Publikace v letech 1990 - 2000

Článek

PODJUKLOVÁ, Jitka a Miroslav MOHYLA. Příspěvek ke studiu fázového rozhraní mezi sklovitou a kovou fází. Acta Metallurgica Slovaca. 2000, 6(4), s. 0. ISBN 0. [Detail]
MOHYLA, Miroslav, František KRISTOFORY a Jaromír VÍTEK. Electroforming - A Part of Engineering Plating Processes /Treatise on use of nickel alloys/. Acta Metallurgica Slovaca. 2000, 4(6), s. 1-2. ISBN 0. [Detail]
MOHYLA, Petr a Jaroslav KOUKAL. Changes of Mechanical Properties within 0,5Cr-0,5Mo-0,3V Steel Welds after Long-Term Exposition at High Temperatures. Acta Metallurgica Slovaka. 2000, 1(4), s. 1. ISBN 0. [Detail]
TOMČÍK, Petr a Jiří HRUBÝ. The action of ac magnetic field on cold forming process and comparison of flow stress curves. Acta Metalurgica Slovaca. 2000, 4(4), s. 1-7. ISSN 1335-1532. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Cesta České republiky do autorizovaných svářečských orgánů. Dělení, spoijování a svařování materiálů. 2000, 3(2), s. 2-3. ISSN 1212-4044. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Internet ve svařování. Dělení, spojování, svařování materiálů. 2000, 1(1), s. 28-30. ISSN 1212-7044. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovace v managementu, podnikání - inovační centra, inovační podnikání /v ČR, SR a ve světě/. Ekonomické rozhľady. 2000, XXIX(3), s. 349-371. ISSN 0323-262X. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Vítězslav STÝSKALA a Václav KOLÁŘ. Nové vysoce elastické topné pásy s uhlíkovou tkaninou. Elektrotechnika v praxi. 2000, 7(8), s. 62-64. ISSN 0862-9730. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Napěťovo-deformační stav v procesu prodlužování na tvarových kovadlech. Kovárenství. 2000, 2000(17), s. 1-4. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Structual superplasticity of alloys at an increased strain rate /Strukturní superplasticita slitin při nárůstu deformační rychlosti/. Mettalurgy and Foundry Engineering. 2000, 26,2000(2), s. 113-120. ISBN 0. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Povrchová úprava podkladu před aplikací povlakových systémů I. Ocelové konstrukce. 2000, 2(2), s. 43-45. ISSN 1212-7388. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Požadavky na jakost při svařování ocelových konstrukcí jeřábů a jařábových drah podle ČSN EN 729. Ocelové konstrukce. 2000, 1(1), s. 8-11. ISSN 1212-7388. [Detail]
TOMČÍK, Petr a Jiří HRUBÝ. The Action of Magnetic Field on Cold Forming Process and Comparison of Flow Stress Curves. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. 2000, XLVI(1), s. 167-173. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek. Construction of maximum shear stress trajectories in the shape of logarithmic spirals. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000, 46(1), s. 85-91. ISSN 1210-0471. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Introduction to micromagnetic technique. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000, 1(1), s. 139-145. ISSN 1210-0471. [Detail]
SONNEK, Pavel, Jiří PETRUŽELKA a Vladimír OČENÁŠEK. Dynamické charakteristiky slitiny Al-Li Gost 1450 při tváření za tepla získané z procesních map. Sborník vědeckých prací VŠB Ostrava, řada strojní, část technologická. 2000, XLVI(1), s. 1-2. ISBN 0. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Research, development and innovation of production technologies. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2000, XLVI(1), s. 109-117. ISBN 80-7078-875-5. [Detail]
SONNEK, Pavel a Jiří PETRUŽELKA. Modeling of dynamic material behaviour of Alloys in hot deformation by processing maps. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 2000, XLVI(1), s. 145-152. ISSN 1210-0471. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Formability of High Carbon Powder Steels /Tvařitelnost práškových vysokouhlíkových ocelí/. Sborník vědeckých prací VŠB-TUO, řada strojní, č. technologická, čl. 1269. 2000, XLV(2), s. 113-119. ISSN 1213-0471. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Principy konstrukce a regulace moderních zdrojů proudu pro svařování elektrickým obloukem. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 2000, 49(2), s. 31-38. ISSN 0044-5525. [Detail]
ČADA, Radek. Měřidlo deformačních sítí dutých výtažků. Acta Mechanica Slovaca. Technická univerzita Košice, 1999, 3(3), s. 43-46. ISSN 1335-2393. [Detail]
LIČKA, Stanislav a Jiří PETRUŽELKA. Konstitutivní rovnice oceli respektující vývoj vnitřní struktury materiálu. Acta Mechanica Slovaca. : Technická univerzita Košice, 1999, (3), s. 109-112. ISSN 1335-2393. [Detail]
MOHYLA, Miroslav. Vývojové trendy technologií povrchových úprav na přelomu tisíciletí. Acta Mechanica Slovaca. : Technická univerzita Košice, 1999, 3(3), s. 69-73. ISSN 1335-2393. [Detail]
LIČKA, Stanislav a Jiří PETRUŽELKA. Constitutive Equation for steel inclusive of material internal structure evaluation. Acta Mechanica Slovaca. Slovensko: Technická univerzita Košice, 1999, 1999(3), s. 109-113. ISSN 1335-2393. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Modelování zápustkového kování tvarově členitých součástí metodou konečných prvků. Acta mechanica Slovaca. 1999, (3), s. 1999-2003. ISSN 1335-2393. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Zdeněk K¨UBEL a Petr NOVÁK. Renovace kolejnic navařováním automatem pod tavidlem bez předehřevu. Dělení, spojování, svařování materiálů. 1999, 2(1), s. 24-26. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovácie v managemente, podnikanie - inovačné centrá, inovačné podnikanie /v ČR, Sr a vo svete/. Ekonomické rozhlady. 1999, XXVII, č. . [Detail]
VÍTEK, Jaromír, František KRISTOFORY a Petr KANIA. Wirkung von gel¨ostem Lithium auf die kathodische Abscheidung von Nickel-Eisen-Legirungen. Galvanotechnik. 1999, 1999(8), s. 2127-2133. ISSN 0016-4232. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Návrh společného základu /studijního oboru Inovační podnikání/. Inovační podnikání a transfer technologií. 1999, VII(2), s. 7-8. ISBN 12104612. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Arnošt ŠARMAN a Rostislav DOMES. Plastic anisotropy of clad sheets Part I. Experiment. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1999, 1999(2), s. 25-34. ISSN 1213-0471. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Arnošt ŠARMAN. Plastic anisotropy of cald sheets Part II Models. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1999, 1999(2), s. 35-44. ISSN 1213-0471. [Detail]
KRISTOFORY, František a Jaromír VÍTEK. A New Process for Electrodeposition of Thick Layers of Nickel. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1999, 1(2), s. 45-52. ISSN 1210-0471. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Lubomír JUNEK a Marek SLOVÁČEK. Numerical simulation of component repair made of material 22K. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1999, XLV(2), s. 53-62. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří a Stanislav LIČKA. Finite element method /FEM/ simulation of extrusion pressing. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1999, 1999(2), s. 7-12. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek. Progressive drawing of shanks and rings of tubular rivets. Sborník vědeckých prací fakulty strojní, řada strojní. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní: VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní, 1999, 45(2), s. 63-78. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek. Solution of lamp socket body production technology in progressive tool. Sborník vědeckých prací fakulty strojní, řada strojní. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní: VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní, 1999, 45(2), s. 79-94. ISSN 1210-0471. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava polotovarů z práškových ocelí pro objemové tváření. Strojírenská technologie. : Univerzita J. E. Purkyně, Ústav techniky a řízení výroby, 1999, IV(4), s. 25-29. ISSN 1211-4162. [Detail]
VÍTEK, Jaromír, Pavel NEJEDLÝ, František KRISTOFORY a Petr KANIA. Specifické postavení síry mezi nekovovými elementy, jež se nacházejí v galvanicky vyloučených kovech skupiny železa, její vliv na mechanické vlastnosti a možnost její eliminace. XXXII. Celostátní aktiv galvanizérů. 1999, 1(1), s. 37-41. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Podnikatelská etika v teorii a praxi. Zeszyty naukowe WszK Bank. i Finansów v B. Bialej. 1999, 3(1), s. 181-190. ISSN 1429-673X. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Etika inovačních podnikatelů. Etyka zawodowa w bizniesie '98. 1998, 1998(2), s. 157-163. ISSN 1429-673X. [Detail]
KRISTOFORY, František, Jaromír VÍTEK a Petr KANIA. Vliv kationtů Li+ na katodické vylučování Ni-Fe slitin. Galvanotechnik. 1998, 1998(3), s. 28-30. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Napěťovo-deformační stav v procesu prodlužování na tvarových kovadlech. Hutnické listy. : Ocelot, 1998, 53(12), s. 25-30. ISSN 0018-8069. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Napěťovo-deformační stav při kování ve tvarových kovadlech. Hutnik - Wiadomosci Hutnicze. 1998, 98(11), s. 430-434. ISSN 0018-8077. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Česká svářečská společnost ANB - další krok k integraci ČR do evropských a světových svářečských odborných organizací. NDT Welding Bulletiin. 1998, 6(2), s. 27-29. ISSN 1210-7034. [Detail]
NOVÁK, Petr, Václav FOLDYNA, Zdeněk KUBEL a Ivo HLAVATÝ. Unikátní technologie-rekonstrukce kolejového svršku navařováním pod tavidlem bez předehřevu. NDT Welding Bulletin. 1998, 1998(3), s. 67-70. ISSN 1210-7034. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Zdeněk KÜBEL, Václav FOLDYNA a Petr NOVÁK. Unikátní technologie - rekonstrukce kolejového svršku navařováním automatem pod tavidlem bez předehřevu. NDT Welding Bulletin. 1998, 98(3), s. 67-70. ISSN 1210-7034. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Anna JAKOBOVÁ. Technologie svařování a vlastnosti svarových spojů z oceli P91. Przeglad Spawalnictwa. 1998, 70(12), s. 8-14. ISSN 0033-2364. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Libor BENEŠ, Eva SCHMIDOVÁ, Václav FOLDYNA a Zdeněk KUBEL. Vliv teploty předehřevu na mikrostrukturu přechodové oblasti kolejnic s austenitickým návarem pojezdové hrany. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998, XLIV(1), s. 104-109. ISSN 1210-0471. [Detail]
KRISTOFORY, František, Jaromír VÍTEK, Pavel NEJEDLÝ a Petr KANIA. Katodické vylučování jako proces pro výrobu nástrojů pro zpracování plastů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998, XLIV(2), s. 135-137. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Stanislav LIČKA a Jana ŠARMANOVÁ. Utváření struktury během postupového tváření celistvého železničního kola. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998, XLIV(2), s. 23-33. ISSN 1210-0471. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava polotovarů ze slinutých ocelí pro tváření za podmínek blízkých superplastickému stavu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998, XLIV(2), s. 33-41. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Přetvárný odpor při zápustkovém kování. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998, XLIV(1), s. 89-93. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří a Pavel ADAMIŠ. Plastický ohyb v uzavřeném nástroji. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998, XLIV(1), s. 93-98. ISSN 1210-0471. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Lubomír JUNEK. Matematický popis teplotního svařovacího zdroje vhodného pro numerickou simulaci. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998, XLIV(1), s. 98-103. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek. Measurement of deformation networks on stampings. Sborník vědeckých prací fakulty strojní, řada strojní. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní: VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní, 1998, 44(2), s. 45-52. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek. Elaboration of sheet-metal tensile tests on computer. Sborník vědeckých prací fakulty strojní, řada strojní. VŠB TU Ostrava, fakulta strojní: VŠB TU Ostrava, Fakulta strojní, 1998, 44(2), s. 53-65. ISSN 1210-0471. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jiří ŠINDELKA. Zdroje svařovacího proudu. Svářečská ročenka. 1998, 1998(1), s. 18-22. [Detail]
NOVÁK, Petr, Václav FOLDYNA, Zdeněk KUBEL a Ivo HLAVATÝ. Unikátní technologie. T+T Technika a trh. 1998, 1998(5), s. 50-53. ISSN 1210-5902. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Zdeněk KÜBEL a Petr NOVÁK. Rekonstrukce kolejového svršku navařováním automatem pod tavidlem bez předehřevu. T+T Technika a trh. 1998, 98(5), s. 50-53. ISSN 1210-5902. [Detail]
ČADA, Radek. Changes of sheet formability during storage. Transactions of the Technical University of Košice. 1998, 1998(3), s. 84-91. ISSN 1335-2334. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Svařování ocelí pro energetiku. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1998, 47(6), s. 131-136. ISSN 0044-5525. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace oprav komponent jaderných elektráren. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1998, 1998(9), s. 207-216. ISSN 0044-5525. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Svařování nové oceli P91 pro energetiku. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1998, 47(2), s. 27-33. ISSN 0044-5525. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Česká svářečská společnost ANB - další krok k integraci ČR do evropských a světových svářečských odborných organizací. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1998, 47(11), s. 291-292. ISSN 0044-5525. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Welding of Steels for Power Engineeriing. Zváranie - Svařování. Bratislava: Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1998, 47(6), s. 2-4. ISSN 0044-5525. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA a Zdeněk KÜBEL. Unikátní technologie navařování kolejnic. Železniční magazín. 1998, 98(9), s. 18-20. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace procesu svařování. Biuletyn Instytutu Spawalnictwa. 1997, 1997(5), s. 62-63. ISSN 0867-583X. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace komponent jaderných elektráren. Cheves Buletin. 1997, 1997(4), s. 18-19. [Detail]
ČADA, Radek. Evaluation of formability of steel sheets used for deep-drawing of stampings. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1997, 43(1), s. 49-64. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČADA, Radek. Vliv doby skladování na tvářitelnost hlubokotažné pásové oceli 11 305.21. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1997, 43(1), s. 65-80. ISSN 1210-0471. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace oprav komponent jaderných elektráren. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1997, 1997(1), s. 0-1. ISSN 1210-0471. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Superplasticita materiálu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1997, XLVIII(1), s. 1-11. ISSN 1210-0471. [Detail]
BŘEZINA, Richard a Zdeňka MACÍČKOVÁ. Hodnocení tvařitelnosti plechů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1997, XLIII(1), s. 11-22. ISSN 1210-0471. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Superplasticita ložiskových ocelí. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1997, XLVII(1), s. 147-155. ISSN 1210-0471. [Detail]
KRISTOFORY, František. Fluoroboritanový elektrolyt pro vylučování slitiny niklu s fosforem. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1997, 1997(1), s. 99-105. ISSN 1210-0471. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Problematika navařování kolejnic materiály s vyšší pevností. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1997, XLII(1), s. 23-35. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Simulace kování metodou konečných prvků. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1997, XLIII(1), s. 35-41. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Stanislav LIČKA a Jiří PETRUŽELKA. Modelování vývoje mikrostruktury při kování železničních kol. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1997, XLIII(1), s. 93-99. ISSN 1210-0471. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Jana, Arnošt ŠARMAN a Jiří PETRUŽELKA. Vliv ultrazvuku na tažení trub. Journal of Materials Processing Technology. : Elsevier, 1996, 1996(PRO060/1-4), s. 661-669. ISSN 0924-0136. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jana ŠARMANOVÁ a Arnošt ŠARMAN. Vliv ultrazvuku při tažení trubek. Journal of Materials Processing Technology. : Elsevier, 1996, 60(1-4), s. 661-669. ISSN 0924-0136. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Nové aspekty plasometrického zkoušení středně a vysokouhlíkových ocelí za podmínek superplastického stavu. Journal of Materials Processing Technology. : Elsevier, 1996, 60(1-4), s. 697-702. ISSN 0924-0136. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Janusz SIŃCZAK a Wl LAPKOWSKI. Superplastická deformace ocelí. Metallurgy and Foundry Engineering. 1996, 22(1), s. 41-49. ISSN 1230-2325. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Předpovrchová úprava materiálu-1. otrýskávání. Metrologie v praxi. 1996, 5(1), s. 19-21. ISSN 6466-0000. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Jana, Jiří PETRUŽELKA a Arnošt ŠARMAN. Analýza plasticity procesu tažení trub. Rudy i metale niezelazne. 1996, 1996(10), s. 416-420. ISSN 0035-9696. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Arnošt ŠARMAN a Jana ŠARMANOVÁ. Analiza plastycznosti w procese cianienia rur. Rudy i metale niezelazne. 1996, 41(10), s. 416-420. ISSN 0035-9696. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Víceúčelový přípravek pro přípravu a vyhodnocování tvaritelnosti plechů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996, 42(1), s. 107-115. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Simulace plastického pohybu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996, 42(1), s. 155-160. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Modelování napěťového a deformačního stavu při hlubokém tažení. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996, 42(1), s. 161-165. ISSN 1210-0471. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Navařování kolejnic technologií automatem pod tavidlem. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996, 42(1), s. 181-192. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Pevnost a přetvárný odpor vícevrstvých plechů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1996, 42(1), s. 85-95. ISSN 1210-0471. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Rekonstrukce kolejového svršku technologií navařování automatem pod tavidlem. Technický magazín. 1996, 96(6), s. 57-60. ISSN 0322-8355. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Systém vzdělávání vyššího svářečského personálu v České republice. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1996, 45(8), s. 184-187. ISSN 0044-5525. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Vliv technologických parametrů na tváření ve výkyvné zápustce. Metallurgy and Foundry Engineering. 1995, (3), s. 201-209. ISSN 1230-2325. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Testování středně a vysokouhlíkatých ocelí na plastometru. Rudy i metale niezalazne. 1995, 1995( 11), s. 454-457. ISSN 0035-9696. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Analýza napětí u osověsymetrických tvářecích procesů. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1995, 41(1), s. 1-10. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Modelování a simulace dopředného protlačování. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1995, 41(1), s. 29-35. ISSN 1210-0471. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jana ŠARMANOVÁ a Jiří HRUBÝ. Tažení trubek s ultrazvukem - analýza deformačního a napěťového stavu pro soustavu s trnem mezi kmitnou a uzlem výchylky. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1995, XLI(1), s. 35-42. ISSN 1210-0471. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Stanislav ŠIMČÍK. Aplikace technologie MAG při montáži válcových nádrží. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1995, 44(7), s. 154-158. ISSN 0044-5525. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Problematika svařování prograsívní žárupevné oceli P 91. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1995, 44(2), s. 25-31. ISSN 0044-5525. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Návrh svarových ploch systémem WeldCAD+. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1995, 44(4), s. 85-89. ISSN 0044-5525. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Analýza napětí a deformace u dopředného protlačování kolen a kruhových oblouků /Analiza stavu naprezenia i odkstalcenia w procesie wyciskania wspolbieznego kolanek i elementow rurowych zakrzywionych/. Rudy i metale niezelazne. 1994, 39(10), s. 278-283. ISSN 0035-9696. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Ciaganie rur z zastosovaniem ultrazwiekow /Tažení trubek s ultrazvukem/. Rudy i metale nieželazne. 1994, 39(10), s. 290-294. ISSN 0035-9696. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Tažení trub ultrazvukem. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1994, 40(1), s. 1-11. ISSN 1210-0471. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Analýza napětí a deformace u dopředného protlačování. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1994, 40(1), s. 11-21. ISSN 1210-0471. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Model napěťového a deformačního stavu rotačních válcových součástí tažených z plechu. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1994, 40(1), s. 33-40. ISSN 1210-0471. [Detail]
ŠIMČÍK, Stanislav a Ivo HLAVATÝ. Zavádění progresivních technologií svařování v montážních podmínkách. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1994, 40(1), s. 41-51. ISSN 1210-0471. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Návrh svarových ploch systémem WeldCAD+. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1994, 40(1), s. 57-65. ISSN 1210-0471. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Stanislav ŠIMČÍK. Svařování pulzním proudem obalenou elektrodou. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada strojní. : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1994, 40(1), s. 65-71. ISSN 1210-0471. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Svařování přehřívákových a parovodních trubek z progresivní oceli P91. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1994, 40(1), s. 11-30. ISSN 1210-0471. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Návrh svarových ploch systémem WeldCAD+. Strojírenská výroba. 1994, 42(1-2), s. 32-36. ISSN 0039-2456. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Antonín OTÁHAL. Speciální software pro výběr a volbu přídavných materiálů. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1994, 43(7), s. 180-184. ISSN 0044-5525. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Svařování jemnozrných ocelí s mezí kluzu až 500 MPa. Zváranie - Svařování. : Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR, 1994, 43(11), s. 283-288. ISSN 0044-5525. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Povrchové úpravy a metrologie. Metrologie v praxi. 1993, (2), s. 2-3. ISSN 6466-0000. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Stanislav ŠIMČÍK. Svařování materiálů velkých tlouštěk. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava. 1993, 93( ), s. 54-55. ISSN 1210-0471. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Josef VELIČKA, Jana HORÁKOVÁ a Vlastimil VODÁREK. Povrchové kalení oceli ČSN 41 2030 laserem. Sborník vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada hutnická. : VŠB-TU Ostrava, 1992, XXXVIII(1), s. 77-87. ISSN 0474-8484. [Detail]

