559 za tepla hodnocená krutovou zkouškou a dynamickým materiálovým modelováním: předběžné výsledky, 1. část. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2010, 15(4), s. 47-53. ISSN 1213-2489. [Detail]
ROSIPAL, Martin, Miroslav NESLUŠAN, Vladislav OCHODEK a Michal ŠÍPEK. Application of Barkhausen Noise for Analysis of Surface Quality After Machining. Materials Engineering. Žilina: Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity, 2010, XVII(2/2010), s. 11-14. ISSN 1335-0803. [Detail]
MICHENKA, Vít, Stanislav RUSZ, Stanislav TYLŠAR, Jan KEDROŇ, Karel MALANÍK a Milan GOTTWALD. VYHODNOCENÍ ZPRACOVÁNÍ PÁSŮ SLITIN NA BÁZI CU PROCESEM DRECE A NÁVRH ZKUŠEBNÍ METODIKY PRO HODNOCENÍ MIKROSTRUKTURNÍ STABILITY UFG MATERIÁLŮ. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 2010(2), s. 131-141. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek a Petr TILLER. Determination of measurement uncertainties of mechanical properties and plastic anisotropy ratios of material at tensile tests. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 56(1), s. 17-29. ISSN 1210-0471. [Detail]
MACHÁLEK, Jakub, Barbora FRODLOVÁ a Radek ČADA. Tuning of critical dimensions of tool for production of asymmetric shape stamping with the use of FEM in order to keep to the tolerations specified at part production drawing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 56(1), s. 241-253. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek, Barbora FRODLOVÁ a Jakub MACHÁLEK. Spring-back analysis of stamping final shape in the Autoform 4.06 and PAM-STAMP 2G programmes and comparison with dimensions specified at part production drawing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 56(2), s. 31-42. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek a Petr TILLER. Determination of measurement uncertainties of strain hardening exponents by statistical methods. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010, 56(2), s. 43-56. ISSN 1210-0471. [Detail]
GREGUŠOVÁ, Markéta, Dana STANČEKOVÁ a Lukáš ĎURECH. SOUSTRUŽENÍ KALENÝCH MATERIÁLŮ NÁSTROJI Z KUBICKÉHO NITRIDU BORU. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(2/2010), s. 10-13. ISSN 1336-5967. [Detail]
PETRŮ, Jana, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Martin GREPL a Ondřej DUPALA. Evaluation of microhardness of Surface Layer after High-Speed Milling. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 36-39. ISSN 1336-5967. [Detail]
SCHINDLEROVÁ, Vladimíra. Unization of simulation in the sphere of designing. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(2/2010), s. 60-61. ISSN 1336-5967. [Detail]
VRAŠTIL, Marián a Josef BRYCHTA. New technology proposal of flange. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2010, 7(1), s. 82-83. ISSN 1336-5967. [Detail]
BÁRTEK, Vratislav, Jitka PODJUKLOVÁ, Tomáš LANÍK, Kamila HRABOVSKÁ, Kateřina SUCHÁNKOVÁ, Sylvie KOPAŇÁKOVÁ, Petr ŠRUBAŘ a Petr KOUTNÍK. STUDIUM SKLOKERAMICKÝCH POVLAKŮ V BIOLOGICKÉM PROSTŘEDÍ. Transfer inovácií. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2010, 12.(17), s. 7-13. ISSN 1337-7094. [Detail]
LANÍK, Tomáš, Jitka PODJUKLOVÁ, Kateřina KREISLOVÁ, Vratislav BÁRTEK, Kamila HRABOVSKÁ, Petr ŠRUBAŘ, Kateřina SUCHÁNKOVÁ a Sylvie KOPAŇÁKOVÁ. Nátěrové systémy aplikované na mostní konstrukce z patinujících ocelí. Transfer inovácií. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2010, 12(17), s. 85-90. ISSN 1337-7094. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ a Jiří HLAVATÝ. Studium strukturních změn austenitických návarů. Transfer inovácií. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2010, 3(18/2010), s. 90-94. ISSN 1337-7094. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, S.N. PASYNKOV a A.I. KORSHUNOV. An Automated System for the Evaluation of the Complexity and the Prediction of Labour Input of Fitting and Assembly Operations. University Review. Trenčín: Alexander Dubček University of Trenčín, 2010, 4(2/2010), s. 44-48. ISSN 1337-6047. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Martin SONDEL a Drahomír SCHWARZ. CORRELATION OF CREEP PROPERTIES OF SIMULATED AND REAL WELD JOINTS IN MODIFIED 9 %Cr STEELS. WELDING IN THE WORLD. FRANCE: INTERNATIONAL INSTITUT OF WELDING, 2010, 54(1-2), s. 27-34. ISSN 0043-2288. [Detail]
HLAVATÝ, Jiří, Lucie KREJČÍ a Kateřina PELIKÁNOVÁ. Simulace opravy membránové stěny. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2009, 3(4), s. 98-99. ISSN 1802-8535. [Detail]
MOHYLA, Petr, Ivo HLAVATÝ a Eva SCHMIDOVÁ. Microstructure Evolution of CrMoV Weld Metal After Long-Term Heat Exposure in The Sub-Creep Range. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara. Timisoara: Editura Politehnica, 2009, VII.(1/2009), s. 151-154. ISSN 1584-2665. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Marián SIGMUND a Petr MOHYLA. Soldered Versus Welded Joints of Small Pressure Vessels. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara. Timisoara: Editura Politehnica, 2009, VII.(1/2009), s. 205-210. ISSN 1584-2665. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Karla BARČOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ a Kateřina PELIKÁNOVÁ. Vitreous Enamel Coating on Steel Substrates. Diffusion and Defect Data Pt.B:Solid State Phenomena. Uetikon-Zuerich: Scitec Publications Ltd., 2009, 147-149(1), s. 856-860. ISSN 1012-0394. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Karla BARČOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ a Kateřina PELIKÁNOVÁ. Vitreous Enamel Coating on Steel Substrates. Diffusion and Defect Data Pt.B:Solid State Phenomena. Uetikon-Zuerich: Scitec Publications Ltd., 2009, 1(III), s. 856-860. ISSN 1012-0394. [Detail]
RUSZ, Stanislav, V MICHENKA, K MALANÍK a M GOTTWALD. Research of Influence of Extreme Deformation Conditions on Metal Sub-microstructure and Development of Testing Methods for Evaluation of Their Technological Properties. Hutnické listy. Praha: Ocelot, 2009, 2009(2), s. 84-94. ISSN 0018-8069. [Detail]
RUSZ, Stanislav, V TITTEL a M PASTRŇÁK. The influence of the surface defects concerning drawing processes of the micro-alloyed steel. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. SIGMA-NOT, Warszawa, Poland: SIGMA-NOT, 2009, LXXVI(1), s. 92-94. ISSN 1230-3534. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, Karel MALANÍK, Jan DUTKIEWICZ, Irena SKOTNICOVÁ a Jiří HLUCHNÍK. Influence of change of direction of deformation at ECAP technology on achieved UFG in AlMn1Cu alloy. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Gliwice: International OCSCO Press, 2009, 2009(35), s. 21-28. ISSN 1734-8412. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, Irena SKOTNICOVÁ, K MALANÍK a J DUTKIEWICZ. Influence of change of direction of deformation at ECAP technology on achieved UFG in AlMn1Cu alloy. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering,. Czenstochowa: International OCSCO World Press, 2009, 35(1), s. 21-28. ISSN 1734-8412. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Lenka DOBROVODSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Tomáš LANÍK a Kamila HRABOVSKÁ. Studium vlivu solícího prostředku na korozní odolnost nátěrového systému. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2009, 8(3), s. 17-19. ISSN 1213-8762. [Detail]
KREJČÍ, Lucie. Přejímka hutního materiálu dle TKP 19.A. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2009, 8(6), s. 6-8. ISSN 1213-8762. [Detail]
POVÝŠIL, Jan, Irena SKOTNICOVÁ, Jiří HRUBÝ a Jiří PETRUŽELKA. Tvařitelnost za tepla, hodnocená pro výkovek z Al slitiny podle Modelu polární reciprocity, 1. část - Východiska. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009, XIV(2), s. 4-9. ISSN 1213-2489. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Marián SIGMUND, Lucie KREJČÍ a Petr MOHYLA. The Bainitic Steel for Rails Application. Materials Engineering. Žilina: Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity, 2009, XVI.(4/2009), s. 44-50. ISSN 1335-0803. [Detail]
MOHYLA, Petr a Václav FOLDYNA. Improvement of reliability and creep resistance in advanced low-alloy steels. Materials Science and Engineering. A, Structural Materials : Properties, Microstructure and Processing. Amsterdam: Elsevier Science SA, 2009, A510-511(1), s. 234-237. ISSN 0921-5093. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Lubomír ČÍŽEK. Structure and properties of aluminium and aluminium alloy after ECAP. Mechanika 2009. 2009, 332(95), s. 15-16. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Stanislav RUSZ, Stanislav TYLŠAR a Otakar BLAHOŽ. Structure and properties of aluminium and aluminium ? alloy after ECAP. Mechanika 332/2009. Opole: Politechnika Opolska, 2009, 2009(95), s. 15-16. ISSN 1429-6055. [Detail]
LASEK, Stanislav, Drahomír SCHWARZ a Marie BLAHETOVÁ. Zkoušení a hodnocení trubek z oceli 1.4541 (X6CrNiTi18-10) se svarovými spoji proti mezikrystalové korozi. Mechanika 332/2009. Opole: Politechnika Opolska, 2009, 2009(95), s. 55-60. ISSN 1429-6055. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Roman KOLEŇÁK. Lead-Free Solders Intended For Higher Temperatures. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 2009(3), s. 113-117. ISSN 1210-0471. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Roman KOLEŇÁK a Peter ŽÚBOR. The Solderability Of Ceramic Materials With Active Solders Under High-Intensity Ultrasonic Conditions. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, LV(3), s. 119-124. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek a Barbora FRODLOVÁ. Influence of draw bead upon simulation results of drawing process of unsymmetric shape stamping in the Dynaform 5.2 software. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 2009(3), s. 15-24. ISSN 1210-0471. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Vladislav OCHODEK a Ryszard KONDERLA. Influence of the Residual Stress in Surface Layer of Workpiece by Means of Tool´s Geometry and Tool´s Setting. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 55(1), s. 195-202. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek a Barbora FRODLOVÁ. Analysis of elements network influence upon simulation results in the Dynaform 5.2 software. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 55(1), s. 23-36. ISSN 1210-0471. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Lubomír ČÍŽEK. Influence accumulative plastic deformation on structure and properties of Mg-Zr alloy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, LV(3), s. 25-30. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír a Stanislav RUSZ. INFLUENCE ACCUMULATIVE PLASTIC DEFORMATION ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF Mg ?Zr ALLOY. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, LV(3), s. 25-30. ISSN 1210-0471. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Stanislav RUSZ, Zdeňka RUCKÁ a Karel MAZANEC. ACICULAR FERRITE AND BAINITE MICROFRACTOGRAPHIC RESPONSE. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 2009(3), s. 45-50. ISSN 1210-0471. [Detail]
MAZANCOVÁ, Eva, Stanislav RUSZ, Zdeňka RUCKÁ a Karel MAZANEC. ACICULAR FERRITE AND BAINITE MICROFRACTOGRAPHIC RESPONSE. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009, 2009(3), s. 45-50. ISSN 1210-0471. [Detail]
NOVÁK, Josef a Markéta GREGUŠOVÁ. PATTERNS MANUFACTURING PROCESS AND ITS INPUT AND OUTPUT ELEMENTS. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 1(1), s. 27-29. ISSN 1336-5967. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Residual Stress and Their Influence on Course of Cutting. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 6(2), s. 43-44. ISSN 1336-5967. [Detail]
NOVÁK, Josef. SCIENCE AND RESEARCH IN MANAGEMENT. Technologické inžinierstvo. Žilina: University of Žilina, 2009, 1(1), s. 56-57. ISSN 1336-5967. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Tomáš LANÍK, Lenka DOBROVODSKÁ, Vratislav BÁRTEK a Petr KOUTNÍK. Změna vlastností sklokeramických povlaků v závislosti na druhu obsažených minerálních složek. Transfer inovácií. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2009, 15(1), s. 69-72. ISSN 1337-7094. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ, Tomáš LANÍK a Jana VILIAMSOVÁ. An effect of clay particles size on funkcional features of vitreous enamel coatings. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2008, 12(4-B), s. 126-131. ISSN 1335-2393. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ, T LANÍK a Jana VILIAMSOVÁ. An Effect of Clay Particles Size on Functional Features of Vitreous Enamel Coatings. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2008, 12(4-B), s. 126-132. ISSN 1335-2393. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Lenka DOBROVODSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, T LANÍK a Kamila HRABOVSKÁ. Environmental paint system in corrosion loading conditions. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2008, 12(4-B), s. 221-224. ISSN 1335-2393. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Lenka DOBROVODSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Tomáš LANÍK a Kamila HRABOVSKÁ. Environmental Paint System in Corrosion Loading. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2008, 12(4-B), s. 221-225. ISSN 1335-2393. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Lenka DOBROVODSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, T LANÍK a Kamila HRABOVSKÁ. Environmental Paint System in Corrosion Loading Conditions. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2008, 12(4-B), s. 221-225. ISSN 1335-2393. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Zjemňování struktury slitiny AlMn1Cu procesem ECAP s novou geometrií kanálu. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2008, 12(3), s. 381-386. ISSN 1335-2393. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Jiří HLUCHNÍK, Jan KEDROŇ a Jan STEIDL. Zjemňování struktury slitiny AlMn1Cu procesem ECAP s novou geometrií kanálu. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2008, 3A(12), s. 381-386. ISSN 1335-2393. [Detail]
VALIEV, Ruslan Z., Irina P. SEMENEVA, Vladimir V. LATYSH, Henry RACK, Terry C. LOWE, Jiří PETRUŽELKA, Luděk DLUHOŠ, Daniel HRUŠÁK a Jarmila SOCHOVÁ. Nanostructured Titanium for Biomedical Applications. Advanced Engineering Materials. Weinheim: Wiley-VCH, 2008, 10(8), s. 1-4. ISSN 1438-1656. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Marcel BEŇO. Monitoring parametrů při svařování komponent jaderných elektráren. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2008, 2.(3/2008), s. 2-6. ISSN 1802-8535. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a M BEŇO. Monitoring parametrů při svařování komponent jaderných elektráren. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2008, 2(3), s. 2-7. ISSN 1802-8535. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Karel MALANÍK a Jan KEDROŇ. Increase of Efficiency of the ECAP Technology at Grain Refinement of the Alloy AlMn1Cu. Archives of Materials Science and Engineering. Czenstochowa: International OCSCO World Press, 2008, 34(1), s. 52-56. ISSN 1897-2764. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Karel MALANÍK. Increase of Efficiency of the ECAP Technology at Grain Refinement of the Alloy AlMn1Cu. Archives of Materials Science and Engineering. Gliwice, Polsko: International OCSCO World Press, 2008, 34(1), s. 52-56. ISSN 1897-2764. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Karla BARČOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ a Kateřina PELIKÁNOVÁ. Glasemail- Beschichtungen auf Stahlsubstraten. EMAIL - Mitteilungen DEV E.V.. Hagen: Deutschen Email Verband E.V., 2008, 56(4), s. 58-61. ISSN 0938-9865. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Lubomír ČÍŽEK. Structure of Selected Magnesium Alloys Prepared for ECAP Application. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2008, 61(7), s. 91-94. ISSN 0018-8069. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Stanislav RUSZ a Libor PAVLICA. Structure of selected magnesium alloys prepared for ECAP application. Hutnické listy. Praha: Ocelot, 2008, LXI(7), s. 91-94. ISSN 0018-8069. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Lubomír ČÍŽEK. Structure of Selected Magnesium Alloys Prepared for ECAP Application. Hutnické listy. Ostrava: Ocelot, 2008, 61(7), s. 91-94. ISSN 0018-8069. [Detail]
FARANA, Radim a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Cesta Fakulty strojní, VŠB ? TU Ostrava k excelenci. Jakost pro život. Ostrava: DTO CZ, 2008, IX(4), s. 10-12. ISSN 1213-0958. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Karel MALANÍK. Refining of structure of the alloy AlMn1Cu with use of multiple severe plastic deformation. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Gliwice: International OCSCO Press, 2008, 27(2), s. 167-170. ISSN 1734-8412. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Karel MALANÍK. Refining of structure of the alloy AlMn1Cu with use of multiple severe plastic deformation. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Gliwice: International OCSCO Press, 2008, 27(2), s. 167-170. ISSN 1734-8412. [Detail]
HRUŠÁK, Daniel, Luděk DLUHOŠ, Jiří PETRUŽELKA, Ruslan Z. VALIEV, O MOZTARZADECH, Lubor HOŠTIČKA, P ANDRLE a Lukáš HAUER. Biological properties of nanostructured titanium made by SPD. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery. Amsterdam: Elsevier, 2008, 36(6), s. 260-260. ISSN 1010-5182. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Influence of the Tool´s Geometry on Surface Tension of Workpiece. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2008, 13(8), s. 76-79. ISSN 1213-2489. [Detail]
VALIEV, Ruslan Z., Irina P. SEMENEVA, E. JAKUSHINA, Vladimir V. LATYSH, H RACK, Terry C. LOWE, Jiří PETRUŽELKA, Luděk DLUHOŠ a Jarmila SOCHOVÁ. Nanostructured SPD Processed Titanium for Medical Implants. Materials Science Forum. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2008, 584-586(1), s. 49-54. ISSN 1662-9752. [Detail]
ČADA, Radek a Miloš KIJONKA. Influence of input values changes on the simulation results in the Dynaform 5.2 software. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, 54(1), s. 33-40. ISSN 1210-0471. [Detail]
ELFMARKOVÁ, Miroslava a Ivo HLAVATÝ. Welding method MAG mixed gases containing oxygen-new development and use at welding. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2008, LIV(1), s. 41-45. ISSN 1210-0471. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ a Romana ČERNICKÁ. Betonářská výztuž a její svařitelnost. Svět svaru. Ostrava: Hadyna International s.r.o., 2008, 12(3), s. 20-22. ISSN 1214-4983. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Jiří HLAVATÝ. Pájené spoje hliníkových slitin v automobilovém průmyslu. ZVÁRAČ. PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s., 2008, 5(3), s. 19-21. ISSN 1336-5045. [Detail]
KOZELSKÝ, Petr, Ivo SCHINDLER, Michal CAGALA, Stanislav RUSZ, Milan HEGER a A KŘUPALA. Tvařitelnost ledeburitické nástrojové oceli X155 Cr-V-Mo 12.1. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(4), s. 625-632. ISSN 1335-1532. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Ladislav KANDER. The electrodeposited composite coatings with submicron ? size particles. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(2), s. 159-167. ISSN 1335-1532. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Karel MALANÍK. New Aspects of ECAP Process Simulations. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2007, 13(6), s. 54-64. ISSN 1335-1532. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Karel MALANÍK. Using Severe Plastic Deformation to Prepare of Ultra Fine - Grained Materials by ECAP Metod. Archives of Materials Science and Engineering. Czenstochowa: International OCSCO World Press, 2007, 28(11), s. 683-686. ISSN 1897-2764. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Karel MALANÍK a Marcel KLOS. Increasing SPD effectiveness by changing. International Journal Computational Materials Science and Surface Engineering. Ženeva: Inderscience Publishers, 2007, 1(5), s. 620-632. ISSN 1753-3465. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Karel MALANÍK a Marcel KLOS. Increasing effectiveness SPD by changing of deformation process in first step through the ECAP die. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Gliwice: International OCSCO Press, 2007, 23(2), s. 79-82. ISSN 1734-8412. [Detail]
KRISTOFORY, František a David MIKULÁŠ. Ovlivnění vnitřního napětí v elektrochemicky vyloučených vrstvách pomocí některých organických sloučenin. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2007, 12(2), s. 12-17. ISSN 1213-2489. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Miroslav GREGER, Aleš HANUS, Libor PAWLICA, Stanislav RUSZ, Tomasz TAŃSKI, Mariusz PRAŹMOWSKI a Adam HERNAS. Lomové charakteristiky hořčíkové slitiny AZ61 za zvýšených teplot. Materials Engineering. Žilina: Strojnícka fakulta univerzity v Žilině, 2007, 14(3), s. 177-180. ISSN 1335-0803. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Miroslav GREGER, Mariusz PRAŹMOWSKI, Aleš HANUS, Stanislav RUSZ, Ivo JUŘIČKA, Tomasz TAŃSKI a Adam HERNAS. Mechanical properties and structure of magnesium alloys with graduate content of aluminium at elevated temperatures. Zeszyty naukowe, Mechanika z.86. Opole: Oficyalne Wydawnictwo Politechniky Opolskie, 2007, 89(321), s. 91-92. ISSN 1429-6055. [Detail]
ČADA, Radek a Miloš KIJONKA. Processing of strain-hardening exponent measured values. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2006, 10(2B), s. 79-84. ISSN 1335-2393. [Detail]
ČADA, Radek a Miloš KIJONKA. Determination of friction coefficient at sheet-metal drawing. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2006, 10(2B), s. 85-90. ISSN 1335-2393. [Detail]
MOHYLA, Miroslav. Termická předúprava substrátu před smaltováním. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2006, 10(4), s. 170-173. ISSN 1335-2393. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Tibor DONIČ a Marcel KLOS. PROBLEMATIKA MATEMATICKÉ SIMULACE VÍCENÁSOBNÉ PLASTICKÉ DEFORMACE. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2006, 10(2B), s. 339-344. ISSN 1335-2393. [Detail]
SLOVÁČEK, Marek, Lubomír JUNEK, Vladimír DIVIŠ a Vladislav OCHODEK. Numerické analýzy svařování. DSS materiálů. Praha: TM vydavatelství s.r.o., 2006, IV(1), s. 26-30. ISSN 1212-4044. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK a Petr FILIPEC. EVALUATION OF FATIGUE OF MICRO-ALLOYED 23MNB4 STEEL. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering. Gliwice: International OCSCO Press, 2006, 18(1-2), s. 223-226. ISSN 1734-8412. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Krize financování vědy a výzkumu na technických vysokých školách?. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006, 11(2), s. 3-4. ISSN 1213-2489. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Jiří MALEC. Využití Barkhausenova šumu ke kontrole a optimalizaci procesu svařování. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2006, XI(1), s. 17-21. ISSN 1213-2489. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Ladislav KANDER. Electroforming-Some Properties of Plastic Mandrels and Wear resistance of Electrodeposits. Manufacturing Technology, journal for science, research and production. Ústí nad Labem: Institute of Technology and Production Management-University of J.E. Purkyně, 2006, 6(3), s. 50-52. ISSN 1213-2489. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Ladislav KANDER. Influence of degradation mechanism on Reference Temperature T0 of structural Steels. Manufacturing Technology, journal for science, research and production. Ústí nad Labem: Institute of Technology and Production Management-University of J.E. Purkyně, 2006, 6(3), s. 53-55. ISSN 1213-2489. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Petr MOHYLA a Jiří HRUBÝ. The Pulsed Magnetic Treatment Effects on the Mechanical Properties of the Heat-treated High-speed Steel 19830.8. Manufacturing Technology, journal for science, research and production. Ústí nad Labem: Institute of Technology and Production Management-University of J.E. Purkyně, 2006, 6(3), s. 62-64. ISSN 1213-2489. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Adéla MACHÁČKOVÁ a Jiří HRUBÝ. Temperature Measurement during the Tensile Test of 12013 Steel with Alternating Magnetic Field Application. Manufacturing Technology, journal for science, research and production. Ústí nad Labem,: Institute of Technology and Production Management-University of J.E. Purkyně, 2006, 6(3), s. 65-67. ISSN 1213-2489. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Zavádění systému jakosti na VŠ. Moderní řízení. Praha: Economia, a. s., Praha,, 2006, XLI(3), s. 35-37. ISSN 0026-8720. [Detail]
ČADA, Radek a Miloš KIJONKA. Creation and measurement of circular grids for flat forming. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 52(1), s. 15-21. ISSN 1210-0471. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Ladislav KANDER. Evaluation of mechanical properties and wear resistant of electrodeposited composite coatings with nano-size particles. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 52(1), s. 115-122. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Luděk DLUHOŠ, Daniel HRUŠÁK a Jarmila SOCHOVÁ. Nanostructured Titanium Application in Dental Implants. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 52(1), s. 177-185. ISSN 1210-0471. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Multiple Plastic Deformation for Prepare of Nano-structural Materials by ECAP Method. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 52(1), s. 195-202. ISSN 1210-0471. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN a Petr MOHYLA. The pulsed magnetic treatment effects on the mechanical properties of the heat-treated high-speed steel 19830.8. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 52(1), s. 209-213. ISSN 1210-0471. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radka ŠVRČKOVÁ, Radim TROJAN a Adéla MACHÁČKOVÁ. Temperature Measurement during the Tensile Test of 12013 Steel with Alternating Magnetic Field Application. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 52(1), s. 215-220. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUŠÁK, Daniel, Luděk DLUHOŠ a Jiří PETRUŽELKA. Nanoimplantát ? implantát 3. tisíciletí. Stoma Team cz. Praha: Ing. Turneček, Ph.D., 2006, 6(2), s. 2-3. ISSN 1214-147X. [Detail]
BARČOVÁ, Karla, M MASHLAN, R ZBORIL, R FILIP, Jitka PODJUKLOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ a P SCHAAF. Phase Composition of Steel-Enamel Interfaces: Effects of Chemical Pre-treatment. Surface and Coatings Technology. Lausanne: Elsevier, 2006, 201(1), s. 1836-1844. ISSN 0257-8972. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Marcela FILIPOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Michaela SLABÁKOVÁ a René SIOSTRZONEK. Vliv povrchové úpravy podkladového materiálu na přilnavost ochranných povlaků. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2005, 9(3A), s. 149-153. ISSN 1335-2393. [Detail]
BARČOVÁ, Karla, Jitka PODJUKLOVÁ a M SIONKO. Mechanické vlastnosti sklovitých smaltových povlaků na ocelových podkladech. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2005, 3A(1), s. 67-72. ISSN 1335-2393. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Karla BARČOVÁ, Jitka PODJUKLOVÁ a Michal SIONKO. Mechanické vlastnosti sklovitých smaltových povlaků na ocelových podkladech. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2005, 9(3A), s. 67-73. ISSN 1335-2393. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Problematika svařitelnosti termomechanicky zpracovaných ocelí. DSS materiálů. Praha: Svařování-Dělení-spojování materiálu, 2005, 3(7), s. 16-19. ISSN 1212-4044. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Martin KUBÍČEK, Martin PASTRŇÁK, Petr FILIPEC, Jindřich PETRUŠKA, Libor JANÍČEK a Miroslav GREGER. The influence of the surface defects concerning drawing processes of the micro-alloyed stel. Hutnik: Wiadomości Hutnicze. Wazszawa: SIGMA-NOT, 2005, 72(72), s. 118-121. ISSN 1230-3534. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Stanislav RUSZ, Miroslav GREGER, Jiřina HUBÁČKOVÁ a Petr FILIPEC. VHodnocení únavy mikrolegované oceli 23MnB4. Materials Engineering. Žilina, Slovenská republika: Strojnícka fakulta Žilinskej Univerzity, 2005, 3(1), s. 7-10. ISSN 1335-0803. [Detail]
ČADA, Radek a Miloš KIJONKA. Apparatus for measurement of friction cefficient at sheet-metal drawing. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, 51(1), s. 51-55. ISSN 1210-0471. [Detail]
POVÝŠIL, Jan, Pavel SONNEK a Jiří PETRUŽELKA. Dynamic Material Model of 6082 Aluminium Alloy. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, 51(1), s. 203-208. ISSN 1210-0471. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radka ŠVRČKOVÁ, Radim TROJAN a Jiří HRUBÝ. Application of the Alternating Magnetic Field during Tensile Test of the Steel 12013. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005, 51(1), s. 247-252. ISSN 1210-0471. [Detail]
SLOVÁČEK, Marek, Lubomír JUNEK, Vladimír DIVIŠ a Vladislav OCHODEK. Numerical simulation of the welding process - Distortion and residual stress prediction, heat source model determination. Welding in the World. Francie: IIW/IIS, 2005, 49(11-12), s. 15-29. ISSN 0043-2288. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ, Miroslav MOHYLA a Jaromír VÍTEK. Vliv některých oranických sloučenin na vnitřní pnutí kovů skupiny železa. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2004, 8(3), s. 121-128. ISSN 1335-2393. [Detail]
PACHLOPNÍK, , Jiří HRUBÝ a Jiří PETRUŽELKA. Tvařitelnost za tepla válcovaných plechů. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2004, 8(2B), s. 337-340. ISSN 1335-2393. [Detail]
TOMČÍK, Petr, ŠVRČKOVÁ, TROJAN a Jiří HRUBÝ. Influence Alternate and Steady Magnetic Field on Flow Stress Curves from the Tensile Test for Steel 12013. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2004, 10(3), s. 219-225. ISSN 1335-1532. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ, Miroslav MOHYLA a Jaromír VÍTEK. Influence of manganese on sulphur embrittlement of nickel and nickel alloys electrodeposits. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2004, 10(3), s. 236-241. ISSN 1335-1532. [Detail]
GREGER, Miroslav, Stanislav RUSZ, Lubomír ČÍŽEK, Radim KOCICH a SILBERNAGEL. Possibilities of magnesium extrusion with use of the ECAP method. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2004, 10(1), s. 499-503. ISSN 1335-1532. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Jiří KULHÁNEK, Radka ŠVRČKOVÁ a Jiří HRUBÝ. Temperature Measurement during Cold Tensile Test. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2004, 10(3), s. 230-236. ISSN 1335-1532. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a M SONDEL. Žárupevné vlastnosti modifikovaných pásem TOOO a svarových spojů oceli P91. DSS materiálů. Praha: Svařování-Dělení-spojování materiálu, 2004, 2(1,2), s. 20-26. ISSN 1212-4044. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, L BENEŠ a E SCHMIDOVÁ. Trubičkové austenitické přídavné materiály, zkušenosti s aplikací při reprofilaci tramvajových kolejnic. DSS materiálů. Český Těšín: Svařování-Dělení-spojování materiálu, 2004, 2(6), s. 24-26. ISSN 1212-4044. [Detail]
RUSZ, Stanislav a DYJA. The influence of technological parameters on the rotary prossing process. Journal of Materials Processing Technology. Oxford: Elsevier, 2004, (157-158), s. 604-608. ISSN 0924-0136. [Detail]
KLIKA, Zdeněk, Helena WEISSMANNOVÁ, Jarmila ČAPKOVÁ a POSPÍŠIL. The rhodamine B intercalation of montmorillonite. Journal of colloid and interface science. Amsterdam: Elsevier, 2004, (275), s. 243-250. ISSN 0021-9797. [Detail]
GREGER, Miroslav, Stanislav RUSZ a Milena WIDOMSKÁ. Structural charactesristics magnesium alloyes along of the equal channel angular pressing. Key Engineering Materials. Oxford: Elsevier, 2004, (274-276), s. 1083-1088. ISSN 1013-9826. [Detail]
RUSZ, Stanislav, PETRUSKA, JANICEK a Miroslav GREGER. Pass redution effect on the course of the strain condition, and the behaviour of surface defects concerning drawing processes. Key Engineering Materials. Oxford: Elsevier, 2004, (274-276), s. 529-534. ISSN 1013-9826. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Inspection of Magnetic Circuit Components Using The Barkhausen Noise Technique. NDT and E International. Oxford: Elsevier, 2004, 39(2), s. 131-137. ISSN 0963-8695. [Detail]
NEČAS, Libor. Ergonomie pracovního místa - práce s výpočetní technikou. Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB-TUO, 2004, 5(1), s. 33-38. ISBN N. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, LIČKA, Jiří HRUBÝ a OČENÁŠEK. Microstructure Evaluation Model Part 2 - Aluminium Alloys. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava: řada strojní: část 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, L(1), s. 163-171. ISBN 80-248-0654-1. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Pavel SONNEK a BOŘUTA. Intrinsic Workabilibty by Dynamic material Model and Torsion Test. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - TU Ostrava: řada strojní: část 1. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004, L(1), s. 173-180. ISBN 80-248-0654-1. [Detail]
ČADA, Radek a Miloš KIJONKA. Návrh progresivní tchnologie výroby objímky. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004, 50(1), s. 23-36. ISBN 80-248-0654-1. [Detail]
ČADA, Radek. Shoes rings progressive drawing in strips. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004, 50(1), s. 37-52. ISBN 80-248-0654-1. [Detail]
ČADA, Radek a Miloš KIJONKA. Statistical methods utilization at the strain-hardening. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004, 50(1), s. 53-60. ISBN 80-248-0654-1. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a MALEC. Využití Barkhausenova šumu ke kontrole a optimalizaci procesu broušení. Strojírenská technologie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2004, 9(1), s. 8-11. ISSN 1211-4162. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Žárupevné vlastnosti modifikovaných pásem TOO a svarových spojů oceli P91. Zváranie - Svařování. Bratislava: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2004, 53(1), s. 3-13. ISSN 0044-5525. [Detail]
KRISTOFORY, František, Miroslav MOHYLA, David MIKULÁŠ a Jaromír VÍTEK. Výběr galvanické matrice pro elektrolytické kompozitní soustavy (ECC) s obsahem jemně dispergovaných karbidů. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2003, 7(4-A), s. 131-136. ISSN 1335-2393. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, HRABOVSKÁ, FILIPOVÁ a TRNKA. Vliv indikačních kapalin na křehkolomové vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2003, 7(4-A), s. 143-147. ISSN 1335-2393. [Detail]
TOMČÍK, Petr a Jiří HRUBÝ. Comparison Influence of the Alternating Magnetic Field and the Steady magnetic Field on Flow Stress Curve During Cold Compress Test. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2003, 9(3), s. 177-181. ISSN 1335-1532. [Detail]
KRISTOFORY, František, Miroslav MOHYLA, David MIKULÁŠ a Jaromír VÍTEK. Hardness of Nickel Electrodeposits. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2003, 9(4), s. 203-209. ISSN 1335-1532. [Detail]
MOHYLA, Petr a Jaroslav KOUKAL. Contribution to research of weldability of modern low-alloy creep resistant steels. Acta Metallurgica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, HF, 2003, 9(3), s. 210-216. ISSN 1335-1532. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of strain and material flow in sheet-metal forming. Journal of Materials Processing Technology. Oxford: Elsevier, 2003, 138(1-3), s. 170-175. ISSN 0924-0136. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Vliv jednotlivých oblastí svarového spoje na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti svarových spojů oceli P91. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2003, 2(2), s. 64-68. ISSN 1213-8762. [Detail]
ČADA, Radek. Utilization of tensile tests for evaluation of sheet-metal formability. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003, 49(1), s. 23-32. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek. Optimization of blank shape and drawing technology of side from thin sheet-metal. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003, 49(1), s. 33-43. ISSN 1210-0471. [Detail]
BŘEZINA, Richard. The research, development and innovation of production technologies. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003, XLIX(1), s. 1-8. ISSN 1210-0471. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Effect of deformation speed on hardening of micro-alloyed steel in form of wire semi-product concerning cold forming. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, Řada hornicko-geologická. Ostrava2003, XLIX(1), s. 29-35. ISSN 0474-8476. [Detail]
GREGER, Miroslav a Stanislav RUSZ. Rudy i metale niezelazne. Structure and mechanical properties of tungsten materials. Wazszawa: Wydawnictwo Czasopisu i Ksiazek, 2003, 48(3), s. 125-128. ISSN 0035-9696. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, BENEŠ a SCHMIDOVÁ. Studium přechodové oblasti austenitického návaru pojezdových hran žlábkových kolejnic. Svařování, dělení a spojování materiálů. Praha: TM vydavatelství s.r.o., 2003, V(3), s. 12-13. ISSN 1212-4044. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, BENEŠ a SCHMIDOVÁ. Renovace výfukových ventilů naftových motorů materiálem STELLIT P37. Svařování, dělení a spojování materiálů. Praha: TM vydavatelství s.r.o., 2003, V(6), s. 24-26. ISSN 1212-4044. [Detail]
ČADA, Radek. Testing of strain in stampings by embossed grids. Tehnički vjesnik – Technical Gazette. Osijek: University of Osijek, 2003, 10(3-4), s. 9-13. ISSN 1330-3651. [Detail]
BENEŠ, , SCHMIDOVÁ, Ivo HLAVATÝ a SKRBEK. Renovace výfukových ventilů naftových motorů. Zváranie - Svařování. Bratislava: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2003, 52(7-8), s. 143-147. ISSN 0044-5525. [Detail]
FOLDYNA, a Jaroslav KOUKAL. Vývoj nových ocelí pro energetiku a chemické strojírenství na bázi 2 až 3 % Cr. Zváranie - Svařování. Bratislava: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2003, 52(1-2), s. 3-8. ISSN 0044-5525. [Detail]
ČADA, Radek. Projection of blanks for stampings from sheet-metal. Acta Mechanica Slovaca. Košice, Slovenská republika: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, 2002, 6(2), s. 207-212. ISSN 1335-2393. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jiří HRUBÝ, LIČKA a Pavel SONNEK. Numerical Experiment as a Method for Solution of Metal Forming Problems. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2002, 6(2), s. 27-32. ISSN 1335-2393. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, PALUPČÍK a SIGMUNDOVÁ. "MACH 2002" 1. veletrh strojírenských technologií, veletrh strojírenských technologií pro průmysl nového tisíciletí. Akademik. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002, 6(5), s. 13. ISSN 1213-8916. [Detail]
RUSZ, Stanislav, VIDIŠEVSKÝ a BOŘUTA. Uzyskiwanie polproduktu stali proszkowej do formowania. Nowoczesne technologie i systemy mechanizacyjne do przerobki surowcow mineralnych. Biblioteka KOMEKO. Gliwice: Bibliboteka KOMEKO, 2002, 1(březen), s. 241-249. ISBN 83-912604-7-X. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, SCHMIDOVÁ, BENEŠ a KÜBEL. Problematika defektů v návarech tramvajových kolejnic. Dělení, spojování a svařování materiálů. Praha: Dělení, spojování a svařování materiálů, 2002, 4(3), s. 32-34. ISSN 1212-4044. [Detail]
RUSZ, Stanislav a SINCZAK. Modelování procesu protlačování za studena dutiny zápustky. Hutnické listy. Praha: Ocelot, 2002, 2002(1-3), s. 17-20. ISSN 0018-8069. [Detail]
JANÍČEK, , PETRUŠKA, MAROŠ a Stanislav RUSZ. Cold Forming of Bolts without Thermal Treatment. Journal of Materials processing Technology. Birmingham: Elsevier Science, 2002, 1(125-126), s. 341-346. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Historie tavného svařování kovů. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2002, 1(4), s. 1-5. ISSN 1213-8762. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Budoucnost rozvoje svařování a příbuzných procesů podle představ. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2002, 1(5), s. 3-37. ISSN 1213-8762. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Budoucnost rozvoje svařování a příbuzných procesů podle představ International Institute of Welding. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2002, 1.(5.), s. 36-37. ISSN 1213-8762. [Detail]
ČADA, Radek. Construction of optimal blank shape from sheet-metal. Manufacturing Technology, journal for science, research and production. Ústí nad Labem: Institute of Technology and Production Management-University of J.E. Purkyně, 2002, 2(2), s. 53-58. ISSN 1213-2489. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of deep-drawing sheet-metal formability. Matallurgičeskaja i gornorudnaja promyšlennosť. Dněpropetrovsk: Nacionalnaja metalurgijnaja akademia, 2002, 43(8-9), s. 477-483. ISSN 0543-5749. [Detail]
SINCZAK, , LUKASZEK-SOLEK a Stanislav RUSZ. Wyciskanie przeciwbiezne bimetalu Al-Cu w matrycy. Obrobka Plastyczna Metali. Poznań: Institut obrobki plastycznej v Poznani, 2002, XIII(3), s. 18-22. ISSN 0867-2628. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Vývoj technologie svařování mikrolegované oceli pro práci za nízkých teplot. Ocelové konstrukce. Ostrava: V - KOMA s.r.o., 2002, 4(1), s. 4-6. ISSN 1212-7388. [Detail]
RUSZ, Stanislav, DYJA a VIDIŠEVSKÝ. Preparation the semi-product of high carbon powder steels. Proceedings of the 6th International Scientific and Technical Conference Plastic Deformation of Metals. Dněpropetrovsk: National Metallurgical Academy of Ukraine, 2002, 1(5), s. 313-319. ISBN 966-7316-79-3. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jiří PETRUŽELKA a MLÝNKOVÁ. Development of aluminium alloys microstructure during hot forming. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002, XLVIII(1), s. 1-6. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, LIČKA a Jiří HRUBÝ. Microstructure Evaluation Model Part 1. - Steels. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002, XLVIII(1), s. 1-9. ISSN 1210-0471. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Modelování zápustkového kování tvarově členité součásti metodou konečných prvků. Strojírenská technologie. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 2002, VII(2), s. 12-15. ISSN 1211-4162. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a KÜBEL. Navařování kolejnic automatem pod tavidlem bez předehřevu. Zváranie - Svařování. Bratislava: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2002, 51(5-6), s. 105-109. ISSN 0044-5525. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Petr MOHYLA. Změny mechanických vlastností a mikrostruktury svarových spojů ocelí typu 0,5Cr-0,5Mo-0,3V po dlouhodobé teplotní expozici v podcreepové oblasti. Zváranie - Svařování. Bratislava: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2002, 51(3-4), s. 60-66. ISSN 0044-5525. [Detail]
FOLDYNA, , Ivo HLAVATÝ a KÜBEL. Problematika navařování vysokouhlíkových ocelí bez předehřevu. Zváranie - Svařování. Bratislava: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2002, 51(3-4), s. 74-77. ISSN 0044-5525. [Detail]
KRISTOFORY, František, Miroslav MOHYLA a Jaromír VÍTEK. Electroforming - Some Properties of Plastic Mandrels and Wear Properties of Plastic Mandrels and Wear Resistance of Electrodeposits. Acta Metallurgica Slovaca. Košice, Slovensko: Technická univerzita Košice, HF, 2001, 7(4), s. 384-389. ISSN 1335-1532. [Detail]
ČADA, Radek. Construction of optimal blank shape from sheet-metal. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001, 6(3), s. 25-32. ISSN 1213-2489. [Detail]
ČADA, Radek. Measurement of deformations at forming by method of embossed defrmation networks and their evaluation. Manufacturing Technology. Ústí nad Labem,: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2001, 6(4), s. 8-16. ISSN 1213-2489. [Detail]
ČADA, Radek. Blank designing for drawing of stampings. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001, 47(1), s. 37-46. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek. Changes of formability of low-carbon steel strip during its storage. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001, 47(1), s. 47-56. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jana ŠARMANOVÁ, Jiří PETRUŽELKA, LIČKA a Pavel SONNEK. Simulace tepelně mechanického zpracování. TECHNIK. Praha: Economia, a.s., 2001, XI(7-8), s. 28-30. ISSN 1210-616X. [Detail]
MOHYLA, Miroslav a František KRISTOFORY. Směry vývoje povrchových úprav. Technik. Praha: Technik, 2001, 1(5), s. 16. ISBN 1210-616. [Detail]
KRISTOFORY, František, Miroslav MOHYLA a Jaromír VÍTEK. Ochrana součásti galvanickými povlaky. Technik. Praha: Technik, 2001, 1(5), s. 5-6. ISSN 1210-616X. [Detail]
PILARCZYK, , MUSKALSKI, DYJA, GOLIS a Stanislav RUSZ. Investigations of manufacturing of welding wires from copper-coated wire rod. WIRE Journal International. Boston: WIRE Journal International, 2001, 34(11), s. 96-100. [Detail]

