Pracovníci katedry publikují vědecké poznatky z oblasti projektování, povrchových úprav materiálu, svařování a tváření v příspěvcích uveřejněných v impaktovaných časopisech, sbornících v databázích WoS, SCOPUS, ERIH aj. V této sekci jsou uvedeny konkrétní výsledky pracovníků na základě stanovené Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů usnesením vlády ČR. Metodika je platná pro roky 2013, 2014 a 2015.


© 2019 VŠB-TU Ostrava