Článek nehodnocený

ČADA, Radek. Řešení diplomových prací z oboru plošného tváření. Informátor akademické obce VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 2000, 4(1), s. 17. ISBN 0. [Detail]
ČADA, Radek. Akademický senát Fakulty strojní. Informátor akademické obce VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 2000, 4(1), s. 9. ISSN 1213-8916. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka a Jan KRATOCHVÍL. Ekologické odmašťování prostředkem Simple Green. Zpravodaj ČSPÚ. 2000, 0(0), s. 0-2. ISBN 0. [Detail]
ČADA, Radek. Prof. Ing. Antonín Víteček, CSc. děkanem Fakulty strojní. Informátor akademické obce VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 1999, 3(4), s. 10. ISSN 1213-8916. [Detail]
ČADA, Radek. Volby do akademického senátu FS. Informátor akademické obce VŠB - TU Ostrava. Ostrava: Infocentrum VŠB-TUO, 1999, 3(10), s. 7. ISSN 1213-8916. [Detail]
ČADA, Radek. Jak se stát dobrým studentem?. Akademické fórum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998, 5(3), s. 13. ISSN 0000-0000. [Detail]
ČADA, Radek. Spolupráce s praxí v oblasti tváření: Návrh progresivní technologie výroby kontaktu přepínače. Akademické fórum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998, 5(6), s. 14. ISSN 0000-0000. [Detail]
ČADA, Radek. Škola potřebám praxe: Účast fakulty strojní při návrhu technologie výroby nátrubků spalin z plechu. Akademické fórum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998, 5(4), s. 14. ISSN 0000-0000. [Detail]
ČADA, Radek. Spolupráce s praxí v oblasti plošného tváření: návrh progresivní technologie výroby kontaktních per pro vnitřní svítidla automobilů Ford. Akademické fórum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998, 5(2), s. 6. ISSN 0000-0000. [Detail]
ČADA, Radek. Akademický senát fakulty strojní. Akademické fórum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998, 5(1), s. 6-7. ISSN 0000-0000. [Detail]

Kniha odborná

KONEČNÝ, Miloslav, Karel SKOKAN a Vítězslav ZAMARSKÝ. Inovační centra. Ostrava: Ostrava, 2000. ISBN 0. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav a Eva WAGNEROVÁ. Inovační podnikání. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2000. 1-199 s. ISBN 80-7248-092-8. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Lubomír JUNEK, Marek SLOVÁČEK a Stanislav VEJVODA. Numerical Simulation of Welding and Calculation of Residual Stresses. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-151 s. ISBN 80-7078-830-5. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jiří HRUBÝ, Stanislav LIČKA, Jiří KLIBER a Jana ŠARMANOVÁ. Metoda konečných prvků ve tváření za tepla. VŠB-TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. 1-211 s. ISBN 80-7078-636-1. [Detail]
ČADA, Radek. Plošná tvářitelnost kovových materiálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-557-8. [Detail]

