KódEE2.3.20.0038
Název projektuTvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu
ŘešitelRusz Stanislav prof. Ing., CSc.
Rok zahájení2011
Rok ukončení2014
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypOperační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Předmět výzkumuDaný projekt se zabývá vytvořením mezinárodního vědeckého týmu, který se aktivně zapojí do mezinárodních projektů v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu, kde rozhodující a vedoucí úlohu budou mít vědečtí pracovníci na VŠB-TU Ostrava. Dále pak se na projektu budou podílet špičkoví odborníci v oboru jak z výzkumných a vývojových institucí v ČR, tak významní odborníci ze zahraničí. Vytvořený vědecko-výzkumný tým bude mezi sebou rovněž používat ke komunikaci moderní ICT. Cílem projektu je silná mezinárodní spolupráce a příprava týmu pro zapojení se do mezinárodních projektů. Potřebnost a realizace uvedeného projektu je dána vývojem nových poznatků v oblasti vývoje technologií výroby ultra-jemnozrnných až nanomateriálů a aplikace v průmyslové praxi. Veškeré poznatky při budování mezinárodního týmu budou v průběhu řešení projektu paralelně předávány všem cílovým skupinám prostřednictvím větších odborných diskusních fór, videokonferencí a také přímými vstupy do výuky.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=EE2.3.20.0038

© 2019 VŠB-TU Ostrava