Článek nehodnocený

ČADA, Radek. Prof. Ing. Radim Farana, CSc. děkanem Fakulty strojní. Akademik, časopis VŠB-TUO. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 2008, 12(2), s. 6. ISSN 1213-8916. [Detail]
MOHYLA, Petr a Jaroslav KOUKAL. Svařitelnost uhlíkových, mikro a nízkolegovaných ocelí pro tlaková zařízení. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2008, 2(3), s. 60-63. ISSN 1802-8535. [Detail]
MOHYLA, Miroslav a Petr MOHYLA. Využití povrchové úpravy sklovitými smalty v náročných korozních prostředích. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2007, 11(4), s. 165-171. ISSN 1335-2393. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Lenka DOBROVODSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Kamila HRABOVSKÁ. Study of the Effect of Surface Finishing on the Properties of Protective Coatings. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2007, 11(4-C), s. 225-230. ISSN 1335-2393. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ a Karla BARČOVÁ. The Effect of Indikator Solutions on Brittle Fracture Properties of Vitreous Enamel Coatings. Acta Mechanica Slovaca. Košice: Technická univerzita Košice, 2007, 11(4-C), s. 91-95. ISSN 1335-2393. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Lucie KREJČÍ. Nuclear Power Plants. All For Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2007, 1(1), s. 13-16. ISSN 1802-8535. [Detail]
FOLDYNA, Václav, Martin SONDEL, Jaroslav KOUKAL a Drahomír SCHWARZ. Possible directions of the development of advanced creep resistant steels. All for Power. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2007, 1(2), s. 26-30. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Marián SIGMUND a Kateřina HALUZÍKOVÁ. Kolejnicové bainitické oceli a jejich svařitelnost. DSS materiálů. Praha: Svařování-Dělení-spojování materiálu, 2007, 5(4), s. 22-24. ISSN 1212-4044. [Detail]
SCHMNIDOVÁ, Eva, Pavel ŠVANDA a Ivo HLAVATÝ. Vysocepevné bainitické oceli - testování možností renovace. DSS materiálů. Praha: Svařování-Dělení-spojování materiálu, 2007, 5(2), s. 32-34. ISSN 1212-4044. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Michaela SLABÁKOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Marcela FILIPOVÁ a René SIOSTRZONEK. Einfluss von Edelstahl und emaillierten Oberflächen auf die Gesundheit des menschlichen Organismus. EMAIL - Mitteilungen DEV E.V.. Hagen: Deutschen Email Verband E.V., 2007, 55(5), s. 90-92. ISSN 0938-9865. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Marcela FILIPOVÁ a René SIOSTRZONEK. Studium vlivu úpravy povrchu podkladového materiálu na přilnavost ochranných povlaků. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2007, 6(5), s. 51-53. ISSN 1213-8762. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Jiří HLAVATÝ a Lucie KREJČÍ. Navařování tvrdokovů. Svět svaru. Ostrava: Hadyna International s.r.o., 2007, 11(3), s. 18-19. ISSN 1214-4983. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Luděk DLUHOŠ, Daniel HRUŠÁK a Jarmila SOCHOVÁ. Nanostrukturní titan ? nový materiál pro dentální implantáty. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2006, 106(3), s. 72-77. ISSN 1210-0471. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Katedra mechanické technologie se představuje. Akademik. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005, 9(Mimořádné), s. 1-1. ISSN 1213-8916. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka a TRNKA. MACH 2003 2. veletrh strojírenských technologií, veletrh strojírenských technologií pro průmysl nového tisíciletí. AKADEMIK. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003, 7(5), s. 9-9. ISSN 1213-8916. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a ZMYDLENÝ. Historie tepelného dělení. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce Media, s.r.o., 2003, 2(3), s. 60-61. ISSN 1213-8762. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Historie tavného svařování kovů. SVĚT SVARU. Ostrava: Hadyna International s.r.o., 2003, VII(1-2), s. 6,10. [Detail]
ČADA, Radek. Nové složení Akademického senátu Fakulty strojní. Akademik. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002, 6(6), s. 21. ISSN 1213-8916. [Detail]
ČADA, Radek. Doc. Ing. Petr Horyl, CSc. děkanem Fakulty strojní. Akademik. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2002, 6(2), s. 5. ISSN 1213-8916. [Detail]
BŘEZINA, , Jaroslav KOUKAL a Drahomír SCHWARZ. Oprava zaválcovaných kotlových trubek svařováním. OK Ocelové konstrukce. Ostrava: V - KOMA s.r.o., 2001, 1(5), s. 12-13. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, FOLDYNA a KÜBEL. Možnosti renovace navařováním Mn ocelí austenitickými návary. OK Ocelové konstrukce. Ostrava: V - KOMA s.r.o., 2001, 3(6), s. 6-8. ISSN 1212-7388. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Posouzení příčin havárie oběžného kola turbiny typ BANKI. OK Ocelové konstrukce. Ostrava: V - KOMA s.r.o., 2001, 1(4), s. 16-18. ISSN 0001-4842. [Detail]