Kapitola v knize

OCHODEK, Vladislav, Vítězslav STÝSKALA a Václav KOLÁŘ. Nové vysoce elastické topné pásy s uhlíkovou tkaninou. In: Elektrotechnika v praxi. Ostrava: BAEL, 2000. s. 62-64. ISSN 0862-9730. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Logistika v systému řízení podniku. In: Logistika v systému řízení podniku. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. s. 1-150. ISBN 80-7078-667-1. [Detail]
null, Encyklopedický dům a Radek ČADA. Malá ilustrovaná encyklopedie. In: Malá ilustrovaná encyklopedie. Praha: Encyklopedický dům, spol. s r. o., 1999. s. 1-1213. ISBN 80-86044-12-2. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Svařitelnost jemnozrnných ocelí. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostarava, 1999. s. 127-129. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařitelnost uhlíkových ocelí. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 117-126. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Svařitelnost termomechanicky zpracovaných ocelí. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 131-133. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Vysokolegované korozivzdorné oceli. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 147-162. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
KRISTOFORY, František. Úvod do koroze. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 163-178. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
KRISTOFORY, František. Úvod do opotřebení. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 179-184. ISBN 80-58771-63-2. [Detail]
KRISTOFORY, František. Ochranné vrstvy. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 185-208. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Měď a její slitiny. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 223-232. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Hliník a jeho slitiny. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 233-238. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Nikl a niklové slitiny. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 241-243. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Ostatní kovy a slitiny. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 245-254. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Materiály a jejich svařitelnost. In: Materiály a jejich svařitelnost. Ostrava: ZEROSS Ostrava, 1999. s. 93-116. ISBN 80-85771-63-2. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Likvidace smaltového odpadu - návrhy. In: 4 th. Conference of Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. s. 483-485. ISBN 80-4078-565-0. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava práškových ocelí pro tváření v podmínkách blízkých superplastickému stavu. In: 4th International Conference FORM ’98: forming technology, tools and machines: conference proceedings. Brno: Brno University of Technology, 1998. s. 133-139. ISBN 80-214-1182-1. [Detail]
MOHYLA, Miroslav. Využití sklovitých a sklokeramických povlaků v ekologickém a energetickém strojírenství. In: 5. mezinár. konf. Ekologia a ekonomika PÚ. Žilina: Dom techniky ZS VTS, 1998. s. 92-98. ISBN 80-231-0322-9. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Jana, Stanislav LIČKA a Jiří PETRUŽELKA. Vývoj struktury při tváření tepla. In: 6. mezinárodní vědecká konference CO-MAT-TECH 98. Trnava: Trnava, 1998. s. 114-121. ISBN 80-227-1112-8. [Detail]
KRISTOFORY, František, Jaromír VÍTEK, Pavel NEJEDLÝ a Petr KANIA. Galvanický způsob vytváření tvarových dutin k výrobě nástrojů pro zpracování plastů. In: 7. mezinár. konf. Vystřikování plastů '98. Praha: Plast-Form-Service, s.r.o, 1998. s. 196-201. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Lubomír JUNEK a Marek SLOVÁČEK. Vliv svařování na rozložení zbytkových napětí a celkovou životnost parogenerátoru. In: ASME/JSME Joint Pressere Vessels and Piping Conference-Fatig. San Diego: ASME, 1998. s. 351-372. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovace, ochrana životního prostředí, etika - aktuální faktory podnikatelské činnosti. In: Acta academica Karviniensis, č. 1/98. Karviná: Karviná, 1998. s. 289-294. ISBN 80-7248-002-2. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Stanislav LIČKA a Jana ŠARMANOVÁ. Vývoj struktury při tváření za tepla. In: CO-MAT-TECH '98. Trnava: STU Trnava, fakulta MT, 1998. s. 114-121. ISBN 80-227-1112-8. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovace v podnikání. In: Ekonomika firiem '98. Bardejov: EU-Podnikohosp. fakulty Košice, 1998. s. 194-201. ISBN 80-85668-63-7. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Petr MOHYLA. Vznik horkých trhlin při svařování duplexních korozivzdorných ocelí automatem pod tavidlem. In: Junior Euromat '98. Švýcarsko, Lausanne: Deutsche Gesellschaft für Material-hunde eV, 1998. s. 82-84. [Detail]
KLIBER, Jiří a Jiří PETRUŽELKA. Stanovení deformačních odporů uhlíkových ocelí za tepla. In: METAL 98. Ostava: REPRONIS, 1998. s. 102-109. ISBN 80-8612214-X. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Jiří KLIBER. Stanovení deformačních odporů uhlíkových ocelí za tepla. In: METAL 98: sborník přednášek. Díl 1. Ostrava: REPRONIS, 1998. s. 102-109. ISBN 80-86122-14-X. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Vliv přísad na strukturní vlastnosti práškových vysokouhlíkových ocelí. In: METAL 98: sborník přednášek. Díl 1. Ostrava: REPRONIS, 1998. s. 134-143. ISBN 80-86122-14-X. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Diagnostika podniku z aspektu inovačního podnikání. In: Metody a techniky diagnostikovania podniku. Žilina: ŽU - fakulta prevádzky a ekon. dopravy a spojov, 1998. s. 57-66. ISBN 80-7100-490-1. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Vlastnosti systému kov - sklovitý smaltový povlak. In: Mez. konference "Aplikace oxidu křemičitého, křemičitanů, sr. Ústí n. Labem: Silchen Ltd, 1998. s. 40-42. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka a Jiří HOLEČEK. Chemická předúprava ocelových plechů pro smaltování prostředky STAR. In: Mez. konference "Plechy - smaltovanie, lakovanie". Stará Lesná: STU, 1998. s. 1-4. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Lubomír JUNEK a Marek SLOVÁČEK. Numerická simulace oprav parogenerátoru. In: Modelling od Casting, Welding and Advanced Solidification Pr. San Diego: AWS, 1998. s. 258-266. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava práškových vysokouhlíkových ocelí pro tváření v podmínkách superplastického stavu. In: PLASTICITY '99. Baltimore, USA: University of Maryland, 1998. s. 1-5. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Přínosy inovačních center pro rozvoj regionů. In: REGIO '98. Mariánské Lázně: Západočeská univerzita, fak. ekonomická v Chebu, 1998. s. 10-17. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Přínosy inovačních center pro rozvoj regionů v oblasti trhu práce. In: Rynek pracy i rynek dla pracy '98. Cieszyn - Sosnowiec, Polsko: WSZZM, Uniw. Ślaski - Filia v Cieszynie, 1998. s. 148-157. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Svařování ocelí pro energetiku. In: Spawanie v energetyce '98. Opole: Instytut Slaski Sys. z.o.o, 1998. s. 54-66. ISBN 83-86708-58-1. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovační prvky ve strategii podniku. In: Súčasné trendy v managemente '98. Bratislava: UK - FM Bratislava, 1998. s. 15-20. ISBN 80-967876-3-2. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Poslanie inovačných centier v transfere výsledkov vedy a výskumu do hospodarskej praxe. In: Veda a výskum na začiatku 21. storočia v SR. Košice: SAV, 1998. s. 100-122. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace komponent jaderných elektráren. In: 14 th Int. Conf. Structur Mechanics in Reactor Technology. Lyon: IASMIRT, 1997. s. 520-521. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Problematika přípravy práškových ocelí pro tváření za podmínek superplastického stavu. In: 3. mezinárodní konference FORM '97. Brno: VUT, 1997. s. 121-126. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Využití víceúčelového přípravku k hodnocení tvařitelnosti plechů. In: 3rd Intern. conference FORM '97. Brno: Institut of technology TU - Brno, 1997. s. 37-43. ISBN 80-214-0900-2. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Eva JAHELKOVÁ. Vliv technologie svařování na velikost a rozložení zbytkových napětí. In: 4th Int. Sem. Numerical Analysis of Weldability. Graz: The Instituto of Material, 1997. s. 300-308. [Detail]
MOHYLA, Miroslav a Jitka PODJUKLOVÁ. Využití sklovitých a sklokeramických povlaků v ekologickém a energetickém strojírenství. In: 5. mezin. konf. "Ekologia a ekonomika povrchových úprav. Žilina: Dom techniky ZS VTS Žilina, 1997. s. 92-98. ISBN 80-231-0322-9. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava slinutých vysokouhlíkových ocelí pro tváření za podmínek superplastického stavu. In: Advanced in Materials and Processing Technologies AMPT '97. Guimaraes: Universidade di Minho, Instituto de Materiais, 1997. s. 9-13. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Smalty a jejich použití v protikorozní ochraně. In: Aplikace oxidu křemičitého a příbuzných materiálů. Ústí n. Labem: Silchem Ltd, 1997. s. 109-111. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a René HRABOVSKÝ. Tvařitelnost vícevrstvých materiálů. In: Conference on Industrial Tools ICIT '97. Maribor: TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 1997. s. 171-177. ISBN 961-90401-1-2. [Detail]
KRISTOFORY, František a Miroslav MOHYLA. Možnosti využití galvanických skořepin při zpracování plastů. In: Formy '97. Brno: Česká spol. průmysl. chemie, pob. Uniplast Brno, 1997. s. 176-179. [Detail]
MOHYLA, Miroslav a František KRISTOFORY. Zvýšení životnosti krystalizátorů otěruvzdornými povlaky vyloučenými galvanicky na bázi Ni-Co-P. In: Grantové projekty z oboru hutnictví a materiálového inženýrs. Ostrava: Tanger, 1997. s. 52-55. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jiří PETRUŽELKA a Stanislav LIČKA. Modelování vývoje mikrostruktury při kování železničních kol. In: ICIT 97. Maribor: TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 1997. s. 123-127. ISBN 961-90401-1-2. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Technologie svařování a vlastnosti svarových spojů trubek z oceli P91. In: IX. mezin. konference "Svařování v energetice". Opole: Polskie Towarzystwo Spawalnicze, 1997. s. 11-12. ISBN 83-86708-43-3. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace oprav komponent jaderných elektráren. In: Int. Conf. "Carrying capacity of steel shell structures". Brno: VUT, 1997. s. 309-310. ISBN 80-214-0892-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Izotermické tváření vysokoteplotních slititn. In: Journal of Materials Processing Technology. Lausanne: Elsevier, Lausanne, 1997. s. 429-434. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Použití povlakových systémů v protikorozní ochraně. In: Korózia úložných zariadení '97. Košice: Hutnická fakulta TU Košice, 1997. s. 160-163. ISBN 80-7099-271-9. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Tepelné zpracování práškových ultravysokouhlíkových ocelí. In: METAL '97. Ostrava: Tanger, 1997. s. 225-229. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Izotermické tváření vysokouhlíkových ocelí. In: Materials Science and Engineering. Oxford: Elsevier, 1997. s. 430-434. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Svařování ocelí pro energetiku. In: Mezin. sympozium WELDTECH '97. Bratislava: VÚZ Bratislava, vyd. WELDTECH, 1997. s. 11-13. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Technologie svařování a vlastnosti svarových spojů trubek a tlustých plechů z oceli P91. In: Mezinár. sympozium "Kotle a kotelní zařízení '97". Brno: TERIS 2002, a.s. Brno, 1997. s. 13-14. [Detail]
BŘEZINA, Richard a Zdeňka MACÍČKOVÁ. Tvařitelnost vícevrstvých plechů. In: Mezinárodní konference TECHNOLÓGIA '97, 2. díl. Bratislava: SF STU, 1997. s. 757-760. ISBN 80-227-0976-X. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Pavel DOSTÁL. Problematika zápustkového kování za podmínek blízkých superplastickému stavu. In: Mezinárodní konference Technológia '97. Bratislava: STU, 1997. s. 892-896. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Problematika zhutňování práškových ocelí. In: Mezinárodní vědecká konference FORMING '97. Rožnov pod Radhoštěm: VŠB - TU Ostrava, 1997. s. 156-162. [Detail]
MOHYLA, Miroslav, František KRISTOFORY a Jaromír VÍTEK. K možnostem zvýšení životnosti krystalizátorů pro kontilití galvanickými povlaky. In: Nové trendy v strojárstve na prahu 3. tisícročia. Košice: TU Košice, 1997. s. 5-6. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Modelování postupu zaslepování teplosměrných trubek PG. In: Nové trendy v strojárstve na prahu tretieho tisicročia - Pro. Košice: TU Košice, 1997. s. 58-59. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení, řídící systémy a tvorba dat. In: Profuturum, Renop, Prevent 96. Ostrava: DT Ostrava, 1997. s. 122-135. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Lomové vlastnosti sklo-keramických materiálů - smaltů. In: Progresívne technológie a materiály - Nové trendy v strojárs. Košice: Vydavatelství Štrofek, 1997. s. 320-326. ISBN 80-967636-9-5. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Hodnocení tvařitelnosti plechů. In: Sborník věk. prací FS-TU Košice. kOšICE: FS-TU Košice, 1997. s. 15-18. ISBN 80-967636-9-5. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Spawanie naprawcze rur wymienniów plaszczowo-rurowych Opravné svařování teplosměnných trubek kotlových těles. In: Sympozjum Katedr i Zakladów Spawalnictwa. Gliwice: Politechnika Ślaska, 1997. s. 85-86. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Matematický popis teplotního svařovacího zdroje vhodného pro numerickou simulaci. In: Technológia '97. Bratislava: STU, 1997. s. 66-67. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Vliv oprav parogenerátoru a jejich vliv na jeho životnost. In: The IIW 50th Annual Assembly. San Francisco: AWS, 1997. s. 250-259. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Navařování vysokouhlíkových ocelí. In: VI. mezinárodní symposium METAL '97. Ostrava: Tanger, 1997. s. 170-182. ISBN 80-902142-6-6. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Reaktivita plechů s ohledem na přidržnost základního smaltu. In: Vypalovanie smaltov. Lučenec: T+O - Výroba s r.o. Fiĺakovo, 1997. s. 1-8. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace oprav komponent jaderných elektráren. In: WELDECH '97. Bratislava: VÚZ Bratislava, 1997. s. 54-55. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Wl LAPKOWSKI a Janusz SINCZAK. Nové poznatky z oblasti nízkoteplotní superpasticity středně a vysokouhlíkaté oceli. In: AEPA '96. Oxford: Elsevier Science Ltd., 1996. s. 401-406. ISBN 008-04282-8-X. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Povlak jako antikorozní ochrana v energetice. In: Corrosive in power industry 96. Košice: Hutnická fakulta TU, 1996. s. 73-78. ISBN 80-7099-258-1. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Tvařitelnost vícevrstvých materiálů při objemovém tváření. In: EUROMETALWORKING '96. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 1996. s. 303-307. ISBN 80-223-0376-7. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Pavel DOSTÁL. Nová metoda zhutňování práškové oceli. In: Eurometalworiking '96. Bratislava: Dom techniky ZSVTS Bratislava, 1996. s. 259-265. ISBN 80-233-0376-7. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Analýza tvařitelnosti uhlíkových a antikorozních ocelových plechů. In: Eurometalworking '96. Bratislava: SF-STU Bratislava, 1996. s. 145-149. ISBN 80-233-0376-7. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Vliv před úpravy povrchu na kvalitu povlakových systémů. In: Interantikor 96. Košice: DTZSVTS, 1996. s. 71-76. ISBN Není. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Matematické modelování procesu ohýbání metodou konečných prvků. In: Junior Euromat '96. Lausanne: FEMS, DGM, 1996. s. 260-261. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka a Eliška PAVELKOVÁ. Sklovitý smaltový povlak a jeho použití v biologickém prostředí. In: Junior-Euromat 96. Lausanne: DGM, 1996. s. 780-782. ISBN Není. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace vlastností TOO svarových spojů. In: Metal 96. Ostrava: Tanger, s.r.o., 1996. s. 420-423. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Arnošt ŠARMAN a Jana ŠARMANOVÁ. Analýza deformační zóny při tažení trubek metodou VISIOPLAST. In: PLAST '96. Ustroň: Oldprint, 1996. s. 57-63. ISBN 83-901641-5-9. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Jana, Arnošt ŠARMAN a Jiří PETRUŽELKA. Analýza deformační zóny při tažení trub pomocí vizuálních metod. In: PLAST 96. Ustroň: Miezinarodova konferencja PLAST 96, 1996. s. 57-63. ISBN 83-901641-5-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Renovace kolejnic navařováním metodou APT (Automat pod tavidlem). In: TECHRENO '96. Žilina: Dom techniky Žilina, 1996. s. 123-131. [Detail]
