KódMEB 0810022
Název projektuNové směry ve zvyšování efektivity vícenásobné plastické deformace
ŘešitelRusz Stanislav prof. Ing., CSc.
Rok zahájení2010
Rok ukončení2011
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypKONTAKT
Předmět výzkumu1) Ověření a srovnávání nově navržených způsobů protlačování materiálu z neželezných kovů prováděných na VŠB-TU Ostrava a Žilinské Univerzitě. 2) Navazování kontaktů mezi studenty a vědeckými pracovníky obou univerzit s cílem porovnávání výsledků dosažených na obou pracovištích. 3) Dalším cílem bude analýza dosažené struktury protlačených vzorků a návrh jejich stabilizace pomocí vhodného tepelného zpracování. 4) Důležitým výsledkem bude rovněž vytvoření vědeckých týmů složených zejména z mladých vědeckých pracovníku a doktorandů. 5) Dosažené poznatky budou publikovány na významných vědeckých sympóziích a v časopisech.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=MEB+0810022

© 2019 VŠB-TU Ostrava