Kniha odborná

PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Karla BARČOVÁ a Ivo ŠTĚPÁNEK. Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltových povlaků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2339-3. [Detail]
NOVÁK, Josef. Rozvoj spolupráce v oblasti řízení a transferů technolgií. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2194-8. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ, Ivo HLAVATÝ, Martin SONDEL, Jaroslav MIKOLÁŠ a Stanislav VEJVODA. Svařování ocelových konstrukcí. Ostrava: Česká asociace ocelových konstrukcí, 2010. ISBN 978-80-904535-4-8. [Detail]
ČADA, Radek. Technologický design výtažků z plechu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1459-9. [Detail]
KRISTOFORY, František. Submikronové kompozitní soustavy s katodicky vylučovanou matricí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1134-0. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Využití vícenásobné plastické deformace prodosažení velmi jemnozrnné struktury (teze inaugurační přednášky). Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1160-X. [Detail]
KRISTOFORY, František, Zdeněk PŘIKRYL, Petr SZELAG a Jaromír VÍTEK. Elektrochemické povlakování - 3. díl. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0913-3. [Detail]
KRISTOFORY, František a Tomáš FUKA. Elektrochemické povlakování - 4. díl. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0930-3. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Problematika superplastického tváření oceli. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Zvyšování užitných vlastností vysokouhlíkových materiálů navařováním. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0275-9. [Detail]
HERNAS, , Zdeněk JONŠTA, Miroslav TVRDÝ, Lubomír ČÍŽEK a Jaroslav PURMENSKÝ. Žárupevné oceli a slitiny. Žilina: ZUSI, 2003. ISBN 80. [Detail]
ALIGEROVÁ, Eva, Zdeněk BABÁK, Pavel BALAŠTÍK, Jiří BALLA, Bohumír BEDNÁŘ, Martin BERNAS, Jaroslav BLÁHA, Luboš BORŮVKA, Karel BROŽ, Zdeněk CAHA, Jiří CETKOVSKÝ, Jan ČÁBELKA, Radek ČADA, Antonín ČALKOVSKÝ, Jiří ČÁP, Jaroslav ČEPIČKA, František ČIHÁK, Iva ČIHÁKOVÁ, Stanislav ĎAĎO, Tomáš DOSTÁL, Emil DRAČKA, Aleš DRASTICH, Karel DRAXLER, František DRKAL, Drahomír DUŠÁTKO, Rudolf DVOŘÁK, Eduard FUCHS, Marcel GRÜN, Radomír GRYGAR, Jiří HABEL, Jan HADERKA, Ivan HAMTIL, Pavel HÁNEK, Daniel HANUS, Martin HAVLAN, Tomáš HEPTNER, Pavel HOFFMAN, jiří HOLČÍK, Luděk HOLUB, Eduard HOŠKO, František HRUBEC, Jiří HRŮZA, Milan CHMELAŘ, Eliška CHROBÁKOVÁ, Róbert JANKOVÝCH, Jan JEHLIČKA, Vladimír JELÍNEK, Miroslav JETMAR, Milič JIRÁČEK, František JIROUŠ, Josef KADERKA, Jaroslav KAŇÁK, Ludmila HÝŘOVÁ, Marie KAPLANOVÁ, Stanislav KARGER, Miroslav KAUN, Zdeněk KLEPŠ, Josef KOLÁŘ, Jan KOMENDA, Zbyněk HRUŠKA, Slavomír KRAVARČÍK, Viktor KREIBICH, Hana KREJČÍKOVÁ, Josef KRČÍN, Vladimír KUČERA, Václav KUPILÍK, Josef LADRA, Miloslava LAVIČKOVÁ, František LOPOT, František LUDVÍK, František LUXEMBURK, Karel MACEK, martin MACKO, Jan MÁDL, Miroslav MAŇAS, Stanislav MAŇAS, Marie MARKYTÁNOVÁ, Jan MELICHAR, Pavel MELŠA, Karel MIFFEK, Milan MLÁDEK, Václav MOLL, Jiří MRÁZEK, Jaroslav NOVÁK, Pavel NOVÁK, Václav NOVÁK, Jiljí NOVOTNÝ, Richard NOVÝ, Jiří NOŽIČKA, Josef OTA, Hana PAŘILOVÁ, Milan PAVLÍK, Vladimír PETROŠ, Erika PFLEGEROVÁ, Jiří PODZIMEK, Lubomír POPELÍNSKÝ, Stanislav PROCHÁZKA, Josef RAFAJ, Tomáš SALAVA, Antonín SEDLÁČEK, Svatomír SLAVÍK, Jiří SOJKA, Pavel SOBOTKA, Josef SOUKUP, Jiří STRAUS, Jaroslav SVOBODA, Václav SYROVÝ, Jan ŠANOVEC, Miroslav ŠEDA, Jaroslav ŠÍBA, Boris ŠIMÁK, Jiří ŠESTÁK, Hana ŠTOČKOVÁ, Vratislav ŠULC, Jaroslav TALÁCKO, Jaroslav TINTĚRA, Tomáš TRAVĚNEC, Helena TROJANOVÁ, Jiří TŮMA, Jan URBÁNEK, Miroslav VALA, Jaroslav VALENTA, Stanislav VALEŠ, František VEJRAŽKA, Karel VELDA, Alena VIMROVÁ, Jiří VOHLÍDAL, Jan PETRUŠKA, František VOLEK, Věra VOŠTOVÁ, karel VRÁNA, Jan WANGLER, Oldřich ZMEŠKAL, Václav ŽALUD a Hana MRTÝNKOVÁ. Technický slovník. Praha: Encyklopedický dům, s.r.o., 2001. 1-1 s. ISBN 80-86044-16-5. [Detail]
ČADA, Radek. Tvářitelnost ocelových plechů. Ostrava: REPRONIS, 2001. ISBN 80-86122-77-8. [Detail]

Kapitola v knize

HLAVATÝ, Ivo a Katarzyna SZOLTYNEK. Soldered Joints of Aluminum Alloys in the Car Industry. In: Technical and Food Product Quality.. Dnipropetrovsk, Ukrajina: Yurii V. Makovetsky, 2010. s. 149-156. ISBN 978-966-1507-32-5. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výsledky výzkumu a jejich aplikace do praxe. In: METODY I TECHNIKI ZARZADZANIA. Bielsko-Biała: Akademia techniczno-humanistyczna w Bielsku-Białej, 2009. s. 291-298. ISBN 978-83-60714-64-5. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Jiří HLAVATÝ a Lucie KREJČÍ. Equipment For Resurfacing Tramway Curves, Crossings And Railway Frogs. In: Improvement of Machines Exploitation and Quality Products. Saint-Peterburg: Polytechnical University Publishing House, 2008. s. 33-38. [Detail]
TROJAN, Radim. Deformační stárnutí nízkouhlíkové oceli 12013 v magnetickém poli. In: Transport Systems Viewed from Technical and Economical Aspects. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 115-120. ISBN 80-7194-894-2. [Detail]
ČADA, Radek. Technický slovník: 8. svazek. In: Technický slovník: 8. svazek. Praha: Encyklopedický dům, spol. s r.o., 2005. s. 35-35. ISBN 80-86044-26-2. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a V LINHART. Structural Integrity of Pressure Pipelines. In: Structural Integrity of Pressure Pipelines. Praha: Transgas, a.s., 2004. s. 55-65. ISBN 80-86616-03-7. [Detail]
ČADA, Radek. Technický slovník: 6. svazek. In: Technický slovník: 6. svazek. Praha: Encyklopedický dům, s.r.o., 2004. s. 1-429. ISBN 80-86044-24-6. [Detail]
ČADA, Radek. Technický slovník: 7. svazek. In: Technický slovník: 7. svazek. Praha: Encyklopedický dům, s.r.o., 2004. s. 20-59. ISBN 80-86044-25-4. [Detail]
ČADA, Radek. Technický slovník: 4. svazek. In: Technciký slovník: 4. svazek. Praha: Encyklopedický dům, s. r. o., 2003. s. 1-420. ISBN 80-86044-21-1. [Detail]
ČADA, Radek. Technický slovník: 5. svazek. In: Technciký slovník: 5. svazek. Praha: Encyklopedický dům, s.r.o., 2003. s. 1-470. ISBN 80-86044-23-8. [Detail]
ČADA, Radek. Technický slovník: 2. svazek. In: Technický slovník: 2. svazek. Praha: Encyklopedický dům, s.r.o., 2002. s. 1-436. ISBN 80-86044-18-1. [Detail]
ČADA, Radek. Technický slovník: 3. svazek. In: Technický slovník: 3. svazek. Praha: Encyklopedický dům, spol. s r.o., 2002. s. 1-425. ISBN 80-86044-20-3. [Detail]
ČADA, Radek. Technický slovník: 1. svazek. In: Technický slovník: 1. svazek. Praha: Encyklopedický dům, spol. s r.o., 2001. s. 1-416. ISBN 80-86044-17-3. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