KRISTOFORY, František a Drahomír SCHWARZ. Návrh protikorozní ochrany konstrukce zastřešení skládky Fa. Ostramo-Vlček. In: Techreno '96. Žilina: DT-ZSVTS, 1996. s. 51-56. ISBN 80-231-0317-2. [Detail]
KRISTOFORY, František. Zvýšení životnosti krystalizátorů otěruvzdornými povlaky na bázi Ni-Co-P. In: Techreno '96. Žilina: DT-ZSVTS, 1996. s. 56-61. ISBN 80-231-0317-2. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace oprav komponent jaderných elektráren. In: The 6th International Welding Symposium. Nagoya: JWS, 1996. s. 513-521. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Modelování vlastností TOO svarových spojů. In: The Ninth International Symposium-Creep 96. Hradec nad Moravicí: Vítkovice, a.s., 1996. s. 462-467. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Richard BŘEZINA a Jiří HRUBÝ. Tvařitelnost vícevrstvých plechů - Zur Umformbarkeit mehrschichtiger Bleche. In: Umformtechnik 2000. Dresden: Technische universität Dresden, 1996. s. 505-513. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. Systém vzdělávání vyššího svařečského personálu v ČR. In: Welding '96. Brno1996. s. 27-32. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Numerická simulace oprav komponent jaderných elektráren. In: Welding Science-Technology, Japan-Slovak Welding Symposium. Tatranské-Matliare: TU-Košice, 1996. s. 204-210. ISBN 80-7099-255-7. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Jana, Jiří PETRUŽELKA a Arnošt ŠARMAN. Mechanismus vlivu ultrazvuku na tažení trub. In: sborník konference METALFORMING 96. Krakow: Conf. METALFORMING 96, 1996. s. 63-67. ISSN 0924-0136. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Wykorzystanie programu SYSWELD do modelowania procesu spawania. Využití programu SYSWELD při modelování procesu svařování. In: . Gliwice: Politechnika Šlaska 1995, 1995. s. 114-120. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Plastometrické zkoušky oceli za podmínek superplastického stavu. In: AMPT '95. City University 19951995. s. 512-517. ISBN 1 872327 07 9. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Pěchovací zkoušky oceli za podmínek superplastického stavu. In: AMT '95. Plzeň: Plzeň, 1995. s. 4-6. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Arnošt ŠARMAN a Jana ŠARMANOVÁ. Analýza tvařitelnosti při stacionárních tvářecích procesech. In: Analýza tvařitelnosti při stacionárních tvářecích procesech.. 1995. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Pěchovací zkoušky vybraných typů ocelí za podmínek superplasticity. In: FORM '95. Brno1995. s. 41-46. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Modelování superplastického tváření hvězdicovité součásti. In: Inovation '95. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1995. s. 198-207. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Sklovitý smaltový povlak a jeho použití v prostředí nízkoteplotní a vysokoteplotní koroze. In: International conference on advanced materials nad technolog. Plzeň: Škoda Plzeň, 1995. s. 20-26. [Detail]
NOVÁK, Josef. Propojení a využití systémů IFAS-3000 a SYSKLASS ve strojírenství. In: Inžynieria produkcji. Bielsko-Bialá: Politechnika Slaska, 1995. s. 75-79. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Zbytkové napětí po opravách komponentů jaderných elektráren. In: Mathematical Modelling of Weld Phenomena 3. London: The Institute of Materials, 1995. s. 861-872. ISBN 1-86125-010-X. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Superpasticita vybraných druhů ocelí tř.14 a 15. In: Metal '95. Ostrava: Tanger 1995, 1995. s. 106-116. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Plastometrické zkoumání struktury při superplastickém tváření vysokouhlíkových ocelí. In: Metallography '95. Košice1995. s. 435-438. [Detail]
BOŘUTA, Josef, Stanislav RUSZ a Ivo SCHINDLER. Plastometrické stuium superplastických stavů vysokouhlíkových ocelí. In: Metallography 95. Stará Lesná: Department of Materials Science Košice, 1995. s. 435-438. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Počítačová simulace dopředného protlačování za studena. In: Mez. věd. konf. VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 18-28. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Stanovení empirických vztahů pro matematické modelování krutové zkoušky na plastometru. In: Mez. věd. konf. k 50. výr. přemístění VŠB do Ostravy. Ostrava: TU 1995, 1995. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Superplasticita vysokouhlíkových ocelí. In: Mez. věd. konf. k 50. výr. přemístění VŠB do Ostravy. Ostrava: TU 1995, 1995. s. 89-96. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Jana ŠARMANOVÁ. Analýza vlivu ultrazvuk při tažení trub. In: Mez. věd. konf. k řé. výr. přemístění VŠB do Ostravy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 66-70. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Tvařitelnost materiálů v podmínkách polotekutého stavu. In: Mez.věd.konf. k řé. výr. přemístění VŠB do Ostravy. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 54-60. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Problematika technologie tváření metodou výkyvné zápustky. In: Mezin. sem. metalurgů a technologů kováren. Plzeň: ZU Plzeň, 1995. s. 37-42. [Detail]
ŠARMAN, Arnošt, Jiří PETRUŽELKA a Jana ŠARMANOVÁ. Analýza tvařitelnosti při stacionárních tvářecích procesech. In: Sb. 2th. International conference - FORM 95. Brno: VUT Brno, 1995. s. 50-55. ISBN 80-214-0664-X. [Detail]
ŠARMAN, Arnošt, Jiří PETRUŽELKA a Jana ŠARMANOVÁ. Analýza kontaktního napětí v tažném kanále metodou VISIOPLAST. In: Sb. Technologia 95. Bratislava: STU Bratislava, 1995. s. 341-344. ISBN 80-227-0782-1. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Ověření metody tenkých řezů pro vybrané tvářecí procesy. In: Sborník mez. věd. konf. - Strojírenská technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 1-6. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Jana a Jiří PETRUŽELKA. Analýza vlivu ultrazvuku. In: Sborník mezinárodní vědecké konference VŠB TU Ostrava. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1995. s. 66-70. ISBN 80-901751-7-3. [Detail]
ŠARMANOVÁ, Jana, Jiří PETRUŽELKA a Jan HRUBÝ. Tažení trubek s ultrazvukem. In: Sborník vědeckých prací VŠB TU. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1995. s. 35-42. ISBN 0000000000000. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Special software for selecting filler material. In: Special software for selecting filler material.. Beijing 1994. PR China: 1995, 1995. s. 584-585. [Detail]
KRISTOFORY, František. Příprava a údržba elektrolytů. In: Strojírenská technologie. Ostrava: VŠB-TU 1995, 1995. s. 144-147. [Detail]
KRISTOFORY, František a Drahomír SCHWARZ. Renovační slitinové tvrdokorové povlaky Fe-Ni. In: Strojírenská technologie. Ostrava: VŠB-TU 1995, 1995. s. 194-200. [Detail]
KRISTOFORY, František. Otěruvzdorné funkční povlaky na bázi Ni-Co-P. In: Strojírenská technologie. Ostrava: VŠB-TU 1995, 1995. s. 200-205. [Detail]
KRISTOFORY, František. Základy galvanochemie a fyzikální aspekty vylučování kovů. In: Strojírenská technologie. Ostrava: VŠB-TU 1995, 1995. s. 31-47. [Detail]
KRISTOFORY, František a P ŠICHNÁREK. Stanovení odmašťovacích schopností přípravků na čištení Florin 2000 a Flamil 75. In: Strojírenská technologie. Ostrava: VŠB-TU 1995, 1995. s. 81-84. [Detail]
KRISTOFORY, František. Funkční galvanické povlaky s vysokou tvrdostí a odolností proti opotřebení. In: Strojírenská technologie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 206-208. [Detail]
KRISTOFORY, František. Fluoroboritanový elektrolyt pro vylučování slitiny niklu s fosforem. In: Strojírenská technologie. VŠB-TU 1995: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 112-118. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení údržbařských procesů - datová základna, její tvorba a udržování. In: Strojírenská technoloige. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1995. s. 78-81. [Detail]
KRISTOFORY, František. Princip vylučování slitinových povlaků, povlaky na bázi Ni-Fe. In: Strojíresnká technologie. Ostrava: VŠB-TU 1995, 1995. s. 188-193. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Nové aspekty superplastické deformace u středně a vysokouhlíkových ocelí. In: TECHNOLOGY '95. Bratislava: Bratislava, 1995. s. 353-356. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Stanovení středního koeficientu tření u dopředného protlačování. In: Technológia '95. Bratislava: SF STU Bratislava, 1995. s. 252-255. ISBN 80-227-0782-1. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Arnošt ŠARMAN a Jana ŠARMANOVÁ. Analýza kontaktního napětí v tažném kanále metodou Visioplast. In: Technológia '95. Bratislava: Vydavatelstvo STU, Bratislava, 1995. s. 341-344. ISBN 80-227-0782-1. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Studium vlivu lomové mechaniky na kvalitu sklokeramického povlaku. In: Technológia íř. Bratislava: STU Bratislava, 1995. s. 109-112. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Optimalizace teplot předehřevu výpočtem. In: 19. mez. kongres ZVÁRANIE 94. Bratislava: VÚZ Bratislava, 1994. s. 21-29. ISBN 80-88734-02-9. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Drahomír SCHWARZ a Karel HENNHOFER. Problematika svařování progresívní žárupevné oceli P91. In: 19. mez. kongres Zváranie '94. Bratislava: VÚZ Bratislava, 1994. s. 63-72. ISBN 88734-02-9. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Svařování uhlíkových ocelí s mezí kluzu až 500 MPa. In: 21. dny svařovací techniky. Vamberk: ESAB Vamberk, 1994. s. 7-17. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav, Jaroslav PURMENSKÝ a Drahomír SCHWARZ. Změny mechanických vlastností svarových spojů po dlouhodobé teplotní expozici a jejich využití pro odhady zbytkové životnosti energetických zařízení. In: 47. mez. symp. IIW. Peking: 4Document IIW/IX, 1994. s. 1753-1795. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Speciální software pro výběr přídavných materiálů. In: 5th Int. Welding Computerization Conference. Colorado: AWS, 1994. s. 87-94. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Limity objemové tvařitelnosti Al slitin. In: ALUMINIUM '94. Krakow-Mogilany: Krakow-Mogilany, 1994. s. 1-6. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Vliv příměsí neželezných kovů na plasticitu vysokouhlíkových ocelí a na výslednou jakost výrobků. In: Aluminium '94. Krakow, Polsko1994. s. 1-9. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Průvlečné tažení trub s ultrazvukem. In: Conf. INTER-ULTRASONCS. Bratislava: Bratislava, 1994. s. 80-86. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, František FILUŠ a Jana HORÁKOVÁ. Studium vlastností povrchové vrstvy konstrukční oceli 14341 po zpracování laserem. In: Conmet '94. Brno: Conmet, s.r.o. Brno, 1994. s. 181-184. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Odhady zbytkové životnosti energetických zařízení. In: Environment, Energy and Society. Chicago: Chicago-Carbondale, 1994. s. 85-90. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Tažení trubek s ultrazvukem - soustava s podélně aktivovaným trnem. In: Formability '94. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., 1994. s. 171-179. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Optimalizace teplotních a rychlostních podmínek vybraných druhů ocelí. In: Formability '94. Ostrava: Vysoká škola báňská Ostrava, Tanger, 1994. s. 603-611. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Model hlubokého tažení rotačních součástí. In: Formability '94. Ostrava: VŠB-Technická univerzita, Tanger, 1994. s. 375-382. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Superplastické tváření vysokouhlíkových ocelí. In: Innovation '94. Praha1994. s. 167-174. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Speciální software pro výběr přídavných materiálů. In: International Welding Conference. Beijing: IIW/IIS, 1994. s. 584-588. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Sklovitý smaltový povlak a jeho použití v biologickém prostředí. In: Junior-Euromat 94. Lausanne: FEMS-DGM Lausanne, 1994. s. 324-326. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka a Miroslav MOHYLA. Sklokeramické povlaky pro odlučovací zařízení. In: Korósia v energetike. Košice: TU Košice, 1994. s. 98-101. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Proces kování slinutých vysokouhlíkových ocelí za podmínek superplastického stavu. In: METAL '94. Ostrava: Tanger, 1994. s. 142-149. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Optimalizace teplotních podmínek a deformačních rychlostí při tváření vybraných druhů ocelí z hlediska dosažení maximálních deformací. In: Metal '94. Ostrava: Tanger, 1994. s. 196-205. [Detail]
KRISTOFORY, František. Stanovení odmašťovacích schopností přípravků na čištění Florin 2000 a Flamil 75. In: Progresivní a netradiční technologie povrch. úprav. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1994. s. 41-43. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Selekcja oraz wybór materialow dodatkovych do spawania za pomoca komputera Výběr a volba přídavných materiálů pomocí počítače. In: Techniki komputerove w spawalnictvie. Gliwice: Politechnika Slaska, 1994. s. 85-94. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Wykorzystanie programu AutoCAD w. 11 do projektowania rowków spawalniczych. In: Techniki komputerove w spawalnictwie. Gliwice: Politechnika Slaska, 1994. s. 95-105. [Detail]
KRISTOFORY, František a Drahomír SCHWARZ. Renovační galvanické slitinové tvrdokovové povlaky Fe-Ni. In: Techreno '94. Žilina: VTS, 1994. s. 23-29. [Detail]
KRISTOFORY, František. Otěruvzdorné funkční povlaky na bázi Ni-Co-P. In: Techreno '94. Žilina: ZSVTS Žilina, 1994. s. 29-34. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Hodnocení tvařitelnosti materiálu při objemovém tváření. In: V.mez.symp. o zař. a metodách pro studium struktury a .... Brno: VUT Brno, 1994. s. 119-122. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Stanislav ŠIMČÍK. Využití technologie svařování pulzním proudem obalenou elektrodou v praxi. In: WELDING '94. Bratislava: Bratislava, 1994. s. 94-100. ISBN 80-88734-02-9. [Detail]
ŠIMČÍK, Stanislav a Ivo HLAVATÝ. Aplikace technologie MAG/MIX 18 při montáži válcových nádrží. In: WELDING '94. Bratislava1994. s. 135-136. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Vliv tepelného zpracování na kvalitu sklokeramického povlaku. In: XV. dny tepelného zpracování. Brno: CONMET, s.r.o. Brno, 1994. s. 166-168. [Detail]
MOHYLA, Miroslav a Jitka PODJUKLOVÁ. Využití sklovitých, sklokeramických a keramickometalických povlaků jako ochrany kovových materiálů pro náročná korozní prostředí. In: 9. Konference 93. Žilina: VŠD Žilina, 1993. s. 95-98. [Detail]
NOVÁK, Josef. Tvorba datové základny a její využití v řízení údržby. In: Konference 93. Olomouc: Olomouc, 1993. s. 39-47. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Richard BŘEZINA. Tvařitelnost nízkouhlíkových ocelí určených pro objemové tváření. In: Nove strojírenské technologie '93. Ostrava: ČC pob na FS VŠB, 1993. s. 51-55. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Technologie svařování a vlastnosti svarových spojů oceli P91. In: Progresivní materiály pro energ. a chem. strojírenství. Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 1993. s. 33-42. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Progresivní technologie svařování nízkolegovaných CrMo ocelí. In: Progresivní materiály pro energ. a chem. strojírenství. Velké Karlovice: VŠB-TU Ostrava, 1993. s. 45-54. [Detail]
ČÍŽEK, Lubomír, Jana HORÁKOVÁ a František FILUŠ. Možnosti zpracování povrchové vrstvy oceli laserem. In: Progress in Material Science and Engineering. Ostrava: Politechnika Slezska Katowice, 1993. s. 10-13. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Specyfika spawania waskoszczelinowego lukiem krytym materialow grubosci 100-150 mm Problematika svařování automatem pod tavidlem do úzkého úkosu materiálů tlouštěk 100-150 mm. In: Sympozjum spawalnicze. Gliwice: Politechnika Slaska, 1993. s. 79-86. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Spawnie elektrowe stali niskostopowych gubosci 30 mm Svařování elektronovým paprskem nízkolegovaných ocelí tl. 30 mm. In: Sympozjum spawalnicze. Gliwice, Polsko: Politechnika Slaska, 1993. s. 72-79. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Technologie výroby plátovaných kolen a kruhových oblouků. In: Technologia '93. Bratislava: SF-STU Bratislava, 1993. s. 223-226. ISBN 80-127-0580-2. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Tažení ve dvou průvlacích. In: Technológia '93. Bratislava: Bratislava, 1993. s. 223-226. ISBN 80-227-0580. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Vliv fázového rozhraní kov - keramika na kvalitu sklokeramických povlaků. In: Technológia 93. Bratislava: STU-SFKMT Bratislava, 1993. s. 435-437. ISBN 80-227-0580-2. [Detail]

