KódIRP/2018/239
Název projektuInovace předmětu výuky - Tváření
ŘešitelRusz Stanislav prof. Ing., CSc.
Rok zahájení2018
Rok ukončení2018
KategorieIRP
TypRozvojový program IRP
Předmět výzkumuProjekt bude zaměřen na inovaci předmětu Tváření (345-0308/05), který je vyučován studentům 3. ročníku bakalářského studijního programu Strojírenství (B2341).
Základní řešenou problematikou budou technologie objemového a plošného tváření, zejména pak nekonvenční tvářecí technologie a metody využívané při výrobě ultra-jemnozrnných až nano-rozměrných kovových materiálů. Současný technický pokrok vyžaduje vyvíjení nových výrobních technologií, které souvisejí se zaváděním nových materiálů, a které mají vliv i na produktivitu výrobního procesu. Intenzívně jsou vyvíjený metody výroby ultra-jemnozrnných až nano- rozměrných kovových materiálů.Studenti budou seznámení s nejnovějšími poznatky v oblasti vyvíjených metod zjemňování struktury v kovových materiálech. Bude se jednat zejména o slitiny na bázi Mg, Al a Ti.
Dále projekt bude zaměřen na matematickou simulaci těchto procesů.
Matematickou simulací lze řešit i velmi složité technologické operace, které jsou neřešitelné nebo obtížně řešitelné analytickými metodami, popř. kde by použití analytického řešení bylo příliš zjednodušující. Pomocí simulace je rovněž možné prověřit výsledky docílené jinými metodami z hlediska experimentů a výsledků dosažených v praxi.
Simulace umožňuje studium chování tvářeného materiálu v reálném, při různých technologických a tvářecích parametrech, z nichž nejvýznamnějšími jsou „ rychlost deformace, teplota, třecí podmínky, geometrie tvářecího nástroje, deformačně-napěťový stav. Po zhotovení geometrického modelu, určení okrajových podmínek lze následně nasimulovat průběh celé technologické operace.
Velmi důležitým faktorem je provedení vlastních tvářecích experimentů, zejména metod zjemňování struktury (ECAP a DRECE). Vyhodnocení dosažených výsledků a srovnání s výsledky dosaženými matematickou simulací.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)

© 2019 VŠB-TU Ostrava