ČÍŽEK, Lubomír, Stanislav RUSZ, Jan KEDROŇ, Stanislav TYLŠAR a Vít MICHENKA. Structure and properties of copper after DRECE processing. In: 14th International research/expert conference “Trends in the development of machinery and associated technology” TMT 2010. Zenica: Faculty of mechanical engineering in Zenica, 2010. s. 161-164. ISSN 1840-4944. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Stanislav RUSZ, Dmytro OSTROUSHKO, Richard PUCHKÝ, Otakar BLAHOŽ, Mariusz PRAŹMOWSKI a Tomasz TAŃSKI. Influence of processing technology on mechanical properties and structure of selected non-ferrous metals. In: 14th International research/expert conference “Trends in the development of machinery and associated technology” TMT 2010. Zenica: Faculty of mechanical engineering in Zenica, 2010. s. 673-676. ISSN 1840-4944. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Jan KEDROŇ, Stanislav TYLŠAR, Lubomír ČÍŽEK a Zbyhněv ŽMIJA. INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON STRUCTURE AND PROPERTIES OF BRASS AFTER DRECE PROCESSING. In: 1st International Conference COMAT 2010. Plzeň: COMTES FTH, 2010. s. 50-53. ISBN 978-80-254-8683-2. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Jan KEDROŇ, Stanislav TYLŠAR, Vít MICHENKA a Jan DUTKIEWICZ. Zjemňování struktury v pásu plechu s využitím nástroje DRECE. In: 2th International Conference NANOCON 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 23-24. ISBN 978-80-87294-19-2. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Vratislav BÁRTEK, Tomáš LANÍK, Irena ZBOŽÍNKOVÁ a Miroslav HANÁK. Influence of clay small size on mechanical properties of vitreous enamel coatings. In: 2th International Conference NANOCON 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 412-414. ISBN 978-80-87294-19-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Emil GOLIAN. The Problem Weld Deffects of Reinforcing Steels Bars. In: 6. INTERNATIONAL CONFERENCE ON MILITARY TECHNOLOGIES 2010 – ICMT 10 – IDEB 10. Trenčín: Alexander Dubček University of Trenčín, 2010. s. 72-77. ISBN 978-80-8075-454-9. [Detail]
KREJČÍ, Lucie, Peter ŽÚBOR, Jiří HLAVATÝ, Anton KOLENO a Petr MOHYLA. Weld joint of the steel pipe T24. In: INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE VO ZVÁRÁNÍ A NDT. Trnava: INWELD CONSULTING, 2010. s. 122-125. ISBN 978-80-970321-0-4. [Detail]
MOHYLA, Petr, Peter ŽÚBOR, Ivo HLAVATÝ a Petr TOMČÍK. Weldability Testing of Low-Alloy Creep Resistant Steels. In: INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE VO ZVÁRÁNÍ A NDT. Trnava: INWELD CONSULTING, 2010. s. 144-148. ISBN 978-80-970321-0-4. [Detail]
ŽÚBOR, Peter, Ivo HLAVATÝ, Anton KOLENO, Romana ČERNICKÁ a Marián VRAŠTIL. The Study of Welded Joint´s Traditional Areas of Reinforcing Steels Bars. In: INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE VO ZVÁRÁNÍ A NDT. Trnava: INWELD CONSULTING, 2010. s. 17-22. ISBN 978-80-970321-1-1. [Detail]
ŽÚBOR, Peter, Ivo HLAVATÝ, Anton KOLENO, Romana ČERNICKÁ a Marián VRAŠTIL. The Study of Welded Joint´s Traditional Areas of Reinforcing Steels Bars. In: INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE VO ZVÁRÁNÍ A NDT. Trnava: INWELD CONSULTING, 2010. s. 17-22. ISBN 978-80-970321-1-1. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Peter ŽÚBOR, Lucie KREJČÍ, Anton KOLENO a Petr MOHYLA. Kvalifikace a schvalování postupů svařování dle řady norem ČSN EN ISO 156XX v návaznosti na tlaková zařízení v České republice. In: INOVATÍVNE TECHNOLÓGIE VO ZVÁRÁNÍ A NDT. Trnava: INWELD CONSULTING, 2010. s. 33-39. ISBN 978-80-970321-1-1. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Jan KEDROŇ, Stanislav TYLŠAR, Lubomír ČÍŽEK, Tibor DONIČ a Marcin KNAPINSKI. Influence of change of the ECAP tool channel geometry with inserted helix for strain hardening of the semis made of Al and Al alloys. In: International Research/Expert Conference, TMT 2009. Zenica: Faculty of mechanical engineering in Zenica, Fakultetska 1, Zenica, B & H,, 2010. s. 105-108. ISSN 1840-4944. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Stanislav RUSZ, Stanislav TYLŠAR, Jan KEDROŇ a Vít MICHENKA. STRUCTURE AND PROPERTIES OF COPPER AFTER DRECE PROCESSING. In: International Research/Expert Conference, TMT 2009. Zenica: Faculty of mechanical engineering in Zenica, Fakultetska 1, Zenica, B & H,, 2010. s. 161-164. ISSN 1840-4944. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Stanislav TYLŠAR, Jan KEDROŇ, Karel MALANÍK a Tibor DONIČ. DEVELOPMENT OF STRUCTURE AT EXTRUSION OF A STRIP OF SHEET MADE OF CU THROUGH THE DRECE MACHINERY. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 161-165. ISBN 978-80-87294-17-8. [Detail]
MICHENKA, Vít, Karel MALANÍK, Milan GOTTWALD a Stanislav RUSZ. Hodnocení mechanických vlastností a mikrostrukturní stability Al - UFG materiály. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 56-57. ISBN 978-80-87294-17-8. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Jitka PODJUKLOVÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ, Tomáš LANÍK, Kamila HRABOVSKÁ, Vratislav BÁRTEK a Vladimír MENŠIKOV. STUDY OF THIN ORGANIC COATINGS AS ANTICORROSIVE PROTECTION. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 575-579. ISBN 978-80-87294-17-8. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Jitka PODJUKLOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Richard DVORSKÝ, Karla BARABASZOVÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Tomáš LANÍK, Lenka DOBROVODSKÁ, Vratislav BÁRTEK a Vladimír MENŠIKOV. STUDY OF THIN COATING FOR ANTICORROSIVE PROTECTION OF STEEL SUBSTRATE. In: Nanocon 2010. AMOS repro, s.r.o., Ostrava: Tanger, 2010. s. 140-143. ISBN 978-80-87294-19-2. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Jitka PODJUKLOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Richard DVORSKÝ, Karla BARABASZOVÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Tomáš LANÍK. STUDY OF THIN COATING FOR ANTICORROSIVE PROTECTION OF STEEL SUBSTRATE. In: Nanocon 2010. AMOS repro, s.r.o., Ostrava: Tanger, 2010. s. 35-36. ISBN 978-80-87294-18-5. [Detail]
LANÍK, Tomáš, Tomáš LANÍK, Jitka PODJUKLOVÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Karla BARABASZOVÁ, Vratislav BÁRTEK, Lenka DOBROVODSKÁ, Vladimír MENŠIKOV a Richard DVORSKÝ. STUDY OF PROPERTIES THIN COATINGS CONTENT SMALL PARTICLES. In: Nanocon 2010. AMOS repro, s.r.o., Ostrava: Tanger, 2010. s. 86-86. ISBN 978-80-87294-18-5. [Detail]
LANÍK, Tomáš, Tomáš LANÍK, Jitka PODJUKLOVÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Karla BARABASZOVÁ, Vratislav BÁRTEK, Lenka DOBROVODSKÁ, Vladimír MENŠIKOV a Richard DVORSKÝ. STUDY OF PROPERTIES THIN COATINGS CONTENT SMALL PARTICLES. In: Nanocon 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 429-433. ISBN 978-80-87294-19-2. [Detail]
MOHYLA, Petr a Zdeněk KUBOŇ. Influence of Delta Ferrite on Mechanical and Creep properties of Steel P92. In: Proceedings: 9-th Liége Conference: Materials for Advanced Power Engineering 2010. Liége: Forschungscentrum Jülich, 2010. s. 77-85. ISSN 1866-1793. [Detail]
PETRŮ, Jana, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Martin GREPL a Ondřej DUPALA. Evaluation of microhardness of Surface Layer after High-Speed Milling. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Žilina: Scientific-Technical Society by University of Žilina, 2010. s. 29-32. ISBN 978-80-89276-25-7. [Detail]
KRISTOFORY, František, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Pavel FABISZ, Lucie KREJČÍ, Jana PETRŮ a Zdneka ŘÍMOVSKÁ. Problematika galvanického zinkování součástí z tvarné litiny EN-GJS-450-10. In: Sborník přednášek 43. celostátní aktiv galvanizérů. Jihlava: ČSPÚ, 2010. s. 14-20. ISBN 978-80-903709-4-4. [Detail]
KRISTOFORY, František, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Pavel FABISZ, Lucie KREJČÍ, Jana PETRŮ a Zdneka ŘÍMOVSKÁ. Alternace šestimocného chromu chromem třímocným. In: Sborník přednášek 43. celostátní aktiv galvanizérů. Jihlava: ČSPÚ, 2010. s. 28-39. ISBN 978-80-903709-4-4. [Detail]
KRISTOFORY, František, Xenie ŠEVČÍKOVÁ, Pavel FABISZ a Zdneka ŘÍMOVSKÁ. Výběr vhodné elektrochemicky vyloučené matrice pro kompozitní soustavy (ECC) s obsahem jemně dispergovaných karbidů. In: Sborník přednášek 43. celostátní aktiv galvanizérů. Jihlava: ČSPÚ, 2010. s. 46-52. ISBN 978-80-903709-4-4. [Detail]
VRAŠTIL, Marián. Svařování plněnými elektrodami. In: Svařovací den 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 42-46. ISBN 978-80-248-2019-4. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Jozef JASENÁK. Perspektiva rozvoje jaderných elektráren v České republice a ve světě. In: Svařovací den 2010 : odborný seminář : sborník přednášek : 17.-18.6.2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 14-19. ISBN 978-80-248-2248-8. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Ondřej BENEŠ, Lucie KREJČÍ, Jiří HLAVATÝ a Marcel BEŇO. Heterogenní svarové spoje na jaderných elektrárnách. In: TechMat 10. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 103-110. ISBN 978-80-7395-324-9. [Detail]
PETRŮ, Jana, Lenka PETŘKOVSKÁ, David HŘIBŇÁK, Xenie ŠEVČÍKOVÁ a Lucie KREJČÍ. Evaluation of Machined Surface Roughness after High Speed Cutting. In: The International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialist in Industrial Systems. BAIA MARE: North University of BAIA MARE, 2010. s. 211-216. ISBN 978-606-536-094-5. [Detail]
DLUHOŠ, L, A JENČA, Jiří PETRUŽELKA, D HRUŠÁK, V JENČOVÁ a L KRAUS. Nanostrukturní titan v dentální implantologii. In: 1. KONGRES biomedicíny v oromaxilofaciálnej oblasti: Zborník referátov. Košice: EQUILIBRIA, s.r.o. Košice, 2009. s. 299-304. ISBN 978-80-89284-37-5. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Tomáš LANÍK, Kamila HRABOVSKÁ, Lenka DOBROVODSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Vladimír Viktorovič MENŠIKOV. Evolutionary Trends in Using of Protective Coating. In: Conference proceedings. AMOS repro, s.r.o., Ostrava: Tanger, 2009. s. 285-289. ISBN 978-80-87294-10-9. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ, Tomáš LANÍK a Vladimír Vladimírovič MENŠIKOV. Vlijanie razmera častic komponentov zaščitnych pokrytij na ich svojstva. In: II Sibirskij lakokrasočnyj forum. Moskva: Iydatelstvo LKM-press, 2009. s. 14-23. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Irena SKOTNICOVÁ, K MALANÍK a J KEDROŇ. Nové poznatky z vývoje zkušebního provozu prototypového zařízení DRECE. In: International Conference NANOCON 2009. Ostrava: Tanger, 2009. s. 90-95. ISBN 978-80-87294-13-0. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, J DUTKIEWICZ a J HLUCHNÍK. Vliv geometrie nástroje ECAP na dosažené zjemnění zrna. In: Metal 2009. Ostrava: Tanger, 2009. s. 99-105. ISBN 978-80-87294-03-1. [Detail]
KREJČÍ, Lucie. Přejímka hutního materiálu podle předpisů Ministerstva dopravy ČR. In: Ocelové konstrukce 2009. Brno: Sekurkon, 2009. s. 55-59. ISBN 978-80-86604-45-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Legislativní požadavky při výrobě a opravách svařovaných ocelových mostních konstrukcí. In: Ocelové konstrukce 2009. Brno: Sekurkon, 2009. s. 73-80. ISBN 978-80-86604-45-9. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Residual Stress and Their Influence on Course of Cutting. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies - medzinárodné sympózium v rámci projektu CEEPUS, CII CZ 0201-02-0809-M-24413. Žilina: Vědeckotechnická společnost při Žilinské univerzitě, 2009. s. 51-52. ISBN 978-80-89276-22-6. [Detail]
NOVÁK, Josef. SCIENCE AND RESEARCH IN MANAGEMENT. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies - medzinárodné sympózium v rámci projektu CEEPUS, CII?CZ?0201-02-0809-M-24413. Žilina: Vědeckotechnická společnost při Žilinské univerzitě, 2009. s. 64-65. ISBN 978-80-89276-22-6. [Detail]
RUSZ, Stanislav, V MICHENKA, M GOTTWALD a K MALANÍK. Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a vývoj zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností. In: Sborník přednášek z mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2009. Ostrava: Tanger, 2009. s. 121-127. ISBN 978-80-87294-04-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Marcel KLOS a K MALANÍK. Refinement of structure of the AlMn1Cu by new type of the ECAP tool. In: The International Symposium on Plasticity and Its Current Applications. Maryland, USA: NEAT PRESS, 2009. s. 298-300. ISBN 0-9659463-9-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Marcel KLOS. Increasing of Efficiency in the Process Severe Plastic Deformation. In: The International Symposium on Plasticity and Its Current applications. Maryland, USA: NEAT PRESS, 2009. s. 415-417. ISBN 0-9659463-9-8. [Detail]
ŠÍPEK, Michal, Miroslav NESLUŠAN a Vladislav OCHODEK. Study of Deformation after Heat Treatment and their Influence on Cutting Process. In: Transcom 2009. Žilina: Technická univerzita v Žilině, 2009. s. 201-204. ISBN 978-80-554-0042-6. [Detail]
MOHYLA, Petr a Václav FOLDYNA. How to Improve Creep Resistance and Weldability of Advanced Low-Alloy Steels. In: 11th International Conference on Creep and Fracture CREEP 2008. Bayreuth: Universität Bayreuth, 2008. s. 64-64. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Zefektivnění procesu vícenásobné plastické deformace. In: 17. mezinárodní metalurgická konference Metal 2008. Ostrava: Tanger, 2008. s. 147-147. ISBN 978-80-254-1987-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Karel MALANÍK. Návrh nové koncepce nástroje ECAP. In: Bezpečnost a spolehlivost materiálů za extrémních podmínek provozování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, 2008. s. 31-32. ISBN 80-248-1098-0. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Lenka DOBROVODSKÁ a Kateřina PELIKÁNOVÁ. Study of Influence Size Element Clay in Vitreous Enamel Coat on Adhesion of Paint System. In: Enamels and Enamelling Technology. Mělník: Inetgroup, s.r.o., 2008. s. 1-4. ISBN 978-80-248-1819-1. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Vladislav OCHODEK a Ryszard KONDERLA. Influence of the Milling Head Geometry on Tension in Surface Layer of Workpiece. In: MATAR PRAHA 2008, Machine Tools, Automation and Robotic in Mechanical Engineering, Part 2: Trstiny, Technology. Praha: Society for Machine Tools, 2008. s. 91-95. ISBN 978-80-904077-0-1. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Ryszard KONDERLA a Vladislav OCHODEK. Influence of the Tool?s Geometry on Tension in Surface Layer of Workpiece. In: Nové smery vo výrobných technologiách. Prešov: FVT, 2008. s. 220-223. ISBN 978-80-553-0044-3. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Martin SONDEL, Drahomír SCHWARZ a Václav FOLDYNA. Development and Microstructure of Advanced Creep Resistant Ferritic Steels. In: Procedings of the IIW International Conference. Graz: TU Graz, 2008. s. 81-85. ISBN 978-3-85125-019-0. [Detail]
KOČIŠČÁKOVÁ, Petra. Zavádění systému KANBAN do výroby. In: Progresívne metódy vo výrobných technologiách. Žilina: Vědeckotechnická společnost při Žilinské univerzitě, 2008. s. 45-50. ISBN 978-80-89276-13-4. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Influence of the Residual Tension in Surface Layer of Workpiece by Means of Tool´s Geometry and Tool´s Setting. In: SCIENCE REPORT Project PL-0007, Geometrical Product Specification - a New Tendency in the Design and Realiyation of Technologocal Processes, CEEPUS. Kielce: Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2008. s. 173-182. ISBN 978-83-88906-57-2. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Lenka DOBROVODSKÁ. Influence size of clay inorganic components on brittle fracture properties of vitreous enamel coatings. In: Sborník přednášek. Ostrava: TANGER, spol.s r.o., 2008. s. 192-192. ISBN 978-80-254-1987-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK a Marcel KLOS. Modelling of severe plastic deformation at ECAP technology process. In: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology, TMT 2008 : proceedings : 12th international research/expert conference : Istanbul, Turkey 26-30 August, 2008. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, 2008. s. 1249-1252. ISBN 978-9958-617-41-6. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Lenka DOBROVODSKÁ. The impact of a clay compound on brittle-fracture and mechanical features of vitreous namel coats. In: Vrstva povlaky 2008. Trenčín: DIGITAL GRAPHIC, 2008. s. 64-67. ISBN 978-80-969310-7-1. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Martin SONDEL a Drahomír SCHWARZ. Creep Properties Correlation of Modeled and Real Weld Joints in Modified 9 % Cr Steel. In: Výroční zasedání komise IX IIW. Graz: Internetové stránky International Institute of Welding, 2008. s. 1-10. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Martin SONDEL a Drahomír SCHWARZ. Korelace vlastností modelovaných a reálných svarových spojů modifikované 9% Cr oceli. In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 174-183. ISBN 978-80-7043-730-8. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Martin SONDEL a Drahomír SCHWARZ. Vývoj a mikrostruktura progresivních žáropevných feritických ocelí. In: Zvyšování životnosti komponent energetických zařízení v elektrárnách. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008. s. 220-227. ISBN 978-80-7043-730-8. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Martin SONDEL. Vývoj a mikrostruktura nových žárupevných feritických ocelí. In: Zváranie 2008. Bratislava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2008. s. 168-177. ISBN 978-80-89296-05-7. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Karel MALANÍK a Jan KEDROŇ. Mathematical Simulation Change of Deformation Process at Severe Plastic Deformation. In: 11th International Research/Expert Conference ?Trends in the Development of Machinery and Associated Technologies? TMT 2007. Zenica, Bosna a Hercegovina2007. s. 103-106. ISBN 978-9958-617-34-8. [Detail]
KOZELSKÝ, Petr, Ivo SCHINDLER, Stanislav RUSZ, Michal CAGALA a A KŘUPALA. Tvařitelnost za tepla nástrojové vysokolegovvané Cr-V-Mo oceli. In: 14. Mezinárodní konference FORMING 2007. Bratislava: STU Bratislava, 2007. s. 143-148. ISBN 978-80-227-2702-0. [Detail]
LINHART, Václav, Jana SIGMUNDOVÁ a Vladislav OCHODEK. Some Comparisons of Residual Stress Measurements on Pressurized Pipes by the Hole Drilling Strain Gage and Magnetoelastic Methods. In: 24th DANUBIA-ADRIA Symposium. Romania: Universitatea Lucian Blaga, 2007. s. 79-81. ISBN 978-973-739-456-9. [Detail]
MACURA, Pavel, Rostislav KUBALA, Nikolaj GANEV, Kamil KOLAŘÍK, Vladislav OCHODEK a Totka BAKALOVA. Zbytková napětí při kontaktní únavě materiálu. In: 45th International Conference Experimental Stress Analysis TERNATIONAL CONFERENCE EXPERI007 MENTAL STRESS ANALYSIS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 67-78. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Residual Stress Evaluation in Spirally Welded Pipes for Gas Pipeline. In: 6th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. Jevaskyla: Stressech Oy, 2007. s. 47-55. ISBN 951-98400-7-9. [Detail]
PURMENSKÝ, Jaroslav, Václav FOLDYNA, Martin SONDEL, Jaroslav KOUKAL a Drahomír SCHWARZ. Microstructure and creep rupture strength of welded joints in the steel P91. In: 8. International conference on Creep and fatigue at elevated temperatures. New York: ASME, 2007. s. 26508-26516. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Karel MALANÍK a Marcel KLOS. Using Severe Plastic Deformation to Prepare of Ultra Fine - Grained Materials by ECAP Method. In: Conference Engineering and Education 2007. Krakow: Institute of Technology, Pedagogical University, 2007. s. 1-40. [Detail]
MACURA, Pavel, Rostislav KUBALA, Nikolaj GANEV, Kamil KOLAŘÍK, Vladislav OCHODEK a Tatka BAKALOVA. Residual stresses at contact fatigue of material. In: Experimentální Analýza Napětí 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 75-76. ISBN 978-80-7043-552-6. [Detail]
PURMENSKÝ, Jaroslav, Václav FOLDYNA, Martin SONDEL, Jaroslav KOUKAL a Drahomír SCHWARZ. Creep rupture strength of welded joints of the steel P91. In: Mathematical modelling of weld phenomena. Graz: TU Graz, 2007. s. 235-251. ISBN 978-3-902465-69-6. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ, Xenie ŠEVČÍKOVÁ a Ladislav KANDER. Elektroformování ? nekonveční metoda výroby forem. In: Sborník přednášek Strojárska technológia a automatizácia. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 1-5. ISBN 978-80-89276-08-0. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Xenie ŠEVČÍKOVÁ. Využití slitinových povlaků FeNi při renovaci strojních součástí. In: Sborník přednášek Strojárska technológia a automatizácia. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 1-3. ISBN 978-80-89276-08-0. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Using severe plastic deformation to obtain ultra fine grain size Al alloy by ECAP technology. In: 10th International Research/Expert Conference, ?Trends in the Development of Machinery and Associated Technology?. Zenica, Istanbul, Barcelona: Faculty of mechanical engineering in Zenica, Fakultetska 1, Zenica, B & H,, 2006. s. 1331-1334. ISBN 9958-617-30-7. [Detail]
SLOVÁČEK, M, V DIVIŠ a Vladislav OCHODEK. Numerical simulation of welding process real size industrial parts using by local global approach. In: 8th International seminar-Numerical Analysis of Weldability. Graz: TU Graz, 2006. s. 1-20. ISBN 3-901351-99-X. [Detail]
null, M. Forejt a K. Podaný, Radek ČADA a Miloš KIJONKA. Measurement of friction on die drawing edge at sheet-metal drawing. In: 8th international conference FORM 2006 : forming technology, tools and machines. Brno, September 19-20, 2006 : conference proceedings : book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 71-76. ISBN 80-214-3231-4. [Detail]
null, M. Forejt a K. Podaný, Radek ČADA a Martin ŠTEVKO. Zpracování naměřených hodnot součinitele plastické anizotropie plechů. In: 8th international conference FORM 2006 : forming technology, tools and machines. Brno, September 19-20, 2006 : conference proceedings : book of abstracts. Brno: Brno University of Technology, 2006. s. 81-84. ISBN 80-214-3231-4. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Marcel KLOS. Mathematical simulation of severe plastic deformation. In: Conference Proceedings of International Scientific Conference Nowe technologie i osiagniecia w metalurgii i inzynieri materialowej. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2006. s. 487-490. ISSN 1234-9895. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ, Alena GOLOVÁ, Martina GLUMBÍKOVÁ a Ladislav KANDER. Výběr galvanické matrice pro elektrolytické kompozitní soustavy (ECC) s obsahem jemně dispergovaných karbidů. In: METAL 2006, 15. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger, 2006. s. 1-7. ISBN 80-86840-18-2. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK a Petr FILIPEC. Evaluation of fatigue of micro-alloyed 23MnB4 steel. In: Procedings of 14th International Scientific Conference AMME '2006. Czenstochowa: International OCSCO World Press, 2006. s. 115-115. ISBN 83-89728-20-6. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Lubomír ČÍŽEK. Evaluation of fatigue of micro-alloyed 23MnB4 steel. In: Procedings of 14th International Scientific Conference AMME '2006. Czenstochowa: International OCSCO World Press, 2006. s. 115-115. ISBN 83-89728-20-6. [Detail]
ČADA, Radek, K. Rešetová a R. Ďuriš null a Miloš KIJONKA. Foto-chemické leptání a fotografické měření deformačních sítí. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. s. 161-167. ISBN 80-227-2472-6. [Detail]
ČADA, Radek, K. Rešetová a R. Ďuriš null a Martin ŠTEVKO. Statistischen Methoden bei der Berechnung des Plastischeanisotropiekoeffizientes. In: Proceedings of the 14th International Scientific Conference CO-MAT-TECH 2006. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2006. s. 168-178. ISBN 80-227-2472-6. [Detail]
ČADA, Radek, P. Dašić null a Miloš KIJONKA. Evaluation of strain-hardening exponent measurement results reliability. In: Proceedings of the 6th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" : RaDMI 2006. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering and Trstenik: High Technical Mechanical School, 2006. s. 115-120. ISBN 86-83803-16-3. [Detail]
ČADA, Radek, P. Dašić null a Miloš KIJONKA. Deformation process analysis by circular grid system. In: Proceedings of the 6th International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" : RaDMI 2006. Kraljevo: Faculty of Mechanical Engineering and Trstenik: High Technical Mechanical School, 2006. s. 121-126. ISBN 86-83803-16-3. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Faktory zkvalitňování řízení výroby strojírenských podniků. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 101-105. ISBN 80-248-1163-4. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Certifikace a co dál?. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 13-19. ISBN 80-248-1163-4. [Detail]
ŠTEVKO, Martin, Robert BRÁZDA a Radek ČADA. Zkoumání procesu tažení plechů s využitím metody konečných prvků. In: Workshop 2006 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2006. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2006. s. 61-65. ISBN 80-248-0999-0. [Detail]
KIJONKA, Miloš, Robert BRÁZDA a Radek ČADA. Měření součinitele plastické anizotropie. In: Workshop 2006 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2006. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2006. s. 87-91. ISBN 80-248-0999-0. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radka ŠVRČKOVÁ, Radim TROJAN a Jiří HRUBÝ. Srovnání vlivu magnetického pole na pracovní diagramy tahových zkoušek. In: 12. mezinárodní vědecká konference FORMING 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 299-302. ISBN 80-248-0888-9. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, Miroslav GREGER, A LESZEK a DOBRZAŃSKI. Mathematical Modeling for ECAP Technology of Multiple Forming. In: 13th International Scientific Conference Achievements in Mechanical and Materials Engineering. Gliwice: Silesian University of Technology Gliwice, 2005. s. 559-564. ISBN 83-89728-11-7. [Detail]
GREGER, Miroslav, Lubomír ČÍŽEK a Stanislav RUSZ. Influence of electroslag remelting on properies of steel grade X22CrMoV12-1. In: 1st International Conference on Heat Treatment and Surface Engineering of Tools and Dies (CSHTSE). Zagreb, Croatia: Zagreb, Croatian Society for Heat Treatment and Surface Engineering (CSHTSE), 2005. s. 405-410. ISBN 953-96459-8-0. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a A KLIMPEL. Application of Barkhausen Noise to Calibration Advance FEM Simulation Welding and Heat Treatment. In: 5th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing. Petten, Holandsko: Stresstech, 2005. s. 91-99. ISBN 951-98400-6-0. [Detail]
FOLDYNA, Jiří, Jaroslav KOUKAL, Jaroslav PURMENSKÝ a Drahomír SCHWARZ. Development of advanced creep resistant fer. steels and their weldability. In: Advanced Metallic Materials and their joining. Bratislava: VÚZ Bratislava, 2005. s. 10-20. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Lubomír ČÍŽEK, Miroslav GREGER a Marcel KLOS. Influence of die parameters to properties of selected metals at ECAP technology. In: Konstrukční materiály 2005. Trnava, Slovenská republika: Vydavateľstvo STU Bratislava, 2005. s. 1-6. ISBN 80-227-2241-3. [Detail]
DONIČ, Tibor, Milan MARTYKAN a Stanislav RUSZ. Kompaktovanie prášku na báze hliníka statickým a dynamickým dopredným pretláčáním. In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005. s. 1-8. ISBN 80-86840-13-1. [Detail]
NEČAS, Libor, Martin ŠTEFKO a Radek ČADA. Ausnutzung den Statistischen Methoden bei der Berechnung des Plastischeanisotripiekoeffizientes. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-12. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
ČADA, Radek, Libor NEČAS a Miloš KIJONKA. Měření součinitele smykového tření na tažné hraně tažnice. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-6. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
NEČAS, Libor a Radek ČADA. Embossed circular grid system for evaluation of strain in stampings. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-8. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
POVÝŠIL, Jan a Jiří PETRUŽELKA. Ověření dynamického materiálového modelu na slitině Al Mg Si 6082. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 45-45. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Radka ŠVRČKOVÁ a Jiří HRUBÝ. Vliv stejnosměrného a střídavého magnetického pole na deformační stárnutí oceli. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 47-47. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
GREGER, Miroslav, Radim KOCICH, Ladislav KANDER, Gabriela DOROCIAKOVÁ a Stanislav RUSZ. Verification of the ECAP technology. In NANO 05. In: Nano 2005. Brno: VUT Brno, 2005. s. 314-317. ISBN 80-214-3085-0. [Detail]
GREGER, Miroslav, Stanislav RUSZ a Zbygniew MUSZKALSKI. Verification of the ECAP technology on cooper. In: New technologies and achievements in metallurgy and material engineering. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2005. s. 642-645. ISBN 83-87745-97-9. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, Martin KUBÍČEK, Petr FILIPEC a Martin PASTRŇÁK. Development of ECAP Technology to Nano-Structure materials Preparing. In: Nowe technologie i osiagniecia w metalurgii i inźynierii materialowej, cześć 2. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2005. s. 290-293. ISBN 83-87745-97-9. [Detail]