Příspěvek ve sborníku

PODJUKLOVÁ, Jitka a Dagmar PÚCHOVÁ. Vliv anorganických složek na vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. In: Anorganické pigmenty a pojiva. Ústí nad Labem: Silchem, spol. s r.o., 2000. s. 141-144. ISBN 80-902278-4-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav. The influence of technological parameters on the rotary pressing process / /Vliv technologických parametrů na proces orbitálního tváření/. In: Conference proceeding 9th International Scientific Conference Achievements in Mechanical and Materials Engineering. Poland: Gliwice, 2000. s. 1-2. ISBN 83-914458-0-1. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Investigations of possibilities of a manufacturing of welding wires from a wire rod coated with a coper in acid baths /Výzkum možnosti výroby drátů pro svařování z válcovaného drátu povlakovaného mědí v kyselé lázni/. In: Conference proceedings 2000 International Technical Conference, Wire and Cable Manufacturing Technologies. Mexico City2000. s. 1-12. ISBN 0. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Preparation of High Carbon Powder Steel for Following Forming /Příprava práškových vysokouhlíkových ocelí pro následné tváření/. In: Conference proceedings 5th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 863-866. ISBN 80-7078-765-1. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení údržby a jeho vliv na efektivnost podniku. In: DIAGO 2000. Ostrava: VŠB -TU Ostrava, 2000. s. 306-310. ISBN 7078-742. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo a Václav FOLDYNA. Technologie navařování povrchově kalených uhlíkových ocelí. In: JUNIOR-SLOVMAT 2000. Trnava: STU Trnava, 2000. s. 31-35. ISBN 80-227-1352-X. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení jakosti ve strojírenském podniku. In: Jakost 2000. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 18-19. ISBN 80-02-01350-6. [Detail]
TOMČÍK, Petr a Jiří HRUBÝ. The way of the action of AC magnetic field on cold forming process and comparison of flow stress curve. In: Junior Euromat 2000. Losane: Deutsche Gesellschaft fur Materialkunde e.V. /DGM/, Germany, 2000. s. 1-6. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka a Jan KRATOCHVÍL. Studium vlivu povrchové úpravy na adhezi povlakových systémů. In: Junior Euromat 2000. Swiserland: Deutsche Gessellschaft fur Materialkunde e.V., 2000. s. 439-440. ISBN 0. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Vliv technologie povrchových úprav na korozi kovových materiálů. In: Korózia v energetike 2000. Košice: Hutnická fakulta TU v Košicích, 2000. s. 117-120. ISBN 80-7099-479-7. [Detail]
MOHYLA, Miroslav, František KRISTOFORY a Jaromír VÍTEK. Možnosti užití kompozitních materiálů s galvanicky vytvářenou matricí v energetice. In: Korózia v energetike 2000. Košice: Košice, 2000. s. 114-116. ISBN 80-7099-479-7. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Petr MOHYLA. Změny mechanických vlastností svarových spojů oceli typu 0,5Cr-0,5Mo-0,3V po dlouhodobé teplotní expozici. In: Kotle a kotelní zařízení 2000. Brno: TERIS 2002, 2000. s. 85-92. ISBN 0. [Detail]
ČADA, Radek. Special curve for designing of optimal blank shape. In: Mašinostrojenije i technosfera na rubeže XXI veka: sbornik trudov VII meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferencii. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2000. s. 195-199. ISBN 966-95622-3-6. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Zdeněk KUBEL a Miroslav GREÉ. Problematika navařování povrchově kalených uhlíkových ocelí. In: Metal 2000. Ostrava: Tanger s.r.o. Ostrava, 2000. s. 328-337. ISBN 80-85988-48-8. [Detail]
ČADA, Radek. Solution of tubular rivets shanks progressive drawing technology. In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000. s. 248-249. ISBN 80-85988-48-8. [Detail]
ČADA, Radek. Construction of maximum shear stress trajectories at designing of optimal blank shape. In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000. s. 255-256. ISBN 80-85988-48-8. [Detail]
TOMČÍK, Petr a Jiří HRUBÝ. Vliv střídavého magnmetického pole na plastickou deformaci oceli za studena. In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000. s. 1-8. ISBN 80-85988-48-8. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Stanislav LIČKA, Jana ŠARMANOVÁ, Jiří HRUBÝ a Pavel CARBOL. Modelování vývoje struktury a mechanických vlastností při řízeném válcování drátů. In: Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000. s. 1-9. ISBN 80-85988-48-8. [Detail]
LIČKA, Stanislav, Jiří HRUBÝ a Jiří PETRUŽELKA. Integrating engineering design and analysis using a STEP/EXPRESS approach. In: Metal Forming 2000. Rotterdam: A.A. Balkema/Rotterdam/Brookfield, 2000. s. 503-509. ISBN 90-5809-157-0. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Zavádění systému jakosti - klíčovým prvkem je lidský faktor. In: Mezinár. konf. QUALITY 2000 /Jakost '2000/. Ostrava: Dům techniky Ostrava, spol. s r.o., 2000. s. 3-6. ISBN 80-02-01350-6. [Detail]
NOVÁK, Josef. Principy řízení strojírenského podniku. In: Mezinárodní konference při příležitosti 50 let založení fakulty strojní. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 459-464. ISBN 80-7078-800-2. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Vítězslav STÝSKALA a Václav KOLÁŘ. Vysoce elastické topné pásy s uhlíkovou tkaninou. In: Mezinárodní odborný seminář SEKEL '2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. s. 62-66. ISBN 80-01-02242-0. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Výzkum, vývoj a inovace výrobních technologií. In: Mezinárodní věd. konf. při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní. Ostrava: Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 1-7. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Zdeňka MACÍČKOVÁ. Ultrazvuková soustava pro hluboké tažení a ztenčování. In: Mezinárodní vědecká konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní, sekce Strojírenská technologie. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, Ostrava, 2000. s. 245-249. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Měření teplotních cyklů při svařování. In: Měření a regulace teplot v teorii a praxi. Ostrava: Tanger, 2000. s. 56-61. ISBN 80-85988-85-8. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Jiří PETRUŽELKA a Stanislav LIČKA. Integrated model for hot forming processes simulation. In: Proccedings of VIII th. Int. Conference on Numerical Methods in Continuum Mechanics 2000. Univerzity of Žilina: University of Žilina, 2000. s. 1-9. ISBN 80-968368-1-1. [Detail]
null, M. Forejt a Radek ČADA. Drawing of maximum shear stress trajectories. In: Proceedings of the 5th International Conference FORM 2000: Volume I - Forming Technology, Tools and Machines. Brno: Brno University of Technology, 2000. s. 123-128. ISBN 80-214-1661-0. [Detail]
ČADA, Radek. Changes of low-carbon steel strip formability during storage. In: Progressivnyje technologii i sistemy mašinostrojenija: meždunarodnyj sbornik naučnych trudov: Vypusk 14. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2000. s. 197-201. ISBN 966-95622-4-4. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Ekologické odmašťování v technologiích povrchových úprav. In: Projektování a provoz lakoven, galvanizoven a zinkoven.. Praha: Vladimír Jelínek - PPK, 2000. s. 93-95. ISBN 0. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ve vztahu k normě ISO 12944. In: Protect 2000. Praha: Joly, společnost pro realizaci výstav a veletrhů, 2000. s. 61-67. ISBN 0. [Detail]
null, P. Fečko a Radek ČADA. Seasoning of strip from low-carbon steel. In: Recyklace odpadů IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 131-139. ISBN 80-7078-822-4. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava práškových ocelí pro následné tváření. In: Recyklace odpadů IV. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 145-152. ISBN 80-7078-822-4. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Praktické zkušenosti se svařováním oceli P91. In: Sborník "Svařování nízkolegovaných a modifikovaných chromových ocelí". Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 35-48. ISBN 80-7078-823-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA a Zdeněk KUBEL. Vlastnosti návarů a TOO provedených na různých typech kolejnic. In: Sborník XXIV. Dny svařovací techniky 2000. Vamberk: ESAB Vamberk, 2000. s. 176-183. ISBN 80-02-01353-0. [Detail]
ADAMIŠ, Pavel a Miroslav MOHYLA. Properties of cathodic electrodeposited composite coatings. In: Sborník abstraktů a přednášek. Ostrava: Tanger, s.r.o. Ostrava, 2000. s. 1-2. ISBN 80-85988-48-8. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Petr MOHYLA. Změny mechanických vlastností svarových spojů ocelí typu 0,5 % Cr-0,5 % Mo-0,3 % V po dlouhodobé teplotní expozici. In: Sborník konference "Kotle a kotelní zařízení 2000". Praha: TERIS 2002, a.s., 2000. s. 85-92. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Současné trendy v technologii smaltování. In: Sborník přednášek. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 62-63. ISBN 80-7078-824-0. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Zhutňování práškových ocelí metodou orbitálního tváření. In: Sborník přednášek 5th International Conference Forming Technology, Tools and Machiness. Brno: Conference Proceedings, 2000. s. 61-66. ISBN 80-214-1661-0. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava polotovarů a zápustkové kování součásti z práškových ocelí. In: Sborník přednášek 76 Semináře technologů a metalurgů volných kováren. Valašské Klobouky: Valašské Klobouky, 2000. s. 55-61. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Working by the Method of Rotary Pressing /Technologie výkyvné zápustky/. In: Sborník přednášek METAL 2000, mezinárodní vědecká konference. Ostrava: Tanger, spol. s r.o., 2000. s. 244-245. ISBN 80-85988-48-8. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Preparation the semi-product of high carbon powder steel /Příprava polotovarů z vysokouhlíkových práškových ocelí/. In: Sborník přednášek Nowe materialy i osiagniecia w metalurgii i inzynierii materialowej. Polsko: Czestochowa, 2000. s. 102-106. ISBN 83-87745-80-4. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Využití informačních technologií při řízení podniků. In: Sborník semináře řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. s. 46-49. ISBN 80-7078-787-2. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Úvod do mikromagnetické techniky. In: Sborník vědeckých prací VŠB TUO, FS. Ostrava: VŠB TUO, 2000. s. 139-145. ISBN 80-7078-634-5. [Detail]
HRUBÝ, Jiří a Radek ČADA. Formability of steel 11305.21 during its storage. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 193-198. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Zdeněk KUBEL a Petr NOVÁK. Navařování ocelí s vysokým obsahem uhlíku. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 103-110. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Svařování oceli pro energetiku. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 129-138. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Lubomír JUNEK. Simulation metallurgy transformation during fusion welding. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 145-150. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Geometrický model svarové lázně GMAW. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 151-155. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír, Jaroslav KOUKAL a David MLÝNEK. Orbitální svařování přehřívákových trubek z oceli P91. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 155-163. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
LIČKA, Stanislav, Jiří HRUBÝ a Jiří PETRUŽELKA. Integrating engineering desing and analysis using Qform code for STEP/Express approach. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 239-245. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Isothermal plastic forming of carbon steel /Izotermické tváření uhlíkové o oceli/. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 257-262. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Pavel SONNEK. Využití procesních map při posuzování stability tvářecích proceů. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 263-270. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
TOMČÍK, Petr a Jiří HRUBÝ. Tváření oceli 23Mn B4 ve střídavém magnetickém podli, zkušební zařízení pro zkoušku tahem. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 271-275. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
NEČAS, Libor. Ekonomické vzdělávání posluchačů technických fakult vysokých škol. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 427-433. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Uplatnění logistiky v malých a středních průmyslových podnicích. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 439-442. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovace v systému řízení strojírenského podniku. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 53-56. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
KRISTOFORY, František, Pavel NEJEDLÝ a Jaromír VÍTEK. Užití funkčních galvanických povlaků ve strojírenství. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 55-58. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
MOHYLA, Miroslav. Směry vývoje technologií povrchových úprav na přelomu století. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 59-61. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Křehkolomové vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. In: Sborník z mezinárodní vědecké konference při příležitosti 50 let založení Fakulty strojní: Sekce 6: Strojírenská technologie. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 63-66. ISBN 80-7078-800-3. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Vítězslav STÝSKALA a Václav KOLÁŘ. Vysoce elastické topné pásy s uhlíkovou tkaninou. In: Sekel 2000. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2000. s. 62-66. ISSN 0862-9730. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Vliv stárnutí smaltérské břečky na křehkolomové vlastnosti smaltového povlaku. In: Současné trendy v technologii smaltování. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 52-55. ISBN 80-7078-824-0. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovace v systému řízení podniku. In: Stratégia rozvoja manažmentu výroby v hospodárskej sfére. Bratislava: Vydavateľstvo EKONOM Bratislava, 2000. s. 166-174. ISBN 80-225-1271-0. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení strojírenského podniku a jeho vliv na jakost produkce. In: VŠE Bratislava. Bratislava: VŠE Bratislava, 2000. s. 1-2. ISBN 80-225-1271-0. [Detail]
ČADA, Radek. Deep-drawing steel strips seasoning. In: Workshop 2000 Fakulty strojní: Ostrava, 18. ledna 2000. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 101-104. ISBN 80-7078-745-7. [Detail]
OCHODEK, Vladislav. Informační technologie ve svařování na platformě sítě INTERNET. In: XXIV Dny svařovací techniky. Vamberk: DT Pardubice, 2000. s. 72-80. ISBN 80-02-01353-0. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Václav MINAŘÍK. Mezinárodní spolupráce v oblasti kvalifikace svářečského personálu. In: XXIV Dny svařovací techniky. Vamberk: DT Pardubice spol. s r.o., 2000. s. 197-200. ISBN 80-02-01535-0. [Detail]
ČADA, Radek a L. Magdolen null. Special curve for drawing of maximum shear stress trajectories. In: Zborník referátov z mezinárodnej konferencie MECHANICAL ENGINEERING 2000: part 2. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2000. s. '9/25'-'9/30'. ISBN 80-227-1436-4. [Detail]
RUSZ, Stanislav. The Investigation of Orbital Forming Process /Výzkum technologie orbitálního tváření/. In: Zborník referátov z mezinárodnej konferencie MECHANICAL ENGINEERING 2000: part 2. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2000. s. 65-69. ISBN 80-227-1436-4. [Detail]
