KódRPP2019/90
Název projektuInovace obsahové náplně přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management
ŘešitelNevima Jan doc. Ing., Ph.D.
Rok zahájení2019
Rok ukončení2019
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypProjekty FRVŠ, RPP projekty
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na inovaci přednášek a cvičení z předmětu Inovační a procesní management akreditovaném studijním programu Strojní inženýrství, studijním oboru Průmyslové inženýrství. Úkolem tohoto projektu je inovace obsahové náplně výukových materiálů nezbytných pro zatraktivnění průběhu výuky na přednáškách a cvičeních. Na základě tohoto projektu budou vytvořeny prezentační materiály, úkoly pro studenty k řešení v rámci aktivity v hodinách a aktualizace elektronického výukového systému LMS MOODLE.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)

© 2019 VŠB-TU Ostrava