KódRPP2019/93
Název projektuInovace obsahové náplně cvičení z předmětu Základy projektování
ŘešitelŠproch Filip Ing.
Rok zahájení2019
Rok ukončení2019
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na inovaci cvičení z předmětu Základy projektování v akreditovaném studijním programu Strojírenství. Úkolem tohoto projektu je inovace obsahové náplně výukových materiálů nezbytných pro zatraktivnění průběhu výuky ve cvičeních. Na základě tohoto projektu budou vytvořeny prezentační materiály, úkoly pro studenty k řešení v rámci aktivity v hodinách a aktualizace elektronického výukového systému LMS MOODLE. V rámci projektu budou finanční prostředky sloužit k aktivní účasti řešitelů na konferencích, týkajících se dané problematiky. Dále budou finance využity pro aktivity spojené s dosažením cílů tohoto projektu, pro materiálové zajištění výuky, k odměňování a vzdělávání řešitelů projektu. Realizace projektu je stanovena pro rok 2019 a 2020.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)

© 2019 VŠB-TU Ostrava