NOVÁK, Josef. Strategie řízení průmyslových podniků v 3. tisíciletí. In: Česká ekonomika 2000. Karviná: OPF Karviná, 2000. s. 305-309. ISBN 80-7248-059-6. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovace v systému řízení a strategii podniku. In: Česká ekonomika 2000 - očekávání - skutečnosti - perspektivy. Frýdek - Místek: Tiskárna Kleinwachter Frýdek - Místek, 2000. s. 178-184. ISBN 80-7248-059-6. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení údržby jako součást vnitropodnikového řízení strojírenského podniku. In: Řízení strojírenského podniku. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 57-62. ISBN 80-7078-787-2. [Detail]
NOVÁK, Josef. Vnitropodnikové řízení strojírenských podniků. In: Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 2-6. ISBN 80-7078-787-2. [Detail]
NEČAS, Libor. Možnosti aplikace internetu jako nové informační technologie do podnikových procesů. In: Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 29-35. ISBN 80-7078-787-2. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovační strategie podniku - pružné výrobní systémy. In: Řízení strojírenských podniků. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 53-56. ISBN 80-7078-787-2. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkum a vývoj systémů a nástrojů řízení, datová základna pro řízení strojírenské výroby. In: . : VŠB - TU Ostrava, 1999. [Detail]
FOLDYNA, Václav, Jaroslav PURMENSKÝ a Zdenek KUBOŇ. Development of Low Alloy and 9 - 12 percents Chromium Steels. In: . 1999. s. 187-195. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení strojírenského výrobního podniku v současných podmínkách transformace. In: . Košice: TU Košice, 1999. ISBN není vydán. [Detail]
NOVÁK, Josef. Systém řízení zakázek v projektové inženýrské organizaci. In: . Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Monitoring technologii dugovoj elektrosvarki. In: 53 th. Int. Scientific Symposium BSPA. Minsk, Bělorusko: BSPA - The Byelorussian State Polytechnical Academy, Minsk,, 1999. s. 58-59. ISBN není. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Opredelenie temperatury periveraščenia stali metodom "in situ". In: 53 th. Int. Scientific Symposium BSPA. Minsk, Bělorusko: BSPA - The Byelorussian State Polytechnical Academy, Minsk,, 1999. s. 59-60. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Význam etiky v podnikání. In: Agroregion '99. České Budějovice: JU České Budějovice, 1999. s. 9-13. ISBN 80-7040-353-5. [Detail]
PURMENSKÝ, Jaroslav, Václav FOLDYNA, J KARÁSEK a J SOJKA. Small Sample Testing Methods for Conditional Assessment of High Energy Equipments. In: COMPASS 1999. Velká Británie: W.J. Evans, A.W. Evans, M.R. Bache, 1999. s. 227-234. [Detail]
ČADA, Radek a K. Kuzman a J. Balič null. Measurement of patterns on stampings. In: Conference Proceedings of ICIT'99. Celje: TECOS, Slovenian Tool and Die Development Centre, 1999. s. 418-423. ISBN 961-90401-4-7. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení údržby a jeho vliv na efektivnost strojírenského podniku. In: Diago 2000. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-749-X. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovace ve strategii firmy s akcentací na globalizaci ekonomiky. In: Ekonomika firem '99. Košice: EU - Podnikohospodárská fakulta Košice, 1999. s. 1-2. ISBN v tisku. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jiří HRUBÝ, Josef BOŘUTA, Stanislav LIČKA a Petr MATUŠEK. Spolupráce v oblasti modelování, tvařitelnosti a technologie tváření železničních kol. In: Forming 99. Ostrava, Katovice: VŠB - TU Ostrava, Politechnika Slaska Katovice, 1999. s. 170-175. ISBN 83-910722-1-5. [Detail]
JUNEK, Lubomír, Marek SLOVÁČEK a Vladislav OCHODEK. Residual stress simulation and industrial application in the Vítkovice IAM Ltd. In: In 1999 ASME PVP Conference. Boston, USA: ASME, Boston, USA, 1999. s. 100-114. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Lubomír JUNEK a Marek SLOVÁČEK. Mathematical description for welding heat source applicable for numerical simulation. In: Int. Symposium Welding and Related Technologies: Problem and Ways of Solution. Minsk, Bělorusko: IWPC - The Institute of Welding and Protective Coating, 1999. s. 65-66. [Detail]
OCHODEK, Vladislav, Lubomír JUNEK a Marek SLOVÁČEK. Introduction to realistic numerical simulation welding processes-verification steps. In: Int. Symposium Welding and Related Technologies: Problem and Ways of Solution. Minsk, Bělorusko: IWPC - The Institute of Welding and Protective Coating, 1999. s. 67-69. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Problematika superplastického tváření vysokouhlíkových ocelí. In: Inženýrská mechanika '99. Svratka: VUT Brno, 1999. s. 439-444. ISBN 80-214-1323-9. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Zdeněk K¨UBEL, Libor BENEŠ a Eva SCHMIDOVÁ. Problematika navařování uhlíkových ocelí austenitickými návary technologií APT. In: METAL 99. Ostrava: Tanger, 1999. s. 110-128. ISBN 80-85998-38-0. [Detail]
ČADA, Radek. Solution of multiple contact production technology. In: METAL 99 : sborník přednášek. Ostrava: Tanger, 1999. s. 127-128. ISBN 80-85988-35-6. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovace managementu v období internacionalizace podnikání a globalizace ekonomiky - malé a střední inovační podnikání. In: Management '99. Západočeská univerzita: Západočeská univerzita v Plzni, 1999. s. 1-2. ISBN v tisku. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Monitoring technologii dugovoj elektrosvarki. In: Materialy meždunarodnoj 53. naučno-techničeskoj konferencii profesorov, prepodavatelej, naučnych rabotnikov i aspirantov BSPA.. Minsk: Ministerstvo obrazovania Respubliki Belarus., 1999. s. 58-59. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Opredělenie temperatury prevraščenia stali metodom "in situ". In: Materialy meždunarodnoj 53. naučno-techničeskoj konferencii profesorov, prepodavatelej, naučnych rabotnikov i aspirantov BSPA.. Minsk: Ministerstvo obrazovania Respubliki Belarus., 1999. s. 59-60. [Detail]
ČADA, Radek. Influence of embossed circular grids upon sheet-metal. In: Mašinostrojenije i technosfera na rubeže XXI veka : sbornik trudov VI meždunarodnoj nauč.-techn. konferencii. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 1999. s. 251-254. ISBN 966-95622-0-1. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Josef BOŘUTA. Tvařitelnost práškových ocelí. In: Mezinárodní konference METAL '99. Ostrava: Tanger s.r.o., Ostrava, 1999. s. 162-168. ISBN 80-85988-36-4. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava práškových vysokouhlíkových ocelí pro následné tváření. In: Mezinárodní konference Technológia '99. Bratislava: STU Bratislava, Slovenská republika, 1999. s. 400-403. ISBN 80-227-1255-8. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Monitorování moderních technologií svařování elektrickým obloukem. In: Mezinárodní odborný seminář SEKEL'99. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. s. 156-160. ISBN 80-7078-628-5. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava polotovarů z práškových vysokouhlíkových ocelí pro následné tváření. In: Nové smery vo výrobných technológiách '99. Prešov: TU Košice, Slovenská republika, 1999. s. 179-181. ISBN 80-7099-423-1. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Prínosy inovačných centier a inovačného podnikania pre rozvoj regionálnej ekonomiky. In: Národná a regionálna ekonomika. Košice, Slovenská republika: TU Ekonomická fakulta Košice, Slovenská republika, 1999. s. 1-2. ISBN v tisku. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Eva SCHMIDOVÁ a Libor BENEŠ. Problematika defektů v návarech tramvajových kolejnic. In: Pokrok vo zváraní. Bratislava: VÚZ Bratislava, 1999. s. 140-148. ISBN 80-88734-35-5. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA a Zdeněk K¨UBEL. Navařování vysokouhlíkových ocelí bez předehřevu. In: Pokrok vo zváraní. Bratislava: VÚZ Bratislava, 1999. s. 364-371. ISBN 80-88734-35-5. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Petr MOHYLA. Změny mechanických vlastností svarových spojů ocelí typu 0,5 procent Cr - 0,5 procent Mo - 0,3 procent V po dlouhodobé teplotní expozici. In: Problematika posuzování spolehlivosti a životnosti tlakových energetických zařízení. Ostrava: JINPO Plus Ostrava, 1999. s. 28-39. [Detail]
RUSZ, Stanislav, Wieslaw LAPKOWSKI, Jan SINCZAK a Josef BOŘUTA. Preparation of High Carbon Powder Steels for Superplastic Deformation. In: Proceedings of the seventh international symposium on plasticity and its current applications - Plasticity '99. Mexico: University of Maryland, 1999. s. 1038-1042. ISBN 0-9659463-1-2. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Zdeněk K¨UBEL, Libor BENEŠ a Eva SCHMIDOVÁ. Problematika navařování uhlíkových ocelí austenitickými návary technologií APT. In: Progresívní materiály a nové směry ve svařování. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. s. 135-143. ISBN 80-7078-701-5. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovace v regionální politice ČR v kontextu EU - podpora rozvoje podnikání - přeshraniční spolupráce. In: Regionální spolupráce '99. Karviná: Moravia Press Repro, 1999. s. 134-141. ISBN 80-7248-026-X. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Požadavky na jakost při svařování OK jeřábů a jeřábových drah. In: Sborník "Setkání odborníků v oboru zdvihacích zařízení". Ostrava: Dům Techniky Ostrava, 1999. s. 17-24. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Zdeněk K¨UBEL a Petr NOVÁK. Navařování výhybkových součástí technologií automatem pod tavidlem. In: Sborník Svařování v železniční dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1999. s. 91-101. ISBN 80-7194-179-4. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA a Zdeněk KU¨BEL. Problematika navařování uhlíkových ocelí austenitickými návary technologií APT. In: Sborník Svařování v železniční dopravě. Pardubice: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, 1999. s. 63-71. ISBN 80-7194-179-4. [Detail]
KRISTOFORY, František, Jaromír VÍTEK, Pavel NEJEDLÝ a Petr KANIA. Specifické postavení síry mezi nekovovými elementy, jež se nacházejí v galvanicky vyloučených kovech skupiny železa, její vliv na mechanické vlastnosti a možnosti její eliminace. In: Sborník přednášek šě. celostátního aktivu galvanizérů. Jihlava: DK Jihlava, 1999. s. 1-6. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovační strategie ČR - informační systém v inovačním podnikání, doporučení ke zlepšení současného stavu v ČR. In: Sborník výzkumných prací ÚMSP. Karviná: OPF SU Karviná, 1999. s. 1-2. ISBN 80-7248-050-2. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Význam inovačních center pro rozvoj malého a středního podnikání - zejména inovačního. In: Sborník výzkumných prací Ústavu MSP. Karviná: Moravia Press-Repro, 1999. s. 79-100. ISBN 80-7248-035-9. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Požadavky na jakost při svařování OK jeřábů a jeřábových drah podle ČSN EN 729. In: Sborník z konference Konecram. Ostrava: DT Ostrava, 1999. s. 17-25. [Detail]
ČADA, Radek. Stárnutí při skladování pásů z hlubokotažné oceli. In: Sborník z konference TRANSFER '99. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. 7-9. ISBN 80-214-1341-7. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Modelování procesu zápustkového kování tvarově členité součásti. In: Sborník z konference TRANSFER '99. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. 49-50. ISBN 80-214-1341-7. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Monitorování moderních technologií svařování. In: Sborník z konference TRANSFER '99. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. 75-77. ISBN 80-214-1341-7. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Vítězslav STÝSKALA. Monitorování moderních technologií svařování. In: Sborník z konference TRANSFER '99. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 1999. s. H75. ISBN 80-214-1341-7. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Faktory rozvoje inovačního podnikání v regionech z aspektu přeshraniční spolupráce a příprav na internacionalizaci podnikání. In: Sborník z mezinárodní konference Euro-Beskyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. s. 1-2. ISBN v tisku. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Principy, konstrukce a regulace moderních zdrojů proudu pro ruční a poloautomatické svařování elektrickým obloukem. In: Sborník z ěé. mezinárodního kongresu "Pokrok vo zváraní". Slovensko: WELDTECH, 1999. s. 307-320. ISBN 80-88734-35-5. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Marketingové informační zabezpečení procesu internacionalizace a globalizace ekonomiky. In: Súčasné trendy v manažmente. Bratislava: UK - Fakulta managementu Bratislava, Slovenská republika, 1999. s. 1-2. ISBN v tisku. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana a Miloslav KONEČNÝ. Die Logistikverwertung im Industriebetrieb /Application of logistics in industrial company/. In: TRANSCOM'99. Žilina: Univerzita Žilina - EDIS, Slovenská republika, 1999. s. 17-22. ISBN 80-7100-614-9. [Detail]
MOHYLA, Miroslav, František KRISTOFORY a Jaromír VÍTEK. Zvýšení životnosti měděných desek krystalizátorů pro kontinuální odlévání oceli. In: Technológia '99. Bratislava: Strojnická fakulta STU Bratislava, Katedra materiálov a tech, 1999. s. 722-725. ISBN 80-227-1255-8. [Detail]
ČADA, Radek. Determination of embossed deformation networks influence upon sheets. In: Technológia '99 : 6. medzinárodná konferencia : zbornik prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1999. s. 905-908. ISBN 80-227-1255-8. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Simulace tváření za tepla. In: Výpočty konstrukcí metodou konečných prvků 99. Praha: AV ČR, VAMET, s.r.o., 1999. s. 11-12. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Libor BENEŠ a Eva SCHMIDOVÁ. Posouzení přechodové oblasti kolejnic s austenitickým návarem pojezdové hrany. In: Workshop 99. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. s. 44-45. ISBN 80-7078-637-X. [Detail]
null, P. Monka a A. Petík a Radek ČADA. Evaluation of formability of sheet-metal with the use of tensile tests. In: Zborník referátov IV. medzinárodnej konferencie Nové smery vo výrobných technológiách '99. Košice: Technická univerzita Košice, 1999. s. 165-167. ISBN 80-7099-423-1. [Detail]
NOVÁK, Josef. Řízení strojírenského výrobního podniku v současných podmínkách transformace. In: sborník bude vydán 04/2000. Košice1999. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Konstitutivní matice a teplotní pole při tváření za tepla. In: Čtvrté setkání uživatelů MARC v České republice. Štiřín: MARC Overseas Praha, 1999. s. 68-72. ISBN 80-238-4292-7. [Detail]
RUSZ, Stanislav, PAVEL DOSTÁL a Josef BOŘUTA. Příprava polotovarů z práškových vysokouhlíkových ocelí pro zápustkové kování. In: ě. Národní kovárenská konference 1999. Praha: Svaz kováren ČR, Praha, 1999. s. 105-114. [Detail]
ČADA, Radek a M. Forejt null. Vliv skladování na tvářitelnost hlubokotažné oceli. In: 4th International Conference FORM ’98: forming technology, tools and machines: conference proceedings. Brno: Brno University of Technology, 1998. s. 163-168. ISBN 80-214-1182-1. [Detail]
ČADA, Radek a T. Prnka null. Solution of lamp locket production technology in follow die. In: METAL 98: sborník přednášek. Díl 1. Ostrava: REPRONIS, 1998. s. 230-231. ISBN 80-86122-14-X. [Detail]
ČADA, Radek. Special gauge for measurement of patterns on stampings. In: Mašinostrojenije i technosfera na rubeže XXI veka: materialy V meždunarodnoj naučno-techničeskoj konferencii. Tom 3. Doněck: Doneckij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 1998. s. 325-329. ISBN 5-7763-8320-X. [Detail]
ČADA, Radek. Deep-drawability of steel sheets. In: Workshop 1998 Fakulty strojní : Ostrava, 18. února 1998. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998. s. 10-17. ISBN 80-7078-541-1. [Detail]
null, J. Jurko a P. Monka a Radek ČADA. Seasoning of deep-drawing sheet-metal. In: Zborník referátov z medzinárodnej konferencie Nové smery vo výrobných technológiách III. Košice: Technická univerzita Košice, 1998. s. 107-112. ISBN 80-7099-358-8. [Detail]
ČADA, Radek. Změny tvářitelnosti pásové oceli 11 305.21 při jejím skladování. In: Technológia '97 : medzinárodná konferencia : zbornik prednášok. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 1997. s. 765-768. ISBN 80-227-0976-X. [Detail]