GREGER, Miroslav, Stanislav RUSZ a Zbyszek MUSKALSKI. Influence of forging technology on structure of heat-resisting 12% Cr steel. In: Nowe technologie i osiagniecia w metalurgii i inźynierii materialowej, cześć 2. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2005. s. 642-645. ISBN 83-87745-97-9. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, Marcel KLOS, Tibor DONIČ, Martin KUBÍČEK a Petr FILIPEC. Mathematical Modeling for ECAP Technology of Multiple Forming. In: Procedings of of International Scientific Conference ?NANO '05?. Brno: Technická univerzita Brno, 2005. s. 229-234. ISBN 80-214-3085-0. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Radka ŠVRČKOVÁ a Jiří HRUBÝ. The Tension Test of the Normalizing Steel 12013 in Magnetic Field. In: Proceedings of the 13th Int. Sci. Conference CO-MAT-TECH 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. s. 1217-1222. ISBN 80-227-2286-3. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Radka ŠVRČKOVÁ a Jiří HRUBÝ. Vliv střídavého a stejnosměrného magnetického pole na deformační stárnutí oceli. In: Technology 2005. Bratislava: Slovak University of Technology, 2005. s. 48-48. ISBN 80-227-2264-2. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, Petr FILIPEC a Martin PASTRŇÁK. Investigating surface defects affecting forming of high-strength bolts for automobile industries. In: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology 2005. Zenica, Istanbul, Barcelona: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Bahcesehir University Istanbul, Turkey E.T.S.E.I. de Barcelona, Spain, 2005. s. 179-182. ISBN 9958-617-28-5. [Detail]
KUBÍČEK, Martin, Stanislav RUSZ, Miroslav GREGER, Martin PASTRŇÁK a Petr FILIPEC. Angularity effects concerning ECAP technology final deformation magnitudes. In: Trends in the Development of Machinery and Associated Technology 2005. Zenica, Istanbul, Barcelona: Faculty of Mechanical Engineering in Zenica, Bahcesehir University Istanbul, Turkey E.T.S.E.I. de Barcelona, Spain, 2005. s. 183-186. ISBN 9958-617-28-5. [Detail]
BRÁZDA, Robert, Martin ŠTEVKO a Radek ČADA. Stanovení chyby měření při výpočtu součinitele plastické anizotropie plechů. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 67-71. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
KIJONKA, Miloš, Robert BRÁZDA a Radek ČADA. Měření součinitele tření při tažení plechů pro účely počítačové simulace. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 89-93. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radim TROJAN, Vlastimil MATĚJKA a Jiří HRUBÝ. Vliv magnetického pole na akceleraci procesu deformačního stárnutí oceli 12013. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 104-104. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
ŠVRČKOVÁ, Radka. Studie vlivu magnetického pole na průběh plastické deformace. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 68-68. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
GREGER, Miroslav, Stanislav RUSZ a Milena WIDOMSKÁ. Structural characteristics Magnesium Alloys along of the Equal Channel Angular Pressing. In: 7th ASIA - Pacific Symposium on Engineering Plasticity Advances in Engineering Plasticity and Its Applications. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2004. s. 1083-1088. ISBN 0-87849-951-2. [Detail]
KRISTOFORY, František a Jaromír VÍTEK. Environmental Protection in Surface Technology, Some Discrepancies Between Laws and Natural Science. In: International Conference MODERN ELECTROPATING PROCESSES, Operating of electroplating plants in terms of Polish and EU regulations. Warszawa: Institute of Precision Mechanics, 2004. s. 185-186. ISBN 83-916386-7-7. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, KUBÍČEK a PASTRŇÁK. Preparing nanostructural materials by ECAP method of severe plastic deformation. In: International Conference on Engineering Education and Research "Progress Through Partnership". Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. s. 757-762. ISSN 1562-3580. [Detail]
FOLDYNA, V, Jaroslav KOUKAL, Drahomír SCHWARZ a Jaroslav PURMENSKÝ. Směry vývoje progresivních fer. žár. ocelí. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. s. 13-20. ISBN 80-248-0632-0. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Kvalifikace postupů svařování pro tlaková zařízení. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. s. 13-20. ISBN 80-248-0632-0. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, KUBÍČEK a PASTRŇÁK. Severe plastic deformation for prepare of nanostructural materials by ECAP method. In: Proceedings of International Conference 85. let Obrabotki metalov davlenijem. Moskva: MISIS Moskva, 2004. s. 328. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, KUBÍČEK, PASTRŇÁK, PETRUŠKA a JANÍČEK. Influence of the surface defect on the compresion proces in high strong bolt production. In: Proceedings of International Conference CO-MA-TECH 2004. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 1-7. ISBN 80-227-2121-2. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Miroslav GREGER. Influence of pass reduction to the strain state on wire drawing process of micro-alloyed steel. In: Proceedings of International Conference The New Technology and Possibility in Materials Engineering and Metallurgy 2004. Czestochowa: Wydawnictwo Wydzialu Inžynierii Procesowej, Materialowej i Fyziki Stosowanej Politechniki Czestochowskej, 2004. s. 325-328. ISBN 83-87745-37-5. [Detail]
TOMČÍK, Petr, MATĚJKA, ŠVRČKOVÁ a Jiří HRUBÝ. Influence Magnetic Field on the Ageing of the Steel 12013 Comparison Thermal Evolved Curves. In: Proceedings of the 12th Int. Sci. Conference CO-MA-TECH 2004. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 1386-1393. ISBN 80-227-2117-4. [Detail]
SONNEK, Pavel a Jiří PETRUŽELKA. Polar Reciprocity Model of 7075 Aluminium Alloy. In: Proceedings of the 12th Int. Sci. Conference CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. s. 1037-1041. ISBN 80-227-2117-4. [Detail]
SONNEK, Pavel a Jiří PETRUŽELKA. Processing map of 7075 Aluminium alloy. In: Proceedings of the 12th Int. Sci. Conference CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. s. 1260-1264. ISBN 80-227-2117-4. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Radka ŠVRČKOVÁ a Jiří HRUBÝ. Comparison Flow stress Curve of the Tension Test of the Steel 12013 in Magnetic Field. In: Proceedings of the 12th Int. Sci. Conference CO-MAT-TECH 2004. Bratislava: Slovak University of Technology, 2004. s. 1377-1385. ISBN 80-227-2117-4. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Jaromír VÍTEK. Influence of Li Kation on Electrodeposition of Nickel - Iron and Nickel - Kobalt Alloys. In: Sborník abstraktů z mezinárodní konference Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004. s. 8. ISBN 80-85988-95-X. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Jaromír VÍTEK. Hardness of Electrodeposited Metals and Alloys. In: Strojárská technológia 2004. Košice: TU - Košice, 2004. s. 198-203. ISBN 80-8070-300-0. [Detail]
TOMČÍK, Petr, Jiří KULHÁNEK, Radka ŠVRČKOVÁ, Radim TROJAN a Jiří HRUBÝ. Evoluce teploty v důsledku adiabatického ohřevu. In: TechMat 04 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 127-132. ISBN 80-7194-707-5. [Detail]
GREGER, Miroslav, Milena WIDOMSKÁ, Stanislav RUSZ a MUSKALSKI. Ivestigation of impact of unconventional technologies of forming on formability, structure and mechanical properties of magnesium alloys. In: Teoria i technologia procesov plastičeskoj deformacii. Moskva: MULTIRPINT MISiC, 2004. s. 252-253. [Detail]
ČADA, Radek, Robert BRÁZDA a Miloš KIJONKA. Gauge for measurement of patterns on curved surfaces. In: Workshop 2004 Fakulty strojní : Ostrava, 12. února 2004. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 169-172. ISBN 80-248-0521-9. [Detail]
KIJONKA, Miloš, Robert BRÁZDA a Radek ČADA. Využití statistických metod při stanovení exponentu deformačního zpevnění plechu. In: Workshop 2004 Fakulty strojní : Ostrava, 12. února 2004. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 216-219. ISBN 80-248-0521-9. [Detail]
KRISTOFORY, František a Jaromír VÍTEK. Electrodeposited Nickel - Phosphorus Alloys. In: Zborník prednášok 46. medzinárodné galvanické konferencie FCHPT Bratislava. Bratislava: FCHPT Bratislava, 2004. s. 57-64. ISBN 80-227-2085-2. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Inspection of Magnetic Circuit Components Using The Barkhausen Noise Technique. In: 4th International Conference on Barkhausen Noise and Micromagnetic Testing-CD Conference Proceedengs. Vaajakoski: Stresstech Oy, 2003. s. 107-113. ISBN 951-98400-5-2. [Detail]
GREGER, Miroslav, Lubomír ČÍŽEK a Stanislav RUSZ. Warm forging of Titanium alloys. In: 7th International research/expert conference. Barcelona: Universitat Politechnica de Catalunya, 2003. s. 169-172. ISBN 9958-617-18-8. [Detail]
GREGER, Miroslav, Lubomír ČÍŽEK, Stanislav RUSZ a Ivo SCHINDLER. Deformační chování slitiny hliníku při protlačování metodou ECAP. In: Aluminium 2003. Děčín: Aluserisse, 2003. s. 288-294. [Detail]
ČADA, Radek a K. Kuzman null. Curve for construction of blank shape and hodographs of velocities at stampings drawing. In: Conference proceedings of ICIT 2003, 4th International Conference on Industrial Tools. Celje: TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 2003. s. 87-92. ISBN 961-90401-7-1. [Detail]
TURK, , Jiří PETRUŽELKA, Jiří HRUBÝ, LIČKA a Pavel SONNEK. Hot Forming Processes Otimalisation Using Numerical Experiment. In: Conference proceedings of ICIT 2003, 4th International Conference on Industrial Tools. Celje, Slovenija: TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 2003. s. 437-441. ISBN 961-90401-7-1. [Detail]
GREGER, Miroslav a Stanislav RUSZ. Possibilities of aluminium extrusion with use of the ECAP method. In: Iternational conference Aluminium in transport. Gliwice: IMNŽ Gliwice, 2003. s. 165-174. ISBN 83-917129-3-1. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Jaromír VÍTEK. Electrodeposited composite nickel coatings containing titanum and vanadium carbides. In: METAL 2003. Ostrava: Tanger, 2003. s. 1-7. ISBN 80-85988-82-8. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka a CRIPPA. Coating for exating corrosion environment. In: METAL 2003. Ostrava: Tanger, 2003. s. 69-69. ISBN 80-85988-82-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav a GREGER. Orbital forming by a swinging die. In: Mezinárodní vědecký seminář nové technologie a výsledky v metalurgii a materiálovém inženýrství. Czestochowa: Wydawnictwo Widzialu Inzynierii Procesowej, 2003. s. 565-568. ISBN 83-87745-91-X. [Detail]
RUSZ, Stanislav a GREGER. Forging of microalloyed steels. In: Mezinárodní vědecký seminář nové technologie a výsledky v metalurgii a materiálovém inženýrství. Czestochowa: Wydawnictwo Widzialu Inzynierii Procesowej, 2003. s. 569-572. ISBN 83-87745-91-X. [Detail]
ZMYDLENÝ, a Drahomír SCHWARZ. Vývoj v oblasti přípravy svarových ploch tepelným dělením. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 131-136. ISBN 80-248-0443-3. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, BENEŠ, SCHMIDOVÁ a ZBOŘIL. Strukturní a fázové analýzy heterogenního odporového svarového spoje. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 137-143. ISBN 80-248-0443-3. [Detail]
MOHYLA, Petr a Jaroslav KOUKAL. Svařitelnost a strukturní stabilita svarových spojů perspektivních nízkolegovaných žárupevných ocelí. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2003. s. 45-52. ISBN 80-248-0443-3. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír, Jaroslav KOUKAL a SONDEL. Žárupevné vlastnosti modelovaných pásem TOO a reálných svarových spojů oceli P91. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2003. s. 7-24. ISBN 80-248-0443-3. [Detail]
GREGER, Miroslav a Stanislav RUSZ. Forging of microalloyed steels. In: Nowe technologie i osiagniencia w metalurgii i inžynierii materialowej. Czestochowa: Politechnika Czestochowska, 2003. s. 569-573. ISBN 83-87745-91-X. [Detail]
GREGER, , Stanislav RUSZ, Lubomír ČÍŽEK, Ivo SCHINDLER a SENDERSKI. Deformační chování slitiny hliníku při protlačování metodou ECAP. In: Proceedings international Conference Aluminium. Děčín: Alccan Děčín, 2003. s. 288-294. [Detail]
GREGER, a Stanislav RUSZ. Possibilities of aluminium extrusion with use of a the ecap method. In: Proceedings international Conference Aluminium in transport. Krakow: Fotobit, 2003. s. 165-175. ISBN 83-917129-3-1. [Detail]
GREGER, Miroslav a Stanislav RUSZ. Structural characteristics and hardnes aluminium alloys AlCuMg along of the equal channel angular pressing. In: Proceedings international Conference CO-MA-TECH. Bratislava: STU Bratislava, 2003. s. 207-214. ISBN 80-227-1994-8. [Detail]
GREGER, , Stanislav RUSZ a CIZEK. Warm forging of titanium alloyes. In: Proceedings international Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. Catalunya: Universitat Politechnica de Catalunya, 2003. s. 169-172. ISBN 9958-617-18-8. [Detail]
GREGER, , Stanislav RUSZ a DRAPAL. Formability of microalloyed steel. In: Proceedings international Conference Trends in the Development of Machinery and Associated Technology. Catalunya: Universitat Politechnica de Catalunya, 2003. s. 173-176. ISBN 9958-617-18-8. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Proces hodnocení a uspokojování požadavku zákazníka - počáteční fáze. In: Progresivní metody a nástroje v řízení údržby, Beskydy - Čeladná 2003. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-11. ISBN 80-248-0496-4. [Detail]
TRNKA, René. Tvorba dispozičního řešení a jeho počítačová podpora. In: Sborník semináře Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 22-28. ISBN 80-248-0496-4. [Detail]
NEČAS, Libor a TRNKA. Historie a vývojové trendy projektování prostor pro administrativní práci. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 19-23. ISBN 80-248-0341-0. [Detail]
SKALÍK, Pavel a LAZAR. Integrovaný systém řízení. In: Sborník semináře řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-14. ISBN 80-248-0341-0. [Detail]
NOVÁK, Josef. Současné problémy v řízení strojírenských podniků. In: Sborník semináře řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-4. ISBN 80-248-0341-0. [Detail]
HRUBÝ, Jiří a MLÝNKOVÁ. Nesrovnalosti klasických řešení některých úloh plastické deformace. In: Setkání uživatelů Info dny 2003. MSC.Software s.r.o.. Brno: MSC Software s.r.o., 2003. s. 1-7. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, FILIPOVÁ, HRABOVSKÁ a TRNKA. Oprava smltovaných povrchů. In: Současné trendy v technologii smaltování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 7-13. ISBN 80-248-0449-2. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Vítězslav STÝSKALA a Václav KOLÁŘ. Provozní měření zbytkových napětí na ocelových konstrukcích po svařování. In: Svařování ocelových konstrukcí. Ostrava: REPRONIS, 2003. s. 53-64. ISBN 80-7329-034-0. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Současné trendy ve vytváření vysoce odolných vrstev žárovými nástřiky. In: Svařování ocelových konstrukcí. Ostrava: REPRONIS, 2003. s. 75-81. ISBN 80-7329-034-0. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Direktivy EU, zajištění požadavků na jakost při svařování a kvalifikace svářečského a inspekčního personálu. In: Svařování v železniční dopravě 2003. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2003. s. 29-34. ISBN 80-7194-525-0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, BENEŠ a SCHMIDOVÁ. Možnosti renovace výfukových ventilů naftových motorů. In: Svařování v železniční dopravě 2003. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2003. s. 43-55. ISBN 80-7194-525-0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, SCHMIDOVÁ a BENEŠ. Studium defektů v návarech kolejnic. In: TECHMAT 03 "Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2003. s. 22-30. ISBN 80-7194-613-3. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jiří PETRUŽELKA a MLÝNKOVÁ. Mikrostruktura hliníkových slitin při tváření za tepla. In: Technologia 2003 Bratislava. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003. s. 1-4. ISBN 80-227-1935-8. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Pavel SONNEK a BOŘUTA. Tvařitelnost superslitiny INCO 718 za tepla hodnocená podle DMM a krutové zkoušky. In: Technologia 2003 Bratislava. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003. s. 1-4. ISBN 80-227-1935-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav, JANÍČEK, PETRUŠKA, DONIČ a DRÁPAL. Formability of micro-alloyed steel using in automobile industry. In: Technologia 2003 Bratislava. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003. s. 137-138. ISBN 80-227-1935-8. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Sklokeramické povlaky v ocelových konstrukcích. In: V. Ostravská konference ocelových konstrukcí. Brno: Sekurkon, 2003. s. 55-57. ISBN 80-86604-07-1. [Detail]
ČADA, Radek. Construction of blank shape for drawing of intricate shape stamping. In: Vědecké novinky: Současné problémy metalurgie. Dněpropetrovsk: Ministerstvo osvěty a vědy Ukrajiny a Národní metalurgická akademie Ukrajiny, 2003. s. 167-172. ISBN 966-7316-81-5. [Detail]
null, M. Schindler a Radek ČADA. Changes of properties of strip from steel 11305.21 during storage. In: Workshop 2003 Fakulty strojní : Ostrava, 11. února 2003. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 93-96. ISBN 80-248-0233-3. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a ZMYDLENÝ. Zvyšování produktivity řezání kyslíkovým kopím. In: XXVI. Dny svařovací techniky 20003. Vamberk: ESAB Vamberk s.r.o., 2003. s. 228-234. ISBN 80-02-01577-0. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Kritické oblasti svarových spojů oceli P91. In: XXVI. Dny svařovací techniky 20003. Vamberk: ESAB Vamberk s.r.o., 2003. s. 88-97. ISBN 80-02-01577-0. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jiří PETRUŽELKA a MLÝNKOVÁ. Hot Forming Processes Optimalisation Using. In: Zborník abstraktov CO-MA-TECH 2003. Bratislava: Vydavateľstvo STU v Bratislave, 2003. s. 324-327. ISBN 961-90401-7-1. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Jaromír VÍTEK. Elektrolyticky vylučované kompozitní soustavy (ECC) - problém velikosti dispergovaných částic. In: Zborník prednášok 45. mezinárodné galvanické konferencie. Bratislava: FCHPT Bratislava, 2003. s. 10-16. ISBN 80-227-1916-1. [Detail]
MOHYLA, Miroslav, Petr MOHYLA a Petr TOMČÍK. Současné trendy zpracovatelských technologií ocelových výrobků. In: České ocelářství ve XXI. století, perspektivy a rozvoj v rámci EU. Ostrava: Tiskárna Tichý, s.r.o., 2003. s. 139-146. ISBN 80-239-1831-1. [Detail]
GREGER, Miroslav a Stanislav RUSZ. Influence of finish forging temperature on structure and properties forged pieces from microalloyed steels. In: 6 th Asia-Pacific Symposium on Engineering Plasticity and Its Aplications. Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2002. s. 821-825. ISBN 0-87849-907-5. [Detail]
ČADA, Radek a M. Forejt null. Determination of deformation networks elements strains on stampings. In: 6th International Conference FORM 2002 Forming Technology, Tools and Machines : Brno, September 16-18 : conference proceedings. Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 219-224. ISBN 80-214-2162-2. [Detail]
MLÝNKOVA, Martina. Computer Simulation of Hot Forming of Railway Tires. In: Junior Euromat 2002. Frankfurt: Deutsche Gesellschaft für Materielkunde EV, 2002. s. 1. [Detail]
ČADA, Radek. Project of non-circular stamping drawing from thin sheet-metal. In: METAL 2002 : 11. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek. Ostrava: Tanger, 2002. s. 1951-1955. ISBN 80-85988-73-9. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of formability of thin sheet-metal. In: METAL 2002 : 11. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek. Ostrava: Tanger, 2002. s. 1981-1985. ISBN 80-85988-73-9. [Detail]
ČADA, Radek. Determination of formability of low-carbon steel strip. In: Mašinostrojenije i technosfera na rubeže XXI veka : sbornik trudov IX meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferencii. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2002. s. 184-189. ISBN 966-7907-08-2. [Detail]
RUSZ, Stanislav, SIŃCZAK a DYJA. Superplastic forming of carbon steel. In: Mezinárodní vědecké smpozium Nové technologie a osiagniecia v metalurgii a inzynierii materialovej. Czestochowa: Wydawnictwo Wydzialu Metalurgii i inzynierii Politechniki Częstochowskiej, 2002. s. 150-153. ISBN 83-87745-51-0. [Detail]
GREGER, Miroslav a Stanislav RUSZ. Structure and mechanical properties of tungsten materials. In: Non-farrous metals working. Gliwice: Instytut metalu Neżelaznych Gliwice, 2002. s. 1-16. [Detail]
KRISTOFORY, František, Miroslav MOHYLA, KANIA a Jaromír VÍTEK. Wear Protection of Machine Components by Electrodeposited Composite Coatings (ECC). In: Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002. Prešov: Peter Monka, 2002. s. 61-66. ISBN 80-70099-828-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav a VIDIŠEVSKÝ. The New Formability aspects of high carbon powder steels. In: Proceedings 6th international research/expert conference, TMT 2002. Zenica: Faculty of Mechanical Engineering, 2002. s. 283-286. ISBN 9958-617-11-0. [Detail]
GREGER, a Stanislav RUSZ. Structure and mechanical properties of tungsten materials. In: Proceedings international Conference Non-Ferrous Metals Working. Gliwice: Institut Metali Niezelaznych, 2002. s. 16. [Detail]
RUSZ, Stanislav a GREGER. New aspects of Orbital Forming Technology. In: Proceedings of 6th Asia-Pacific Symposium on Engineering Plasticity and Its Applications (AEPA 2002). Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2002. s. 413-418. ISBN 0-87849-907-5. [Detail]
GREGER, a Stanislav RUSZ. Impact of Finish-Forging Temperature on Structure and Properties of Micro-Alloyed Steels. In: Proceedings of 6th Asia-Pacific Symposium on Engineering Plasticity and Its Applications (AEPA 2002). Uetikon-Zuerich: Trans Tech Publications, 2002. s. 821-826. ISBN 0-87849-907-5. [Detail]
null, B. Katalinić, M. Kljajin a Radek ČADA. Testing of strain in stampings by embossed grids. In: Proceedings of the 1st DAAAM International Conference on Advanced Technologies for Developing Countries ATDC '02. Vídeň: DAAAM International, 2002. s. 477-482. ISBN 3-901509-32-1. [Detail]
ČADA, Radek a V. N. Dachnenko null. Evaluation of deep-drawing sheet-metal formability. In: Proceedings of the 6th International Scientific and Technical Conference Plastic Deformation of Metals. Dněpropetrovsk: National Metallurgical Academy of Ukraine, 2002. s. 127-132. ISBN 966-7316-79-3. [Detail]
ČADA, Radek. Solution of drawing technology of sides from sheet-metal. In: Progressivnyje technologii i sistemy mašinostrojenija: meždunarodnyj sbornik naučnych trudov: Vypusk 22. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2002. s. 215-219. ISBN 966-7907-07-4. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír, Jaroslav KOUKAL a Martin SONDEL. Vliv jednotlivých oblastí svarového spoje na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti svarových spojů oceli P91. In: Sborník "Nové materiály a technologie svařování v prvním desetiletí nového milénia". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 49-66. ISBN 80-248-0168-X. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Svařování nové oceli pro energetiku. In: Sborník mezinárodního semináře Efektivní energetika III. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 56-65. ISBN 80-248-0091-8. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Vliv technologie výroby spirálově svařovaných trub na úroveň zbytkových napětí. In: Sborník přednášek mezinárodního kolegia Spolehlivost vysokotlakých ocelových potrubí. Praha: Český plynárenský svaz, 2002. s. 13. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Petr MOHYLA. Změny mechanických vlastností a mikrostruktury svarových spojů ocelí typu 0,5%Cr-0,5%Mo-0,3%V po dlouhodobé teplotní expozici v podcreepové oblasti. In: Sborník přednášek z mezinárodní konference Spojovanie špeciálných ocelí a zliatin v technickej praxi. Žilina: DT ZSVTS Žilina, 2002. s. 14-27. ISBN 80-231-0355-5. [Detail]
ČADA, Radek a Ivo SCHINDLER. Rationalization of intricate shape stamping drawing. In: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Forming 2002. Katowice: Politechnika Śląska Katowice, 2002. s. 33-38. ISBN 83-910722-6-6. [Detail]
ČADA, Radek. Drawing of maximum shear stress trajectories by special curve. In: Workshop 2002 Fakulty strojní : Ostrava, 17. ledna 2002. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 107-110. ISBN 80-248-0051-9. [Detail]
ČADA, Radek. Seasoning of deep-drawing low-carbon steel strip. In: Zborník prednášok z 10. mezinárodnej vedeckej konferencie CO-MAT-TECH 2002. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2002. s. 22-29. ISBN 80-227-1768-1. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jiří PETRUŽELKA, Pavel SONNEK, LIČKA a Jana ŠARMANOVÁ. Hot forming and heat treatment processes analysis. In: CO-MAT-TECH 2001 Trnava. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. s. 142-148. ISBN 80-227-1591-3. [Detail]
null, K. Kuzman a J. Balič a Radek ČADA. Blank development for intricate shape stampings. In: Conference proceedings of ICIT 2001, 3rd International Conference on Industrial Tools: Volume 1. Celje: TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 2001. s. 75-78. ISBN 961-90401-5-5. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jiří PETRUŽELKA, LIČKA a Jana ŠARMANOVÁ. Integrated model for hot forming processes simulation. In: Conference proceedings of ICIT 2001, 3rd International Conference on Industrial Tools: Volume 1. Rogaska Slatina: TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 2001. s. 353-357. ISBN 961-90401-5-5. [Detail]
RUSZ, Stanislav, DYJA a MUSKALSKI. Effect of strain rates in dynamic plastometer test on yield stress of steel wires with boron. In: International Technical Conference for Wire and Cable Manufacturing Technologies. Guilford, Connecticut: WIRE Association International, 2001. s. 19-29. [Detail]
ČADA, Radek. Steel sheet-metal formability during one year storage. In: METAL 2001 : 10. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek. Ostrava: Tanger, 2001. s. 61-62. ISBN 80-85988-56-9. [Detail]
ČADA, Radek. Determining of optimal blank shape for drawing of stampings. In: METAL 2001 : 10. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek. Ostrava: Tanger, 2001. s. 62-63. ISBN 80-85988-56-9. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Jana, Jiří HRUBÝ, Jiří PETRUŽELKA a LIČKA. Integrovaný model procesu tváření za tepla. In: METAL 2001, 10. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: TANGER s.r.o., 2001. s. 1-7. ISBN 80-85988-56-9. [Detail]
ČADA, Radek. Determination of blank for drawing of stampings. In: Mašinostrojenije i technosfera na rubeže XXI veka: sbornik trudov VIII meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferencii. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2001. s. 86-90. ISBN 966-7907-01-5. [Detail]
ČADA, Radek. Sheet-metal formability evaluation by tensile tests. In: Mašinostrojenije i technosfera na rubeže XXI veka: sbornik trudov VIII meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferencii. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2001. s. 90-94. ISBN 966-7907-01-5. [Detail]
null, H. Dyja a J. Siwka a Radek ČADA. Solution of blank for drawing of non-circular components. In: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej: II międzynarodowa sesja naukowa, Politechnika Częstochowa, czerwiec 2001. Czestochowa: Wydawnictwo Wydzialu Metalurgii i inzynierii Politechniki Częstochowskiej, 2001. s. 87-90. ISBN 83-87745-06-5. [Detail]
RUSZ, Stanislav, DYJA a PILARCZYK. The orbital Forming Process. In: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej: II międzynarodowa sesja naukowa, Politechnika Częstochowa, czerwiec 2001. Czestochowa: Wydawnictwo Wydzialu Metalurgii i inzynierii Politechniki Częstochowskiej, 2001. s. 79-82. ISBN 83-87745-06-5. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Technologie výkyvné zápustky. In: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej: II międzynarodowa sesja naukowa, Politechnika Częstochowa, czerwiec 2001. Czestochowa: Wydawnictwo Wydzialu Metalurgii i inzynierii Politechniki Częstochowskiej, 2001. s. 83-86. ISBN 83-87745-06-5. [Detail]
ČADA, Radek. Storage time influence upon formability of low-carbon steel strip. In: Proceedings of the 9th International Conference STEEL STRIP 2001. Ostrava: Ocelové pásy, 2001. s. 481-490. ISBN 80-239-2212-2. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Vývoj technologie svařování mikrolegované oceli. In: Sborník "Svařování mikrolegovaných a vysokopevných ocelí". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 57-65. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Volba a zkoušky přídavných materiálů. In: Sborník "Svařování v jaderné energetice". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 75-125. ISBN 80-7078-927-1. [Detail]
ČADA, Radek. Elaboration of deep-drawing sheet-metal tensile tests results. In: Technológia 2001 : zborník prednášok. Diel 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. s. 33-36. ISBN 80-227-1567-0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, FOLDYNA a KÜBEL. Technologie navařování kolejnic bez předehřevu. In: Technológia 2001 : zborník prednášok. Diel 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. s. 599-602. ISBN 80-227-1567-0. [Detail]
ŠIROKÝ, Jaromír a Radek ČADA. Sheet-metal formability evaluation by tensile tests. In: Workshop 2001 Fakulty strojní: Ostrava, 17. ledna 2001. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 91-94. ISBN 80-7078-858-5. [Detail]
null, J. Turza a Radek ČADA. Determining of optimal blank for stampings. In: Zborník prednášok zo 7. vedeckej medzinárodnej konferencie AKADEMICKÁ DUBNICA 2001. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. s. 137-140. ISBN 80-227-1614-6. [Detail]
ČADA, Radek. Designing of blank shape for intricate shape stampings. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie FORMING 2001. Katowice: Politechnika Ślaşka, 2001. s. 17-22. ISBN 83-910722-4-X. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Změny mechanických vlastností a mikrostruktury svarových spojů ocelí typu 0,5 % Cr - 0,5 % Mo - 0,3 % V po dlouhodobé teplotní expozici v podcreepové oblasti. In: Zvariteľnosť ocelí na začiatku nového tisícročia. Trnava, Slovenská republika: STU Trnava, 2001. s. 48-54. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

