KódGA101/08/1110
Název projektuVývoj nové technologie využívající vysoký stupeň deformace pro výrobu ultra-jemnozrnných materiálů
ŘešitelRusz Stanislav prof. Ing., CSc.
Rok zahájení2008
Rok ukončení2010
KategorieObecná forma (normální záznam)
TypStandardní projekty
Předmět výzkumuVývoj nových materiálu s ultra-jemnou strukturou neboli nanostrukturních materiálů patří v současnosti k předním oblastem výzkumu materiálů a tvářecích technologií na celém světě. Daná problematika je jedním z nosných témat 7. rámcového programu EU. Podstata procesu spočívá v docílení velikosti zrna u zkoušeného
materiálu pod 1 μm. Sub-mikrokrystalické materiály s průměrnou velikostí zrna od 50 do 200 nm se vyznačují velmi vysokou tvařitelností při zachování velmi dobrých pevnostních vlastností. Významná část prací současných vědeckých středisek se věnuje problematice zpevňování v průběhu procesu plastické deformace.
Praktický aspekt daného procesu je vázán na možnost zvýšení zatížení přenášených konstrukčními prvky vyráběnými z nanostrukturních materiálů a zároveň se zvýšením bezpečnosti při jejich zatěžování většími silami od sil uvažovaných při jejich konstrukčním návrhu. Hlavní náplní prací daného projektu bude ověření nové technologie výroby nanostrukturních materiálů tzv. EHAD - Extrusion with High Amount of Deformation (protlačování s vysokým stupněm deformace, dosaženého změnou cesty deformace) na slitinách Al a
vybraných ocelích, dále porovnání dosažených výsledků se současně zveřejňovanými výzkumy v této oblasti, jak rovněž i matematické modelování dané technologie.
Výsledky na www.rvvi.cz (RIV)https://www.rvvi.cz/cep?ss=detail&h=GA101%2F08%2F1110

© 2019 VŠB-TU Ostrava