Příspěvek ve sborníku nehodnocený

KOUKAL, Jaroslav. Změny mechanických vlastností svarových spojů oceli typu 0,5 % Cr-0,5 % Mo-0,3 % V při creepové expozici. In: Sborník semináře "Problematika posuzování spolehlivosti a životnosti tlakových energetických zařízení". Ostrava: JINPO PLUS a.s., 1999. s. 32-40. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Svařování ocelí v energetice. In: Sborník semináře Novinky ve svařování. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 1998. s. 81-92. ISBN 80-7078-566-7. [Detail]

Zpráva

LIČKA, Stanislav, Jana ŠARMANOVÁ a Jiří PETRUŽELKA. Matematický model vývoje struktury při válcování na trati P1500 - projekt Moderní technologie výoby ocelových pasů MPO č. FB-C2/10, NH a.s. - smlouva č. 925/554/9341. Kralupy nad Vltavou: Nová Huť a.s. Ostrava, 2000. 1-11 s. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Zpráva o zkouškách svarových spojů k ověřování postupu svařování těsnících svarů bubnu a parojemu kotle K2. Ostrava: ČSÚ s.r.o., 2000. 1-24 s. ISBN 0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Technology of resurfacing different types of rails without pre-heat. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2000. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Technologie navařování kolejnic bez předehřevu. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 2000. ISBN 0. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Karel HENNHOFER. Měření vnitřních pnutí na svařovaných trubkách. Ostrava2000. ISBN 0. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jana ŠARMANOVÁ a Stanislav LIČKA. Matematický model vývoje struktury při válcování na trati P 1500. Kralupy nad Vltavou: Nová Huť a.s. Ostrava, 2000. 1-11 s. ISBN 0. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Zdeňka MACÍČKOVÁ. Hodnocení ultrazvuku při hlubokém tažení se ztenčením stěny. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 0-35 s. ISBN 0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení defektů v návarech tramvajových kolejnic. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-11 s. ISBN 0. [Detail]
BŘEZINA, Richard, Jiří PETRUŽELKA, Jaroslav KOUKAL, Stanislav RUSZ a Vladislav OCHODEK. Výzkum, vývoj a inovace technologií tváření, svařování, povrchových úprav, ekonomiky a managementu a obrábění: dílčí výzkumná zpráva Výzkumného záměru CEZ J17/98:272300010. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-121 s. ISBN 0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení návarů CASTOLIN 3302. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-19 s. ISBN 0. [Detail]
MOHYLA, Miroslav a František KRISTOFORY. Výzkum mechanických vlastností kompozitních materiálů s katodicky vylučovanou matricí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-2 s. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařitelnost kolejnic s vyšší tvrdostí legovanými Cr, Mo, V. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-20 s. ISBN 0. [Detail]
NOVÁK, Josef. Systém řízení zakázek v projektové inženýrské organizaci. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-21 s. ISBN 0. [Detail]
NOVÁK, Josef. Výzkum a vývoj systému a nástrojů, řízení, datová základna pro řízení strojírenské výroby. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-49 s. ISBN 0. [Detail]
KRISTOFORY, František a Jaromír VÍTEK. Posouzení výsledků do průzkumu skládky odpadů s.p. DIAMO v oblasti agresivity odpadů vůči konstrukčním materiálům použitým při odtěžování, případně při technologické úpravě odpadů. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-5 s. ISBN 0. [Detail]
NOVÁK, Josef. Objektivizace norem spotřeby práce u vybraných výrobků a technologií. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-91 s. ISBN 0. [Detail]
STODULKOVÁ, Sylva a Jaroslav KOUKAL. Oprava třmenu lisu č.v. 107103. Ostrava: ČSÚ s.r.o., 2000. 1-15 s. ISBN 0. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Trendy dalšího rozvoje malého a středního podnikání. Karviná: Karviná, 2000. 50-73 s. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Technologický postup opravy bubnu a parojemu kotle K2 v NH a.s. Ostrava. Ostrava: ČSÚ s.r.o., 2000. 1-19 s. ISBN 0. [Detail]
BŘEZINA, Richard a Radek ČADA. Výzkum, vývoj a inovace technologií tváření, svařování, povrchových úprav, ekonomiky a managementu a obrábění: dílčí výzkumná zpráva Výzkumného záměru CEZ J17/98:272300010. Ostrava, Česká republika: VŠB-TU Ostrava, 2000. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Jiří HRUBÝ. Výpočet procesu tváření celistvého kola a obruče. Ostrava: BONATRANS Bohumín, 1999. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Stanislav LIČKA a Jiří HRUBÝ. Výpočet procesu tváření celistvého kola a obruče. Ostrava: BONATRANS Bohumín, 1999. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Vladivoj OČENÁŠEK, Jiří KLIBER, Jiří HRUBÝ a Jana ŠARMANOVÁ. Metoda konečných prvků ve tváření za tepla. Ostrava: REPRONIS, 1999. ISBN 80-7078-636-1. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Stanislav LIČKA a Jana ŠARMANOVÁ. Dvoufázový drát. Ostrava: VÚHŽ Dobrá, 1999. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Stanislav LIČKA a Jana ŠARMANOVÁ. Model vývoje struktury při řízeném ochlazování drátu II - Návrh struktury programu. Ostrava: VÚHŽ Dobrá, 1999. [Detail]
HRUBÝ, Jiří, Stanislav LIČKA a Jana ŠARMANOVÁ. Model vývoje struktury při řízeném ochlazování drátu. Ostrava: VÚHŽ Dobrá, 1999. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Projekt Výzkum, vývoj a inovace technologií tváření, část I Superplasticita vybraných ocelí tř. 14 a 15 a tvařitelnost práškových ocelí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, FS, katedra mechanické technologie, 1999. 1-6 s. [Detail]
KRISTOFORY, František a Jaromír VÍTEK. Stanovení křivek bodovitosti a povrchových napětí odmašťovacích přípravků Flamil 75 a Flamil 3 Super dodávaných firmou MINEC. VŠB - TU Ostrava: MINEC, s.r.o. Ostrava, 1999. 1-20 s. [Detail]
LIČKA, Stanislav, Jana ŠARMANOVÁ a Jiří PETRUŽELKA. Matematický model válcování na válcování trati Steckel Mini-Mill NH. VŠB - TU Ostrava: NH, a.s. Ostrava, 1999. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Křehkolomové vlastnosti sklovitých smaltových povlaků. Slovenská republika: Technická univerzita Košice, 1999. 147-150 s. ISSN 1335-2393. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Vliv anorganických složek na křehkolomové vlastnosti sklovitého smaltového povlaku. Ústí nad Labem: Ústí nad Labem, 1999. 84-87 s. ISBN 80-238-4808-9. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Studium vlivu povrchové úpravy ocelového plechu ekologickým odmašťováním na přilnavost organických a sklovitých smaltových povlaků. Slovenská republika: VSŽ Košice, Slovenská republika, 1999. 24-27 s. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Postavení a poslání logistiky v systému řízení podniku. Karviná: SU OPF Karviná, 1999. 1-2 s. ISBN v tisku. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Ekologické omdašťování prostředkem Simple Green. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1999. 32-35 s. [Detail]
ČADA, Radek. Stárnutí hlubokotažné oceli: Výzkum, vývoj a inovace technologií tváření, svařování, povrchových úprav, ekonomiky a managementu a obrábění: průběžná zpráva o řešení Výzkumného záměru CEZ J17/98:272300010 za rok 1999. Ostrava: VŠB-TUO, 1999. 1-9 s. [Detail]
ČADA, Radek. Činnost Akademického senátu FS od listopadu 1997 do listopadu 1998. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. 60-64 s. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Postavení a poslání logistiky v systému řízení podniku - II. etapa projektu č. GA402/97/0413. Karviná: OPF Karviná, 1998. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Význam inovačních center pro rozvoj MSP - DVÚ v rámci VS 9001. Karviná: OPF Karviná, 1998. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav a Emil ŠUSTEK. Inovační podnikání v MSP. Karviná: OPF Karviná, 1998. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Rostislav DOMES. Plasická anizotropie vícevrstvých materiálů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
KRISTOFORY, František. Stanovení odmašťovacích schopností prostředků NO1 a NOVALON. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
KRISTOFORY, František. Regenerace utěsňovací lázně pro anodickou oxidaci dílců z hliníku a jeho slitin. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
KRISTOFORY, František. Provedení posouzení vzorků barev barokních mříží skalního chrámu P. Marie - Sv. Jan pod Skalou. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
KRISTOFORY, František. Pokovení vnější části vnitřního válce stojky typ NS 1.7 povlakem Fe-Ni vyloučeným galvanicky. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
KRISTOFORY, František. Materiálové vyhodnocení vnitřního válce důlní stojky z OKD, a.s. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jiří HRUBÝ a Stanislav LIČKA. Analýza technologie tváření železničních kol MŽ 920 a 1256. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Zdeňka MACÍČKOVÁ. Tváření s ultrazvukem. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
MOHYLA, Miroslav, František KRISTOFORY, Jaromír VÍTEK a Pavel NEJEDLÝ. Zvýšení životnosti krystalizátorů otěruvzdornými povlaky vyloučenými galvanicky na bázi Ni-Co-P. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
NOVÁK, Josef. Integrace systémů řízení údržby. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
NOVÁK, Josef. Integrace informačních systémů v řízení výroby a údržby. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
NOVÁK, Josef. Marketingová studie. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
NOVÁK, Josef. Normativ pro vyvrtávácí a pálicí centrum FDB600. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
NOVÁK, Josef. Normativ pro vyvrtávací centrum TDK 1000/9E. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
NOVÁK, Josef. Studie systému řízení. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
NOVÁK, Josef. Studie řízení zásob. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
NOVÁK, Josef. Zpracování norem vedlejších časů pro stroje Peddimat TDK 1000/E a Peddimat FDB 600. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jiří KLIBER a Jiří HRUBÝ. Metoda konečných prvků ve tváření za tepla. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. 1-4 s. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení defektů odporových svarů při výrobě ráfků. Ostrava: ČSÚ, s.r.o, 1998. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení austenitických návarů kolejnic. Ostrava: ČSÚ, s.r.o, 1998. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Jaroslav KOUKAL. Posouzení příčin havarie oběžného kola turbíny typu BANKI. Ostrava: ČSÚ, s.r.o, 1998. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Jaroslav POLIAK. Ověření vlastností tupých svarových spojů oceli 11503.1. Ostrava: ČSÚ, s.r.o, 1998. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Jaroslav POLIAK. Posudek postupu svařování a TZ při montáži kotlů K80 a K90. Ostrava: ČSÚ, s.r.o, 1998. [Detail]
ČADA, Radek. Aplikace metody deformačních sítí v oblasti tažení výtažků z plechu: habilitační přednáška. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Radek ČADA. Optimalizace procesu kování slinutých vysokouhlíkových ocelí za podmínek superplastického stavu: závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GA ČR reg. č. 101/95/1172. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
ČADA, Radek. Příspěvek k vyhodnocování tvářitelnosti ocelových plechů: autoreferát habilitační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
ČADA, Radek. Příspěvek k vyhodnocování tvářitelnosti ocelových plechů: habilitační práce. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
ČADA, Radek a Stanislav RUSZ. Rozpracování metodiky vyhodnocování tvářitelnosti plechů a její experimentální ověření na hlubokých výtažcích s využitím metody deformačních sítí: závěrečná zpráva o řešení grantového projektu GA ČR reg. č. 101/95/1174. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Jiří HRUBÝ a Stanislav LIČKA. Analýza kování železničních kol MŽ 920/820 217.07. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. [Detail]
KRISTOFORY, František a Miroslav MOHYLA. Rámcový projekt doprůzkumu skládky odpadů z rafinérie OSTRAMO a dotčeného okolí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. [Detail]
ŠIMČÍK, Stanislav a Jaroslav KOCOUREK. Posouzení technologických vlastností prototypu svařovacího zdroje WIA 180. Ostrava: Český svářečský ústav, s.r.o. Ostrava, 1997. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Vybrané ekvivalenty svařovacích materiálů. : Český svářečský ústav s.r.o., 1996. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Ověření vlastností tupých a koutových "T" svarových spojů oceli 11503. Ostrava: VŠB - TU, 1996. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Ověření vlastností tupých svarových spojů oceli 13 116. Ostrava: VŠB - TU, 1996. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří, Richard BŘEZINA a Jiří HRUBÝ. Limity tvařitelnosti při plošném a objemovém tváření vícevrstvých materiálů. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 1996. [Detail]
KRISTOFORY, František. Posouzení kvality chromových povlaků na důlních strojkách vyráběných v a.s Ostroj Opava. Ostrava: VŠB Ostrava, 1996. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří a Jiří HRUBÝ. Analýza kování železničních kol 920/820 217.07. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1996. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Analýza studia na fakultě strojní VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB-Technická univerzita - FS, 1996. 58-61 s. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Ověření a dokumentování technologie strojního svařování ocelí 11 523 II. Ostrava: Český svářečský ústav, 1996. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Směrnice k atestaci nových svařovacích materiálů určených ke svařování JEZ typu VVER. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 1996. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Technické charakteristiky vybraných ekvivalentů svařovacích materiálů. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 1996. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Vývoj a osvojení výroby tlakových nádob z oceli P91 pro prostředí tlakového vodíku. Ostrava: Český svářečský ústav s.r.o., 1996. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Žárupevné vlastnosti homogenních a kombinovaných svarových spojů oceli typu P91. : Cost 501-Round III, Work Package 11, 1994. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Svařitelnost duplexních ocelí. : Ostrava, 1994. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Tažení trubek s ultrazvukem, soustava s trnem mezi uzlem a kmitnou podélné vlny. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 1994. [Detail]
KRISTOFORY, František a Drahomír SCHWARZ. Stanovení odmašťovacích schopností prostředků Florin 2000 a Flamil 75. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1994. [Detail]
KLIBER, Jiří a Stanislav RUSZ. Termomechanické procesy tváření za tepla, simulace procesů a predikce vlastností. Ostrava: Vysoká škola báňská v Ostravě, 1994. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Vlastnosti svarových spojů trubek z oceli P91. Ostrava: Vysoká škola báňská v Ostravě, 1994. [Detail]
KRISTOFORY, František a Drahomír SCHWARZ. Studie navařování sedel ventilu, vyhodnocení tvrdosti návarů - Fy Drexler Ostrava. Ostrava: Vysoká škola báňská v Ostravě, 1993. [Detail]
ŠIMČÍK, Stanislav, Ivo HLAVATÝ a Vladislav OCHODEK. Ověření svařitelnosti oceli SA 508 Cl. 3a. Ostrava: Vítkovice, a.s, 1993. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Vývoj a ověření moderních ocelí pro výrobu tlakových nádob pro energetické a chemické strojírenství. Ostrava: Vysoká škola báňská v Ostravě, 1993. [Detail]