PODJUKLOVÁ, Jitka, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ, Tomáš LANÍK, Kamila HRABOVSKÁ, Vratislav BÁRTEK a Vladimír MENŠIKOV. STUDY OF THIN ORGANIC COATINGS AS ANTICORROSIVE PROTECTION. In: METAL 2010. Ostrava: Tanger, 2010. s. 90-90. ISBN 978-80-87294-15-4. [Detail]
SONDEL, Martin, Drahomír SCHWARZ a Jaroslav KOUKAL. Ověření vlastností svarového spoje ocelí P91 a 15128 po dlouhodobé teplotní expozici. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2010. s. 181-189. ISBN 978-80-248-2304-1. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kateřina PELIKÁNOVÁ, Lenka DOBROVODSKÁ, Tomáš LANÍK, Vratislav BÁRTEK, Kamila HRABOVSKÁ a Vladimír MENŠIKOV. Vývojové trendy v protikorozní ochraně materiálů hutní produkce tenkými povlaky. In: Ocelové konstrukce 2010. Praha: Sekurkon, 2010. s. 103-108. ISBN 978-80-86604-49-7. [Detail]
ŠÍPEK, Michal, Miroslav NESLUŠAN a Vladislav OCHODEK. Deformácie a stabilita rezného procesu po tepelnom spracování ložiskovej oceli 100Cr6. In: ERIN 2009. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-7. ISBN 978-80-248-1982-2. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Možnosti ovlivňování povrchového napětí obrobku prostřednictvím geometrie nástroje. In: ERIN 2009 Sborník přednášek, Proceding of Papers. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 1-7. ISBN 978-80-248-1982-2. [Detail]
MRKVICA, Ivan, Vladislav OCHODEK a Ryszard KONDERLA. Influence of the Tool?s Geometry on Surface Tension of Workpiece. In: International Tools Conference ITC 2009. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2009. s. 1-6. ISBN 978-80-7318-794-1. [Detail]
FARANA, Radim a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Vítězstvím nic nekončí. In: Kvalita 2009 (sborník přednášek). Ostrava: DTO CZ, 2009. s. 12-15. ISBN 978-80-02-02153-7. [Detail]
KONDERLA, Ryszard, Ivan MRKVICA a Vladislav OCHODEK. Zbytková napětí a jejich ovlivňování v průběhu obrábění. In: MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE PRO 21. STOLETÍ, Odborná konference při příležitosti 110. výročí založení VUT v Brně. Brno: VÚT Brno, 2009. s. 131-134. ISBN 978-80-214-3914-6. [Detail]
SONDEL, Martin, Jaroslav KOUKAL, Drahomír SCHWARZ a Jiří HAJDÍK. Korelace základních a creepových vlastností modelovaných pásem TOO a reálných spojů oceli P91. In: Sborník 13. semináře ESAB. Trnava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2009. s. 12-25. ISBN 978-80-89296-07-1. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Návrh revize NTD A.S.I. Sekce I "Svařování zařízení a potrubí JE typu VVER". In: Sborník odborného semináře Svařování v jaderné energetice IV. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 15-30. ISBN 978-80-248-1990-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ, Jiří HAJDÍK a Martin SONDEL. Kvalifikace postupů svařování pro tlaková zařízení podle řady norem ČSN EN 12952, 12953, 13480 a 13445. In: Sborník odborného semináře Svařování v jaderné energetice IV. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 41-48. ISBN 978-80-248-1990-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Současný stav a výhled schvalování přídavných materiálů pro JE. In: Sborník odborného semináře Svařování v jaderné energetice IV. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 49-57. ISBN 978-80-248-1990-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Martin SONDEL. Základní informace o svařování vybraných materiálů pro energetiku. In: Sborník z odborné konference Promaten 2009. Ostrava: Flash Steel Power, 2009. s. 11-25. [Detail]
SONDEL, Martin, Jaroslav KOUKAL, Drahomír SCHWARZ a Václav FOLDYNA. Vývoj a mikrostruktura progresivních žáropevných feritických ocelí. In: Sborník z odborné konference Promaten 2009. Ostrava: Flash Steel Power, 2009. s. 26-33. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Lenka DOBROVODSKÁ. Vliv velikosti jílových anorganických složek na křehkolomové vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. In: 17. mezinárodní metalurgická konference Metal 2008. Ostrava: Tanger, 2008. s. 73-73. ISBN 978-80-254-1987-8. [Detail]
MOHYLA, Petr a Jiří ZAPLETAL. Advanced Heat Resistant Steels for Coal-Fired Power Plants. In: Materials, Metalurgy and Interdisciplinary, Co-working. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 290-297. ISBN 978-80-248-1843-6. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ, Jiří HAJDÍK a Martin SONDEL. Kvalifikace postupů svařování pro tlaková zařízení podle norem ČSN EN 12952, 12953, 13480 a 13445. In: Materiály pro namáhané svařované konstrukce výrobků provozované v tepelně energetických zažízeních. Brno: TDS Brno, 2008. s. 92-99. ISBN 978-80-87102-01-5. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Zkušenosti se zpracováním a využíváním e-learningové podpory ve výuce. In: Pedagogický software 2008. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, České Budějovice, 2008. s. 185-187. ISBN 80-85645-59-9. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkumná činnost, dosažené výsledky, záměry jejich uplatnění v praxi v oblasti řízení výroby a údržby. In: Progressive Methods in Manufacturing Technologies. Žilina: Vedeckotechnická spoločnosť při Žilinské univerzite v Žiline a katedra obrábania a automatizácie, 2008. s. 71-74. ISBN 978-80-89276-13-4. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Lenka DOBROVODSKÁ a Kateřina PELIKÁNOVÁ. Study of clay element size influence in vitreous enamel coat on adhesion of paint system. In: Smalty a technologie smaltování. Praha: INTERGROUP s.r.o., 2008. s. 1-3. ISBN 978-80-248-1819-1. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Lenka DOBROVODSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Kamila HRABOVSKÁ. Studium Vlivu úpravy povrchu na přilnavost nátěrových systémů plněných zinkem. In: X. Konference Ocelové konstrukce 2008. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2008. s. 49-57. ISBN 978-80-86604-37-4. [Detail]
KOČIŠČÁKOVÁ, Petra, Libor NEČAS a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Efektivní výrobní proces - cyklus kurzů pro střední management. In: Řízení strojírenských podniků. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2008. s. 38-40. ISBN 978-80-248-1878-8. [Detail]
NOVÁK, Josef. Věda a výzkum v oblasti řízení. In: Řízení strojírenských podniků 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 12-15. ISBN 978-80-248-1878-8. [Detail]
NOVÁK, Josef. Možnosti zvyšování produktivity práce v průmyslových podnicích. In: Řízení strojírenských podniků 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 16-17. ISBN 978-80-248-1878-8. [Detail]
GREGUŠOVÁ, Markéta a Petr STAŠKOVAN. Nástroje operativního řízení výroby. In: Řízení strojírenských podniků 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. s. 45-49. ISBN 978-80-248-1878-8. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Lucie KREJČÍ. Svařování komponent jaderných elektráren. In: IX. Konference ocelových konstrukcí 2007. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. s. 69-76. ISBN 978-80-86604-31-2. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Marcela FILIPOVÁ a René SIOSTRZONEK. Studium vlivu úpravy povrchu podkladového materiálu na přilnavost ochranných povlaků. In: IX. Konference ocelových konstrukcí 2007. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2007. s. 77-84. ISBN 978-80-86604-31-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Lucie KREJČÍ. Posuzování vad austenitických návarů na Mn ocelích. In: Inovatívne technológie vo zváraní a NDT. Trnava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2007. s. 25-31. ISBN 978-80-89296-02-6. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Karel MALANÍK a Marcel KLOS. Increasing effectiveness SPD by changing of deformation process in first step through the ECAP die. In: Konference AMME 2007. Zakopanie, Polská republika: Zakopanie-Polská republika, 2007. s. 1-1. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Požadavky na zajištění jakosti při svařování ČSN EN ISO 3834:2006. In: Legislativa ve svařování na dopravních podnicích ČR 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 16-20. ISBN 978-80-248-1630-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Schvalování postupů svařování kovových materiálů dle norem řady ČSN EN ISO 156xx. In: Legislativa ve svařování na dopravních podnicích ČR 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 9-15. ISBN 978-80-248-1630-2. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Karla BARČOVÁ, René SIOSTRZONEK, Marcela FILIPOVÁ a Michaela SLABÁKOVÁ. Testování vlivu indikačních kapalin na křehkolomové vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. In: METAL 2007. Ostrava: Tanger, 2007. s. 1-5. ISBN 978-80-86840-33-8. [Detail]
SIOSTRZONEK, René, Marcela FILIPOVÁ a Jitka PODJUKLOVÁ. Nátěrové systémy na bázi siloxanu. In: METAL 2007. Ostrava: Tanger, 2007. s. 1-7. ISBN 978-80-86840-33-8. [Detail]
FILIPOVÁ, Marcela, Jitka PODJUKLOVÁ a René SIOSTRZONEK. Vliv změny drsnosti povrchu na přilnavost organických povlaků. In: METAL 2007. Ostrava: Tanger, 2007. s. 1-9. ISBN 978-80-86840-33-8. [Detail]
MOHYLA, Petr a Václav FOLDYNA. An Importance of PWHT on low-alloyed creep-resistant steel welds. In: METAL 2007. Ostrava: Tanger, 2007. s. 66-66. ISBN 978-80-86840-33-8. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Jiří HLAVATÝ a Lucie KREJČÍ. Problémy pájených spojů hliníkových slitin. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 201-205. ISBN 978-80-248-1573-2. [Detail]
FOLDYNA, Václav, Martin SONDEL, Jaroslav KOUKAL a Drahomír SCHWARZ. Možné směry vývoje progresívních žárupevných nízkolegovaných ocelí. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2007. s. 115-123. ISBN 178-80-248-1573-2. [Detail]
SONDEL, Martin, Drahomír SCHWARZ a Jaroslav KOUKAL. Žárupevné vlastnosti a mikrostruktura svarových spojů oceli P91. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2007. s. 139-151. ISBN 178-80-248-1573-2. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Karla BARČOVÁ a René SIOSTRZONEK. Sklovité smaltové povlaky. In: Povrchové úpravy 2007. Jihlava: Agentura AMA Jihlava, 2007. s. 90-96. ISBN 80-254-0801-8. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, René SIOSTRZONEK, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Lenka DOBROVODSKÁ. Studium vlivu indikačních kapalin na křehkolomové vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. In: Požadavky na vlastnosti smaltovaných povlaků. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 7-20. ISBN 978-80-248-1564-0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Jiří HLAVATÝ. Pájení hliníku a jeho slitin v automobilním průmyslu. In: Sborník odborného semináře Svařovací den 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 35-38. ISBN 978-80-248-1435-3. [Detail]
MOHYLA, Petr, Tomáš ZMYDLENÝ a Jiří ZAPLETAL. Současné metody zpracování slitin hliníku a značení hliníkových slitin dle evropských norem. In: Sborník odborného semináře Svařovací den 2007. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 4-10. ISBN 978-80-248-1435-3. [Detail]
NOVÁK, Josef. Péče o výrobní stroje a zařízení - nástroj produktivity. In: Sborník přednášek Strojárska technológia a automatizácia. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 104-105. ISBN 978-80-89276-08-0. [Detail]
KOČIŠČÁKOVÁ, Petra. Projektování modulárních pracovišť z hlediska konstrukčního a organizačního uspořádání při uplatnění ergonomických zásad. In: Sborník přednášek Strojárska technológia a automatizácia. Žilina: Žilinská univerzita, 2007. s. 74-754. ISBN 978-80-89276-08-0. [Detail]
KOČIŠČÁKOVÁ, Petra. Optimalizace přestavby montážní linky dle metody SMED. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 123-129. ISBN 978-80-248-1657-9. [Detail]
KOČIŠČÁKOVÁ, Petra a Leo NOVOTNÝ. Nefinanční metody motivace zaměstnanců-jeden z nástrojů efektivního řízení podniků. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 84-89. ISBN 978-80-248-1657-9. [Detail]
GREGUŠOVÁ, Markéta a Petr STAŠKOVAN. Specifikace výroby a výrobních procesů. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 90-95. ISBN 978-80-248-1657-9. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Inovační strategie strojírenského podniku. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 13-15. ISBN 978-80-248-1657-9. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. E-learningové prvky pro podporu výuky odborných a technických předmětů ? Základy managementu. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 16-21. ISBN 978-80-248-1657-9. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Sebehodnocení na Fakultě strojní, VŠB - TU Ostrava. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 22-29. ISBN 978-80-248-1657-9. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Katedra mechanické technologie ? studium, spolupráce s podniky. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 30-39. ISBN 978-80-248-1657-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Marián SIGMUND, Kateřina HALUZÍKOVÁ a Jiří HLAVATÝ. Bainitic Steels for Track Structure Application in the Czech Republic and Worldwide. In: Stientific Papers 12(2006)of The University of Pardubice. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 175-180. ISBN 978-80-7194-985-5. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Značení přídavných a pomocných materiálů používaných v plynárenství. In: Svařování ocelového potrubí v plynárenství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 31-46. ISBN 978-80-248-1325-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Technické požadavky na svařování plynovodů z feritických ocelí. In: Svařování ocelového potrubí v plynárenství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. s. 47-63. ISBN 978-80-248-1325-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. NTD A.S.I. Sekce I "Svařování zařízení a potrubí jaderných elektráren typu VVER". In: Svařování v jaderné energetice III. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2007. s. 25-35. ISBN 978-80-248-1403-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Miroslava ELFMARKOVÁ a Lucie KREJČÍ. Problematika opotřebení tramvajových kol a tramvajového křížení. In: Svařování v železniční dopravě 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 30-36. ISBN 80-7194-740-7. [Detail]
MOHYLA, Petr, N ŽVAKOVÁ a E DVORSKÝ. Vliv tepelného zpracování na mechanické vlastnosti oceli 15NiCuMoNb5. In: TechMat 2007. Pardubice2007. s. 111-116. ISBN 978-80-7395-013-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Lucie KREJČÍ a Zdeněk KÜBEL. Navařovací zařízení pro renovaci tramvajových a železničních kolejí a konstrukcí. In: TechMat 2007. Pardubice2007. s. 121-124. ISBN 978-80-7395-013-2. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Charakteristika ocelí pro tlaková zařízení, jejich svařitelnost a degradace vlastností. In: Tlak 2007. Praha: Medim spol. s r.o., 2007. s. 31-40. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Jitka PODJUKLOVÁ, Karla BARČOVÁ a René SIOSTRZONEK. Křehkolomové vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. In: Vrstva a povlaky 2007. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2007. s. 55-59. ISBN 978-80-969310-4-0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Kateřina HALUZÍKOVÁ, Marián SIGMUND a Lucie KREJČÍ. Svařitelnost kolejnicových bainitických ocelí. In: XXVIII Dny svařovací techniky. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2007. s. 174-181. ISBN 978-80-02-01924-4. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Osvědčovací zkoušky svarových kovů elektrod OK 63.35 pro jadernou energetiku. In: XXVIII Dny svařovací techniky. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2007. s. 84-92. ISBN 978-80-02-01924-4. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Martin SONDEL a Drahomír SCHWARZ. Korelace vlastností modelovaných a reálných svarových spojů modifikované 9 % Cr oceli. In: XXXV. Mezinárodní konference Zváranie 2007. Bratislava, Slovenská republika: Slovenská zváračská spoločnosť, 2007. s. 168-177. ISBN 978-80-89296-01-9. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Vývoj nanostruktury u dvou-fázových ocelí. In: Sb. konf. Bezpečnost a spolehlivost materiálů za extrémních podmínek provozování,. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2006. s. 29-29. ISBN 80-248-1098-0. [Detail]
KANDER, Ladislav, Aleš KORČÁK, David MIKULÁŠ, Petra KOČIŠČÁKOVÁ a František KRISTOFORY. Vliv interkritického žíhání na vlastností oceli 10GN2MFA používáné v jaderné energetice. In: 21. dny tepelného zpracování. Praha: ECOSOND s.r.o., 2006. s. 1-6. ISBN 80-239-7840-3. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jiří HRUBÝ, Ladislav ZELA a Radim PACHLOPNIK. Lisovatelnost tenkých za tepla válcovaných pásů. In: 7. mezinárodní konference Steel Strip 2006. Ostrava: Ocelové pásy, 2006. s. 175-182. ISBN 80-239-7750-4. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Marián SIGMUND a Eva SCHMIDOVÁ. Defekty v návarech koljnic. In: Inovatívne technológie vo zváraní a NDT. Trnava: STU Trnava, 2006. s. 1-2. ISBN 978-80-969454-4-3. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Karla BARČOVÁ, Michaela SLABÁKOVÁ, René SIOSTRZONEK a Michal SIONKO. Funkce iontu železa ve vazbě se sklovitým smaltovým povlakem. In: METAL 2006, 15. mezinárodní konference metalurgie a materiálů. Ostrava: Tanger, 2006. s. 1-7. ISBN 80-86840-18-2. [Detail]
HRABOVSKÁ, Kamila, Karla BARČOVÁ, Jitka PODJUKLOVÁ, Marcela FILIPOVÁ, Michaela ŠIŠPEROVÁ a René SIOSTRZONEK. Funkce iontů železa ve vazbě se sklovitým smaltovým povlakem. In: Metody nanášení smaltu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 5-9. ISBN 80-248-1146-4. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Josef BOŘUTA. Problematika fyzikálních modelů nanokrystalických materiálů. In: Mezinárodní semínář u příležitosti 45. výročí katedry tváření. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra tváření materiálů, 2006. s. 31-36. ISBN 80-248-1100-6. [Detail]
POVÝŠIL, Jan, Jan BOŘUTA, Jiří PETRUŽELKA a Jiří HRUBÝ. Tvařitelnost oceli 55SiCr podle DMM a krutové zkoušky. In: Mezinárodní semínář u příležitosti 45. výročí katedry tváření. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, katedra tváření materiálů, 2006. s. 49-54. ISBN 80-248-1100-6. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Luděk DLUHOŠ, Daniel HRUŠÁK a Jarmila SOCHOVÁ. Nanostructured Titanium, Application in Dental Implants. In: Nano '06. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2006. s. 339-342. ISBN 80-214-3331-0. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Ladislav KANDER. The effect of submicron ? size particles deposited in Ni substrate on mechanical properties electrodeposited composite layers. In: Nano 06, sborník přednášek a abstraktů mezinárodní konference. Praha: ČSNMT Praha, 2006. s. 301-304. ISBN 80-214-3331-1. [Detail]
SLOVÁČEK, M, V DIVIŠ a Vladislav OCHODEK. Využití numerických analýz pro zvyšování kvality a spolehlivosti svařovaných konstrukcí. In: Novinky v navrhování a provádění ocelových konstrukcí. Praha: ČSvSp, 2006. s. 1-25. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Eva SCHMIDOVÁ a Marián SIGMUND. Problematika svařitelnosti bainitických ocelí. In: Nové materiály, technologie a zařzení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2006. s. 1-2. ISBN 80-248-1154-5. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Osvědčené a nově vyvinuté materiály pro energetiku. In: Nové materiály, technologie a zařzení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2006. s. 127-139. ISBN 80-248-1154-5. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Miroslava ELFMARKOVÁ a Eva SCHMIDOVÁ. Problematika svařitelnosti heterogenních svarových spojů. In: Odborný seminář Svařovací den. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 21-28. ISBN 80-248-1097-2. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Technologické zásady pro zacházení s austenitickými korozivzdornými materiály při výrobě, skladování a montáži. In: Odborný seminář Svařovací den. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 29-35. ISBN 80-248-1097-2. [Detail]
TROJAN, Radim. Vliv stejnosměrného magnetického pole na deformační stárnutí materiálu 12013. In: Perspektívne technológie a materiály pre technické aplikácie. Trnava: STU Trnava, 2006. s. 69-72. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jiří PETRUŽELKA a Pavel CARBOL. Analýza životnosti tvářecích nástrojů. In: Sborník přednášek 5. mezinárodní nástrojářská konference ITC 2006. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. 1-12. ISBN 80-7318-448-6. [Detail]
KOČIŠČÁKOVÁ, Petra. Studium typizovaných pracovišť z hlediska ergonomie. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. s. 71-74. ISBN 80-248-1163-4. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Marián SIGMUND a Eva SCHMIDOVÁ. Vývojové trendy bainitických kolejnicových ocelí. In: Techmat 06. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 1-2. ISBN 80-7194-902-7. [Detail]
TROJAN, Radim. Vliv stejnosměrného magnetického pole permanentního magnetu na deformační stárnutí materiálu. In: Techmat 06. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. s. 47-50. ISBN 80-7194-902-7. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Marcela FILIPOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Michaela SLABÁKOVÁ a René SIOSTRZONEK. Přídržnost ochranných povlakových systémů v závislosti na změně reliéfu podkladových materiálů. In: VIII. Konference ocelových konstrukcí 2006. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2006. s. 42-49. ISBN 80-86604-25-X. [Detail]
NOVÁK, Josef. Hodnocení montáží, údržby a dalších prací v průmyslovém podniku. In: Výsledky výzkumu a možnosti jejich využití v řízení. Košice: TU Košice, 2006. s. 450-457. ISBN 80-8073-554-9. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výsledky výzkumu a možnosti jejich využití v řízení. In: Výsledky výzkumu a možnosti jejich využití v řízení. Košice: TU Košice, 2006. s. 457-462. ISBN 80-8073-554-9. [Detail]
NOVÁK, Josef. Hodnocení montáží, údržby a dalších prací v průmyslovém podniku. In: Výsledky výzkumu a možnosti jejich využití v řízení. Košice: TU Košice, 2006. s. 450-457. ISBN 80-8073-554-9. [Detail]
ČADA, Radek. Výstavba nového předmětu ?Postupy údržby I?. In: Workshop 2006 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2006. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2006. s. 76-80. ISBN 80-248-0999-0. [Detail]
TROJAN, Radim. Testování měřícího stendu pro měření ochlazovacích křivek z oblasti stabilního austenitu. In: Workshop 2006 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2006. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2006. s. 63-63. ISBN 80-248-0999-0. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výsledky výzkumné činnosti a možnost jejich využití (konsorcia). In: Hydraulika a technická diagnostika. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-10. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Kateřina HALUZÍKOVÁ. Náchylnost austenitických návarů k promísení se základním materiálem. In: Inovatívne technológie vo zváraní a NDT. Trnava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2005. s. 24-27. ISBN 80-969393-2-7. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařování komponent jaderných elektráren I. In: Inovatívne technológie vo zváraní a NDT. Trnava: Slovenská zváračská spoločnosť, 2005. s. 32-39. ISBN 80-969393-2-7. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ a Jaromír VÍTEK. Vliv podstaty a rozměrů dispergovaných částic na vlastnosti kompozitních soustav s galvanickou matricí. In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005. s. 1-8. ISBN 80-86840-13-1. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Marcela FILIPOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Michaela SLABÁKOVÁ a René SIOSTRZONEK. Příspěvek k povrchové úpravě sklovitým smaltovým povlakem. In: METAL 2005. Ostrava: Tanger, 2005. s. 1-8. ISBN 80-86840-13-1. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Některé faktory zkvalitnění řízení strojírenské výroby. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-4. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ, Alena GOLOVÁ a Martina GLUMBÍKOVÁ. Wear Protection of Machine Components by Electrodeposited Composite Coatings (ECC). In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-4. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
PASTRŇÁK, Martin, Stanislav RUSZ, Martin KUBÍČEK, Petr FILIPEC a Josef BOŘUTA. Chování povrchové vady v procesu tažení a pěchování drátu. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-5. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
PASTRŇÁK, Martin, Stanislav RUSZ, Martin KUBÍČEK, Petr FILIPEC a Josef BOŘUTA. Vliv geometrie nástroje ECAP na deformačně-napěťový stav. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-5. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Marcela FILIPOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Michaela SLABÁKOVÁ a René SIOSTRZONEK. Vliv povrchové úpravy podkladového materiálu na kvalitu povlakových systémů. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-7. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
KRISTOFORY, František, David MIKULÁŠ, Alena GOLOVÁ a Martina GLUMBÍKOVÁ. Výběr galvanické matrice pro elektrolytické kompozitní soustavy (ECC) s obsahem jemně dispergovaných karbidů. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-7. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Svařování třením uhlíkových ocelí. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-8. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Vytváření vysoce odolných povlaků na bázi WC-Co-Cr technologií HVOF. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-8. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Zkušenosti ze zavádění systému jakosti na Fakultě strojní. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 1-8. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Kateřina HALUZÍKOVÁ. Studium strukturních změn austenitických návarů. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 21-21. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Eva SCHMIDOVÁ a Jiří HAJDÍK. Parametry jakosti svarových spojů hodnocené metodami obrazové analýzy. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 25-25. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
NOVÁK, Josef. Další trendy ve vývoji řízení údržby v třetím tisíciletí a její integrace do celkového řízení podniku. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 66-66. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
NOVÁK, Josef. Předpokládaný vývoj systému řízení v průmyslových podnicích v třetím tisíciletí. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 67-67. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkumná a vývojová činnost. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 55 let založení Fakulty strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 68-68. ISBN 80-248-0907-9. [Detail]
MOHYLA, Petr a Jaroslav KOUKAL. Vliv mikrostruktury na mechanické vlastnosti oceli T24. In: Nové materiály, technologie a zařzení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2005. s. 175-180. ISBN 80-248-0898-6. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Kateřina HALUZÍKOVÁ. Strukturní stabilita austenitických návarů. In: Nové materiály, technologie a zařzení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2005. s. 207-214. ISBN 80-248-0898-6. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Atestační zkoušky elektrody OK 48.00 a svarovýchs pojů oceli 12021.1 pro jadernou energetiku. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 105-115. ISBN 80-248-0898-6. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Marcela FILIPOVÁ, Kamila HRABOVSKÁ, Michaela SLABÁKOVÁ a René SIOSTRZONEK. Vliv nerezových a smaltovaných povrchů na zdraví lidského organismu. In: Povrchová úprava před smaltováním. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. s. 7-13. ISBN 80-248-0919-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Kateřina HALUZÍKOVÁ. Navařování eutektoidních ocelí technologií automatem pod tavidlem bez předehřevu. In: Sborník přednášek XXVII. Dny svařovací techniky. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2005. s. 180-187. ISBN 80-02-011726-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Karel NOVÁK a Soňa FILIPOVÁ. Provádění návarů obručí tramvajových kol. In: Svařování v železniční dopravě 2005. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. s. 87-95. ISBN 80-7194-740-7. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařování v jaderné energetice. In: TechMat'05. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2005. s. 119-126. ISBN 80-7194-803-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Kateřina HALUZÍKOVÁ. Studium strukturních změn austenitických návarů. In: TechMat'05. Pardubice: Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, 2005. s. 47-50. ISBN 80-7194-803-9. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Michaela SLABÁKOVÁ, Marcela FILIPOVÁ a René SIOSTRZONEK. Úprava povrchu ocelových konstrukcí před aplikací ochranných povlaků. In: VII. Konference ocelových konstrukcí 2005. Ostrava: SEKURKON Ostrava, 2005. s. 39-44. ISBN 80-86604-20-9. [Detail]