Závěrečná práce

KRISTOFORY, František. Studium vlastností galvanických povlaků k ochraně strojních součástí proti opotřebení. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Studium vlastností systému kov-sklovitý smaltový povlak. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. ISBN 0. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Svařitelnost ocelí s vysokým obsahem uhlíku používaných pro výrobu kolejnic. Ostrava2000. ISBN 0. [Detail]

Konference, workshop, výstava - uspořádání

PETRUŽELKA, Jiří, Stanislav LIČKA, Jana ŠARMANOVÁ, Jiří HRUBÝ a Pavel CARBOL. Modelování vývoje struktury a mechanických vlastností při řízeném válcování drátů. Metal 2000. Ostrava: Tanger, 2000. s. 1-9. ISBN 80-85988-48-8. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Drahomír SCHWARZ. Praktické zkušenosti se svařováním oceli P 91. Svařování nízkolegovaných a modifikovaných chromových ocelí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. s. 35-48. ISBN 08-7078-823-2. [Detail]
ŠAJDLEROVÁ, Ivana. Využívání informačních technologií - cesta k efektivnímu řízení průmyslových podniků. Workshop 2000 Fakulty strojní: Ostrava, 18. ledna 2000. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 158-160. ISBN 80-7078-745-7. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Posouzení defektů v návarech tramvajových kolejnic. Workshop 2000 Fakulty strojní: Ostrava, 18. ledna 2000. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2000. s. 25-28. ISBN 80-7078-745-7. [Detail]
KRISTOFORY, František, Pavel NEJEDLÝ a Jaromír VÍTEK. Vliv kationtu Li na katodické vylučování slitin niklu se železem. XXXIII. Celostátní aktiv galanizérů. Jihlava: DKO Jihlava, 2000. s. 13-17. [Detail]
RUSZ, Stanislav a Jaroslav VIDIŠEVSKÝ. Práškové oceli - jejich příprava a použití v praxi. Materiálové vědy na prahu 3.Tisíciletí. Brno: VUT Brno, 1999. s. 300-303. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Formability of High Carbon Powder Steels. Sborník vědeckých prací VŠB v Ostravě. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. s. 300. ISBN 80-7078-634-5. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Povrchová úprava podkladového kovového materiálu jako aktivní protikorozní ochrana. Aktivní protikorozní ochrana kovových úložných zařízení. Hradec n. Moravicí: VŠB-TU, 1998. s. 95-99. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Vývoj technologie svařování mikrolegované oceli pro práci za nízkých teplot. Konference Velkostroje a těžební technika '98. Teplice: Teplice, 1998. s. 135-147. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír. ČSN-ENV 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí. Novinky ve svařování '98. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. s. 93-99. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav. Svařování ocelí pro energetiku. Novinky ve svařování '98. Ostravice: VŠB-TU Ostrava, 1998. s. 81-95. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Inovační podnikání v MSP. Sborník výzkumných prací UMSP, 2. díl. Karviná: Kraviná, 1998. s. 111-119. ISBN 80-85879-38-7. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava polotovarů práškových vysokouhlíkových ocelí pro tváření za podmínek blízkých superplastickému stavu. TRANSFER '98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. s. 49-52. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Teplotní pole a přetvárný odpor při zápustkovém kování. TRANSFER '98. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. s. 63-65. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Příprava polotovarů práškových vysokouhlíkových ocelí pro tváření za podmínek blízkých superplastickému stavu. Workshop 1998 Fakulty strojní : Ostrava, 18. února 1998. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998. s. 1-7. ISBN 80-7078-541-1. [Detail]
HRUBÝ, Jiří. Teplotní pole a přetvárný odpor při zápustkovém kování. Workshop 1998 Fakulty strojní : Ostrava, 18. února 1998. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 1998. s. 47-52. ISBN 80-7078-541-1. [Detail]
SCHWARZ, Drahomír a Jaroslav KOUKAL. Svařování a svařitelnost termomechanicky zpracovaných ocelí. XXIII. Dny svařovací techniky. Vamberk: DT Pardubice, 1998. s. 65-73. [Detail]
OCHODEK, Vladislav a Miroslav TUŽINSKÝ. Lokální tepelné zpracování svarových spojů žárupevných ocelí. XXIII. Dny svařovací techniky. Vamberk: ESAB Vamberk, 1998. s. 103-109. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Kamil PĚTROŠ, Zdeněk KÜBEL a Jaromír POLACH. Problematika navařování kolejnic materiály s vyšší pevností. XXIII. Dny svařovací techniky. Vamberk: ESAB Vamberk, 1998. s. 142-152. [Detail]
KRISTOFORY, František, Jaromír VÍTEK, Pavel NEJEDLÝ a Petr KANIA. Katodické vylučování kovových vrstev velikých tlouštěk a specifikace tohoto problému. XXXI. celostátní aktiv galvanizérů '98. Jihlava: DKO, s.r.o. Jihlava, 1998. s. 103-107. [Detail]

Audiovizuální tvorba

PODJUKLOVÁ, Jitka. Studium vlastností systémem kov-sklovitý smaltový povlak. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. ISBN 0. [Detail]
PODJUKLOVÁ, Jitka. Nové směry protikorozní ochrany ocelových konstrukcí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. ISBN 0. [Detail]
MOHYLA, Miroslav, František KRISTOFORY a Jaromír VÍTEK. Zvýšení životnosti krystalizátorů pro kontinuální lití oceli. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. 1-36 s. [Detail]
RUSZ, Stanislav. Modelování zápustkového kování členité součásti. Praha: AV ČR, 1999. 1-8 s. [Detail]

Patent, užitný vzor, průmyslový vzor

KOUKAL, Jaroslav, Václav FOLDYNA, František PAŘÍZEK, Kamil PĚTROŠ a Pavel SÝKORA. Method for Manufacturing bend Steel Pipe. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví Praha, 2000. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Kamil PĚTROŠ, Jaromír POLACH, Zdeněk KÜBEL a Michal HROTÍK. Způsob automatického nebo poloautomatického navařování kolejnic. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2000. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo, Václav FOLDYNA, Zdeněk KÜBEL, Kamil PĚTROŠ a Jaromír POLACH. Způsob automatického nebo poloautomatického navařování hlav kolejnic. Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 1997. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Způsob navařování kolejnic. : JINPO PLUS a. s, 1996. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Způsob automatického nabo poloautomatického navařování kolejnic. : JINPO PLUS a. s, 1996. [Detail]
HLAVATÝ, Ivo. Způsob automatického nebo poloautomatického navařování hlav kolejnic. : JINPO PLUS, s.r.o., 1995. [Detail]

Ostatní

ČADA, Radek. Měřidlo deformačních sítí u dutých výtažků. Košice: Technická univerzita Košice, 1999. 43-46 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
ČADA, Radek. Zařízení pro měření elementů deformačních sítí na výtažcích z plechu. Trenčín: Výstavisko TMM, 1998. 17-20 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]
null, A. Strejc a Radek ČADA. Tvářitelnost hlubokotažných plechů. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 1998. 67-68 s. ISBN 0-000-00000-0. [Detail]

Kniha nehodnocená

PETRUŽELKA, Jiří a Jiří HRUBÝ. Výpočetní metody ve tváření. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-728-7. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Tvařitelnost a nekonvenční metody ve tváření část 2. Nekonvenční metody ve tváření. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-727-9. [Detail]
PETRUŽELKA, Jiří. Tvařitelnost a nekonvenční metody ve tváření. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. ISBN 80-7078-635-3. [Detail]
KRISTOFORY, František, Petr SZELAG a Jiřina TAITLOVÁ. Kurz galvanizérů 2. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. [Detail]
CYRUS, Záviš, Jaroslav CHOCHOLOUŠEK, František KRISTOFORY a Jaromír VÍTEK. Kurz galvanizérů 1. VŠB - TU Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. [Detail]
BŘEZINA, Richard. Technologie I, část 2. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-639-6. [Detail]
KOUKAL, Jaroslav a Richard BŘEZINA. Výrobní stroje tvářecí a svářecí. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 1999. ISBN 80-7078-589-6. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Management - vývoj teorie a praxe řízení. Karviná: OPF Karviná, 1998. [Detail]
KONEČNÝ, Miloslav. Management ochrany a tvorby životního prostředi. Karviná: OPF Karviná, 1998. [Detail]
ČADA, Radek. Technologie I - část tváření a slévání: návody do cvičení: skriptum. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1998. ISBN 80-7078-540-3. [Detail]

© 2019 VŠB-TU Ostrava