ČADA, Radek. Komplexní inovace výuky předmětu Technologie I. In: Workshop 2005 Fakulty strojní : Ostrava, 16. února 2005. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. s. 78-82. ISBN 80-248-0750-5. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Atestační zkoušky elektrody OK 48.00 pro jadernou energetiku. In: XXVII Dny svařovací techniky. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2005. s. 97-106. ISBN 80-02-01726-9. [Detail]
MOHYLA, Petr a Jaroslav KOUKAL. Perspektivní žárupevné oceli a jejich svařitelnost. In: XXVII Dny svařovací techniky. Pardubice: Dům Techniky Pardubice, 2005. s. 69-74. ISBN 80-02-01726-9. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, K HRABOVSKÁ a M SLABÁKOVÁ. Vliv povrchové úpravy zinkového povlaku na kvalitu nátěrových systémů. In: 10. konference žárového zinkování. Praha: Asociace českých zinkoven a Asociace slovenských zinkoven, 2004. s. 67-72. [Detail]
NOVÁK, Josef. Další orientace našich podniků v oblasti řízení po vstupu do EU. In: Další orientace našich podniků v oblasti řízení po vstupu do EU. Bratislava: Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2004. s. 56-64. ISBN 80-225-1860-3. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, FILIPOVÁ, HRABOVSKÁ, SLABÁKOVÁ a SIOSTRZONEK. Vliv vstupních materiálů na vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. In: Inovační trendy v technologii smaltování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 7-16. ISBN 80-248-0646-0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, E SCHMIDOVÁ, Z KÜBEL a J GURNÍKOVÁ. Problematika svařitelnosti eutektoidních ocelí. In: Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 193-200. ISBN 80-248-0443-3. [Detail]
NOVÁK, Josef. Kvalita, inovace, produktivita, efektivnost. In: Priemyselné inžinierstvo 04. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 263-267. ISBN 80-8073-190-X. [Detail]
NOVÁK, Josef. Progresivní metody v řízení údržby. In: Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 1-5. ISBN 80-248-0706-8. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výsledky výzkumu a vývoje v řízení údržby. In: Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 17-29. ISBN 80-248-0706-8. [Detail]
NOVÁK, Josef. Další záměry ve výzkumu v oblasti řízení údržby. In: Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 54-55. ISBN 80-248-0706-8. [Detail]
NOVÁK, Josef. Kurzy v oblasti řízení údržby. In: Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 56-57. ISBN 80-248-0706-8. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Použití ochranných povlakovaných systémů. In: Protikorozní ochrana kovových úložných zařízení. Ostrava: ATEKO Ostrava, 2004. s. 87-90. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, KUBÍČEK, PASTRŇÁK, PETRUŠKA a JANÍČEK. Tvařitelnost drátů z mikrolegované oceli a detekce povrchových vad metodou vířivých proudů. In: Sborník abstraktů z mezinárodní konference FORMING 2004. Bratislava: STU Bratislava, 2004. s. 218-225. ISBN 80-227-2091-7. [Detail]
PACHLOPNIK, a Jiří PETRUŽELKA. Tvařitelnost za tepla válcovaných ocelových pásů tloušťky 1,5 mm. In: Sborník abstraktů z mezinárodní konference FORMING 2004. Košice: TU - Košice, 2004. s. 188-191. ISBN 80-227-2091-7. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, PETRUŠKA a JANÍČEK. Modelování chování povrchové vady při pěchování hlavy šroubu. In: Sborník abstraktů z mezinárodní konference Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004. s. 1-10. ISBN 80-85988-95-X. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, KUBÍČEK, PASTRŇÁK a SENDERSKI. Vývoj nanostrukturních materiálů s využitím technologie ECAP. In: Sborník abstraktů z mezinárodní konference Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004. s. 1-11. ISBN 80-85988-95-X. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, HRABOVSKÁ, FILIPOVÁ a René TRNKA. Vliv stárnutí vstupních materiálů na vlastnosti sklovitého smaltového povlaku. In: Sborník abstraktů z mezinárodní konference Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004. s. 181-185. ISBN 80-85988-95-X. [Detail]
LASEK, Stanislav, Marie BLAHETOVÁ, Vladimír ČÍHAL, Zdeňka KRHUTOVÁ, Drahomír SCHWARZ a F BEŇO. Porovnání odolnosti svarových spojů potrubí z oceli typu CrNiMo 17-12-2 proti bodové korozi. In: Sborník abstraktů z mezinárodní konference Metal 2004. Ostrava: Tanger, 2004. s. 61-71. ISBN 80-85988-95-X. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Předpoklad úspěchu - řešení oblasti čekání zakázky. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 1-7. ISBN 80-248-0594-4. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Monitorování vlivu technologických operací na materiál pomocí měření Barkhausenova šumu. In: Seminář PCS. Žďár n. Sázavou: PCS s.r.o., 2004. s. 1-10. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkum, inovace, produktivita. In: Strojárska technológia. Žilina: Žilinská univerzita, 2004. s. 237-241. ISBN 80-8070-300-0. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Petr MOHYLA. Kvalifikace postupů svařování podle norem řady ČSN EN 288 a ČSN EN ISO 156... v praxi. In: Svařování ocelového potrubí v plynárenství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 129-138. ISBN 80-248-0566-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Přídavné a pomocné materiály pro svařování a jejich značení. In: Svařování ocelového potrubí v plynárenství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 33-49. ISBN 80-248-0566-9. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Úkoly a odpovědnosti svářečského dozoru podle ČSN EN 719. In: Svařování ocelového potrubí v plynárenství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 83-90. ISBN 80-248-0566-9. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Mezinárodní systém kvali. svářečského personálu. In: Svařování ocelového potrubí v plynárenství. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. s. 51-64. ISBN 80-248-0566-9. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Požadavky na svařování plynovodů z feritických ocelí. In: Svařování ocelového potrubí v plynárenství. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. s. 51-64. ISBN 80-248-0566-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Značení přídavných materiálů podle evropských norem. In: Svařování v jaderné energetice II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 135-151. ISBN 80-248-0598-7. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Posouzení možnosti opakovaných oprav austenitických svarových spojů. In: Svařování v jaderné energetice II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 67-79. ISBN 80-248-0598-7. [Detail]
BEŇO, F a Drahomír SCHWARZ. Korozní odolnost identifikačních štítků svarových spojů. In: Svařování v jaderné energetice II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 81-85. ISBN 80-248-0598-7. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír, F BEŇO, Stanislav LASEK, Marie BLAHETOVÁ, Vladimír ČÍHAL a Zdeňka KRHUTOVÁ. Stanovení kritických teplot bodové koroze vybraných svarových spojů. In: Svařování v jaderné energetice II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 87-96. ISBN 80-248-0598-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Svařování zařízení a potrubí JE typu VVER. In: Svařování v jaderné energetice II. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. s. 31-50. ISBN 80-248-0598-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Technologie oprav oběžného kola HCČ EDU svařování. In: Svařování v jaderné energetice II. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. s. 31-50. ISBN 80-248-0598-7. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařitelnost termomechanicky zpracovaných ocelí. In: TECHMAT 04 Perspektivní technologie a materiály pro technické aplikace 2004. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 15-21. ISBN 80-7194-707-5. [Detail]
MOHYLA, Petr a Jaroslav KOUKAL. Svařitelnost perspektivních nízkolegovaných žárupevných ocelí. In: TechMat 04. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. s. 96-101. ISBN 80-7194-707-5. [Detail]
MOHYLA, Petr, Drahomír SCHWARZ a Jaroslav KOUKAL. Výzkum vlastností svarových spojů žárupevných ocelí pro tlaková zařízení. In: Technická bezpečnost konstrukční a zařízení. Brno: TDS Brno, 2004. s. 19-29. ISBN 80-903386-1-5. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Úprava a příprava povrchů ekologickými mycími a odmašťovacími prostředky. In: VI. Ostravská konference ocelových konstrukcí. Ostrava: Sekurkon, 2004. s. 71-80. ISBN 80-86604-13-6. [Detail]
MLÝNKOVA, Martina. Optimalizace tváření za tepla tvarových profilů ze slitiny AlMg3 s využitím 2D a 3D simulace. In: Workshop 2004 Fakulty strojní : Ostrava, 12. února 2004. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 91-94. ISBN 80-248-0521-9. [Detail]
STÝSKALA, Vítězslav, Vladislav OCHODEK a Daniel ZDEBSKI. Analytické vyjádření funkcí vstupních proměnných elektrickýchpohonů. In: XXV. Sešit katedry teoretické elektrotechniky. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, katedra teoretické elektrotechniky, 2004. s. 91-94. ISBN 80-248-0603-7. [Detail]
STÝSKALA, Vítězslav, Vladislav OCHODEK a ZDEBSKI. Analytické vyjádření funkcí vstupních elektrických pohonů. In: XXV. seminář Katedry obecné elektrotechniky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 91-94. ISBN 80-248-0603-7. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkum v oblasti řízení. In: Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 43-47. ISBN 80-248-0594-4. [Detail]
NOVÁK, Josef. Inovace a řízení. In: Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. s. 48-51. ISBN 80-248-0594-4. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Mezinárodní systém školení, zkoušek a certifikace svářečského personálu. In: Legislativa ČR a EU ve svařování pro managery organizací. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2003. s. 43-51. ISBN 80-248-0359-3. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Zajištění požadavků na jakost při svařování podle Direktiv EU, zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády ČR. In: Legislativa ČR a EU ve svařování pro managery organizací. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2003. s. 9-16. ISBN 80-248-0359-3. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Schvalování postupů svařování podle souboru harmonizovaných norem řady ČSN EN 288 a ČSN EN ISO 156xx. In: Odbornmý seminář Legislativa ČR a EU ve svařování pro managery organizací. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 31-42. ISBN 80-248-0359-3. [Detail]
NOVÁK, Josef. Integrovaný systém řízení údržby - nedílná součást efektivního řízení podniku. In: Průmyslové inženýrství Plzeň. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2003. s. 1-5. ISBN 80-7043-242-X. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkumný úkol z programu MPO. In: Sborník semináře Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-5. ISBN 80-248-0496-4. [Detail]
NOVÁK, Josef. Integrovaný systém řízení údržby - nedílná součást efektivního řízení podniku. In: Sborník semináře Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-7. ISBN 80-248-0496-4. [Detail]
NOVÁK, Josef. Počítačová podpora pro standardizaci údržbářských postupů. In: Sborník semináře Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-9. ISBN 80-248-0496-4. [Detail]
NOVÁK, Josef. Další záměry v oblasti výzkumu řízení. In: Sborník semináře řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-5. ISBN 80-248-0341-0. [Detail]
NOVÁK, Josef. Principy a trendy v řízení pro 3. tisíciletí. In: Sborník semináře řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-6. ISBN 80-248-0341-0. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkum a hospodářská činnost pro současnou praxi. In: Sborník semináře řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. s. 1-9. ISBN 80-248-0341-0. [Detail]
FOLDYNA, a Jaroslav KOUKAL. Vývoj nových ocelí pro energetiku a chemické strojírenství. In: Svařování a související činnosti v oblasti výroby energetických a plynárenských zařízení. Brno: TDS Brno, 2003. s. 10-22. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír, Jaroslav KOUKAL a SONDEL. Vliv jednotlivých oblastí svarového spoje na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti svarových spojů oceli P91. In: Svařování a související činnosti v oblasti výroby energetických a plynárenských zařízení. Brno: TDS Brno, 2003. s. 99-115. [Detail]
BENEŠ, , SCHMIDOVÁ, Ivo HLAVATÝ, KUBĚNKA a KLIMEŠ. Trubičkový drát a keramické podložky pro svařování jeřábové věže TS 212.1. In: XXVI. Dny svařovací techniky 20003. Vamberk: ESAB Vamberk s.r.o., 2003. s. 171-174. ISBN 80-02-01577-0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a ČUBA. Problematika svařitelnosti termomechanicky zpracovaných ocelí používaných pro výrobu betonářských výztuží. In: XXVI. Dny svařovací techniky 20003. Vamberk: ESAB Vamberk s.r.o., 2003. s. 45-52. ISBN 80-02-01577-0. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Příspěvek k problematice třístupňového studia materiálového inženýrství na Fakultě strojní VŠB - Technické univerzitě Ostrava. In: 11. seminář kateder a ústavů materiálového inženýrství vysokých škol České republiky a Slovenské republiky. Brno: Vojenská akademie v Brně, 2002. s. 43-45. [Detail]
RUSZ, Stanislav, DONIČ a GABAJ. Problematika zhutňování Al slitin. In: 36. seminář technologů a metalurgů kováren zápustkových výkovků. Brno: Svaz kováren, 2002. s. 9-14. [Detail]
RUSZ, Stanislav a LUKÁŠ. Tvařitelnost mikrolegované oceli na bázi bóru. In: 6th International Conference FORM 2002 Forming Technology, Tools and Machines : Brno, September 16-18 : conference proceedings. Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 25-30. ISBN 80-214-2162-2. [Detail]
SONNEK, Pavel a Jiří PETRUŽELKA. Evaluation of metal plasticity flow by DDM implementation into FEM. In: 6th International Conference FORM 2002 Forming Technology, Tools and Machines : Brno, September 16-18 : conference proceedings. Volume 1. Brno: Brno University of Technology, 2002. s. 57-62. ISBN 80-214-2162-2. [Detail]
KRISTOFORY, František, KANIA a Jaromír VÍTEK. Tvrdosti niklových vrstev vyloučených ze sulfosalicylanového elektrolytu. In: Celostátní aktiv galvanizérů DKO Jihlava. Jihlava: DKO, s.r.o., 2002. s. 58-65. [Detail]
MOHYLA, Miroslav a Jitka PODJUKLOVÁ. Využití sklovitých smaltových povlaků s vysokou korozní odolností v energetice. In: Korózia v energetike 2002. Košice: TU Košice -Hutnická fakulta, 2002. s. 118-124. ISBN 80-7099-77-X. [Detail]
KRISTOFORY, František, Miroslav MOHYLA, KANIA a Jaromír VÍTEK. Elektrolyticky vylučované kompozitní povlaky (ECC) jako povrchová ochrana odolná proti opotřebení ve strojírenství. In: METAL 2002 : 11. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek. Ostrava: Tanger, 2002. s. 1-5. ISBN 80-85988-73-9. [Detail]
MOHYLA, Miroslav, František KRISTOFORY, KANIA a Jaromír VÍTEK. Ochrana pracovních ploch krystalizátorů kontilití galvanickými povlaky. In: METAL 2002 : 11. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek. Ostrava: Tanger, 2002. s. 1-5. ISBN 80-85988-73-9. [Detail]
HRUBÝ, Jiří a Jiří PETRUŽELKA. Simulace vývoje mikrostruktury hliníkových slitin při tváření za tepla. In: MSC. Software Simulating reality. Brno: MSC Software s.r.o., 2002. s. 16-21. ISBN 80-238-8753-X. [Detail]
FOLDYNA, a Jaroslav KOUKAL. Vývoj nových ocelí pro energetiku a chemické strojírenství na bázi 2 až 3 % Cr. In: Nové materiály a technologie svařování v prvním desetiletí nového milénia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 35-44. ISBN 80-248-0168-X. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír, Jaroslav KOUKAL a SONDEL. Vliv jednotlivých oblastí svarového spoje na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti svarových spojů oceli P 91. In: Nové materiály a technologie svařování v prvním desetiletí nového milénia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 49-66. ISBN 80-248-0168-X. [Detail]
MOHYLA, Petr a Jaroslav KOUKAL. Mikrostruktura a mechanické vlastnosti svarových spojů Cr-Mo-V ocelí po dlouhodobé teplotní expozici v podcreepové oblasti. In: Nové materiály a technologie svařování v prvním desetiletí nového milénia. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 79-93. ISBN 80-248-0168-X. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka a PALUPČÍK. Studium systému sklovitý smaltový povlak - organický povlakový systém. In: Nové poznatky v oboru nátěrových hmot a jejich aplikací. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2002. s. 216-218. ISBN 80-7194-441-6. [Detail]
KOLÁŘ, Václav, Vítězslav STÝSKALA a Vladislav OCHODEK. Návrh a realizace polohovacího zařízení. In: SEKEL 2002. Trenčín: TU A. Dubčeka Trenčín, 2002. s. 51-53. ISBN 80-88914-73-6. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jiří PETRUŽELKA, Pavel SONNEK a LIČKA. Numerický experiment jako metoda řešení inversních úloh tváření. In: Sb. Mezinárodní vědecké konference FORMING 2002. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 223-228. ISBN 83-910422-6-6. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Renovace výfukových ventilů navařováním. In: Sborník "Navařování a termické nástřiky ve výrobě a opravárenství. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 65-74. ISBN 80-248-0208-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, FOLDYNA, KÜBEL, BENEŠ a SCHMIDOVÁ. Problematika navařování uhlíkových ocelí austenitickými návary technologií ATP. In: Sborník TECHMAT 02 Perspektivní technologie a materiály pro tecnické aplikace. Pardubice: Universita Pardubice, 2002. s. 22-30. ISBN 80-7194-463-7. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, SONDEL a KÜBEL. Možnosti renovace Mn - ocelí plněnými elektrodami OK Turbrodur 14.71 a OK Turbrodur 15.65. In: Sborník XXV. Dny svařovací techniky 2002. Vamberk: ESAB Vamberk s.r.o., 2002. s. 156-164. ISBN 80-02-01491-X. [Detail]
RUSZ, Stanislav, DONIČ, BOŘUTA a LUKÁŠ. Vliv deformační rychlosti na tvařitelnost mikrolegované oceli 23MnB4. In: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Forming 2002. Katowice: Politechnika Śląska Katowice, 2002. s. 251-256. ISBN 83-910722-6-6. [Detail]
DONIČ, , GABAJ a Stanislav RUSZ. Orbitálne tvárnenie v technológii práškovej metalurgie. In: Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Forming 2002. Katowice: Politechnika Śląska Katowice, 2002. s. 53-58. ISBN 83-910722-6-6. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkum a vývoj řízení údržby - integrace systému. In: Sborník semináře Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 9. ISBN 80-248-0214-7. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení údržby - nedílná součást řízení podniku. In: Sborník semináře Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 9. ISBN 80-248-0214-7. [Detail]
NOVÁK, Josef. Počítačová podpora pro standardizaci pracovních postupů a hodnocení práce v údržbě. In: Sborník semináře Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 9. ISBN 80-248-0214-7. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výrobní proces, jeho uspořádání a řízení. In: Sborník semináře Valivé ložiská a strojárska technológia 2002. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. s. 144-146. ISBN 80-7135-999-7. [Detail]
NOVÁK, Josef. Normy spotřeby práce, nástroj projektování konstruování, řízení a hodnocení strojírenských výrobních systémů. In: Sborník semináře Valivé ložiská a strojárska technológia 2002. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. s. 173-175. ISBN 80-7135-999-7. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projektování a hodnocení výrobního procesu pomocí výpočetní techniky. In: Sborník semináře Valivé ložiská a strojárska technológia 2002. Žilina: Žilinská univerzita, 2002. s. 40-43. ISBN 80-7135-999-7. [Detail]
NOVÁK, Josef. Využití norem spotřeby práce v řízení strojírenských podniků. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 15-21. ISBN 80-248-0101-9. [Detail]
NOVÁK, Josef. Počítačová podpora normování montáží, údržby a dalších pomocných a obslužných prací. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 15-21. ISBN 80-248-0101-9. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkum a vývoj řízení údržby. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 22-24. ISBN 80-248-0101-9. [Detail]
NOVÁK, Josef. Normování pomocných, obslužných a montážních prací. In: Sborník semináře Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 5-8. ISBN 80-248-0101-9. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Vliv deformační rychlosti na zpevňování mikrolegované oceli ve formě drátového polotovaru z hlediska následného tváření za studena. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 1-7. ISSN 1210-0471. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, BENEŠ a SCHMIDOVÁ. Welding technology with use of fluxcored wires and ceramic weld metal supports including its application. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 77-82. ISSN 1210-0471. [Detail]
BENEŠ, , SCHMIDOVÁ a Ivo HLAVATÝ. Metalurgické posouzení návarů na manganové austenitické oceli pro komponenty kolejového svršku. In: Scientific papers of the University of Pardubice. Pardubice: Universita Pardubice, 2002. s. 55-69. ISBN 80-7194-458-0. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Vítězslav STÝSKALA, MALEC a MALEC. Využití magnetoelastické metody pro hodnocení vybraných vlastností feromagnetických materiálů. In: Seminář PCS s.r.o.. Žďár n. Sázavou: PCS s.r.o., 2002. s. 15-22. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Vítězslav STÝSKALA a MALEC. Využití Barkhausenova šumu při hodnocení zbytkových napětí OK a ověřování magnetické homogenity materiálů. In: Seminář PCS s.r.o.. Žďár n. Sázavou: PCS s.r.o., 2002. s. 22-31. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, BENEŠ a SCHMIDOVÁ. Problematika renovace výfukových ventilů navařených materiálem Stellit P37. In: Sobrník "Nové materiály a technologie svařování v prvním desetiletí nového milénia". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 99-104. ISBN 80-248-01168-X. [Detail]
KOLÁŘ, Václav, Vítězslav STÝSKALA a Vladislav OCHODEK. Aplikace mikroprocesoru Atmel 89C205 v nedestruktivní diagnostic feromagnetik. In: V. seminář katedry elektroniky a telekomunikační techniky. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 33-38. ISBN 80-248-0212-0. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, SIGMUNDOVÁ a PALUPČÍK. Praktické využití systému sklovitý smaltový povlak - organický povlak. In: Vliv materiálů, ekologie, ekonomiky a energie na technologii smaltování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 16-19. ISBN 80-248-0171-X. [Detail]
PUCHOVÁ, , PALUPČÍK a Jitka PODJUKLOVÁ. Studium vlivu povrchové úpravy odmašťováním ocelového plechu na křehkolomové vlastnosti sklovitého smaltového povlaku. In: WORKSHOP 2002. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. s. 68-71. ISBN 80-428-0051-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a KÜBEL. Navařování kolejnic pod tavidlem. In: Zváranie a naváranie koľajníc. Žilina: Dom techniky ZSVTS Žilina s.r.o., 2002. s. 42-48. ISBN 80-231-0353-9. [Detail]
KRISTOFORY, František a Jaromír VÍTEK. Využití elektrochemicky vyloučených povlaků na renovaci a zvýšení životnosti krystalizátorů pro kontinuální lití oceli. In: České ocelářství a jeho podpora vědecko výzkumnou základnou. Ostrava: Tiskárna Tichý, s.r.o., 2002. s. 177-186. ISBN 80-238-8692-4. [Detail]
RUSZ, Stanislav, DONIČ a VIDIŠEVSKÝ. Problematika zhutňování dvouvrstvých práškových materiálů. In: 3. Národní kovárenská konference. Brno: Svaz kováren ČR, 2001. s. 188-195. [Detail]
RUSZ, Stanislav, BOŘUTA, LUKÁŠ a DOSTÁL. Orbital Forming Technology at the Compacting of Powder Materials. In: Engineering Mechanics 2001. Brno: VUT Brno, 2001. s. 1-6. ISBN 80-85918-64-1. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Vhodnst použití ocelí se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi na výrobu ocelových konstrukcí. In: III. ostravská konference ocelových konstrukcí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2001. s. 10-11. ISBN 80-7204-198-3. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Tvařitelnost Mn-B ocelí používané v automobilovém průmyslu. In: METAL 2001 : 10. mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek. Ostrava: Tanger, 2001. s. 244. ISBN 80-85988-56-9. [Detail]
RUSZ, Stanislav, BOŘUTA a VIDIŠEVSKÝ. Využití technologie orbitálního tváření ve zhutňovacích procesech. In: Mezinárodní konference Recyklace odpadů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 187-192. ISBN 80-7078-884-4. [Detail]
RUSZ, Stanislav, SINCZAK a BOŘUTA. Formability of High Powder Carbon Steels. In: New Trends in Mineral Processing IV. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 419-425. ISBN 80-7078-866-0. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka a VEJMĚLKA. Studium vlivu stárnutí organických povlaků na jejich vlastnosti. In: Sborník Korózia úložných zariadení 01. Košice: Technická univerzita v Košicích, 2001. s. 112-118. ISBN 80-7099-582-3. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Problematika svařitelnosti Mn ocelí. In: Sborník TECHMAT 2001. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. 36-44. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, FOLDYNA a KÜBEL. Studium opotřebení tramvajových kol a kolejového křížení. In: Sborník XV. mezinárodní konference "Současné problémy v klejových vozidlech". Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. s. 163-170. ISBN 80-7194-381-9. [Detail]
RUSZ, Stanislav. The Semi-product Preparation of Powder Steels. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 1. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jiří HRUBÝ a Pavel SONNEK. An inverse approach to metal forming problem using numerical experimental method Part II. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 1-14. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a LIČKA. An inverse approach to metal forming problem using numerical experiment method. Part I. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 1-5. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Analysis of the Foward Extrusion of Special Profiles from Aluminum Alloys. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 107-112. ISSN 1210-0471. [Detail]
KRISTOFORY, František, KANIA a VÍTEK. Influence of Various Organic Additivies on Some Properties of Electrodeposits for Engineering Purposes. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 177-182. ISSN 1210-0471. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Volba a zkoušky přídavných materiálů. In: Seminář Svařování v jaderné energetice. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 75-125. ISBN 80-7078-927-1. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Vývoj technologie svařování mikrolegované oceli pro práci za nízkých teplot. In: Seminář svařování mikrolegovaných a vysokopevných ocelí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 57-65. ISBN 80-7078-895-x. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, FOLDYNA a KÜBEL. Navařování Mn ocelí austenitickými návary. In: Seminář svařování mikrolegovaných a vysokopevných ocelí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. s. 91-98. ISBN 80-7078-895-x. [Detail]
RUSZ, Stanislav a DONIČ. Nové aspekty při zkoumání tvařitelnosti mikrolegované oceli typu 23MnB4. In: Technológia 2001 : zborník prednášok. Diel 1. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. s. 340-343. ISBN 80-227-1567-0. [Detail]
RUSZ, Stanislav a DYJA. Orbital Forming. In: Zborník prednášok zo 7. vedeckej medzinárodnej konferencie AKADEMICKÁ DUBNICA 2001. Bratislava: Slovenská technická univerzita, 2001. s. 231-234. ISBN 80-227-1614-6. [Detail]

Přednáška nebo poster

KEDROŇ, Jan, Stanislav RUSZ a Stanislav TYLŠAR. Simulace protlačování slitin Al klasickým a upraveným nástrojem ECAP. 2010. [Detail]
KEDROŇ, Jan, Stanislav RUSZ a Stanislav TYLŠAR. Simulace protlačování slitin Al nástrojem ECAP s upravenou geometrií a porovnání s experimenty. 2010. [Detail]

Zpráva

BAŽAN, Jiří, Zdeněk ADOLF, Ladislav SOCHA, Dana HORÁKOVÁ, Ivo HUSAR, Ľudovít DOBROVSKÝ, Růžena NOVOTNÁ a Vladislav OCHODEK. Studie na ovlivnění kvality blokových předlitků (struktury, povrchových a vnitřních vad). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie, 2007. ISBN 0. [Detail]
ADOLF, Zdeněk, Jiří BAŽAN, Dana HORÁKOVÁ, Petr SUCHÁNEK, Ľudovít DOBROVSKÝ, Růžena NOVOTNÁ a Vladislav OCHODEK. Vliv technologických parametrů na hustotu vměstků, zahrnující analýzu vyššího výskytu hustoty vměstků u kordové oceli H09C070, oproti H09C080. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FMMI, katedra metalurgie, 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projekt výzkumu a vývoje program ?IMPULS? pro rok 2007 ? Zpráva o zpracování úkolu, Ostroj Opava a.s. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení odporových svarů kolejnic Lo17MnCrNiMo a UIC900A. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2006. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Provádění návarů na kolejnicích Lo17MnCrNiMo. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2006. [Detail]
ČADA, Radek. Výstavba nového předmětu Postupy údržby I: závěrečná zpráva o řešení grantového projektu Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT reg. č. F1a/3443/2005. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2006. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Vývoj, návrh a ověření technologie svařování kolejnic do dlouhých pásů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Zastupování ČR v mezinárodní organizaci International Institute of Welding. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
ČADA, Radek. Zvyšování odborné a pedagogické úrovně akademických pracovníků VŠB ? TUO, program 3a) na přípravu a rozvoj lidských zdrojů : závěrečná zpráva o řešení rozvojového projektu MŠMT reg. č. CV9256043. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
ČADA, Radek. Komplexní inovace výuky předmětu Technologie I: závěrečná zpráva o řešení grantového projektu FRVŠ reg. č. F1a/307/2004. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení odporových svarů. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2005. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení svarových spojů z materiálu ASTM A387-Grade P5 a návrh technologického postupu. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2005. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Radek ČADA. Vliv povrchových vad na tvářitelnost a užitné vlastnosti drátu z mikrolegované oceli určeného pro výrobu vysokopevných spojovacích součástí : závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GA ČR reg. č. 106/02/0412/A. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Vývoj, návrh a ověření technologie svařování kolejnic do dlouhých pásů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
ČADA, Radek. Vyhodnocování tvářitelnosti plechů a optimalizace procesů tažení výtažků: závěrečná výzkumná zpráva Výzkumného záměru MSM 272300010. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2005. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projekt výzkumu a vývoje programu ?IMPULS? pro rok 2005. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Návrh technologického postupu opravy podvozku vozidla UN053. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení návarů obručí tramvajových kol. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení trhlin a lomů kolejnic. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Pravoúhlé protlačování Al a jeho slitin pro dosažení ultrajemné struktury. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2004. [Detail]
NOVÁK, Josef a G KOTAJNÝ. Výzkum a vývoj základních nástrojů řízení v oblasti údržby. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
ČADA, Radek. Rozpracování metodiky stanovení tvaru a velikosti přístřihu pro tažení dutých výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů : závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GA ČR reg. č. 101/00/0488. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení svarových spojů. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2003. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Degradace vlastností oblouků rámů autobusů Solaris - Urbino. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2003. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Studie technologie výroby betonářské výztuže s ohledem na degradaci vlastností svařováním. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2003. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Radek ČADA. Vliv povrchových vad na tvářitelnost a užitné vlastnosti drátu z mikrolegované oceli určeného pro výrobu vysokopevných spojovacích součástí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
ČADA, Radek. Vyhodnocování tvářitelnosti plechů a optimalizace procesů tažení výtažků: dílčí výzkumná zpráva Výzkumného záměru MSM 272300010 za rok 2003. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
ČADA, Radek. Rozpracování metodiky stanovení tvaru a velikosti přístřihu pro tažení dutých výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů: dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR reg. č. 101/00/0488 za rok 2001. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ČADA, Radek. Vyhodnocování tvařitelnosti plechů a optimalizace procesů tažení výtažků: dílčí výzkumná zpráva Výzkumného záměru MSM 272300010 za rok 2002. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
ČADA, Radek. Činnost Akademického senátu Fakulty strojní od listopadu 1998 do listopadu 2001. Ostrava: FS VŠB-TU Ostrava, 2002. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení lomu vzorku kolejnice. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2001. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení svarových spojů různých typů kolejnic. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2001. [Detail]
ČADA, Radek. Rozpracování metodiky stanovení tvaru a velikosti přístřihu pro tažení dutých výtažků nepravidelných tvarů z tenkých plechů" dílčí zpráva o řešení grantového projektu GAČR reg. č. 101/00/0488 za rok 2000. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařitelnost kolejnic s vyšší tvrdostí legovanými Cr, Mo, V. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Technologie navařování Mn ocelí používaných pro várobu kolejnic. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2001. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Technologie navařování různých typů kolejnic bez předehřevu. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2001. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Technology of resurfacing Mn steels used to manufacture rails. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2001. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Technology of resurfacing different types of rails without pre-heat. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2001. [Detail]
BŘEZINA, Richard a Radek ČADA. Výzkum, vývoj a inovace technologií tváření, svařování, povrchových úprav, ekonomiky a managementu a obrábění : průběžná zpráva o řešení Výzkumného záměru MSM 272300010 za rok 2001. Ostrava, Česká republika: VŠB-TU Ostrava, 2001. [Detail]

Závěrečná práce

RUSZ, Stanislav. Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Vývoj nové technologie využívající vysoký stupeň deformace pro výrobu ultra-jemnozrnných materiálů. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2009. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Lenka DOBROVODSKÁ. Studie řešení povrchových ochran. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
MIKULÁŠ, David. Mechanické vlastnosti vybraných kompozitních povlaků. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1584-8. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projekt výzkumu a vývoje programu ?IMPULS? pro rok 2006 ? Zpráva o zpracování úkolu pro Ostroj Opava a.s. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projekt výzkumu a vývoje programu ?IMPULS? pro rok 2006 ? Zpráva o zpracování úkolu pro VÍTKOVICE MECHANIKA s.r.o. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
NOVÁK, Josef, Ivana ŠAJDLEROVÁ, Petra KOČIŠČÁKOVÁ, Libor NEČAS, Jan DAMOVSKÝ, Leo NOVOTNÝ, Jiří VAŠÍČEK, Aleš DRESLER, Lukáš VOJKOVSKÝ a Jan BIDLÁK. Technologický audit. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projekt výzkumu a vývoje programu ?IMPULS? pro rok 2006 ? Zpráva o zpracování úkolu pro Siemens Elektromotory s.r.o. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
KOČIŠČÁKOVÁ, Petra. Výzkum a vývoj typizovaných pracovišť pro elektronickou výrobu z hlediska ergonomie v Siemens VDO AUTOMOTIVE, s.r.o. Frenštát pod Radhoštěm. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1164-2. [Detail]
KUBÍČEK, Martin a Stanislav RUSZ. Modelování vícenásobných tvářecích procesů pro dosažení vysokého stupně deformace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. [Detail]
NOVÁK, Josef. Datová základna pro řízení montážních prací, údržby, pomocných obslužných činností. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. [Detail]
NOVÁK, Josef. Integrovaná údržba, nedílná součást řízení podniku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2005. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Postup počáteční fáze procesu hodnocení a uspokojování požadavku zákazníka. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0561-8. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Metody technologického designu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0257-0. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Využití modelovací techniky pro studium vlastností tepelně ovlivněné oblasti svarových spojů oceli P91. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0273-2. [Detail]
NOVÁK, Josef a René TRNKA. Rozbor vzduchotechniky zařízení ve FNsP Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Tvorba databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu, část B. Brno: VUT Brno, 2002. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařitelnost kolejnic s vyšší tvrdostí legovanými Cr, Mo, V. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařitelnost kolejnic s vyšší tvrdostí legovanými Cr, Mo, V. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení vad svarových spojů ráfků provedených technologií SAW. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení svarových spojů různých typů kolejnic. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. FME Research Activity Report 2001. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0231-7. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Studie technologie výroby betonářské výztuže s ohledem na degradaci vlastností svařováním. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2002. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení MAG drátů ESAB OK Autrod 12.64 a Böhler EMK 8. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2002. [Detail]
MOHYLA, Miroslav, Jaromír VÍTEK, František KRISTOFORY a NEJEDLÝ. Výzkum mechanických vlastností kompozitních materiálů s katodicky vylučovanou matricí. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]

Oponentský posudek

KOUKAL, Jaroslav. Zváranie a zvariťeľnost materiálov. 2009. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Experimental study to analyze the workpiece surface temperature in deep hole drilling of aluminum alloy(B319) engine blocks using minimum quantity lubricant (MQL) technology. Gliwice: International OCSCO Press, 2008. ISSN 1734-8412. [Detail]
NOVÁK, Josef a Aleš DRESLER. Technologický uadit ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. ns. 330. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení návarů kolejnic z Mn ocelí. 2007. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení vad pájených spojů tlakových nádob klimatizace. 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projekt výzkumu a vývoje program ?IMPULS? pro rok 2007 ? Zpráva o zpracování úkolu, Siemens elektromotory ? Frenštát p R. s.r.o. : , 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projekt výzkumu a vývoje program ?IMPULS? pro rok 2007 ? Zpráva o zpracování úkolu, Siemens elektromotory ? Mohelnice. s.r.o. : , 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Závěrečná zpráva o řešení projektu v programu ?IMPULS?. : , 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projekt výzkumu a vývoje program ?IMPULS? pro rok 2007 ? Zpráva o zpracování úkolu, Ostroj Opava, a.s. : , 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Projekt výzkumu a vývoje program ?IMPULS? pro rok 2007 ? Zpráva o zpracování úkolu, VÍTKOVICE ? MECHANIKA s.r.o. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
MALANÍK, Karel a Stanislav RUSZ. Výzkum vlivu extrémních podmínek deformace na submikrostrukturu kovů a zkušebních metod pro diagnostiku jejich technologických vlastností. : , 2007. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

PODJUKLOVÁ, Jitka. Smalty 2010. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařovací den 2010. 2010. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařovací den 2009. Ostrava: SENSES PLUS s.r.o., 2009. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2009. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování v jaderné energetice IV. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2009. [Detail]
PELIKÁNOVÁ, Kateřina, Kamila HRABOVSKÁ, Jitka PODJUKLOVÁ a Lenka DOBROVODSKÁ. Influence size of clay inorganic components on brittle fracture properties of vitreous enamel coatings. Lausanne: EUROMAT, 2008. [Detail]
DOBROVODSKÁ, Lenka, Jitka PODJUKLOVÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Kamila HRABOVSKÁ. Study of the effect of Surface Finishing on the properties of protective Coatings. Lausanne: EUROMAT, 2008. [Detail]
NOVÁK, Josef, Libor NEČAS, Petra KOČIŠČÁKOVÁ, Ivana ŠAJDLEROVÁ a Aleš DRESLER. Řízení strojírenských podniků 2008. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Katedra mechanické technologie, Ústav projektování a organizace strojírenské výroby, 2008. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2008. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Schvalování postupů svařování pro tlaková zařízení. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2008. [Detail]
KOČIŠČÁKOVÁ, Petra a Libor NEČAS. Řízení strojírenských podniků. Ostrava-Poruba: Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2008. [Detail]
KOČIŠČÁKOVÁ, Petra, Libor NEČAS a Jana HORÁKOVÁ. Řízení strojírenských podniků. . : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování v jaderné energetice. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Controlling. . Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Manažerský informační systém. . Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkum v řízení údržby. . Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Kateřina PELIKÁNOVÁ a Lenka DOBROVODSKÁ. Požadavky na vlastnosti smaltovaných povlaků. . Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování ocelového potrubí v plynárenství. . Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2007. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. . Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2007. [Detail]
NEČAS, Libor a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Řízení strojírenských podniků. . : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2006. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Michaela ŠIŠPEROVÁ, Marcela FILIPOVÁ a René SIOSTRZONEK. Metódy nanášania smaltu. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
NOVÁK, Josef a Miloslav KONEČNÝ. Řízení strojírenských podniků. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2006. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2005. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, Kamila HRABOVSKÁ, Michaela SLABÁKOVÁ a Marcela FILIPOVÁ. Povrchová úprava před smaltováním. . Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2005. [Detail]
NOVÁK, Josef a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Řízení strojírenských podniků. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
NOVÁK, Josef a Libor NEČAS. Progresivní metody a nástroje v řízení údržby. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka, HRABOVSKÁ, SLABÁKOVÁ, FILIPOVÁ a SIOSTRZONEK. Inovační trendy v technologii smaltování. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2004. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování ocelového potrubí v plynárenství. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2004. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Aurelie PINDOROVÁ. Svařování v jaderné energetice II. Svařování v jaderné energetice II. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2004. s. 31-50. ISBN 80-248-0598-7. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Současné trendy v technologii smaltování. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana a Josef NOVÁK. Řízení strojírenských podniků. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Legislativa ČR a EU ve svařování pro managery organizací. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2003. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2003. [Detail]
NOVÁK, Josef a Ivana ŠAJDLEROVÁ. Řízení strojírenských podniků. . : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, Fakulta strojní, 2002. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Vliv materiálů, ekologie, ekonomiky a energie na technologii smaltování. . : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Nové materiály a technologie svařování v prvním desetiletí nového milénia. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2002. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Svařování v jaderné energetice. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2001. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Svařování mikrolegovaných a vysokopevných ocelí. . : Český svářečský ústav s.r.o., 2001. [Detail]

Audiovizuální tvorba

HRUBÝ, Jiří, Jan POVÝŠIL, Josef BOŘUTA a Jiří PETRUŽELKA. Numerické modelování tvařitelnosti za tepla. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2010. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jan POVÝŠIL, Josef BOŘUTA a Jiří PETRUŽELKA. Numerické modelování tvařitelnosti za tepla. Ostrava: Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, 2009. [Detail]
ČADA, Radek. Postupy údržby I: E-learningový kurz v LMS Moodle. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jan POVÝŠIL, Josef BOŘUTA a Jiří PETRUŽELKA. Numerické modelování tvařitelnosti za tepla. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, kat. mat. inženýrství, 2008. [Detail]
NOVÁK, Josef. Inovace studijních programů strojních oborů jako odezva na kvalitativní požadavky průmyslu. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Karel MALANÍK. New Aspects of ECAP Process Simulations. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Karel MALANÍK a Jan KEDROŇ. Mathematical simulation of change of deformation process at severe plastic deformation. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie I: E-learningový kurz v LMS Moodle. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Ročníkový projekt. Jak psát bakalářskou práci. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Teorie tváření. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2005. [Detail]
GREGER, Miroslav, Lubomír ČÍŽEK, HERNAS, Stanislav RUSZ a Radim KOCICH. Tváření slitin hořčíku. Ostrava: Tanger, 2004. [Detail]
GREGER, Miroslav, Stanislav RUSZ a HERNAS. Vliv dokovacích teplot na strukturu a vlastnosti výkovků z mikrolegovaných ocelí. Ostrava: Tanger, 2003. [Detail]
GREGER, Miroslav, Stanislav RUSZ a HERNAS. Vliv dokovací teploty na strukturu a vlastnosti výkovků z mikrolegovaných ocelí. Ostrava: Tanger, 2003. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Miroslav GREGER, DRÁPAL a LUKÁŠ. Vliv tepelně-mechanického zpracování na vlastnosti drátu z mikrolegované oceli. Ostrava: Tanger, 2003. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Možnost využití BNT pro hodnocení integrity povrchu po vybraných technologických operacích. Žďár nad Sázavou: PCS s.r.o., 2003. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Vítězslav STÝSKALA, Václav KOLÁŘ a MALEC. Hodnocení integrity povrchu magnetoelastickou metodou. Žďár nad Sázavou: PCS s.r.o., 2003. [Detail]
RUSZ, Stanislav a DONIČ. Vliv deformační rychlosti na zpevňování mikrolegované oceli ve formě drátového polotovaru z hlediska následného tváření za studena. Ostrava: Tanger, 2002. [Detail]
RUSZ, Stanislav a DONIČ. Nové aspekty při zkoumání tvařitelnosti mikrolegované oceli typu 23MnB4. Svratka: Inženýrská mechanika, 2002. [Detail]

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Kamil PĚTROŠ, Jaromír POLACH, Zdeněk KÜBEL a Michal HROTÍK. Spôsob navarovania koľajníc. Báňská Bystrica: Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2004. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Kamil PĚTROŠ, Jaromír POLACH, Zdeněk KÜBEL a Michal HROTÍK. VERFAHREN ZUR AUFSCHWEISSUNG DER SCHIENEN. Rijswijk: European patent office, 2002. [Detail]

Prototyp, funkční vzorek

RUSZ, Stanislav a Jan KEDROŇ. Nástroj ECAP s horizontální šroubovicí 10°. VŠB - TU Ostrava, FS, katedra mechanické technologie 345, 2010. [Detail]
KEDROŇ, Jan a Stanislav RUSZ. Nástroj ECAP s horizontální šroubovicí 30°. VŠB - TU Ostrava, FS, katedra mechanické technologie 345, 2010. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Stanislav TYLŠAR. Průtlačník ECAP s vybráním. VŠB - TU Ostrava, FS, katedra mechanické technologie 345, 2010. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Jan KEDROŇ a Stanislav TYLŠAR. Nástroj ECAP s vychýlenou horizontální částí 10°. VŠB - TU Ostrava, FS, katedra mechanické technologie 345, 2010. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Jan KEDROŇ a Stanislav TYLŠAR. Nástroj ECAP s vychýlenou horizontální částí 20°. VŠB - TU Ostrava, FS, katedra mechanické technologie 345, 2010. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Nová geometrie nástroje ECAP. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2009. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Tvářecí zařízení pro výrobu velmi jemnozrnné struktury v pásu plechu. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2008. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Tvářecí nástroj pro výrobu velmi jemnozrnné struktury v pásu plechu. VŠB-TU Ostrava, Fakulta strojní, Katedra mechanické technologie, 2008. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Daniel HRUŠÁK, Jarmila SOCHOVÁ a Luděk DLUHOŠ. Kovový implantát. : Luděk Dluhoš, 2007. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Daniel HRUŠÁK, Jarmila SOCHOVÁ a Luděk DLUHOŠ. Kovový implantát. : Luděk Dluhoš, 2007. [Detail]

Software

PETRUŽELKA, Jiří, Pavel BENEŠ, Jana ŠARMANOVÁ a Arnošt ŠARMAN. Horní mez. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2009. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jana ŠARMANOVÁ a Tomáš JURÁK. Visioplast. Ostrava: VŠB-TU, 2009. [Detail]

Kniha nehodnocená

ČADA, Radek, Radim FARANA, Petr HORYL, Vladimír MOSTÝN, Sylva DRÁBKOVÁ a Milada HLAVÁČKOVÁ. Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : Publikace k 60. výročí založení FS. Ostrava: EN FACE, 2010. ISBN 978-80-87264-04-1. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie tváření a slévání : Objemové tváření zatepla, nekonvenční způsoby tváření, plasty. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2273-0. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie tváření a slévání : Zápustkové kování, slévání : návody do cvičení. Ostrava: VŠB-TUO, 2010. ISBN 978-80-248-2274-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Jiří HAJDÍK. Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2025-5. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie I: Objemové a plošné tváření zastudena : návody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2009. ISBN 978-80-248-2126-9. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie I: Plastická deformace kovů, objemové tváření zastudena, tažení plechu, ohýbání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, fakulta strojní, 2009. ISBN 978-80-248-2108-5. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana a Miloslav KONEČNÝ. Projektový management. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1686-9. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie I – část tváření a slévání: návody do cvičení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. ISBN 80-248-0795-5. [Detail]
NOVÁK, Josef a Jan HRYZLÁK. Ekonomika a řízení provozů. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef a Jan HRYZLÁK. Organizace a řízení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Josef BRYCHTA, Vladimír VRBA, Jan ONDROUCH, Jan FUXA, Zdeněk DEJL a Renata WAGNEROVÁ. Sylaby modulu Strojírenství. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1538-1. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Josef BRYCHTA, Vladimír VRBA, Jan ONDROUCH, Jan FUXA, Zdeněk DEJL a Renata WAGNEROVÁ. Svařování metodou TIG (WIG) - 141. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1538-1. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Josef BRYCHTA, Vladimír VRBA, Jan ONDROUCH, Jan FUXA, Zdeněk DEJL a Renata WAGNEROVÁ. Talkové odporové svařování. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1538-1. [Detail]
ČADA, Radek. Postupy údržby I: skriptum. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1506-0. [Detail]
NOVÁK, Josef a Jan HRYZLÁK. Racionalizace výroby. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Jaroslav KOUKAL, Miloslava POŠVÁŘOVÁ a Miloslav BŘEZINA. Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí (ocelových výztuží) na úrovni specialisty. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2007. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie I: Zákony plastické deformace kovů, dělení materiálu, slévání. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1274-8. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie I. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1507-7. [Detail]
TOMČÍK, Petr a Petr MOHYLA. Teorie technologických procesů, návody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1289-2. [Detail]
ČADA, Radek. Tvářitelnost plechů: návody do cvičení. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1678-4. [Detail]
NOVÁK, Josef. Zakládání podniku a investování. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana a Miloslav KONEČNÝ. Základy managementu. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1520-6. [Detail]
NOVÁK, Josef a Jan HRYZLÁK. Řízení výroby. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2007. [Detail]
NOVÁK, Josef. Organizace a řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1223-1. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Organizace a řízení. Cvičení II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-0962-1. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Stanislav RUSZ a Radek ČADA. Strojírenské tváření. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. ISBN 80-248-1218-5. [Detail]
NOVÁK, Josef. Základní kurz normování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2006. [Detail]
ČADA, Radek, Petr HORYL, Antonín VÍTEČEK, Jaromír POLÁK, Radim FARANA a Sylva DRÁBKOVÁ. Fakulta strojní Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava : Publikace k 55. výročí založení FS. Ostrava: EN FACE, 2005. 55-55 s. ISBN 80-903385-2-6. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Tomáš ZMYDLENÝ. Svařování I. Ostrava: VŠB-TU Ostrava,FS, 2005. ISBN 80-240-0870-6. [Detail]
NOVÁK, Josef. Logistika v řízení systémů a řízení údržby, výzkum a vývoj, nové trendy. Bohumín: ŽDB Bohumín, 2005. [Detail]
NOVÁK, Josef. Logistika v řízení systémů a řízení údržby, výzkum a vývoj, nové trendy. Bohumín: ŽDB Bohumín, 2005. [Detail]
NOVÁK, Josef. Logistika v řízení systémů a řízení údržby, výzkum a vývoj, nové trendy. Bohumín: ŽDB Bohumín, 2005. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie I - část tváření a slévání: návody do cvičení: skriptum. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0795-5. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav a Josef NOVÁK. Management a podnikání. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0535-9. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav, Josef NOVÁK a René TRNKA. Metody a technika řízení. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0609-6. [Detail]
NOVÁK, Josef. Rozbory a hodnocení výrobních procesů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2004. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Organizace a řízení. Cvičení I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0227-9. [Detail]
ČADA, Radek. Strojírenská technologie 1. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2002. ISBN 80-7042-232-7. [Detail]
ČADA, Radek. Tvářitelnost materiálů a nekonvenční metody tváření: Plošná tvářitelnost. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0019-5. [Detail]
BŘEZINA, Richard a Jiří PETRUŽELKA. Úvod do tváření II. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2002. ISBN 80-248-0068-3. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Jiří HRUBÝ. Strojírenské tváření I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-878-X. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Richard BŘEZINA. Úvod do tváření I. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2001. ISBN 80-7078-877-1. [Detail]

© 2019 VŠB-TU Ostrava